Annons:

Fackets två ben

ST bygger sin fackliga styrka på att förbundet har verksamhet på både lokal och nationell nivå. För att den styrkan ska bestå krävs att många bidrar till att bygga upp fackets muskler.

Den fackliga idén är att sluta sig samman med andra för att gemensamt påverka sin arbetsmiljö och sina arbetsvillkor. Det är en strategi som står på två ben. På nationell nivå samlas STs medlemmar kring krav i de centrala avtalsrörelserna och ståndpunkter som förbundet driver gentemot regering och riksdag. På den enskilda arbetsplatsen förhandlar man om löner och villkor och bidrar till att utveckla verksamheten.

När det ena benet inte bär har facket inte samma styrka. Det går aldrig att fullt ut ersätta en lokal närvaro med en centraliserad servicefunktion. Andra fackförbund, med betydligt svagare organisation ute på arbetsplatserna, har skäl att se med avund på STs många och duktiga lokala representanter.

Men även arbetsplatsfacket för alla, som ST kallar sig, har tyvärr medlemmar som saknar fackligt förtroendevalda på sitt jobb. Det är en oroväckande utveckling som måste tas på allvar. Det blir tydligt när man i detta nummer av ST Press läser om situationen på Riksbanken, där ST-avdelningen lades ned för ett år sedan eftersom det inte gick att finna någon som kunde ta över den fackliga stafettpinnen. Nu har ST-medlemmarna svårare att göra sin röst hörd i diskussionerna om förändringar på arbetsplatsen. Och förbundets centrala ombudsmän har knappast samma förutsättningar att förhandla om lönerna.

Det ligger alltså i både medlemmarnas och förbundets intresse att det lokala fackliga arbetet är så livaktigt som möjligt. En viktig strategi är att ständigt försöka involvera fler. Det kan kräva nya arbetsmetoder och organisationsformer som förmår att fånga upp engagemang som inte riktigt hittar sin plats i traditionella strukturer. På Sida har facket bildat arbetsgrupper som gör det möjligt att ta på sig mer begränsade arbetsuppgifter. »Man behöver inte ta hela Sida på sina axlar!«, som Irina Grate uttrycker saken.

Men det finns också andra faktorer som kan påverka viljan att engagera sig i det lokala facket. STs företrädare på Sida anser att det varit svårt att jobba fackligt på arbetsplatsen och förklarar det bland annat med chefers attityder och okunskap.

Arbetsgivarna måste inse att facket är en betydelsefull samarbetspartner. Det finns de myndighets- och företags­ledningar som förstått detta – men tyvärr också de som främst ser facket som ett problem. Det kan leda till att det blir både svårt och tröstlöst att arbeta fackligt.

Därför är det viktigt med tydliga signaler från högsta ort om att fackligt arbete ska värdesättas och ges rimliga förutsättningar. De centrala avtalen innehåller sådana skrivningar – som helst borde stärkas ytterligare. General­direktörer och bolagsledningar kan göra en viktig insats genom att inskärpa vikten och värdet av ett gott samarbete med facket. Och regeringen bör i sin tur påminna dem om samma sak.

På de allra flesta ST-arbetsplatser finns fackliga företrädare som jobbar hårt och åstadkommer viktiga resultat. Det är något som organisationen har anledning att vara stolt över. Men nya utmaningar innebär att det krävs allt hårdare arbete för att lyckas upprätthålla denna imponerande fackliga närvaro. För att ST ska stå stadigt på sina två ben även i framtiden måste många vara med och bygga upp de fackliga musklerna.

 

Alexander Armiento

chefredaktör

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.