Annons:
De felaktiga utbetalningarna från det svenska välfärdssystemet uppgår till ungefär 18 miljarder kronor per år. Felen beror oftast på att de uppgifter som utbetalningsbesluten grundas på inte stämmer, enligt delegationens rapport.Bild:Mostphotos
SOCIALFÖRSÄKRING
Nyhet
AVLinus Hellerstedt2 kommentarerTyck till!

Felutbetalningar för 18 miljarder varje år

Varje år betalar det svenska välfärdssystemet ut runt 18 miljarder kronor på felaktiga grunder, enligt en rapport från en statlig delegation. Oftast beror det på att de uppgifter som utbetalningsbesluten grundas på inte stämmer, skriver delegationen.

Sedan 2005 beräknas omkring 300 miljarder kronor ha betalats ut felaktigt till välfärdssystemen. Varje år handlar det om ungefär 18 miljarder kronor som går ut till mottagare på fel grunder, enligt en rapport från den statliga delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen.

”Det motsvarar mer än hälften av den årliga kostnaden för barnbidrag”, skriver delegationens ordförande Sven-Erik Österberg i en debattartikel i Dagens Nyheter.

De felaktiga utbetalningarna beror oftast på att de uppgifter som utbetalningsbesluten grundas på inte stämmer, enligt delegationens rapport. För att motverka det föreslår delegationen en rad åtgärder.

Det handlar bland annat om att inrätta ett särskilt råd som har som uppgift att ”få en helhetssyn på frågan om felaktiga utbetalningar”, skriver Sven-Erik Österberg.

Uppföljningen av orsakerna till de felaktiga utbetalningarna bör kontinuerligt utvärderas och insatser för att förhindra dem bör förstärkas, enligt delegationens förslag.

Enligt rapporten är svartarbete en annan orsak till att utbetalningar görs på fel grunder. Någonstans mellan 2,7 och 5,9 miljarder kronor felatkiga utbetalningar per år orsakas av svartarbete, enligt delegationen.

För att öka möjligheterna till att förhindra det bör rutinerna för att kontrollera utbetalningar  förstärkas när svartarbete upptäckts. Dessutom bör Inspektionen för socialförsäkringen, Isf, få i uppdrag att reda ut hur man kan undvika att felaktigt erhållen ersättning blir pensionsgrundande. Omkring 1 miljard kronor per år avsätts felaktigt till pensioner på grund av svartarbete, enligt delegationens rapport.

Inlagt av Mats-Åke Moritz... mån, 12/16/2019 - 11:37
Det råder inget tvivel om att det finns läckage i välfärdssystemen, tex genom kriminellas fusk med assistans, och det bör ses över. Utredningen har dock mycket svag grund för sitt påstående om just 18 miljarder - sanningen är att flera berörda myndigheter inte har kunnat lämna underlag för bedömning alls eller väldigt osäkra underlag. Utifrån det har utredningen valt att räkna fram siffran 18 miljarder genom en serie osäkra antaganden, tex att myndigheter som saknar underlag har lika stora fel som i andra myndigheter med mer eller mindre säkra underlag. Det är inte en beräkning som skulle hålla vetenskapligt eller rättsligt, och är ingen god grund för att vidta åtgärder.
Inlagt av Kjell Nilsson fre, 12/13/2019 - 11:28
Artikeln borde även tagit upp den kritik som finns mot dessa "gissningslekar" som den här delegationen ägnat sig åt. Se bland annat:
https://www.dn.se/debatt/repliker/siffrorna-bygger-pa-statligt-organiserade-gissningslekar/
https://www.aftonbladet.se/kultur/a/GGX414/gissningar-om-miljardfusk-i-valfarden-fortsatter
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.