Annons:
I början av februari beslutade Arbetsförmedlingens personalansvarsnämnd att mannen ska avskedas. Nämnden har även åtalsanmält mannen då de anser att det finns skälig misstanke om sexuellt ofredande i tjänsten.Bild:Peter Kroon/Arbetsförmedlingen
Debatt: Arbetsförmedlingen
Debatt
2 kommentarerTyck till!

Hantera Arbetsförmedlingen med respekt

Det vore klokt av mitt gamla parti att ta ett ordentligt steg tillbaka, skriver Börje Hörnlund, tidigare arbetsmarknadsminister för Centerpartiet, om Arbetsförmedlingens omstöpning. Att som Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Martin Ådahl lägga hela skulden för minskningen av antalet kontor på myndighetens tidigare generaldirektör är fegt, anser han.

Arbetsförmedlingen har ett tungt och ansvarsfullt uppdrag och bör hanteras med respekt. Det är något som jag lärt mig av min närapå livslånga erfarenhet av verksamheten, bland annat som arbetsmarknadsminister på 1990-talet och senare landshövding i Västernorrlands län.

I en så stor myndighet som Arbetsförmedlingen finns alltid skäl att söka förbättringar och rationaliseringar. Men det bör ske i samarbete med Arbetsförmedlingen och inte genom de ”låt gå-liberala” förslag som nu ligger på bordet.

Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson i mitt eget tidigare parti, Centerpartiet, motiverar agerandet gentemot Arbetsförmedlingen med att han träffat någon som inte fått någon hjälp att tala om av myndigheten.

Rätt och riktigt! Flertalet av dem som träder in på arbetsmarknaden har hälsa, utbildning, kontakter med mera, som gör att de inte behöver Arbetsförmedlingens tjänster.

Risken är stor att det blir dessa personer som de privata företagen som ska bli Arbetsförmedlingens leverantörer vill jobba med. Det vill säga de riktigt lättplacerade.

Men sedan finns en rätt stor grupp som inte fått livets alla goda gåvor. Det finns också många som är slitna och som närmar sig pensionsåldern. Det finns även invandrare som kan behöva hjälp att komma till egen försörjning. Mot dessa människor är arbetsgivarna mer än avvaktande. Tidigare har det alltid varit en grundtanke i Centerpolitiken att aldrig glömma ”de sämst ställda”.

Alliansregeringen skadade Arbetsförmedlingen, när de tillsatte en tandläkare utan erfarenhet av myndigheten som generaldirektör. Regeringen fattade också beslut som ledde till att ett antal mer eller mindre lycksökande företag fick uppgifter inom arbetsmarknadspolitiken. Sammantaget ledde det till en förstörelse av det som tidigare fungerade bra eller hyggligt.

Martin Ådahl framhåller att de budgetnedskärningar som röstades igenom av Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna – utan analys och bakgrund – är grunden till Arbetsförmedlingens nuvarande situation. Det är riktigt att en indragning på sammanlagt flera miljarder kronor från förvaltningsanslaget och de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna sätter djupa spår.

Men Martin Ådahl glömmer att både Centerpartiet och Liberalerna i riksdagen lade ned sina röster och därmed i praktiken stödde budgetminskningen.

Nu försöker Martin Ådahl lägga hela skulden för minskningen av antalet kontor på Arbetsförmedlingens förra generaldirektör. Det är ett fegt utspel. Enligt min mening är det en myndighetschefs uppgift att följa de ekonomiska ramar som riksdagen fastställt, även om de saknar verklighetsförankring.

I mitt uppdrag som arbetsmarknadsminister hade jag nära kontakt med det dåvarande Arbetsmarknadsverket. I stort sett varje vecka hade jag sammankomster med Arbetsmarknadsstyrelsens generaldirektör Göthe Bernhardsson. Han fick informellt ge synpunkter på varje regeringsförslag som kunde påverka arbetsmarknaden.

Länsarbetsdirektörerna träffade jag varje månad på Aske kursgård. Merparten av dessa viktiga personer var socialdemokrater – men de gjorde allt för att hjälpa mig och framför allt för att hjälpa de många, många arbetslösa. Det var praktiskt hårt arbete och inte några billiga och politiska utspel som var ledstjärnan för alla.

Jag är övertygad om att det vore klokt av mitt gamla parti att ta ett ordentligt steg tillbaka och inte tvinga övriga inblandade till felaktiga ställningstaganden. Följden av felaktiga beslut kan bli iögonfallande fram till nästa val. Om vårt land då är inne i en sämre konjunktur blir det parti som varit pådrivande och skrytsamt det som får bära ”hundhuvudet”. Kom ihåg att det inte är företrädarna för ”låt gå-liberalismen” som ska glädjas, utan frågan rör ytterst de svagaste på vår arbetsmarknad.

 

Börje Hörnlund

Arbetsmarknadsminister 1991–1994

Landshövding i Västernorrlands län år 1996–2000

 

Inlagt av Åsa Jacobs fre, 12/20/2019 - 18:27
Förnyelseresan skapade några diken med splittringen av organisationen i olika Verksamhetsområden anser jag. Det försenar och försvårar när vi tillhör olika organisationer och kräver fler mötestid på olika nivåer för att samarbeta.
Inlagt av Göran Pettersson fre, 12/20/2019 - 09:39
En mycket insiktsfull artikel från tidigare arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund. Att partipolitisera Arbetsförmedlingen som Martin Ådahl är en symbol för har bara fått negativa konsekvenser. Han verkar nu vara satt i karantän av sitt parti. Personligen tror jag att "förnyelseresan" som initierades av förra generaldirektören var rätt väg samtidigt som förändringstakten var rimlig med sitt femåriga perspektiv.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu stänger ledningen kontor i Stockholmsområdet och ser över säkerheten i hela landet. "I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare", säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till. Det konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på ett åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar, inte minst sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig med besöksförbud och färre intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Slutsatsen redovisas i forskningsstudien Diginord som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, uppger SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektiv, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
FörmånerNyhetBara en bråkdel av de statliga myndigheterna erbjuder medarbetarna subventionerade måltider. Men på Post- och telestyrelsen säger HR-specialist Linn Arnewing att matsubventionen är en del av myndighetens arbete för en bättre hälsa.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.
RiksrevisionenNyhetRiksrevisionen inleder en granskning av regeringens arbete för att minska administrationen inom statsförvaltningen. Granskningen ska svara på om förändringarna lett till utrymme för kärnverksamheten.
KulturNyhetRegeringen tidigarelägger utbetalningen av statliga bidrag till vissa institutioner, bland dem Skansen, för att snabbt stärka deras likviditet i den ekonomiska kris som följt i coronakrisens spår.
HÖGSKOLANNyhetPå grund av risken för spridning av coronaviruset bedriver landets universitet och högskolor mycket av verksamheten på distans. ”Det är dött här på campus, väldigt tomt”, säger Karin Magnusson, ordförande för ST inom Södertörns högskola, till Publikt.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten för att den satt sig över två beslut från Statens överklagandenämnd i samband med rekryteringen av chefer till Nationella operativa avdelningen, NOA.
SiSNyhetVården vid de institutioner som drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS, brister i likvärdighet. Den slutsatsen drar Statskontoret efter en myndighetsanalys. Men Statskontoret ser också en positiv utveckling.
KRIMINALVÅRDENNyhetEtt första fall av covid-19 har nu konstaterats inom Kriminalvården, rapporterar Sveriges Radios Ekot. Kriminalvården vill inte uppge om den smittade tillhör personalen eller är intagen, av patientsekretesskäl.
CoronaNyhetI ett nytt krispaket föreslår regeringen med stöd av Centern och Liberalerna att fler ska få möjlighet till a-kassa och att Arbetsförmedlingen ska få mer pengar. Dessutom vill man se mer utbildning för varslade och uppsagda.
TrafikverketNyhetPå grund av coronapandemin har Trafikverket stoppat bokning av teoriprov för bil, motorcykel och moped fram till 4 maj. I Stockholm har 8 000 bokade prov avbokats, skriver TT.
CORONANyhetFacken inom statsförvaltningen och Arbetsgivarverket har tecknat ett tillfälligt kollektivavtal som tillåter 40 extra övertidstimmar per månad för statsanställda. Skälet är den situation som råder på grund av coronapandemin. Avtalet gäller i tre månader.
ArbetsmiljöNyhetKolleger som prasslar med papper eller sorl från ett öppet kontorslandskap. Det kan vara två situationer som stör människor med ljudintolerans, en okänd men ganska vanlig sjukdom, visar en ny avhandling från institutionen för psykologi vid Umeå universitet.
CoronaNyhetInställda körkortsprov och domstolsförhandlingar, videoundervisning på universitet, uppskjutna förrättningar samt fler ansökningar om vård av barn. Coronapandemin får konsekvenser på statliga arbetsplatser, och många planerar just nu för ännu hårdare prioriteringar.
ForskningNyhetSamhällsinformation till nyanlända blir kraftigt förenklad, därför att de som tar fram materialet tar större hänsyn till hur beställande politiker ska reagera än till vad de nyanlända behöver, enligt en ny studie.
PolisenNyhetEn gränskontrollant som blev påkommen med metadon på jobbet åtalas för ringa narkotikabrott. Om mannen döms kan han förlora sin anställning.
DomstolarnaNyhetRegeringen skjuter upp den planerade kvällsberedskapen vid landets tingsrätter som skulle inletts den här veckan. Införandet skjuts fram till 1 september på grund av coronapandemin.
ArbetsförmedlingenNyhetI en gemensam debattartikel kräver företrädare för TCO, LO och Saco att Arbetsförmedlingens pilotprojekt Krom, Kundval rusta och matcha, stoppas tills vidare. Resurser behöver riktas till beprövade insatser som fungerar, anser de.
MigrationsverketNyhetAnställda på Migrationsverket i Sundbyberg har klagat på riskerna för smittspridning i väntrummet. Efter kritik och påtryckningar tar myndigheten nu till flera åtgärder för att öka säkerheten i lokalerna.
POLISENNyhetEn anställd på Polisens hittegodsavdelning i södra Sverige får dagsböter och villkorlig dom sedan hon gripits på bar gärning när hon stulit pengar ur ett skåp på sin arbetsplats.
ArbetsmiljöverketNyhetCoronasmittan gör att Arbetsmiljöverket väljer att avvakta med inspektioner i flera branscher. Myndigheten vill undvika risken för smitta och skona arbetsgivare som redan är hårt pressade av pandemin.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen har uppdragit åt en särskild utredare att se över sjuk- och aktivitetsersättningen. Syftet är att ge fler människor möjlighet att försörja sig med eget arbete utifrån sin arbetsförmåga.
SjukpenningNyhetFörsäkringskassan begär inte längre läkarintyg av den som ansöker om sjukpenning inför den tredje veckan, då betalningsansvaret går över från arbetsgivaren till myndigheten. Skälet är att vården är satt under press, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande.
STNyhetOsäkerheten kring coronapandemin gör att STs förbundsstyrelse nu väljer att föreslå att kongressen som skulle hållits i slutet av maj i stället flyttas till hösten. ”Det känns jättetråkigt, men det går inte att göra på något annat sätt”, säger förbundsordförande Britta Lejon.