Annons:

Fackets två ben

ST bygger sin fackliga styrka på att förbundet har verksamhet på både lokal och nationell nivå. För att den styrkan ska bestå krävs att många bidrar till att bygga upp fackets muskler.

Den fackliga idén är att sluta sig samman med andra för att gemensamt påverka sin arbetsmiljö och sina arbetsvillkor. Det är en strategi som står på två ben. På nationell nivå samlas STs medlemmar kring krav i de centrala avtalsrörelserna och ståndpunkter som förbundet driver gentemot regering och riksdag. På den enskilda arbetsplatsen förhandlar man om löner och villkor och bidrar till att utveckla verksamheten.

När det ena benet inte bär har facket inte samma styrka. Det går aldrig att fullt ut ersätta en lokal närvaro med en centraliserad servicefunktion. Andra fackförbund, med betydligt svagare organisation ute på arbetsplatserna, har skäl att se med avund på STs många och duktiga lokala representanter.

Men även arbetsplatsfacket för alla, som ST kallar sig, har tyvärr medlemmar som saknar fackligt förtroendevalda på sitt jobb. Det är en oroväckande utveckling som måste tas på allvar. Det blir tydligt när man i detta nummer av ST Press läser om situationen på Riksbanken, där ST-avdelningen lades ned för ett år sedan eftersom det inte gick att finna någon som kunde ta över den fackliga stafettpinnen. Nu har ST-medlemmarna svårare att göra sin röst hörd i diskussionerna om förändringar på arbetsplatsen. Och förbundets centrala ombudsmän har knappast samma förutsättningar att förhandla om lönerna.

Det ligger alltså i både medlemmarnas och förbundets intresse att det lokala fackliga arbetet är så livaktigt som möjligt. En viktig strategi är att ständigt försöka involvera fler. Det kan kräva nya arbetsmetoder och organisationsformer som förmår att fånga upp engagemang som inte riktigt hittar sin plats i traditionella strukturer. På Sida har facket bildat arbetsgrupper som gör det möjligt att ta på sig mer begränsade arbetsuppgifter. »Man behöver inte ta hela Sida på sina axlar!«, som Irina Grate uttrycker saken.

Men det finns också andra faktorer som kan påverka viljan att engagera sig i det lokala facket. STs företrädare på Sida anser att det varit svårt att jobba fackligt på arbetsplatsen och förklarar det bland annat med chefers attityder och okunskap.

Arbetsgivarna måste inse att facket är en betydelsefull samarbetspartner. Det finns de myndighets- och företags­ledningar som förstått detta – men tyvärr också de som främst ser facket som ett problem. Det kan leda till att det blir både svårt och tröstlöst att arbeta fackligt.

Därför är det viktigt med tydliga signaler från högsta ort om att fackligt arbete ska värdesättas och ges rimliga förutsättningar. De centrala avtalen innehåller sådana skrivningar – som helst borde stärkas ytterligare. General­direktörer och bolagsledningar kan göra en viktig insats genom att inskärpa vikten och värdet av ett gott samarbete med facket. Och regeringen bör i sin tur påminna dem om samma sak.

På de allra flesta ST-arbetsplatser finns fackliga företrädare som jobbar hårt och åstadkommer viktiga resultat. Det är något som organisationen har anledning att vara stolt över. Men nya utmaningar innebär att det krävs allt hårdare arbete för att lyckas upprätthålla denna imponerande fackliga närvaro. För att ST ska stå stadigt på sina två ben även i framtiden måste många vara med och bygga upp de fackliga musklerna.

 

Alexander Armiento

chefredaktör

Bli den första att tycka till!
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor. Sammantaget ökade a-kassorna sina utbetalningar med 11,6 procent.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.