Annons:
Arbetsförmedlingen
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Ha realistiska krav på Arbetsförmedlingen

Arbetsgivare och arbetssökande har ofta alltför orealistiska förväntningar på Arbetsförmedlingens möjligheter att matcha lämpliga sökande till lämpliga arbetsgivare, skriver arbetsförmedlaren Eva Sjögren.

I en artikel i Svenska Dagbladet 16 mars säger Svenskt Näringslivs Carina Lindfeldt: »Får du inte det du efterfrågar så ökar missnöjet«. Det syftar på företagens negativa erfarenheter av kontakter med Arbetsförmedlingen vid bland annat rekryteringar.

Jag vill mena att häri ligger en stor del av problematiken med Arbetsförmedlingens förtroende. Tillgång och efterfrågan matchar inte! Man kan helt enkelt inte alltid få vad man efterfrågar! Det är en omöjlig ekvation. Och det gäller både arbetsgivare och arbetssökande.

Det händer att arbetsgivare som har kontakt med Arbetsförmedlingen blir missnöjda: 

  • När Arbetsförmedlingen inte kan få fram matchningsbara personer i yrkes­grupper där det råder stor brist.
  • När Arbetsförmedlingen inte godkänner anställningsstöd för personer på grund av att arbetsgivaren har skulder hos Kronofogden och/eller erbjuder lön under kollektiv­avtal.
  • När praktik inte förlängs på grund av att sökande redan lärt sig grunderna i arbetet under sin första praktikperiod.
  • När de upplever handläggnings­tiden som lång vid handläggning av anställningsstöd för en arbetstagare om flera hundra tusen kronor per år. Arbetsförmedlingen hänvisar till fem handläggningsdagar för att hinna med administrationen för en korrekt handläggning.
  • När arbetssökande inte uppvisar tillräcklig motivation vid rekrytering/intervju.

Jag skulle vilja problematisera bilden av samarbetet mellan Arbets­förmedlingen och arbetsgivare. Arbets­för­medlingen ska (med hjälp av kompletterande aktörer) matcha lämpliga sökande till lämpliga arbets­givare. Problemet uppstår när arbetsgivaren har krav som inte går att uppfylla, som att få fram lämpliga kandidater inom yrkesgrupper där det råder en faktisk brist. Det är inte konstigt att Arbetsförmedlingen misslyckas att matcha exempelvis kompetenta kockar i Stockholm, efter­som det inte finns några tillgängliga. Det är märkligt att det då i medierna framställs som att det är Arbetsförmedlingen som gör ett dåligt arbete.

Det händer att arbetssökande som har kontakt med Arbetsförmedlingen blir missnöjda:

  • När de blir kallade till rekryteringsträffar/erbjudna arbete på fel sida om stan.
  • När de blir uppringda av handläggare på Arbetsförmedlingen som har kontakt med en arbetsgivare som vill anställa med omedelbar verkan, det vill säga direkt matchning, på grund av att arbetet inte upplevs attraktivt och passande av olika anledningar.
  • När de inte får arbete inom det sökta området, trots att handlägga­ren informerat om att de måste bredda sitt sökområde på grund av att det inte finns arbete inom det sökta området, exempelvis vaktmästeri.
  • När de uppmanas att vidareutbilda sig för att lättare få ett arbete, exempelvis inom bristyrken.

För många yrken behövs incitament på en helt annan nivå för att få fram matchningsbara sökande. Hur det ska åstadkommas finns det inte något enkelt svar på, men det är en omöjlig uppgift för Arbetsförmedlingen att få fram exempelvis ett stort antal utbildade sjuksköterskor.

Med den arbetsbelastning som råder på myndigheten finns inte heller tid för att jobba långsiktigt med att motivera arbetssökande att ta ett arbete som kanske inte helt matchar det sökta och att ha det arbetet som försörjning samtidigt som man parallellt söker efter ett arbete som bättre passar de önskemål och den utbildning man har.

Vad som inte heller kommer fram i medierna är att det finns nöjda arbets­givare som får hjälp att rekrytera via Arbetsförmedlingen. Det finns också nöjda arbetstagare som fått arbete via Arbetsförmedlingen. Det finns nöjda sökande med funktionsnedsättning som får hjälp och stöd att komma in på arbetsmarknaden via Arbetsförmedlingen. Jag och mina kolleger jobbar dagligen med ett stort antal nöjda kunder. Detta gör att många av oss på Arbetsförmedlingen fortsätter att jobba inom myndig­heten och trivs – för att vi vet och ser att vi gör skillnad.

Mycket kan absolut förbättras, som på alla arbetsplatser och inom alla myndigheter, men en hel del fungerar och det är mycket tråkigt att det inte kommer fram i nyhetsrapporteringen.

Självklart ska Arbetsförmedling-en så gott det är möjligt tillgodose arbetsgivarnas krav på kompetent arbets­kraft, och vara tydlig i att informera arbetsgivarna när matchningar inte går att finna. Men alla inblandade parter måste ibland vara realistiska och i möjligaste mån jus-te­ra sina krav så att matchning över huvud taget är möjlig. Det gäller såväl arbetsgivare som arbets­sökande.

Så frågan kvarstår: Kan man alltid få det man efterfrågar?

Eva Sjögren, arbetsförmedlare

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetReformeringen av Arbetsförmedlingen skjuts upp i ett år, meddelar regeringen i dag. Och reformen kommer inte att baseras på lagen om valfrihet, LOV, som man tidigare sagt.
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem. De ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
ArbetsförmedlingenNyhetVänsterpartiets Jonas Sjöstedt står fast vid att partiet vill rikta en misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, S. Det beskedet gav han vid en frågestund i riksdagen i dag. En timme senare meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de stöder en misstroendeförklaring om regeringen inte ändrar sig till på tisdag.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.
HögskolanNyhetRegeringen uppdrar till 18 universitet och högskolor att anordna fler sommarkurser. Lärarutbildningar ska prioriteras särskilt. I budgeten för 2020 finns 75 miljoner kronor avsatt för sommarkurser.
SCBNyhetDe svenska nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet, men statistiken har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktig grund, enligt en granskning från Riksrevisionen.
KriminalvårdenNyhetEfter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.
RegeringskanslietNyhetDen ordningsvakt som suttit anhållen misstänkt för en vapenstöld på Regeringskansliet försattes på tisdagseftermiddagen på fri fot. Han är fortfarande misstänkt, men på den lägre misstankegraden, skriver Dagens Nyheter.
HögskolanNyhetEn forskarexamen ger liten utdelning i lönekuvertet på arbetsmarknaden. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning. Doktorshatten betalar sig bäst inom medicin och hälsovetenskap.
SiSNyhetEn anställd vid ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem avskedas från sin tjänst på myndigheten efter att ha dömts för våldtäkt mot barn. Mannen har haft en sexuell förbindelse med en 13-årig flicka han träffat på sin fritid.
RegeringskanslietNyhetEn ordningsvakt vid Regeringskansliet i Rosenbad har anhållits av polisen, misstänkt för att ha stulit ett vapen på arbetsplatsen. Enligt medias uppgifter är mannen anställd av Securitas, som ansvarar för bevakningen av Rosenbad.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets omorganisation skapar oro bland personalen, och de operativa cheferna anser att motiven bakom vilken typ av neddragningar som myndigheten väljer att göra är svåra att förstå, enligt en ny rapport från Statskontoret. Samtidigt är myndighetens mål för digitalisering otydligt, i kombination med krånglande it-system, anser Statskontoret.
StatsförvaltningNyhetNästan alla som får anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning, enligt en enkät som Statskontoret har genomfört. De flesta myndigheter genomför utbildningen i egen regi.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Tysslinge, sedan en intagen ungdom lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetEtikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans växande kö av ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har fått myndigheten att beordra övertid. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen på flera punkter när det gäller handläggningen av ärendena.
KriminalvårdenNyhetDet var tjänstefel när transportledaren beordrade Kriminalvårdens fångtransport att stanna för en kisspaus sommaren 2018, slår hovrätten fast. Under rasten vid vägkanten flydde en morddömd fånge som sedan inte har påträffats.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans chef Nils Öberg är orolig över vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att leda till, säger han i en intervju med TT. Förändringarna kommer att påverka samarbetet mellan myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn kriminalvårdare som dömts till ett villkorligt fängelsestraff och samhällstjänst för misshandel av en sexbrottsdömd läkare på Kronobergshäktet i Stockholm överklagar sin dom. Det gör även den misshandlade läkaren, då han anser att våldet som han utsattes för var grövre än vad tingsrätten har kommit fram till.
Inspektionen för vård och omsorgNyhetInspektionen för vård och omsorg, IVO, lever inte upp till de förväntningar som fanns när myndigheten inrättades, enligt en granskning från Riksrevisionen. Delvis beror det på bristande styrning från regeringen, anser Riksrevisionen.
FinlandNyhetPoststrejken i Finland är över sedan den finländska Posten och facket kommit överens om att paketsorterarna ska fortsätta att omfattas av sitt tidigare kollektivavtal, trots att deras anställningar flyttats till ett dotterbolag.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetOmkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeskedet om att parterna bakom januariavtalet förhandlar om att åtminstone delvis stoppa stängningarna av Arbetsförmedlingens lokalkontor tas emot med glädje av facket. ”Men med tanke på att man redan har börjat lägga ned kontor så måste man agera fort för att få någon effekt”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.