Annons:
Tjänstepension
Fördjupning
AVSusanne Eriksson0 kommentarerTyck till!

Förmån tack vare kollektivavtalet

Tjänstepension är en viktig förmån som facken förhandlar fram och inte en rättighet som alla får per automatik. »Det är en väldigt viktig del av den totala pensionen«, konstaterar Olof Lundvall på Statens tjänste­pensionsverk, SPV.
Bild:Istockphoto

Din framtida pension består av flera olika delar. Den allmänna pensionen har alla rätt till. Var och en kan också pensionsspara privat.

Tjänstepensionen, däremot, är oftast resultatet av ett kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare. Tjänste­pension är alltså ingen absolut rättig­het.

– Utan tjänstepension får många det väldigt tufft som pensionärer. Den ger dig en bättre ekonomi, säger Olof Lundvall, informationschef på SPV.

Därför är det viktigt att ta reda på om arbetsgivaren har tecknat ett kollektivavtal om tjänstepension när man ska börja på ett nytt jobb, menar han. För det är arbetsgivaren som sätter av pengarna.

Premiebestämd tjänstepension är i dag den vanligaste formen av tjänste­pension. Den innebär att en viss procent av din månadslön avsätts. Hur mycket beror på vilket avtal som gäller på din arbetsplats. I de flesta avtal får du själv välja i vilket bolag som hela eller en del av den avsatta summan ska förvaltas.

I vissa avtal finns också förmånsbestämd tjänstepension, oftast för personer med en årslön över 7,5 inkomstbasbelopp, det vill säga drygt 37 000 kronor per månad. Den som har förmånsbestämd tjänstepension får en viss procent av sin slutlön i tjänstepension.

De flesta som arbetar vid myndigheter omfattas av det statliga pensionsavtalet PA16. Där finns dels reglerna från det tidigare pensions­avtalet som gäller anställda födda före 1988, dels nya regler för dem som är födda 1988 eller senare.

Anställda på statliga eller privata bolag är oftast anslutna till ITP, Industrins och handelns tilläggspension, eller varianter på det avtalet. Exempelvis heter ett av Postnords avtal ITP-P.

Sex saker som avgör tjänste­pensionens storlek
  1. Vilket avtal du omfattas av.
  2. Hur många år du jobbat.
  3. Hur mycket du jobbat – heltid, deltid eller om du är eller har varit tjänstledig.
  4. Hur hög lön du haft.
  5. Hur det går för de fonder din pension är placerad i.
  6. Vid vilken ålder du börjar ta ut tjänstepension.
Placera din tjänstepension
Lägre pension med återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att din familj får din tjänstepension om du dör. Men så länge du lever blir din egen pension lägre – sju procent lägre hos Kåpan Pensioner. Den som vill ha åter­betalnings­skydd måste anmäla det.

Många soffliggare

83 procent av de 33  500 nyanställda på statliga myndigheter som erbjudits att göra ett första val för placering av sin tjänste­pension gör inte det utan låter Kåpan Pensioner ta hand om förvaltningen.

4,5 procent

4,5 procent av bruttolönen är den vanligaste nivån på avsättningen till tjänstepension.

14 700 000 000

Statens tjänste­pensionsverk betalar varje år ut 14,7 miljarder kronor i form av tjänstepensioner och andra ersättningar.

Bli den första att tycka till!
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsbelastningen är ohälsosam i flera av Arbetsförmedlingens regioner. Det kan bli aktuellt med en nationell anmälan. ”Vi har lämnat vår bedömning av läget till arbetsgivaren. Nu är det upp till dem att bemöta den”, säger nationella huvudskyddsombudet Mattias Gustafsson till Publikt.
POLISENNyhetPolisen i Fyrbodal, region väst, har haft ett vinlotteri för personal och chefer varje torsdag i lunchmatsalen, enligt en tillbudsanmälan. Nu sätter ledningen stopp för lotteriet. ”Det är inte särskilt lämpligt och då får vi sluta med det”, säger gruppchef Sten-Anders Jakobsson till Publikt.
UpphandlingNyhetAntalet anbudsgivare per offentlig upphandling ökar för första gången sedan 2012, och andelen överklagade upphandlingar minskar för fjärde året i rad. Det visar statistik från Upphandlingsmyndigheten.
På jobbet: lönerPå jobbetDet är lätt att känna sig illa behandlad om kolleger med samma arbetsuppgifter tjänar betydligt mer. Men det är svårt att slå fast vad som är rätt lön. Så förbered dig väl med goda argument.
ArbetsmarknadNyhetPolariseringen ökar på svensk arbetsmarknad. Antalet sysselsatta med höga löner och antalet med låga löner ökar, medan mellanskiktet minskar, visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
SOCIALFÖRSÄKRINGNyhetVarje år betalar det svenska välfärdssystemet ut runt 18 miljarder kronor på felaktiga grunder, enligt en rapport från en statlig delegation. Oftast beror det på att de uppgifter som utbetalningsbesluten grundas på inte stämmer, skriver delegationen.
DigitaliseringNyhetGenom att bygga upp en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte kan staten enligt regeringen spara miljarder. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har därför fått två nya uppdrag på området.
JämställdhetNyhetSkogsstyrelsen stoppar alla inköp från motorsågstillverkaren Stihl, skriver Dagens Nyheter. Anledningen är att företaget använder en kalender med lättklädda kvinnor i sin marknadsföring.
ArbetsmarknadNyhetSex av tio vill kunna vidareutbilda sig på distans och fyra av fem funderar på att byta yrke, visar en enkätundersökning bland yrkesaktiva över 35 år. En av tre av de tillfrågade vill jobba till 67 år eller längre.
SkatteverketNyhetSkatteverkets och Kronofogdens anställda får i år presentkort i julklapp av sina arbetsgivare. Nu skriver Expressen att företaget som levererat presentkorten har skatteskulder på 1,6 miljoner kronor och hotas av konkurs.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på en anstalt i mellersta Sverige menar att Kriminalvården har lämnat ut personuppgifter om hans besökare. När hans flickvän ringde för att boka besökstid fick hon till svar att tiden redan var bokad av en annan flickvän, enligt en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, som nu vill att Kriminalvården yttrar sig.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDet finns inget stöd för att Försäkringskassans ärenden som gäller arbetsskadeförsäkringen skulle skötas olika beroende på vilket kön den sökande har, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, Isf. Däremot finns det ett antal riskmoment som skulle kunna leda till ojämställd handläggning.
ArbetsrättNyhetPolisen Peter Springare har efter en förlikning fått 766 080 kronor av Polismyndigheten för att lämna sin anställning, uppger Expressen. Den omdebatterade polisen lämnade anställningen sista november.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens region syd anmäls till Arbetsmiljöverket, med motiveringen att det inte är möjligt för de anställda att klara av uppdraget längre. ”Vi har blivit av med ofantligt mycket personal och de som är kvar har oförändrade arbetsuppgifter”, säger huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg till Publikt.
IntegritetNyhetAnvändningen av hemliga tvångsmedel fortsätter att öka. Det redovisar regeringen i en skrivelse till riksdagen. Tvångsmedlen används främst vid brottstyperna narkotikabrott, narkotikasmuggling och våldsbrott.
ArbetsmarknadNyhetRedan från 40-årsåldern är åldersdiskriminering vanlig på den svenska arbetsmarknaden, enligt en rapport från Delegationen för senior arbetskraft. Samtidigt skriker arbetsmarknaden efter arbetskraft.
KorruptionNyhetRegeringen planerar att ta fram en nationell handlingsplan mot korruption. Planen ska ta ett mer samlat grepp om förekomsten av korruption med utgångspunkt i de problem och utmaningar som är specifika för Sverige.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetÄven om det borde ha skett för länge sedan är regeringens besked om att Arbetsförmedlingens omstöpning skjuts upp ett år goda nyheter, anser STs avdelningsordförande Fredrik Andersson. ”Man har gått för fort fram utan att ha en tydlig målbild”, säger han till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetOmstöpningen av Arbetsförmedlingen skjuts upp i ett år, meddelar regeringen i dag. Och reformen kommer inte, som januariavtalet fastslagit, att baseras på lagen om valfrihetsystem, LOV.
ArbetsförmedlingenNyhetRiksrevisionen ska djupgranska Arbetsförmedlingens arbete med äldre arbetslösa. Syftet är att klargöra om regeringens och Arbetsförmedlingens styrning är ändamålsenlig för ett längre arbetsliv.
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem, eftersom de ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
HögskolanNyhetEn statlig utredning avråder från att införa regler om att avslöjat fusk vid antagning till högskolan ska leda till att studenten förlorar sina betyg. Att återkalla betygen skulle vara en oproportionerligt ingripande åtgärd, anser utredningen.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.