Annons:
debatt
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Finanskapitalet förstörde Argentinas offentliga sektor

De tre senaste årtiondena har Argentinas utlandsskuld använts av de transnationella företagen, Internationella Valutafonden (IMF) och nordamerikanska finansiella organisationer för att plundra ekonomin och rasera välfärden. År 2002 hade den växt till 155 miljarder dollar för att inte tala om de 40 miljarder dollar som har försvunnit i staten genom utförsäljningar och privatiseringar. Dessutom har den politiska överklassen fört ut 120 miljarder dollar till utlandet. Skulden får sina rätta proportioner när man inser att den utgör fem gånger det årliga värdet av den argentinska exporten.

Det var hungerkravaller och plundring av köpcentra som fällde socialdemokraten De la Ruas center-vänsterregering strax före jul. Trettio personer dog som resultat av polisvåld och minst 2 000 sägs ha skadats i detta folkliga uppror.  Det var första gången en demokratisk vald regering fälldes i Argentina.

Det var också tio år med IMFs plan för ekonomisk och social avreglering och utförsäljning av allmänna företag och egendom och ofantlig korruption under den peronistiska Menemperioden och den efterföljande center-vänsterregeringen. Idag är 90 procent av bankerna i utländsk ägo och 40 procent av industrin utlandsägd. Särskilt spanskt, italienskt och franskt kapital har investerat i industrin ock köpt upp offentliga tillgångar. Denna utplundring har kunnat ske i stort sett utan kritik från den fackliga rörelsen. Det är begripligt att socialdemokrater och dess EU-regeringar över hela Europa är så tysta nu, när man vet att De la Rua mottogs som hedersgäst vid socialistinternationalens möte i Paris i november 1999 strax efter att han blivit vald.

Den kände amerikanske journalisten Gregory Palast publicerade i augusti uppgifter om hemliga dokument mellan IMF och den argentinska regeringen i vilka IMF specificerar krav som: 12–15 procent lönesänkningar för statsanställda, 13 procent nedskärningar i pensionerna och 20 procent nedskärning i lönerna för motsvarigheten till beredskapsanställda. Denna ”stabiliseringspolitik” med nedskärningar gjordes i en tilltagande lågkonjunktur, och IMF förutsåg att de mirakulöst skulle leda till en tillväxt på 3,7 procent. Det blev istället – 2,1 procent. Folket har fått betala 90-talets åtstramningspolitik. Enligt officiell statistik var arbetslösheten i april 25 procent, 5 miljoner lever i en situation av extrem fattigdom (av en befolkning på 37 miljoner) och 17 miljoner är fattiga.

Avgörande för utvecklingen under 90-talet har varit det s k sedelfondssystemet, dvs att en peso har låsts till en dollar. Det har påskyndat den nationella upplösningen. Precis som eurosystemet har givit all makt till centralbanken i Frankfurt fick den amerikanska centralbanken all makt över räntor och annan penningpolitik och över valutakursen. IMF lånade till en början ut jättebelopp och hyperinflationen kunde knäckas. Men när dollarn senare steg till orimliga nivåer drog den med sig peson till höjder där Argentinas exportindustri havererade och negativ tillväxt i ekonomin. Om Argentina haft en självständig centralbank skulle landet för länge sedan sänkt räntorna och låtit peson falla och regeringen  ökat de offentliga utgifterna istället för att strama åt ytterligare enligt IMFs recept. Men växelkursen var ju bunden till dollar, räntorna sätts utomlands och budgetunderskotten växer på grund av den negativa tillväxten. Den amerikanska regeringen har genom dess kontroll över sedelfondssystemet, IMF och Världsbanken medvetet fått driva Argentina till ruinens rand. Efter att peso-dollarförhållandet upplöstes i februari har peson snabbt tappat i värde.

Vad som ska komma ut ur krisen är ännu svårbedömbart, men det folkliga motståndet mot IMF-politiken bör vila på: Reservationslös avskrivning av utlandsskulden, nödåtgärder för att bistå den utsatta befolkningen inklusive konfiskation av alla spekulationsvinster, stopp för privatiseringspolitiken, försvar av den nationella självbestämmanderätten genom att bryta med det latinamerikanska frihandelsområdet FTAA, val till ett ny konstituerande parlament samt inte minst försvarandet av oberoende fackföreningar som inte låter sig duperas av en korrupt politisk lednings försök  att införliva fackföreningsrörelsen i olika s k ”sociala” pakter. Argentina är idag det tydligaste exemplet på faran att ge upp den nationella friheten över den egna valutan och penningpolitiken till organ med andra nationella intressen och ekonomiska strukturer.

Jan-Erik Gustafsson

Bli den första att tycka till!
OmlokaliseringNyhetDe flesta av de myndigheter som föreslagits flytta verksamhet till Härnösand vill inte göra detta. Sida säger nej till att omlokalisera tjänster inom kommunikationsverksamheten, men erbjuder sig att i stället flytta tre andra tjänster till staden. Det framgår av remissvaren på utredningens om lokalisering av statlig verksamhet till Härnösand.
ArbetsrättNyhetEn handläggare vid Stockholms tingsrätt som åtalats för narkotikabrott avskedas efter beslut i personalansvarsnämnden. Nämnden anser i sitt beslut att handläggaren förbrukat arbetsgivarens förtroende.
KollektivavtalNyhetDe svenska fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco är på kollisionskurs med Europafacket när det gäller minimilöner. De tre är starkt kritiska till att Europafacket i ett samrådssvar förordar att minimilöner införs inom EU.
Fördjupning: avtalsrörelsenFördjupningI år får 2,8 miljoner anställda nya avtal om löner och villkor. Först ut är parterna i industrin, och det avtal de träffar lär sätta nivån även för STs medlemmar. Men industrins ”märke” har försvagats de senaste åren och kritiker vill se den svenska lönebildningen förändras.
KronofogdenNyhetUnder 2019 drev Kronofogden in nära 13 miljarder kronor, skriver myndigheten i sin årsredovisning för 2019. Det var 1,1 miljard kronor mer än 2018 och den högsta siffran någonsin.
ArbetsmiljöNyhetStress och bristande kunskap ligger bakom att förebyggande arbetsmiljöåtgärder inte vidtas. Det är orsaken till många av dödsolyckorna på svenska arbetsplatser, enligt en analys från Arbetsmiljöverket.
ARBETSMILJÖNyhetSymtom på depression som nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och brist på energi kan leda till färre år i arbetslivet, visar en ny dansk studie.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringslagen är inte är tillräckligt ändamålsenlig och inte tillräckligt effektiv, skriver diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg i myndighetens årsredovisning. Därför behöver den ses över, anser hon.
ArbetsmarknadNyhetNyanlända män har i större utsträckning subventionerad anställning, medan kvinnor i stället fortsätter i förberedande insatser, enligt en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.
​SEXUELLA TRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier, skriver juristen och tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena Idé. Hon framhåller Kanadas fackföreningsrörelse som en inspirationskälla.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och vill avskeda mannen.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på flera tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport från myndigheten. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering, ansåg facket, som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb, men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, anser Statskontoret.
SCBNyhetDen bristande kvaliteten i SCBs underlag har medfört fel som gjort att arbetskraftsundersökningarna har påverkats på ett allvarligt sätt, konstaterar myndigheten i en rapport till regeringen.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. I uppdraget ingår också att utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.