Annons:
När Göran Greider ger ut en bok om trädgårdsodling handlar det också om författarens egna politiska uppfattning. »Ja, jag drar en del av mina favoritförslag«, skrattar han.Bild:Jan-Åke Eriksson
Författare
Kultur
AVBirgitta Haglund0 kommentarerTyck till!

Göran Greiders gröna värld

I allt Göran Greider skriver – journalistiskt och skön­litterärt – är det lätt att spåra hans samhällsengagemang. Det gäller också hans nya bok om trädgårdsodling, där han lyfter fram politiska vinklar på blomster­prakten.

– Det roliga med att odla sin trädgård är att även när det går åt helvete, om växter dör, så lär man sig något av det: så här är klimatet och jorden på det här stället, säger Göran Greider.

Han är författare, debattör och chefredaktör på Dala-Demokraten – men också fritidsodlare.

I mars kommer I trädgården hörs and­ra ekon ut på Ordfront förlag. Språket i denna bok är ofta poetiskt och intrycket är impressionistiskt. Läsaren möter fyra essäer som utgår från års­tiderna, men även dikter, folkbildande fakta om exempelvis trädgårdens historia, recept på syrensaft, favorit­smoothies och odlingstips. Och inte minst Göran Greiders inspirerande bilder av sin trädgård, tagna med mobil­kamera, där växternas skönhet lyfts fram.

Göran Greider delar sin tillvaro mellan närförorten Årsta i Stockholm och sitt hus i Dala-Floda i västra Dalarna, där hans kuperade trädgård prunkar.

– Jag tror att jag innerst inne för­söker återskapa min farfars trädgård. Den tycktes vara så full av hemligheter. Det fanns snår, prång och gångar, träd att klättra i…

Han inleder boken med konstatera att trädgården är vår egen plätt på jorden. Att den ger en känsla av hemkomst.

– Har man en trädgård så är man förtöjd vid en plats som man lär känna. Det blir som att kasta ankar. Och det tycker jag har ett stort värde i vår globa­liserade tid.

Ändå kände han, när flyktingarna kom i stort antal över Medelhavet, dåligt samvete över att han själv lade tid på trädgårdspåtande. »Mitt privilegierade liv lyste emot mig«, skriver han.

Göran Greider vill med sin bok belysa att odling kan ge oss bättre förståelse för naturen och var vi kommer ifrån.

– Ögonen öppnas när man intresserar sig för sin trädgård. Man inser snabbt daggmaskars värde och att utan gödsel kan vi inte leva i den här världen.

Odling har blivit en stark trend. I Stockholms närförorter har pall­kragar med spirande växter förökat sig på gräsmattorna mellan husen under sena­re år. Göran Greider tycker att det är viktigt att vi gör våra städer grönare för att minska deras belastning på jordens ekosystem. I sin bok gör han många kopplingar mellan trädgård och politik, exempel­vis odlarens möjlighet att välja naturgödsel i stället för konstgödsel.

– Jag tror att vi ökar vår ekologiska medvetenhet genom att odla.

Klimatfrågan är egentligen inte en fråga utan ett svar på vår skenande civilisation – den industriella och den patriarkala, menar Göran Greider. Samtidigt skriver han att »det vilda över­lever inte utan civilisation«, och menar att det krävs att människan aktivt griper in om ekosystemen ska kunna räddas. Exempelvis genom att sätta stopp för det slöseri det innebär när butiker kasserar grönsaker och frukter med små defekter.

Göran Greider synliggör i sin bok flera politiska perspektiv på trädgårdens växter.

– Folk tror att löjtnantshjärta eller syren är ursvenska torparväxter. Men många av våra vanligaste växter är importerade, ofta genom koloniala övergrepp på fattiga länder. Våra rabatter är spegelbilder av vår imperialistiska historia.

Trädgårdar har alltid använts av makthavare för att manifestera sitt inflytande, menar han.

– Ta Versailles. Jag skriver också om Erdoğan i Turkiet, han har skapat en gigantisk trädgårdsanläggning bara för att imponera.

Trädgårdsprakt som maktspråk, alltså. Men trädgårdar kan även ge en motbild till »den ekonomiska männi­skan« som drivs av vinstmaximering och skövlar allt i sin värld.

Göran Greider menar att odling kan förändra människor till det bättre genom att motverka vad han kallar art-egoism.

– Vi placerar alltid vår egen arts intressen före alla andra arters. Men genom trädgårdsodling kan vi identifiera oss med växternas behov, och då har vi överskridit vår egen art.

I boken passar Göran Greider på att argumentera för förkortad arbets­tid.

– Ja, jag drar en del av mina favoritförslag, skrattar han självironiskt. Jag tror att det enda som i förlängningen kan rädda den här planeten, det är att vi jobbar mindre. Vi får då tid till att vara mer aktiva i föreningar, vi blir bättre demokrater och vi kan odla lite mer. De som vill det, vill säga…

Chefredaktör, författare och debattör

I mars kommer Göran Greiders nya bok, I träd­gården hörs andra ekon, ut på Ordfront förlag. Titeln kommer från en diktrad av poeten T. S. Eliot. Göran Greider skriver: »I fyra essäer, eller snarare meditationer, och i en rad små utvikningar lyssnar jag till ekon från trädgårdskonstens långa historia och min egen trädgård och dess omgivningar.«

Göran Greider är författare, politisk debattör och sedan 1999 chefredaktör på Dala-Demokraten. Han har gett ut över trettio dikt­samlingar, debatt- och essäböcker och har fått en mängd priser. Det senaste var Gustaf Fröding­sällskapets lyrikpris 2013.

Bli den första att tycka till!
PRIDENyhetDet blir inget tåg under ST-flagg i årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter och ett gemensamt initiativ med TCO.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.