Annons:
När Göran Greider ger ut en bok om trädgårdsodling handlar det också om författarens egna politiska uppfattning. »Ja, jag drar en del av mina favoritförslag«, skrattar han.Bild:Jan-Åke Eriksson
Författare
Kultur
AVBirgitta HaglundTyck till!

Göran Greiders gröna värld

I allt Göran Greider skriver – journalistiskt och skön­litterärt – är det lätt att spåra hans samhällsengagemang. Det gäller också hans nya bok om trädgårdsodling, där han lyfter fram politiska vinklar på blomster­prakten.

– Det roliga med att odla sin trädgård är att även när det går åt helvete, om växter dör, så lär man sig något av det: så här är klimatet och jorden på det här stället, säger Göran Greider.

Han är författare, debattör och chefredaktör på Dala-Demokraten – men också fritidsodlare.

I mars kommer I trädgården hörs and­ra ekon ut på Ordfront förlag. Språket i denna bok är ofta poetiskt och intrycket är impressionistiskt. Läsaren möter fyra essäer som utgår från års­tiderna, men även dikter, folkbildande fakta om exempelvis trädgårdens historia, recept på syrensaft, favorit­smoothies och odlingstips. Och inte minst Göran Greiders inspirerande bilder av sin trädgård, tagna med mobil­kamera, där växternas skönhet lyfts fram.

Göran Greider delar sin tillvaro mellan närförorten Årsta i Stockholm och sitt hus i Dala-Floda i västra Dalarna, där hans kuperade trädgård prunkar.

– Jag tror att jag innerst inne för­söker återskapa min farfars trädgård. Den tycktes vara så full av hemligheter. Det fanns snår, prång och gångar, träd att klättra i…

Han inleder boken med konstatera att trädgården är vår egen plätt på jorden. Att den ger en känsla av hemkomst.

– Har man en trädgård så är man förtöjd vid en plats som man lär känna. Det blir som att kasta ankar. Och det tycker jag har ett stort värde i vår globa­liserade tid.

Ändå kände han, när flyktingarna kom i stort antal över Medelhavet, dåligt samvete över att han själv lade tid på trädgårdspåtande. »Mitt privilegierade liv lyste emot mig«, skriver han.

Göran Greider vill med sin bok belysa att odling kan ge oss bättre förståelse för naturen och var vi kommer ifrån.

– Ögonen öppnas när man intresserar sig för sin trädgård. Man inser snabbt daggmaskars värde och att utan gödsel kan vi inte leva i den här världen.

Odling har blivit en stark trend. I Stockholms närförorter har pall­kragar med spirande växter förökat sig på gräsmattorna mellan husen under sena­re år. Göran Greider tycker att det är viktigt att vi gör våra städer grönare för att minska deras belastning på jordens ekosystem. I sin bok gör han många kopplingar mellan trädgård och politik, exempel­vis odlarens möjlighet att välja naturgödsel i stället för konstgödsel.

– Jag tror att vi ökar vår ekologiska medvetenhet genom att odla.

Klimatfrågan är egentligen inte en fråga utan ett svar på vår skenande civilisation – den industriella och den patriarkala, menar Göran Greider. Samtidigt skriver han att »det vilda över­lever inte utan civilisation«, och menar att det krävs att människan aktivt griper in om ekosystemen ska kunna räddas. Exempelvis genom att sätta stopp för det slöseri det innebär när butiker kasserar grönsaker och frukter med små defekter.

Göran Greider synliggör i sin bok flera politiska perspektiv på trädgårdens växter.

– Folk tror att löjtnantshjärta eller syren är ursvenska torparväxter. Men många av våra vanligaste växter är importerade, ofta genom koloniala övergrepp på fattiga länder. Våra rabatter är spegelbilder av vår imperialistiska historia.

Trädgårdar har alltid använts av makthavare för att manifestera sitt inflytande, menar han.

– Ta Versailles. Jag skriver också om Erdoğan i Turkiet, han har skapat en gigantisk trädgårdsanläggning bara för att imponera.

Trädgårdsprakt som maktspråk, alltså. Men trädgårdar kan även ge en motbild till »den ekonomiska männi­skan« som drivs av vinstmaximering och skövlar allt i sin värld.

Göran Greider menar att odling kan förändra människor till det bättre genom att motverka vad han kallar art-egoism.

– Vi placerar alltid vår egen arts intressen före alla andra arters. Men genom trädgårdsodling kan vi identifiera oss med växternas behov, och då har vi överskridit vår egen art.

I boken passar Göran Greider på att argumentera för förkortad arbets­tid.

– Ja, jag drar en del av mina favoritförslag, skrattar han självironiskt. Jag tror att det enda som i förlängningen kan rädda den här planeten, det är att vi jobbar mindre. Vi får då tid till att vara mer aktiva i föreningar, vi blir bättre demokrater och vi kan odla lite mer. De som vill det, vill säga…

Chefredaktör, författare och debattör

I mars kommer Göran Greiders nya bok, I träd­gården hörs andra ekon, ut på Ordfront förlag. Titeln kommer från en diktrad av poeten T. S. Eliot. Göran Greider skriver: »I fyra essäer, eller snarare meditationer, och i en rad små utvikningar lyssnar jag till ekon från trädgårdskonstens långa historia och min egen trädgård och dess omgivningar.«

Göran Greider är författare, politisk debattör och sedan 1999 chefredaktör på Dala-Demokraten. Han har gett ut över trettio dikt­samlingar, debatt- och essäböcker och har fått en mängd priser. Det senaste var Gustaf Fröding­sällskapets lyrikpris 2013.

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetRegeringen förlänger myndigheternas uppdrag att ta emot nyanlända och personer med funktionsnedsättning för praktik under åren 2019 och 2020.
SJUKFÖRSÄKRINGNyhetDe som får avslag på ansökan om sjukersättning drabbas hårt av sämre ekonomi och hälsa. Reglerna bör bli mindre strama, anser Riksrevisionen.
ARBETSMILJÖNyhetEuropeiska forskare har gått samman för att sätta gränsvärden för stillasittande arbete. En liten apparat, lutningsmätare, används för att kunna göra objektiva mätningar.
ColombiaFördjupningDen 50 år långa inbördes konflikten i Colombia kastar fortfarande långa skuggor över landet, trots fredsavtalet med gerillarörelsen Farc. Kvinnonätverket IMP, som ST samarbetade med i tio år, har fått en viktig roll i att stötta kvinnor som drabbats av våldet.
EUNyhetEU-kommissionen föreslår att skyddet stärks för visselblåsare som berättar om missförhållanden. Att skydda visselblåsare från repressalier kan spara miljarder, enligt kommissionen.
StatsförvaltningNyhetAllt fler av statens myndigheter får högsta betyg för sin hantering av ekonomiadministration. Samtidigt ökar också antalet som får bottenbetyget C i Ekonomistyrningsverkets utvärdering.
POLISENNyhetModeraterna vill att polisutbildade ska få skriva av hela studielånet efter fem år i yrket. Partiet föreslår också en riktad lönesatsning på poliser motsvarande omkring 3 000 kronor i månaden.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kan inte granska regeringen. Det var anledningen till att JO lade ned anmälan om utrikesdepartementets hantering av e-post. Det skriver Journalistförbundet, SJF, i ett pressmeddelande.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverket kommer under året att stänga ytterligare sju mottagningskontor för asylsökande. Det är ännu inte klart hur omfattande uppsägningarna blir.
IT-säkerhetNyhetMyndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tror att myndigheter underrapporterar it-incidenter och underlåter att anmäla dem till MSB. Ändå rapporterades 281 incidenter under förra året.
FackligtNyhetEU-kommissionen har stoppat ett avtal för statligt anställda från att bli lag på europeisk nivå. Nu överväger facken en stämning i EU-domstolen. ”Om vi inte protesterar när vi blir behandlade så här kan vi aldrig vara säkra på att få något inflytande över huvud taget”, säger STs ordförande Britta Lejon.
ArbetsmiljöNyhetFyra tungt kriminellt belastade personer dödshotade en arbetsförmedlare i hans hem tidigare i april. De hade anlitats av en arbetssökande som nekats ersättning av Arbetsförmedlingen.
UpphandlingNyhetKonkurrensverket stämmer Örebro universitet inför domstol och kräver 150 000 kronor i böter för felaktig upphandling. Enligt myndigheten har universitet gjort en otillåten direktupphandling.
FackligtNyhetTCO vill att högskolan ska få mer betalt för att utbilda redan yrkesverksamma. Kompetensutveckling och vidareutbildning behöver få betydligt mer fokus inför valet, skriver ordförande Eva Nordmark i en debattartikel.
RättsväsendetNyhetRegeringens utredare Stefan Strömberg föreslår att unga brottslingar snabbare ska ställas inför rätta genom nya regler för polisens arbete och ökad samverkan mellan polisen och socialtjänsten.
PolisenNyhet”Alla är lika viktiga”, säger nyblivne rikspolischefen Anders Thornberg till Publikt i en intervju.
IntegritetNyhetDen 25 maj börjar EUs dataskyddsförordning, GDPR, att gälla. Den som får sina person­uppgifter registrerade får tyd­ligare rättigheter – och det gäller bland annat anställda gentemot arbetsgivare. En förändring är att den registrerade får rätt till insyn.
DigitaliseringNyhetDigitaliseringen tvingar fram en delvis ny statlig arbetsgivarpolitik, konstaterar Arbetsgivarverket i en ny rapport. Arbetsgivarpolitiken behöver förändras för att utveckla kompetensförsörjningen och effektivisera verksamheten.
HögskolanNyhetMälardalens högskola tvingas betala tillbaka två tredjedelar av studieavgiften till en amerikansk student, därför att utbildningen hon gick inte höll måttet. Det har Högsta domstolen, HD, beslutat.
StatsförvaltningNyhetNästa års genomsnittliga uppräkning av de statliga myndigheternas anslag blir ungefär en procent, enligt Arbetsgivarverket. Det påverkar bland annat utrymmet för löner. Både ST och Arbetsgivarverket är kritiska.
TryckfrihetNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, kritiseras av Justitiekanslern, JK, för brott mot efterforskningsförbudet i tryckfrihetsförordningen. Myndigheten har dessutom tangerat gränsen för censur, enligt JK.
BudgetNyhetNär Arbetsgivarverket kommenterar regeringens vårändringsbudget saknar myndigheten ytterligare satsningar på högre utbildning, men välkomnar fokus på integration på arbetsmarknaden.
FörsäkringskassanNyhetPå ett av Försäkringskassans kontor har många avslag av sjukpenning lett till högre lön, enligt ett vittnesmål i SVT i söndags. Men trots att detta strider mot arbetsplatsens lönekriterier, kan lönesättningen inte göras om, förklarar STs avdelningsordförande Siv Norlin.
FrankrikeNyhetAnställda inom det franska rättsväsendet är oroliga för domstolarnas framtid, och ger sig nu in i de växande protesterna mot president Emmanuel Macrons politik. ”Vårt intryck är att regeringen struntar i vad vi tycker”, säger Hervé Bonglet i domstolssekreterarnas största fackförbund, UNSA Service Judiciaires.
VårbudgetenNyhet»Ett jättebekymmer att omlokaliseringsmyndigheter inte får något tillskott«, säger Britta Lejon.
PostnordNyhetPostnord måste skicka tillbaka 400 000 postförsändelser till Kina och andra länder utanför EU. Det handlar om varor som inte hämtats ut av mottagarna, sedan bolaget införde en ny avgift från första mars.
POLISENNyhetEfter en granskning i Svenska Dagbladet har åklagare inlett en förundersökning om en polischefs inlägg på Facebook. Mannen utsågs till chef trots varningar från medarbetare om att han spred rasism i fikarummet och på sociala medier.
SjukpenningNyhetRegeringen har utsett juristen Claes Jansson till särskild utredare för att se över sjukförsäkringen. Samtidigt har en nationell samordnare för sjukförsäkringen, Mandus Frykman, utsetts.
LantmäterietNyhetLantmäteriet ska fungera som motor i arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess. Regeringen uppdrar till myndigheten att öka möjligheten att arbeta med digitala geodata.
STATSTJÄNSTEMÄNNyhetStatstjänstemän kan komma att ställas inför domstol i fler fall i framtiden. Riksdagens konstitutionsutskott begär förslag från regeringen om ett utvidgat straffansvar för tjänstefel.
HögskolanNyhetUniversitetskanslersämbetet, UKÄ, vill få i uppdrag att samordna alla myndigheters uppföljningar och utvärderingar av den högre utbildningen i Sverige. Förslaget framförs i en rapport till regeringen.
JämställdhetNyhetVid dagens sammanträde tar regeringen beslut om att satsa en miljard kronor på att stärka kvinnors och flickors jämställdhet runt om i världen. Förslaget är en del av vårbudgeten.
RIKSDAGENNyhetRiksdagens konstitutionsutskott föreslår att en introduktionsutbildning införs för statsanställda. I betänkandet hänvisas till en rapport från ST, och förbundets ordförande Britta Lejon betecknar förslaget som ”mycket glädjande”.
OMLOKALISERINGNyhetPersonalen flyr snabbt från myndigheter som ska omlokaliseras, och bemanningsfrågorna blir ofta akuta långt innan flyttlasset går. Det konstaterar ST i en rapport byggd på en undersökning bland förtroendevalda.
HögskolanNyhetTCO är positiv till valideringsdelegationens förslag om stärkt validering inom högskolan. Bättre möjlighet till validering är en viktig pusselbit i ett system för livslångt lärare för tjänstemän, anser TCO.
HögskolanNyhetDen statliga Valideringsdelegationen föreslår att gemensamma riktlinjer och nya rutiner tas fram för att förstärka möjligheterna att genom högskolan validera tidigare förvärvade kunskaper.
ArbetsmiljöNyhetArbetsmiljöverket inleder en riksomfattande inspektion av förekomsten av våld och hot på HVB- och LSS-boenden. Fyra av tio anmälningar inom verksamheterna handlar om hot och våld.
DANMARKNyhetDanmarks arbetsmarknadsminister vänder sig till alla medborgare i en efterlysning av förslag till bättre arbetsmiljöregler. Ett formulär har lagts in på departementets hemsida.
KRIMINALVÅRDENNyhetKriminalvården får kritik av Justitiekanslern för att en hög chef uttryckt sin ”starka besvikelse” över en facklig företrädares uttalanden i Göteborgs-Posten och Ekot. Den viktiga öppna debatten riskerar att strypas, skriver JK i beslutet.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, vidtar ingen åtgärd med anledning av Journalistförbundets anmälan mot utrikesdepartementet, UD. Fackförbundet gjorde anmälan när en överprövning av UDs beslut om att inte lämna ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg tog mer än tre månader, rapporterar Journalisten.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans dialog med Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och sjukskrivande läkare måste förbättras, skriver myndigheten i en rapport till regeringen.
OMLOKALISERINGNyhetFacken vid de statliga myndigheterna har begärt förhandlingar med Arbetsgivarverket om villkoren för de anställda vid omlokaliseringar. Nationell arbetsskyldighet är unikt för staten, vilket gör att myndigheterna riskerar att framstå som mindre attraktiva arbetsgivare, menar STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.
StatsförvaltningNyhetDen statliga internrevisionen fungerar i huvudsak bra, rapporterar Ekonomistyrningsverket, ESV, i sin årliga redovisning. Men var tredje myndighet har inte analyserat behovet av resurser till internrevisionen, påpekar ESV.
#metooNyhetRegeringen satsar över 100 miljoner kronor i vårbudgeten på förebyggande och kompetensutveckling i spåren av #metoo-kampanjen. 25 miljoner kronor satsas på arbetslivet och 50 miljoner på skolan.