Annons:
Ledare
1 kommentarerTyck till!

Försämra inte villkoren

När statens verksamheter blir bolag försämras ofta arbetstagarnas anställningsvillkor. Beslutsfattarna borde sätta ned foten och markera att det inte är acceptabelt.

Plötsligt kan dina anställningsvillkor försämras – trots att ditt jobb är detsamma och din arbetsplats har samma ägare. Det kan låta märkligt, men det har de senaste åren drabbat statligt anställda vars arbetsplatser blivit bolagiserade.

Den förändringen ger nämligen arbetsgivaren möjlighet att byta arbetsgivarorganisation – och därmed också kollektivavtal. Det statliga avtalet med Arbetsgivarverket, med de många värdefulla förmåner som ST varit med om att förhandla fram, kan då bytas ut mot ett annat branschavtal – ofta med betydligt magrare innehåll. Vilket i så fall naturligtvis blir billigare för arbetsgivaren.

I så kallade inrangeringsförhandlingar försöker facket i det läget bevara så mycket som möjligt av förmånerna i det gamla avtalet. Men förhandlingssitsen är svår: kommer man inte överens med arbetsgivaren börjar det nya centrala avtalets regler likväl gälla efter ett år – även om de innebär kraftiga försämringar.

Slutresultatet blir knappast vad fack och medarbetare skulle önska sig. Ett aktuellt exempel är det som inträffat då flygplatsverksamheten inom Luftfartsverket nu blir bolaget Swedavia, som ST Press berättar om i detta nummer.

STs Thomas Blomqvist konstaterar att de anställda får det sämre på de flesta områden – exempelvis vad gäller regler för ledighet och pension. Visserligen blir det högre ob-tillägg – men det räcker inte för att kompensera förlusterna i andra delar. Den kanske största förlusten är det förmånliga statliga Trygghetsavtalet, som ger hjälp vid omställning.

»Vi har inte på långa vägar fått vad vi hoppades«, säger Thomas Blomqvist.

Och många av de förmåner som de nuvarande medarbetarna får behålla kommer framtida nyanställda att gå miste om – exempelvis den längre semestern. Det riskerar att skapa miss­sämja. Som i sin tur kan leda till nya krav från arbetsgivaren på att samtliga anställdas villkor ska anpassas till det centrala avtalets lägre nivåer.

Det är inte rimligt att anställda ska behöva få sämre anställningsvillkor bara för att en verksamhet, som är och förblir statligt ägd, byter organisationsform. Att den ena parten ensam kan fatta beslut som innebär försämringar för den andra ligger knappast i linje med arbetsmarknadslagstiftningens intentioner.

Förhoppningsvis är det inte heller beslutsfattarnas avsikt, när de driver igenom bolagiseringar av statlig verksamhet. Men de behöver göras uppmärksamma på att detta ändå kan bli följden.

Och eftersom vi kan vänta oss fler bolagiseringar i framtiden, måste också regering och riksdag klart uttala att de inte ska leda till att de anställda drabbas negativt. Politikerna bör skicka tydliga signaler till de tillträdande bolagsledningarna: den förändrade organisationsformen får inte utnyttjas som en smitväg för att sänka personalkostnaderna.

Staten måste vara ett föredöme som arbetsgivare. Oavsett om de anställda jobbar inom myndigheter och affärsverk eller i bolag.

Alexander Armiento

chefredaktör

Inlagt av john Andersen ons, 04/14/2010 - 17:08
Helt rätt. Vi på Swedavia blev grundlurade. Låt inte andra bli det också!
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket, Socialstyrelsen.
ARBETSMILJÖNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Systemet skapar stora arbetsmiljöproblem och stora risker för doktorandernas rättssäkerhet, sägs det i skrivelsen.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.