Annons:
I början av februari beslutade Arbetsförmedlingens personalansvarsnämnd att mannen ska avskedas. Nämnden har även åtalsanmält mannen då de anser att det finns skälig misstanke om sexuellt ofredande i tjänsten.Bild:Peter Kroon/Arbetsförmedlingen
Debatt: Arbetsförmedlingen
Debatt
2 kommentarerTyck till!

Hantera Arbetsförmedlingen med respekt

Det vore klokt av mitt gamla parti att ta ett ordentligt steg tillbaka, skriver Börje Hörnlund, tidigare arbetsmarknadsminister för Centerpartiet, om Arbetsförmedlingens omstöpning. Att som Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Martin Ådahl lägga hela skulden för minskningen av antalet kontor på myndighetens tidigare generaldirektör är fegt, anser han.

Arbetsförmedlingen har ett tungt och ansvarsfullt uppdrag och bör hanteras med respekt. Det är något som jag lärt mig av min närapå livslånga erfarenhet av verksamheten, bland annat som arbetsmarknadsminister på 1990-talet och senare landshövding i Västernorrlands län.

I en så stor myndighet som Arbetsförmedlingen finns alltid skäl att söka förbättringar och rationaliseringar. Men det bör ske i samarbete med Arbetsförmedlingen och inte genom de ”låt gå-liberala” förslag som nu ligger på bordet.

Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson i mitt eget tidigare parti, Centerpartiet, motiverar agerandet gentemot Arbetsförmedlingen med att han träffat någon som inte fått någon hjälp att tala om av myndigheten.

Rätt och riktigt! Flertalet av dem som träder in på arbetsmarknaden har hälsa, utbildning, kontakter med mera, som gör att de inte behöver Arbetsförmedlingens tjänster.

Risken är stor att det blir dessa personer som de privata företagen som ska bli Arbetsförmedlingens leverantörer vill jobba med. Det vill säga de riktigt lättplacerade.

Men sedan finns en rätt stor grupp som inte fått livets alla goda gåvor. Det finns också många som är slitna och som närmar sig pensionsåldern. Det finns även invandrare som kan behöva hjälp att komma till egen försörjning. Mot dessa människor är arbetsgivarna mer än avvaktande. Tidigare har det alltid varit en grundtanke i Centerpolitiken att aldrig glömma ”de sämst ställda”.

Alliansregeringen skadade Arbetsförmedlingen, när de tillsatte en tandläkare utan erfarenhet av myndigheten som generaldirektör. Regeringen fattade också beslut som ledde till att ett antal mer eller mindre lycksökande företag fick uppgifter inom arbetsmarknadspolitiken. Sammantaget ledde det till en förstörelse av det som tidigare fungerade bra eller hyggligt.

Martin Ådahl framhåller att de budgetnedskärningar som röstades igenom av Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna – utan analys och bakgrund – är grunden till Arbetsförmedlingens nuvarande situation. Det är riktigt att en indragning på sammanlagt flera miljarder kronor från förvaltningsanslaget och de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna sätter djupa spår.

Men Martin Ådahl glömmer att både Centerpartiet och Liberalerna i riksdagen lade ned sina röster och därmed i praktiken stödde budgetminskningen.

Nu försöker Martin Ådahl lägga hela skulden för minskningen av antalet kontor på Arbetsförmedlingens förra generaldirektör. Det är ett fegt utspel. Enligt min mening är det en myndighetschefs uppgift att följa de ekonomiska ramar som riksdagen fastställt, även om de saknar verklighetsförankring.

I mitt uppdrag som arbetsmarknadsminister hade jag nära kontakt med det dåvarande Arbetsmarknadsverket. I stort sett varje vecka hade jag sammankomster med Arbetsmarknadsstyrelsens generaldirektör Göthe Bernhardsson. Han fick informellt ge synpunkter på varje regeringsförslag som kunde påverka arbetsmarknaden.

Länsarbetsdirektörerna träffade jag varje månad på Aske kursgård. Merparten av dessa viktiga personer var socialdemokrater – men de gjorde allt för att hjälpa mig och framför allt för att hjälpa de många, många arbetslösa. Det var praktiskt hårt arbete och inte några billiga och politiska utspel som var ledstjärnan för alla.

Jag är övertygad om att det vore klokt av mitt gamla parti att ta ett ordentligt steg tillbaka och inte tvinga övriga inblandade till felaktiga ställningstaganden. Följden av felaktiga beslut kan bli iögonfallande fram till nästa val. Om vårt land då är inne i en sämre konjunktur blir det parti som varit pådrivande och skrytsamt det som får bära ”hundhuvudet”. Kom ihåg att det inte är företrädarna för ”låt gå-liberalismen” som ska glädjas, utan frågan rör ytterst de svagaste på vår arbetsmarknad.

 

Börje Hörnlund

Arbetsmarknadsminister 1991–1994

Landshövding i Västernorrlands län år 1996–2000

 

Inlagt av Åsa Jacobs fre, 12/20/2019 - 18:27
Förnyelseresan skapade några diken med splittringen av organisationen i olika Verksamhetsområden anser jag. Det försenar och försvårar när vi tillhör olika organisationer och kräver fler mötestid på olika nivåer för att samarbeta.
Inlagt av Göran Pettersson fre, 12/20/2019 - 09:39
En mycket insiktsfull artikel från tidigare arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund. Att partipolitisera Arbetsförmedlingen som Martin Ådahl är en symbol för har bara fått negativa konsekvenser. Han verkar nu vara satt i karantän av sitt parti. Personligen tror jag att "förnyelseresan" som initierades av förra generaldirektören var rätt väg samtidigt som förändringstakten var rimlig med sitt femåriga perspektiv.
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
Fördjupning: avtalsrörelsenFördjupningI år får 2,8 miljoner anställda nya avtal om löner och villkor. Först ut är parterna i industrin, och det avtal de träffar lär sätta nivån även för STs medlemmar. Men industrins ”märke” har försvagats de senaste åren och kritiker vill se den svenska lönebildningen förändras.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.
​SEXUELLA TRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier, skriver juristen och tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena Idé. Hon framhåller Kanadas fackföreningsrörelse som en inspirationskälla.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och vill avskeda mannen.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på flera tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport från myndigheten. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering, ansåg facket, som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb, men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, anser Statskontoret.
SCBNyhetDen bristande kvaliteten i SCBs underlag har medfört fel som gjort att arbetskraftsundersökningarna har påverkats på ett allvarligt sätt, konstaterar myndigheten i en rapport till regeringen.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. I uppdraget ingår också att utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.