Annons:
DEBATT
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Förslaget uttrycker inte vår fackliga identitet

Flera debattörer kritiserar STs förbundsstyrelses förslag att förbundet ska byta namn till Sterka. Ordförande Britta Lejon svarar.

Nyligen har förbundsstyrelsen presenterat sitt förslag till nytt namn för Fackförbundet ST – Fackförbundet Sterka. Vi är skeptiska till namnet av tre skäl:

För det första är vi tveksamma till vad Sterka betyder och står för. Namnet säger inget om vilka värderingar som förbundet bär på eller vill verka för och det speglar heller inte medlemskåren. Att namnet skulle syfta på att förbundet vill stärka medlemmarna (vilket fackförbund vill inte det?) har en banal och generisk klang som snarast för tankarna till hälso­industrin.

Frågan vi ställer oss är hur vi som aktiva gräsrötter i förbundet, som möter och värvar nya medlemmar, med något slags trovärdighet ska kunna förklara vilka vi är med ett namn som inte säger något substan­tiellt om förbundet. Vi tror att vi skulle få svara på ännu fler frågor om vad förbundets namn betyder. Att behöva svara att vi vill stärka medlemmarna är en plattityd som har ett löjets skimmer över sig. Vi anser att ett namn bör knyta an till våra grundläggande värderingar, men också vilka vi organiserar.

Enligt vår uppfattning är STs själ att vi utgår från kollektivet, ser till det gemensamma och inte ställer olika grupper på arbetsplatsen mot varandra. De flesta av våra medlemmar arbetar på statligt uppdrag. Ett namn som anknyter till dessa egenskaper skulle göra det enklare för alla att förstå vilka vi är, vilket inte minst underlättar i rekryteringen av nya medlemmar.

För det andra är vi rädda för att det bakom namnförslaget ligger en strategi där man med ett »tomt« namn banar väg för att rekrytera medlemmar långt utanför vår gängse medlemsbas. Vi befarar att det skulle ske till priset av vår fackliga identitet och vår förmåga att företräda våra medlemmar. Vi menar att styrkan i det fackliga arbetet utgår från att vi känner till medlemmarnas arbetsplatser och har en lokal förankring.

För det tredje funderar vi på vad namnbytet betyder för facklig verksamhet i stort. Namnets generiska karaktär ger intryck av varumärke och erbjudande. Vi vill poängtera att ett fackförbund är en social rörelse där man är medlem. Man är inte en kund som köper en erbjuden tjänst. Ett namn som lika gärna hade kunnat vara ett företagsnamn riskerar att reducera oss till ett försäkringsbolag och våra medlemmar till kunder.

Vi menar att det finns ett stort värde i ett namn som uttrycker vår fackliga identitet och vilka vi är. Det gör inte »Fackförbundet Sterka«. Kongressen bör därför rösta nej till namnförslaget.

Jenny Jansson
arbetsplatsombud

Marcus Österman
arbetsplatsombud

Josefina Erikson
skyddsombud

Anställda vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Ordförande Britta Lejon svarar.

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.