Annons:

Ge arbetsmiljöhjältar starkare stöd

Många skyddsombud får inte det stöd de behöver. De måste ges bästa möjliga förutsättningar att göra sitt viktiga jobb – att bidra till att förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatser.

Sveriges skyddsombud gör en hjälteinsats i vardagen. De gör sina arbetsplatser till tryggare ställen där människor mår bättre. De bidrar till att färre kolleger skadar sig, blir utbrända eller utsätts för hot och trakasserier.

Deras hjältedåd är betydelsefulla för varje enskild anställd och för samhället i stort – och självklart för arbetsgivarna. Men tyvärr får alla skyddsombud inte det erkännande och de möjligheter de skulle behöva för att kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt.

I en färsk undersökning från TCO svarar nära en fjärdedel av skyddsombuden i medlemsförbunden att cheferna inte har tid att driva det systematiska arbetsmiljöarbetet. Bara en femtedel kan själva ta all den tid de skulle behöva för sitt uppdrag.

TCOs rapport släpptes på Skyddsombudens dag, 24 oktober. Men redan i våras presenterade Fackförbundet ST en rapport som beskrev läget för STs skyddsombud. Även den ger en dyster bild.

Liksom TCOs undersökning visade den att arbetsgivarna brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vart tredje ST-skyddsombud svarar att arbetsförhållandena inte undersöks regelbundet, och ännu fler att inga riskbedömningar görs. Sex av tio tycker att det saknas en tydlig ansvarsfördelning.

Där det finns sådana brister borde skyddsombuden ha möjlighet att driva på för förbättringar. Men för många är det svårt. Som TCOs rapport visar räcker tiden inte till. Och i ST-enkäten svarar var femte att de inte kan få stöd i sin roll när de behöver det. En fjärdedel av STs skyddsombud tycker sig dessutom inte ha tillräcklig kompetens för sitt uppdrag. Då är det inte konstigt att drygt 20 procent också anser att de inte i tillräcklig utsträckning kan påverka arbetsmiljön på arbetsplatsen.

På många arbetsplatser fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet som det är tänkt. Där har arbetsgivaren en positiv attityd och det finns fungerande rutiner och stöd till skyddsombuden. Då har de goda förutsättningar att bidra till att förbättra de anställdas hälsa och förebygga riskerna de möter i jobbet.

Det är viktigt att alla får den chansen. Därför behövs åtgärder som stärker skyddsombuden. Facken kan säkerligen göra ännu mer för att stötta dem, men också annat måste till.

Riksdag och regering kan tydliggöra skyddsombudens rättig­heter och bidra med stöd till utbildning i arbetsmiljöfrågor – men också se till att myndigheter och statliga bolag föregår med gott exempel.

För framför allt är det arbetsgivarnas ansvar att skyddsombuden får resurser och utrymme att göra sitt jobb. Det är viktigt att den högsta ledningen jobbar för att hela organisationen präglas av en positiv attityd till arbetsmiljöarbetet.

I år är det 100 år sedan de svenska arbetstagarna fick rätt att utse skyddsombud. Det är värt att fira – men den bästa jubileumsgåvan till vardagens arbetsmiljöhjältar vore att ge dem bättre förutsättningar att utföra sitt viktiga uppdrag. 

 

Alexander Armiento, chefredaktör

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetVänsterpartiets Jonas Sjöstedt står fast vid att partiet vill rikta en misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, S. Det beskedet gav han vid en frågestund i riksdagen i dag. En timme senare meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de stöder en misstroendeförklaring om regeringen inte ändrar sig till på tisdag.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.
På jobbet: introduktionPå jobbetIntroduktionen på en ny arbetsplats påverkar inte bara den nyanställdes första intryck. Den kan också bidra till ett effektivare samarbete på sikt.
SCBNyhetDe svenska nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet, men statistiken har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktig grund, enligt en granskning från Riksrevisionen.
KriminalvårdenNyhetEfter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.
RegeringskanslietNyhetDen ordningsvakt som suttit anhållen misstänkt för en vapenstöld på Regeringskansliet försattes på tisdagseftermiddagen på fri fot. Han är fortfarande misstänkt, men på den lägre misstankegraden, skriver Dagens Nyheter.
HögskolanNyhetEn forskarexamen ger liten utdelning i lönekuvertet på arbetsmarknaden. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning. Doktorshatten betalar sig bäst inom medicin och hälsovetenskap.
SiSNyhetEn anställd vid ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem avskedas från sin tjänst på myndigheten efter att ha dömts för våldtäkt mot barn. Mannen har haft en sexuell förbindelse med en 13-årig flicka han träffat på sin fritid.
RegeringskanslietNyhetEn ordningsvakt vid Regeringskansliet i Rosenbad har anhållits av polisen, misstänkt för att ha stulit ett vapen på arbetsplatsen. Enligt medias uppgifter är mannen anställd av Securitas, som ansvarar för bevakningen av Rosenbad.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets omorganisation skapar oro bland personalen, och de operativa cheferna anser att motiven bakom vilken typ av neddragningar som myndigheten väljer att göra är svåra att förstå, enligt en ny rapport från Statskontoret. Samtidigt är myndighetens mål för digitalisering otydligt, i kombination med krånglande it-system, anser Statskontoret.
StatsförvaltningNyhetNästan alla som får anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning, enligt en enkät som Statskontoret har genomfört. De flesta myndigheter genomför utbildningen i egen regi.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Tysslinge, sedan en intagen ungdom lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetEtikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans växande kö av ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har fått myndigheten att beordra övertid. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen på flera punkter när det gäller handläggningen av ärendena.
KriminalvårdenNyhetDet var tjänstefel när transportledaren beordrade Kriminalvårdens fångtransport att stanna för en kisspaus sommaren 2018, slår hovrätten fast. Under rasten vid vägkanten flydde en morddömd fånge som sedan inte har påträffats.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans chef Nils Öberg är orolig över vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att leda till, säger han i en intervju med TT. Förändringarna kommer att påverka samarbetet mellan myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn kriminalvårdare som dömts till ett villkorligt fängelsestraff och samhällstjänst för misshandel av en sexbrottsdömd läkare på Kronobergshäktet i Stockholm överklagar sin dom. Det gör även den misshandlade läkaren, då han anser att våldet som han utsattes för var grövre än vad tingsrätten har kommit fram till.
Inspektionen för vård och omsorgNyhetInspektionen för vård och omsorg, IVO, lever inte upp till de förväntningar som fanns när myndigheten inrättades, enligt en granskning från Riksrevisionen. Delvis beror det på bristande styrning från regeringen, anser Riksrevisionen.
FinlandNyhetPoststrejken i Finland är över sedan den finländska Posten och facket kommit överens om att paketsorterarna ska fortsätta att omfattas av sitt tidigare kollektivavtal, trots att deras anställningar flyttats till ett dotterbolag.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetOmkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeskedet om att parterna bakom januariavtalet förhandlar om att åtminstone delvis stoppa stängningarna av Arbetsförmedlingens lokalkontor tas emot med glädje av facket. ”Men med tanke på att man redan har börjat lägga ned kontor så måste man agera fort för att få någon effekt”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.