Annons:
Möjligheterna att skola om sig är många, även för den som har varit ute i yrkeslivet i många år.Bild:Lotta Sjöberg
omskolning
Ditt jobb
AVGustav Berg2 kommentarerTyck till!

Här börjar vägen till en ny karriär

Även den som jobbat länge kan skola om sig och börja på ny kula i yrkeslivet. Det finns många utbildningar utan åldersgräns och reglerna för tjänst­ledighet och ekonomiskt stöd gör studier möjliga långt upp i åren.

Studier kan vara en möjlighet till ett nytt kapitel i ditt arbetsliv, oavsett om du vill vara kvar på din arbetsplats i en ny yrkesroll eller gå vidare.

För att kunna börja studera över huvud taget måste man dock ha gymnasie­betygen i ordning, konstaterar Carl-Johan Stolt på Centrala studiestödsnämnden, CSN. Om man inte har det kan man komplettera på komvux.

Ett annat hinder kan vara att den utbildning man vill in på kräver att man läst speciella ämnen på gymnasiet. Då kan ett basår vara lösningen.

– Komvux är till för att läsa in gymnasie­kompetens. Basår är lite annor­lunda och riktar sig ofta främst till den som vill gå en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning, men till exempel saknar behörighet i matte eller fysik. Båda utbildningarna ger rätt till studiemedel.

Basåret ges ofta i regi av tekniska högskolor som sedan också garanterar studenten en plats på en av lärosätets utbildningar.

För den som redan har en bred högskolebehörighet finns många utbildningar att välja på vid högskolorna och i yrkeshögskolan. Ingen av dessa har någon övre åldersgräns för den som vill studera.

Den som vill börja studera behöver inte säga upp sig. Studie­ledighetslagen ger arbetstagare rätt till tjänstledigt för studier, och rätt att komma tillbaka och få likvärdiga arbetsuppgifter, om än med visst varsel.

En anledning till att tveka inför studier mitt i livet kan vara farhågor om hur man ska få ekonomin att gå ihop.

En möjlighet är att leva på studiemedel, det vill säga studiebidrag och studielån. Carl-Johan Stolt förklarar att man kan få fullt studielån till och med 47 års ålder. Därefter sjunker det totala antalet veckor som man kan låna för gradvis.

 Efter 56 års ålder kan man varken få studiebidrag eller studielån.

– Anledningen till denna övre gräns har med återbetalningen av lånet att göra. Lånar man mycket pengar sent i livet blir ju återbetalningstiden väldigt kort – och då får man antingen väldigt högt årsbelopp att betala tillbaka eller så riskerar staten och samhället att inte få tillbaka sina pengar, säger Carl-Johan Stolt.

Som mest kan man få studiemedel – lån och bidrag – i 240 veckor, alltså för omkring sex års studier på efter­gymnasial nivå. Det kan begränsa möjligheterna för den som redan har studerat med studiemedel.

Om studiemedlet, normalt omkring 10 000 kronor i månaden, inte räcker finns det möjlighet att arbeta extra och tjäna upp till 86 782 kronor varje halvår utan att studiemedlet minskar.

Dessutom finns möjlighet till tilläggsbidrag för barn och tilläggslån för den som är över 25 år och har arbetat tidigare. Om man har två barn kan det ge ytterligare omkring 4 500 kronor i månaden.

Om man har ett välbetalt jobb kan det i stället vara bättre att låta studierna ta lite längre tid och studera på deltid eller kvällstid och kombinera det med jobb. Även vid deltidsstudier har man rätt till tjänstledighet.

För anställda på statliga myndigheter kan det finnas ytterligare möjligheter. Lokala omställningsmedel är pengar som arbetsgivaren avsätter för att finansiera ett långsiktigt lokalt omställningsarbete. De motsvarar 0,3 procent av den totala lönesumman på en myndighet. Det är pengar som kan användas för att utbilda befintlig personal för att förebygga och förhindra arbetsbristuppsägningar, förklarar Nikki Vagnér på Arbetsgivarverket.

– Eftersom verksamheter ofta befinner sig i förändring så kommer också behovet av olika kompetenser och arbetskraft att variera över tid. Ett exem­pel kan vara att en myndighet går mot mer digitaliserade arbetssätt vilket kräver förändrade kompetenser och kompetenshöjande åtgärder, säger hon.

Exakt hur pengarna används regleras i avtal som arbetsgivare och fack tecknar lokalt. Men som arbetstagare kan det vara en bra idé att ta upp detta med sin chef – om inte annat för att ta reda på hur pengarna används på den aktuella myndigheten.

Tänk på detta om du vill börja plugga

Prata med din arbetsgivare på ett tidigt stadium och se hur denne kan hjälpa dig till en ny yrkesroll och med studier. Statliga myndigheter har lokala omställningsmedel, vilket är en summa som sätts av för att vidare­utbilda personal för att möta framtida kompetensbehov.

Du har rätt till tjänstledigt för studier enligt studieledighetslagen. Ta upp frågan i god tid med din arbetsgivare. Denne har rätt att skjuta på ledigheten för studier i sex månader.

Studiemedel kan du få i totalt högst sex år under hela ditt liv. 

Om du är över 40 år och det finns särskilda omständigheter kan du beviljas 40 extra veckor.

Du har rätt till fullt studielån från CSN till och med 47 års ålder. Därefter minskar antalet veckor du kan låna till successivt och efter 56 års ålder har du ingen rätt till studiemedel från CSN.

Under vissa omständigheter kan man få tilläggsbidrag för barn och tilläggslån.

Du får tjäna maximalt 86 782 kronor per halvår på ett extraknäck för att ha rätt till fullt studiemedel, om du studerar heltid. Fribeloppet är högre om du studerar deltid. Om du tjänar mer minskar studiemedlet.

Inlagt av Eva Spira tis, 10/17/2017 - 13:35
Tack för ditt påpekande! Du har alldeles rätt och vi har ändrat i artikeln nu.
Eva Spira
Nyhetsredaktör
Inlagt av Mathias tors, 10/12/2017 - 15:10
Tack för en bra artikel! Har själv varit tjänstledig på deltid för att plugga och det var superkul, så det kan jag rekommendera! Det har dock smugit sig in ett litet faktafel allra sist, i artikelns faktaruta: Tjänar en mer pengar än fribeloppet så är det inte bara lånedelen utan även bidragsdelen av studiemedlet som sänks.
NyhetST tar strid för en medlems rätt att genomföra skogsinventeringar och granska avverkningsanmälningar på sin fritid. Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att Sebastian Kirppu inte får ägna sig åt detta på sin fritid, med hänvisning till att det skulle kunna vara en förtroendeskadlig bisyssla. Förbundet vill nu att Arbetsdomstolen upphäver beslutet.
ArbetsmiljöNyhetStatliga myndigheter följer inte arbetsmiljölagens regler om att anställda ska ha inflytande över arbetet mot hot och våld. Det bedömer forskare som intervjuat huvudskyddsombud på tio stora myndigheter.
ÖppenhetNyhetEtt halvår efter att Journalistförbundet begärt att få ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg har regeringen lämnat ut den. I stället för att hemligstämpla hela loggen har man prövat sekretessen rad för rad.
Val 2018FördjupningPublikts valbevakning fortsätter, nu med fokus på hur partierna ser på styrningen av myndigheter och statliga bolag. Några av STs viktigaste krav på den kommande regeringen är fler anställda i staten och att det inte blir några nya omlokaliseringar av myndigheter.
HögskolanNyhetAndelen forskande och undervisande personal ökar i förhållande till andra personalgrupper i högskolan, enligt statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter att minska på arbetsmarknaden, enligt en rapport från Medlingsinstitutet. Den oförklarade delen av löneskillnaden är nu 4,3 procent.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan för dess långsamma handläggning av två fall där människor ansökt om ersättning för vård i ett annat EES-land.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten, sedan en man avlidit i samband med polistransport till ett behandlingshem.
HÖGSKOLANNyhetKonkurrens om forskningsmedel på universitet och högskolor leder inte till bättre forskning. Ökade statliga basanslag är en bättre väg att gå, enligt en ny forskningsstudie.
HÖGSKOLANNyhetEn bedragare lurade Malmö universitet att skicka en professors lön till sitt eget konto. ”Ganska genialt”, säger Polisens nationella expert på bedrägerier till Ekot. Universitetet ändrar nu sina rutiner.
REGERINGENNyhetTrots att Socialdemokraterna anser att allmän visstid bör avskaffas har Regeringskansliet har över 200 anställda på allmän visstid, rapporterar Dagens Nyheter. ”Allmän visstid är ett stort problem, och det har sett likadant ut i flera år", säger STs avdelningsordförande Thomas Janson till Publikt.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare på häktet i Helsingborg har friats av personalansvarsnämnden för sin användning av pepparsprej mot en intagen. Nyligen friades en kriminalvårdare av tingsrätten efter en liknande händelse.
BolagsverketNyhetBolagsverket i Sundsvall ska få en tydligare roll i kampen mot brottslighet. Det säger näringsminister Mikael Damberg, S, till SVT och lovar att se över lagstiftningen.
HögskolanNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, får regeringens uppdrag att öka tillgängligheten till högskolan och att motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning.
REGERINGENNyhetRegeringen utlovar 120 nya statliga jobb i Kiruna. De ska ersätta de arbetstillfällen som försvinner när Radiotjänst i Kiruna läggs ned.
SocialförsäkringNyhetFörra generaldirektören för Försäkringskassan, Ann-Marie Begler, får nu ett nytt uppdrag av regeringen. Hon ska utreda en samordning av utbetalningar från välfärdssystemen.
ArbetsförmedlingenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen för att ha lämnat ut uppgifter om en arbetssökandes personliga förhållanden utan att först pröva om uppgifterna omfattades av sekretess.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan statsanställda män och kvinnor har minskat med 0,9 procentenheter. Den del av löneskillnaden som inte kan förklaras av objektiva faktorer, den så kallade oförklarade löneskillnaden, ligger på 0,4 procent, skriver Arbetsgivarverket i en ny rapport.
HögskolanNyhetRiksdagen är enig om att hanteringen av uppkomna överskott vid landets lärosäten måste bli bättre. I ett beslut på onsdagen ställde sig alla partier bakom regeringens bedömning av Riksrevisionens granskning.
TRAFIKVERKETNyhetRiksrevisionen riktar omfattande kritik mot Trafikverket för myndighetens hantering av forskningsmedel. Trafikverket lever inte upp till kraven på ”ordning och reda”, enligt Riksrevisionen.
HÖGSKOLANNyhetST stämmer Göteborgs universitet inför Arbetsdomstolen. Universitetet hade beslutat om löneavdrag för en examenshandläggare, men ST anser att medlemmen inte åsidosatt sina skyldigheter i anställningen.
InternationelltNyhetSka det bli verklig fred är det upp till oss själva. Det konstaterar det sydkoreanska fackförbundet för offentliganställda, KPTU, efter toppmötet mellan USA och Nordkorea.
StatsförvaltningNyhet148 500 personer ska nyanställas i staten fram till slutet av 2022, enligt en beräkning som ST har gjort. Många av dem kommer att arbeta med it.
arbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kritiserar i en ny rapport hur Arbetsförmedlingen sköter de arbetssökandes aktivitetsrapporter. Bara två av tre rapporter kommer faktiskt in till myndigheten.
BidragsfuskNyhetPolisen och Åklagarmyndigheten får regeringens uppdrag att gemensamt hitta metoder att förbättra och effektivisera arbetet mot bidragsfusk. Uppdraget ska genomföras i samråd med andra myndigheter.
SkolmyndigheterNyhetEn statlig utredning föreslår att myndigheterna på skolområdet slås samman. Utbildningsminister Gustav Fridolin, MP, avvisar dock förslaget. Han vill behålla myndigheterna, men regionalisera organisationen.
OpinionNyhetSocialdemokraterna är med 28,6 procent största partiet bland offentliganställda, Moderaterna är näst störst med 19,9 procent och Sverigedemokraterna får 17,1 procent. Det framgår av Statistiska Centralbyråns, SCBs, partisympatiundersökning.
JämställdhetNyhetOjämlikheten i hälsa ökar bland kvinnor, medan den i stort är oförändrad bland män. Det konstateras i en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
ArbetsrättNyhetRegeringens särskilde utredare föreslår att rätten att vidta stridsåtgärder begränsas och att en särskild nämnd inrättas för att besluta om fredsplikt. Men utredningens förslag läggs åt sidan till förmån från det förslag arbetsmarknadens parter presenterat.
öppenhetNyhetUtrikesminister Margot Wallström, S, prickas av ett enigt konstitutionsutskott för UDs hantering av offentlighetsprincipen under Sveriges kampanj för en plats i FNs säkerhetsråd.
FackligtNyhetI en debattartikel välkomnar TCOs chefsekonom Mikael Sandström riksdagens nej till att begränsa vinster i välfärden. Vinstfrågan hindrar en diskussion om hur privata företag kan göra nytta i välfärden, skriver han.
ARBETSRÄTTNyhetHamnarbetarförbundet överväger att begära en prövning av om de nya konfliktregler som parterna föreslagit är tillåtna enligt internationell rätt, skriver tidningen Arbetet.
ArbetsmiljöNyhet»Man måste kunna sätta sina gränser för när det är jobb och när det är fritid«, säger Lena Holm på Lantmäteriet.
PolisenNyhetNär Rebecka Brodin öppnar pass­expeditionen i Ludvika klockan nio är det redan kö.
PrideNyhetFrågan om hur myndigheter bemöter hbtq-personer kommer att stå i centrum för ST vid sommarens Pridefestivaler.
FackligtNyhetDemokratin och fackliga rättigheter är under stark press i många länder i världen. Enligt IFS, Internationella fackliga samorganisationen, har antalet länder som godtyckligt griper fackmedlemmar ökat från 44 till 59 mellan 2017 och 2018.
KriminalvårdenNyhetDe flesta som döms till fängelse får korta fängelsestraff på ett halvår eller mindre. Nu vill Kriminalvården att fler ska dömas till frivård hellre än korta fängelsestraff.
ARBETSRÄTTNyhetArbetsmarknadens parter lämnar ett eget lagförslag om konflikträtten. Syftet är att det ska användas i stället för det förslag som väntas från den utredning som regeringen tillsatt. "Ett styrkebesked", enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetEn chef på Försäkringskassan varnas för att hon jämfört sin egen solbränna med en underställd medarbetares hudfärg. Enligt personalansvarsnämnden kränkte chefen medarbetarens värdighet.
EtableringNyhetRegeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att ta fram en modell för matchning till etableringsjobb. Uppdraget ska genomföras i samråd med LO, Unionen och Svenskt Näringsliv.