Annons:

Fackets två ben

ST bygger sin fackliga styrka på att förbundet har verksamhet på både lokal och nationell nivå. För att den styrkan ska bestå krävs att många bidrar till att bygga upp fackets muskler.

Den fackliga idén är att sluta sig samman med andra för att gemensamt påverka sin arbetsmiljö och sina arbetsvillkor. Det är en strategi som står på två ben. På nationell nivå samlas STs medlemmar kring krav i de centrala avtalsrörelserna och ståndpunkter som förbundet driver gentemot regering och riksdag. På den enskilda arbetsplatsen förhandlar man om löner och villkor och bidrar till att utveckla verksamheten.

När det ena benet inte bär har facket inte samma styrka. Det går aldrig att fullt ut ersätta en lokal närvaro med en centraliserad servicefunktion. Andra fackförbund, med betydligt svagare organisation ute på arbetsplatserna, har skäl att se med avund på STs många och duktiga lokala representanter.

Men även arbetsplatsfacket för alla, som ST kallar sig, har tyvärr medlemmar som saknar fackligt förtroendevalda på sitt jobb. Det är en oroväckande utveckling som måste tas på allvar. Det blir tydligt när man i detta nummer av ST Press läser om situationen på Riksbanken, där ST-avdelningen lades ned för ett år sedan eftersom det inte gick att finna någon som kunde ta över den fackliga stafettpinnen. Nu har ST-medlemmarna svårare att göra sin röst hörd i diskussionerna om förändringar på arbetsplatsen. Och förbundets centrala ombudsmän har knappast samma förutsättningar att förhandla om lönerna.

Det ligger alltså i både medlemmarnas och förbundets intresse att det lokala fackliga arbetet är så livaktigt som möjligt. En viktig strategi är att ständigt försöka involvera fler. Det kan kräva nya arbetsmetoder och organisationsformer som förmår att fånga upp engagemang som inte riktigt hittar sin plats i traditionella strukturer. På Sida har facket bildat arbetsgrupper som gör det möjligt att ta på sig mer begränsade arbetsuppgifter. »Man behöver inte ta hela Sida på sina axlar!«, som Irina Grate uttrycker saken.

Men det finns också andra faktorer som kan påverka viljan att engagera sig i det lokala facket. STs företrädare på Sida anser att det varit svårt att jobba fackligt på arbetsplatsen och förklarar det bland annat med chefers attityder och okunskap.

Arbetsgivarna måste inse att facket är en betydelsefull samarbetspartner. Det finns de myndighets- och företags­ledningar som förstått detta – men tyvärr också de som främst ser facket som ett problem. Det kan leda till att det blir både svårt och tröstlöst att arbeta fackligt.

Därför är det viktigt med tydliga signaler från högsta ort om att fackligt arbete ska värdesättas och ges rimliga förutsättningar. De centrala avtalen innehåller sådana skrivningar – som helst borde stärkas ytterligare. General­direktörer och bolagsledningar kan göra en viktig insats genom att inskärpa vikten och värdet av ett gott samarbete med facket. Och regeringen bör i sin tur påminna dem om samma sak.

På de allra flesta ST-arbetsplatser finns fackliga företrädare som jobbar hårt och åstadkommer viktiga resultat. Det är något som organisationen har anledning att vara stolt över. Men nya utmaningar innebär att det krävs allt hårdare arbete för att lyckas upprätthålla denna imponerande fackliga närvaro. För att ST ska stå stadigt på sina två ben även i framtiden måste många vara med och bygga upp de fackliga musklerna.

 

Alexander Armiento

chefredaktör

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.