Annons:
När Göran Greider ger ut en bok om trädgårdsodling handlar det också om författarens egna politiska uppfattning. »Ja, jag drar en del av mina favoritförslag«, skrattar han.Bild:Jan-Åke Eriksson
Författare
Kultur
AVBirgitta Haglund0 kommentarerTyck till!

Göran Greiders gröna värld

I allt Göran Greider skriver – journalistiskt och skön­litterärt – är det lätt att spåra hans samhällsengagemang. Det gäller också hans nya bok om trädgårdsodling, där han lyfter fram politiska vinklar på blomster­prakten.

– Det roliga med att odla sin trädgård är att även när det går åt helvete, om växter dör, så lär man sig något av det: så här är klimatet och jorden på det här stället, säger Göran Greider.

Han är författare, debattör och chefredaktör på Dala-Demokraten – men också fritidsodlare.

I mars kommer I trädgården hörs and­ra ekon ut på Ordfront förlag. Språket i denna bok är ofta poetiskt och intrycket är impressionistiskt. Läsaren möter fyra essäer som utgår från års­tiderna, men även dikter, folkbildande fakta om exempelvis trädgårdens historia, recept på syrensaft, favorit­smoothies och odlingstips. Och inte minst Göran Greiders inspirerande bilder av sin trädgård, tagna med mobil­kamera, där växternas skönhet lyfts fram.

Göran Greider delar sin tillvaro mellan närförorten Årsta i Stockholm och sitt hus i Dala-Floda i västra Dalarna, där hans kuperade trädgård prunkar.

– Jag tror att jag innerst inne för­söker återskapa min farfars trädgård. Den tycktes vara så full av hemligheter. Det fanns snår, prång och gångar, träd att klättra i…

Han inleder boken med konstatera att trädgården är vår egen plätt på jorden. Att den ger en känsla av hemkomst.

– Har man en trädgård så är man förtöjd vid en plats som man lär känna. Det blir som att kasta ankar. Och det tycker jag har ett stort värde i vår globa­liserade tid.

Ändå kände han, när flyktingarna kom i stort antal över Medelhavet, dåligt samvete över att han själv lade tid på trädgårdspåtande. »Mitt privilegierade liv lyste emot mig«, skriver han.

Göran Greider vill med sin bok belysa att odling kan ge oss bättre förståelse för naturen och var vi kommer ifrån.

– Ögonen öppnas när man intresserar sig för sin trädgård. Man inser snabbt daggmaskars värde och att utan gödsel kan vi inte leva i den här världen.

Odling har blivit en stark trend. I Stockholms närförorter har pall­kragar med spirande växter förökat sig på gräsmattorna mellan husen under sena­re år. Göran Greider tycker att det är viktigt att vi gör våra städer grönare för att minska deras belastning på jordens ekosystem. I sin bok gör han många kopplingar mellan trädgård och politik, exempel­vis odlarens möjlighet att välja naturgödsel i stället för konstgödsel.

– Jag tror att vi ökar vår ekologiska medvetenhet genom att odla.

Klimatfrågan är egentligen inte en fråga utan ett svar på vår skenande civilisation – den industriella och den patriarkala, menar Göran Greider. Samtidigt skriver han att »det vilda över­lever inte utan civilisation«, och menar att det krävs att människan aktivt griper in om ekosystemen ska kunna räddas. Exempelvis genom att sätta stopp för det slöseri det innebär när butiker kasserar grönsaker och frukter med små defekter.

Göran Greider synliggör i sin bok flera politiska perspektiv på trädgårdens växter.

– Folk tror att löjtnantshjärta eller syren är ursvenska torparväxter. Men många av våra vanligaste växter är importerade, ofta genom koloniala övergrepp på fattiga länder. Våra rabatter är spegelbilder av vår imperialistiska historia.

Trädgårdar har alltid använts av makthavare för att manifestera sitt inflytande, menar han.

– Ta Versailles. Jag skriver också om Erdoğan i Turkiet, han har skapat en gigantisk trädgårdsanläggning bara för att imponera.

Trädgårdsprakt som maktspråk, alltså. Men trädgårdar kan även ge en motbild till »den ekonomiska männi­skan« som drivs av vinstmaximering och skövlar allt i sin värld.

Göran Greider menar att odling kan förändra människor till det bättre genom att motverka vad han kallar art-egoism.

– Vi placerar alltid vår egen arts intressen före alla andra arters. Men genom trädgårdsodling kan vi identifiera oss med växternas behov, och då har vi överskridit vår egen art.

I boken passar Göran Greider på att argumentera för förkortad arbets­tid.

– Ja, jag drar en del av mina favoritförslag, skrattar han självironiskt. Jag tror att det enda som i förlängningen kan rädda den här planeten, det är att vi jobbar mindre. Vi får då tid till att vara mer aktiva i föreningar, vi blir bättre demokrater och vi kan odla lite mer. De som vill det, vill säga…

Chefredaktör, författare och debattör

I mars kommer Göran Greiders nya bok, I träd­gården hörs andra ekon, ut på Ordfront förlag. Titeln kommer från en diktrad av poeten T. S. Eliot. Göran Greider skriver: »I fyra essäer, eller snarare meditationer, och i en rad små utvikningar lyssnar jag till ekon från trädgårdskonstens långa historia och min egen trädgård och dess omgivningar.«

Göran Greider är författare, politisk debattör och sedan 1999 chefredaktör på Dala-Demokraten. Han har gett ut över trettio dikt­samlingar, debatt- och essäböcker och har fått en mängd priser. Det senaste var Gustaf Fröding­sällskapets lyrikpris 2013.

Bli den första att tycka till!
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde inte tillräckligt för att utreda anklagelser om trakasserier mellan kolleger på ett lokalkontor, skriver Diskrimineringsombudsmannen, DO, i ett beslut.
ArbetsförmedlingenNyhetYlva Johansson har nominerats till posten som Sveriges EU-kommissionär och kommer med stor sannolikhet att lämna jobbet som arbetsmarknadsminister. Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmdlingen, säger till Publikt att han hoppas att tillsättningen av en ny minister ska gå fort.
ArbetsmarknadNyhetTvå av tre i åldersgruppen 18-29 år tror att de kommer att byta karriär under sitt liv. Det visar en Sifo-undersökning som gjorts av Omställningsfonden. För att möta förändringen på arbetsmarknaden lanserar fonden tre reformförslag.
FörsäkringskassanNyhetRiksrevisionen ska granska hur Försäkringskassan arbetar med förebyggande sjukpenning och arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Trots att forskning visar att dessa insatser kan vara effektiva används de i låg utsträckning, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande.
MigrationsverketNyhetFör ett år sedan avskedades Daniel López från Migrationsverket, där han varit anställd i över 30 år. Men i juli ogiltigförklarade Arbetsdomstolen, AD, avskedet och nu är han tillbaka på jobbet.
ArbetsmarknadNyhetArbetsförmedlingen rustar ned sina insatser för arbetssökande kraftigt, visar en genomgång i Dagens Nyheter. Antalet anställda har minskat med en femtedel, 130 lokalkontor lagts ner och budgeten för privata aktörer har minskat med 40 procent.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen har gett Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i uppdrag att följa upp och utvärdera den reform om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete som trädde i kraft 1 juli 2018.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina medlemsförsäkringar när förbundet nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare, enligt ett tilläggsdirektiv till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.