Annons:
Socialförsäkring
Nyhet
0 kommentarerTyck till!

Fler ska få högre sjukpenning

80 procent av de försäkrade ska få 80 procent av inkomsten om de blir sjuka. Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen blir tills vidare kvar, i väntan på en väl fungerande rehabilitering. Det föreslår den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har haft i uppgift att se över sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen och lämnar nu sitt slutbetänkande.

En stor fråga har varit sjukförsäkringens bortre tidsgräns, som infördes av alliansregeringen. En sjukskrivning kan vara i maximalt två och ett halvt år, sedan blir man utförsäkrad.

– Insatserna ska förbättras så att den bortre tidsgränsen kan ersättas, sade Ingemar Eriksson, huvudsekreterare, under presskonferensen i dag måndag.

Exempelvis ska Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen få ansvar för att initiera insatser, senast efter 15 månaders sjukskrivning.

Även hälso- och sjukvården ska få ett förstärkt ansvar för att tidigt upptäcka och verka för att människor kommer tillbaka i arbete. Genom ett tydliggjort ansvar och genom att landstingen jämför sig med varandra kan sjukfrånvaron hållas nere, menade Ingemar Eriksson.

Han framhöll att man i andra länder är mer enig om framgångsfaktorerna för att få tillbaka människor i arbete.

– Det handlar om en arbetsfokuserad hälso- och sjukvård och ansvarstagande och engagerade arbetsgivare.

Det ska också gå att komma tillbaka i arbete i fler steg än nu och med flexibel sjukpenning.

– När de förstärkta insatserna är införda kan den bortre tidsgränsen ersättas av en kontroll en gång i halvåret, sade Ingemar Eriksson.

Man vill också att politikerna sätter ett tydligt mål för vad som är en rimlig sjukfrånvaro och vilka myndigheter som ansvarar för att målet nås och därmed ska vidta åtgärder.

En knäckfråga har varit vad ersättningen i sjukförsäkringen ska baseras på. Kommittén föreslår nu att huvudregeln ska vara att inkomsten baseras på tidigare faktiskt inkomst. För de som inte har någon sådan föreslås de gamla reglerna om beräknad framtida inkomst gälla.

Målet ska vara att 80 procent av de försäkrade ska få 80 procent av den ersättningsgrundande inkomsten vid sjukdom. Ersättningen ska följa ett index för att inte urholkas över tid.

När det gäller arbetslöshetsförsäkringen föreslår kommittén att den är kvar i samma form som i dag, det vill säga att den är frivillig och administreras av arbetslöshetskassorna. Kommittén tar inte ställning till vilket tak som ska gälla. Däremot är man enig om att taket, vilket det än blir, ska följa ett index så att det inte urholkas över tid. Man föreslår också att de differentierade avgifterna mellan kassorna slopas.

Kommittén har inte kommit fram till hur fler ska omfattas av försäkringen även om den anser att det är önskvärt.

– Sänkta kvalifikationskrav generellt eller för vissa grupper kan övervägas, sade Ingemar Eriksson.

När det slutligen gäller arbetsskadeförsäkringen konstaterade han att det fanns osakliga skillnader i bedömningarna av vad som är en arbetsskada. Män får oftare rätt till ersättning även vid lika yrken och lika förhållanden.

– Det behövs ett bedömningsstöd för rättvisare bedömningar, sade han.

Dessutom föreslås ett arbetsmedicinskt råd som ska ta initiativ till forskning, förvalta bedömningsstödet och identifiera luckor i detta.

Bli den första att tycka till!
TEKNISKA MUSEETNyhetUnder en inspektionsrunda på ett antal av landets museibutiker upptäckte Kemikalieinspektionen att Tekniska museet sålde en nyckelring och en usb-laddare som innehåller cancerframkallande ämnen. Nu åtalsanmäls museet.
STATSFÖRVALTNINGNyhetSju myndigheter med uppdrag inom analys och utvärdering ska slås ihop, föreslår en statlig utredning. Men förslaget möts av kritik från berörda myndigheter, visar Publikts genomgång av remissvaren.
NyhetSTs ordförande Britta Lejon är positiv till en hel del av tillitsdelegationens slutsatser. "Men det räcker inte med tankar om tillitsbaserad styrning för att det ska kunna bli verklighet", säger hon till Publikt.
ArbetsvillkorNyhetPå de flesta myndigheter får inte anställda som har en partner som är gravid ledigt med lön för att följa med till mödravården, visar Publikts granskning. ”Det känns förlegat”, säger Peter Aspman på Arbetsförmedlingen i Borlänge, som fick nej på sin ansökan.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer ett bemanningsföretag inför Arbetsdomstolen, AD, sedan bolaget vägrat en kvinna med funktionsnedsättning anställning på deltid. DO kräver att kvinnan får ett skadestånd om 80 000 kronor.
StatsförvaltningNyhetTillitsdelegationen vill ge Arbetsgivarverket ett tydligt uppdrag att, med stöd av Statskontoret och ESV, stödja myndigheternas arbete med att utveckla tillitsbaserad styrning och ledning inom staten.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMyndigheter varnar för att möjligheten att väcka dröjsmålstalan om väntetiden på ett beslut blir längre än sex månader kan leda till ännu längre väntetider, rapporterar SVT. Ett exempel är medborgarskapsärenden.
ArbetsmiljöNyhetOffentliganställda ­känner större engagemang i sitt arbete än privatanställda, och kvinnor gör det i ännu högre utsträckning än män, enligt en studie från det finländska Arbetshälsoinstitutet och det belgiska universitetet KU Leuven.
NattarbeteFördjupningDeras skift börjar när det skymmer och ­slutar när dagen gryr. Ändå tycker de att ­nattpasset på flygplatsen har sina ljusa sidor. Thomas Wikstrand håller koll på säkerheten på Arlanda under dygnets mörka timmar.
StatsförvaltningNyhetArbetet med jämställdhetsintegrering inom de statliga myndigheterna ska fortsätta. Regeringens argument anser att det är en rättvisefråga, men också att det handlar om kvalitet och träffsäkerhet i offentlig verksamhet.
STATSFÖRVALTNINGNyhet17 av 26 tillfrågade myndigheter är skeptiska till regeringens förslag om att de ska bli tvungna att ansluta sig till vissa av Statens servicecenters ekonomitjänster. Flera myndigheter tror att det skulle leda till minskad effektivitet och ökade kostnader för administration, i stället för det omvända.
Debatt: StatsförvaltningenNyhetDe statliga myndigheterna har ett krav på sig att ständigt effektivisera sin verksamhet – men det system som är tänkt att öka produktiviteten leder till ständigt ökad arbetsbelastning för medarbetarna och borde skrotas, skriver Marcus Larsson och Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans i en debattartikel i Publikt.
DISKRIMINERINGNyhetDiskriminering av ”icke-vita” jobbsökande är betydligt större i Sverige och Frankrike än i exempelvis Tyskland och USA. Det visar en studie där forskare från flera länder gått igenom omfattande forskning.
RiksarkivetNyhetÖkande lokalkostnader är ett av skälen till att Riksarkivets ekonomi är svårt ansträngd, menar riksarkivarie Karin Åström Iko. Under hösten har myndigheten gjort sig av med ett trettiotal tjänster via pensionsavgångar och riktade erbjudanden.
ESTONIAKATASTROFENNyhetTom Johnson, STs andre vice ordförande, var en av de 989 personer som gick ombord på M/S Estonia i Tallinn den ödesdigra dagen för 25 år sedan. 852 av dem kom aldrig fram till Stockholm – bland dem 63 fackligt aktiva i hans ST-sektion. ”När jag frös som mest på morgonen tänkte jag att det tar slut här på flotten”, säger han.
EUNyhetEUs revisorer är fortfarande inte nöjda med EUs ekonomiska redovisning. I årets revisionsrapport uttalar sig revisorerna med reservation för att det finns hög risk inom utgiftsområden som landsbygdsutveckling och sammanhållning.
PolisenNyhetPolisen genomför två åtgärder för att förbättra arbetet mot hedersrelaterade brott, uppger Ekot. Det handlar dels om en bred utbildningsinsats, dels om att införa en rutin för att alltid göra en bedömning av om ett brott är hedersrelaterat.
ArbetsmarknadNyhetDen som har ett nystartsjobb eller någon annan typ av subventionerad anställning har svag ställning på arbetsmarknaden och stor risk för långtidsarbetslöshet, enligt en ny rapport från IFAU.
KRONOFOGDENNyhetEtt antal kvinnor har anmält till arbetsgivaren att de blivit utsatta för sexuella trakasserier i samband med en konferens inom Kronofogden. ”Arbetsgivaren tar just nu tag i den här händelsen enligt alla riktlinjer”, säger STs avdelningsordförande Malin Almkvist Klaesson till Publikt.
RättsväsendetNyhetRegeringen kräver att myndigheterna inom rättskedjan redovisar sin bedömning av hur de framtida volymerna inom verksamheterna kommer att utvecklas. Enligt regeringen krävs en helhetssyn på resursbehovet.
HögskolanNyhetDe stora regionala skillnaderna när det gäller högskolestudier består. Skillnaderna är stora mellan län och mellan kommuner. I alla län är det främst personer med högutbildade föräldrar som går vidare till högskolan, enligt UKÄ.
STATENS SEMESTERSKULDNyhetPersonalen på de största myndigheterna har i snitt fler än 12 sparade semesterdagar, visar Publikts granskning. På Trafikverket, som toppar listan, är siffran över 18 dagar per anställd. ”Om det drar i väg alltför mycket har man misslyckats”, säger STs avdelningsordförande Jerk Wiktorsson.
PolisenNyhetOckså den med civil bakgrund som går polisutbildning ska kunna tjänstgöra som polisaspirant, anser regeringen. Det ska förstärka möjligheterna för polisens civilanställda att få polisiära befogenheter.
InternationelltNyhetJämställdhetsmyndigheten deltar i ett tvåårigt projekt där Sverige tillsammans med andra Östersjöländer ska arbeta för att stoppa människohandel för tvångsarbete.
StatsförvaltningNyhetÅtta statliga myndigheter har tillsammans kontrollerat ett 100-tal företag i byggbranschen. Myndigheterna kunde konstatera brister i arbetsmiljön, illegal arbetskraft och felaktiga personalliggare på flera arbetsplatser.
StatsförvaltningNyhet29 myndigheter har lagt över 5 miljoner kronor på att göra podcaster. Naturvårdsverkets podcast kostade 470 000 kronor för fyra avsnitt, skriver Dagens Nyheter.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingen har redan stängt 24 av de 132 lokalkontor som finns på nedläggningslistan. Om en månad bommas ytterligare 34 igen. ”Jag tycker inte att man har undersökt konsekvenserna av det här tillräckligt”, säger Andreas Sönnersten, STs arbetsplatsombud på kontoret i Laholm, som snart ska stänga.
RegeringenNyhetArdalan Shekarabi, S, blir ny socialförsäkringsminister efter Annika Strandhäll. Han lämnar därmed posten som civilminister, med ansvar för bland annat den statliga förvaltningen. Ny civilminister blir Lena Micko, S.
SocialförsäkringarNyhetFörsäkringskassans samarbete med en rad andra myndigheter har lett till att brott inom tandvårdsstödet har stoppats eller hindrats. Enligt en slutrapport har samarbetet lett till flera fällande domar.