Annons:

Ge arbetsmiljöhjältar starkare stöd

Många skyddsombud får inte det stöd de behöver. De måste ges bästa möjliga förutsättningar att göra sitt viktiga jobb – att bidra till att förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatser.

Sveriges skyddsombud gör en hjälteinsats i vardagen. De gör sina arbetsplatser till tryggare ställen där människor mår bättre. De bidrar till att färre kolleger skadar sig, blir utbrända eller utsätts för hot och trakasserier.

Deras hjältedåd är betydelsefulla för varje enskild anställd och för samhället i stort – och självklart för arbetsgivarna. Men tyvärr får alla skyddsombud inte det erkännande och de möjligheter de skulle behöva för att kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt.

I en färsk undersökning från TCO svarar nära en fjärdedel av skyddsombuden i medlemsförbunden att cheferna inte har tid att driva det systematiska arbetsmiljöarbetet. Bara en femtedel kan själva ta all den tid de skulle behöva för sitt uppdrag.

TCOs rapport släpptes på Skyddsombudens dag, 24 oktober. Men redan i våras presenterade Fackförbundet ST en rapport som beskrev läget för STs skyddsombud. Även den ger en dyster bild.

Liksom TCOs undersökning visade den att arbetsgivarna brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vart tredje ST-skyddsombud svarar att arbetsförhållandena inte undersöks regelbundet, och ännu fler att inga riskbedömningar görs. Sex av tio tycker att det saknas en tydlig ansvarsfördelning.

Där det finns sådana brister borde skyddsombuden ha möjlighet att driva på för förbättringar. Men för många är det svårt. Som TCOs rapport visar räcker tiden inte till. Och i ST-enkäten svarar var femte att de inte kan få stöd i sin roll när de behöver det. En fjärdedel av STs skyddsombud tycker sig dessutom inte ha tillräcklig kompetens för sitt uppdrag. Då är det inte konstigt att drygt 20 procent också anser att de inte i tillräcklig utsträckning kan påverka arbetsmiljön på arbetsplatsen.

På många arbetsplatser fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet som det är tänkt. Där har arbetsgivaren en positiv attityd och det finns fungerande rutiner och stöd till skyddsombuden. Då har de goda förutsättningar att bidra till att förbättra de anställdas hälsa och förebygga riskerna de möter i jobbet.

Det är viktigt att alla får den chansen. Därför behövs åtgärder som stärker skyddsombuden. Facken kan säkerligen göra ännu mer för att stötta dem, men också annat måste till.

Riksdag och regering kan tydliggöra skyddsombudens rättig­heter och bidra med stöd till utbildning i arbetsmiljöfrågor – men också se till att myndigheter och statliga bolag föregår med gott exempel.

För framför allt är det arbetsgivarnas ansvar att skyddsombuden får resurser och utrymme att göra sitt jobb. Det är viktigt att den högsta ledningen jobbar för att hela organisationen präglas av en positiv attityd till arbetsmiljöarbetet.

I år är det 100 år sedan de svenska arbetstagarna fick rätt att utse skyddsombud. Det är värt att fira – men den bästa jubileumsgåvan till vardagens arbetsmiljöhjältar vore att ge dem bättre förutsättningar att utföra sitt viktiga uppdrag. 

 

Alexander Armiento, chefredaktör

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.