Annons:
Ledare
1 kommentarerTyck till!

Försämra inte villkoren

När statens verksamheter blir bolag försämras ofta arbetstagarnas anställningsvillkor. Beslutsfattarna borde sätta ned foten och markera att det inte är acceptabelt.

Plötsligt kan dina anställningsvillkor försämras – trots att ditt jobb är detsamma och din arbetsplats har samma ägare. Det kan låta märkligt, men det har de senaste åren drabbat statligt anställda vars arbetsplatser blivit bolagiserade.

Den förändringen ger nämligen arbetsgivaren möjlighet att byta arbetsgivarorganisation – och därmed också kollektivavtal. Det statliga avtalet med Arbetsgivarverket, med de många värdefulla förmåner som ST varit med om att förhandla fram, kan då bytas ut mot ett annat branschavtal – ofta med betydligt magrare innehåll. Vilket i så fall naturligtvis blir billigare för arbetsgivaren.

I så kallade inrangeringsförhandlingar försöker facket i det läget bevara så mycket som möjligt av förmånerna i det gamla avtalet. Men förhandlingssitsen är svår: kommer man inte överens med arbetsgivaren börjar det nya centrala avtalets regler likväl gälla efter ett år – även om de innebär kraftiga försämringar.

Slutresultatet blir knappast vad fack och medarbetare skulle önska sig. Ett aktuellt exempel är det som inträffat då flygplatsverksamheten inom Luftfartsverket nu blir bolaget Swedavia, som ST Press berättar om i detta nummer.

STs Thomas Blomqvist konstaterar att de anställda får det sämre på de flesta områden – exempelvis vad gäller regler för ledighet och pension. Visserligen blir det högre ob-tillägg – men det räcker inte för att kompensera förlusterna i andra delar. Den kanske största förlusten är det förmånliga statliga Trygghetsavtalet, som ger hjälp vid omställning.

»Vi har inte på långa vägar fått vad vi hoppades«, säger Thomas Blomqvist.

Och många av de förmåner som de nuvarande medarbetarna får behålla kommer framtida nyanställda att gå miste om – exempelvis den längre semestern. Det riskerar att skapa miss­sämja. Som i sin tur kan leda till nya krav från arbetsgivaren på att samtliga anställdas villkor ska anpassas till det centrala avtalets lägre nivåer.

Det är inte rimligt att anställda ska behöva få sämre anställningsvillkor bara för att en verksamhet, som är och förblir statligt ägd, byter organisationsform. Att den ena parten ensam kan fatta beslut som innebär försämringar för den andra ligger knappast i linje med arbetsmarknadslagstiftningens intentioner.

Förhoppningsvis är det inte heller beslutsfattarnas avsikt, när de driver igenom bolagiseringar av statlig verksamhet. Men de behöver göras uppmärksamma på att detta ändå kan bli följden.

Och eftersom vi kan vänta oss fler bolagiseringar i framtiden, måste också regering och riksdag klart uttala att de inte ska leda till att de anställda drabbas negativt. Politikerna bör skicka tydliga signaler till de tillträdande bolagsledningarna: den förändrade organisationsformen får inte utnyttjas som en smitväg för att sänka personalkostnaderna.

Staten måste vara ett föredöme som arbetsgivare. Oavsett om de anställda jobbar inom myndigheter och affärsverk eller i bolag.

Alexander Armiento

chefredaktör

Inlagt av john Andersen ons, 04/14/2010 - 17:08
Helt rätt. Vi på Swedavia blev grundlurade. Låt inte andra bli det också!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.