Annons:
DEBATT. Den destruktiva tillväxten
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Girighet knäcker framtidstron

Samtal om hur den ekonomiska tillväxten ska öka i Sverige förs av det politiska, ekonomiska och fackliga etablissemanget. Kakan måste växa, som det heter, genom att få ner ohälsotal, få fler i arbete, ta bort förmögenhets-, arvsskatt osv.

Tillväxt har emellertid två sidor, en kvantitativ och en kvalitativ. Men det är endast den kvantitativa tillväxten det pratas om. Inte ett ord om tillväxtens kvalitet. Tas inte hänsyn till kvaliteten i tillväxten, kan samhället aldrig bli bättre för människor och natur.

Normen i dagens samhälle är girighetsekonomi och egoism. De knäcker speciellt den kvalitativa tillväxten. Men även den kvantitativa påverkas negativt, eftersom kommuner, landsting och stat kommer att kunna producera färre och färre tjänster på grund av minskad skattemoral och brist på pengar. Samtidigt ökar behovet av offentliga tjänster ständigt.

Ekonomisk tillväxt eller ett lands välstånd mäts med hjälp av BNP. Med BNP menas privata och offentligt producerade varor och tjänster i kronor under ett år. I BNP räknas in många destruktiva, negativa kostnader för människor och natur. Till exempel: ju fler missbrukare, desto mer sjukvård och läkemedel.

Priser stiger på grund av stölder, höga försäkringspremier och självrisker. Kostnader för förtidspensioner, hemtjänst, socialtjänst, polis, tull, domstolar, fängelser och advokater ökar. Fler resurslärare och psykologer behövs på grund av trasiga hem osv.

BNP eller "evälståndet"e ökar alltså, så länge kommuner, landsting, stat, företag och privatpersoner orkar betala för destruktiva, negativa kostnader. Men kommuner, landsting och stat orkar inte längre betala alla negativa kostnader, som girighet och egoism ytterst orsakar. Skattepengarna räcker inte. Den offentliga delen av BNP sjunker, eftersom färre offentliga tjänster produceras. Även om dessa tjänster producerades i privat regi, skulle ändå BNP sjunka.

Sättet att mäta BNP ger en förvrängd bild av hur tillväxten eller välståndet verkligen ser ut, eftersom positiva och negativa kostnader blandas huller om buller. Destruktiva, negativa kostnader borde självklart dras ifrån, för att få in kvaliteten i BNP. Men det görs inte och alla länder gör likadant. Det finns nationalekonomer som dragit ifrån negativa kostnader, när tillväxten har räknats fram i USA. Då visar det sig, att tillväxten i realiteten har minskat ända sedan mitten på 1970-talet. Resultatet hade förmodligen blivit detsamma för Sverige.

Girighetsekonomin smittar neråt i befolkningslagren. Den gör djupa, svarta hål i moral och etik.

I Sverige uppskattas till exempel de svarta affärerna till över 100 miljarder kronor. Som jämförelse kostade landstingens och kommunernas hälso- och sjukvård 135 miljarder år 2002.

Det sociala och psykiska klimatet hårdnar i samhället, när de rika blir allt rikare och de fattiga allt fattigare.

Det är ingen tillfällighet att alkohol, andra droger av alla de slag, psykläkemedel, porr och vapen toppar världens "ebranscher"e, när det gäller försäljning och vinst. Droger dämpar ju all den ångest och frustration som finns på grund av fysisk, social och psykisk stress. Världen blir farlig och otrevlig att leva i.

Vi måste snarast bygga en ekonomi, där människor har framtidstro, trygghet, gemenskap och tillit till andra människor. Först då finns förutsättningar att skapa ekonomisk tillväxt med både kvalitet och kvantitet.

Bli den första att tycka till!
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
Fördjupning: avtalsrörelsenFördjupningI år får 2,8 miljoner anställda nya avtal om löner och villkor. Först ut är parterna i industrin, och det avtal de träffar lär sätta nivån även för STs medlemmar. Men industrins ”märke” har försvagats de senaste åren och kritiker vill se den svenska lönebildningen förändras.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.
​SEXUELLA TRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier, skriver juristen och tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena Idé. Hon framhåller Kanadas fackföreningsrörelse som en inspirationskälla.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och vill avskeda mannen.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på flera tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport från myndigheten. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering, ansåg facket, som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb, men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, anser Statskontoret.
SCBNyhetDen bristande kvaliteten i SCBs underlag har medfört fel som gjort att arbetskraftsundersökningarna har påverkats på ett allvarligt sätt, konstaterar myndigheten i en rapport till regeringen.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. I uppdraget ingår också att utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.