Annons:
Arbetsmarknad
Debatt
1 kommentarerTyck till!

Fas 3 har skapat en hel bransch med bidragsberoende företag

Även företag kan bli bidragsberoende. Titta bara på anordnarna av fas 3-platser, skriver signaturen "arbetslös som jobbar".

Nu poppar det upp företag som inte skulle finnas om det inte vore för de statsbidrag som olika anordnare av fas 3-platser får ta emot. Arbetslösa som inte haft jobb på mycket länge får jobb som handledare åt andra arbetslösa. Det är föreningar som anställer gamla kamrater eller styrelse­ledamöter, det är företagare som hittar på verksamhet eller erbjuder sådant som redan finns på marknaden, men till ett så väldigt lågt pris att kun­derna strömmar till. De arbetslösa får då så mycket att göra att verksamheten kan legitimeras som ett sysselsättnings­projekt.

Det har skapats en helt ny bransch som lever på dessa bidrag och före detta långtidsarbetslösa berättigade till nystartbidrag från Arbetsförmedlingen blir billiga handledare. Eftersom företagen inte har sin huvudsakliga inkomst från försäljning eller tillverkning så lever de på de bidrag som staten pumpar in i verksamheten. Så ja, det går att bli bidrags­beroende som företagare.

Arbetslös som jobbar

Inlagt av MK mån, 01/02/2012 - 13:07
Den näst största arbetsplatsen i Sverige är fas 3 (störst är Posten), det är för bedrövligt! Och långtidsarbetslösheten ökar och ökar.

Anders Borg vill satsa på att öka sysselsättningen, varför inte satsa på riktiga jobb???!

Det krävs en attitydförändring för att ändra synen på oss långtidsarbetslösa och hitta andra vettigare lösningar. Vi kan först och främst börja med att be 'de inblandade' att lära sig de rätta begreppen: Försäkringskassan ska inte säga "praktik" vid aktivitetsersättning, när det handlar om "varaktig samhällsnyttig sysselsättning" i 1-2 år. Om det ändå vore praktik vi fick!, för det kanske skulle leda till ett riktigt jobb. Arbetsförmedlingen ska inte säga "semester", för det får vi ju inte, vi får "tillfälligt uppehåll" (tidigare 'ledighet'), vi måste vara till arbetsmarknadens förfogande och inställa oss inom 48 timmar om Af kallar på oss, dessutom gäller inte försäkringen för den som åkt utomlands (men det är inte många som har råd med det). Af bör heller inte säga "arbetsgivare" om "anordnaren" av fas 3:platsen. Även om den arbetslöse gör ordinarie jobb för 65 % av a-kassan, så är de inte vår "arbetsgivare", vi har inte lön! Af är vår "uppdragsgivare". Till min anordnare vill jag säga att jag INTE "arbetstränar". Till den som undrar om vi fas 3:are inte kan få 'förtidspension' (för det har ju Hillevi Engström sagt, vilken man borde anmäla för förtal), vill jag bara säga att jag är fullt arbetsför och arbetsvillig. Till mitt försäkringsbolag som undrade när jag hade tänkt att ta ett jobb, vill jag bara säga att jag kan börja redan idag!

En snedvriden enkät fick fas 3:debatten att tystna nästan helt. Fler och fler arbetslösa hamnar i fas 3 och många mår mycket dåligt. Vissa får 0 kr/dag, annars är det ett spann mellan 230 kr - 680 kr/dag före skatt. Vi är dömda av samhället - fördomar, vi är dömda att leva i fattigdom, fastän vi har arbetat och gjort rätt för oss i nästan hela vårt liv. En mycket snedvriden syn florerar.

Detta är bedrövligt!ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.