Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Hårda tider på jobbet

Med den ekonomiska krisen som argument går arbetsgivarna till attack mot de anställdas trygghet. Jakten på super­arbets­kraften blir allt intensivare. Men priset är högt.

De har jobbat på Posten i Umeå i många år. De har rutin och erfarenhet av många olika arbetsuppgifter. Men nu vill arbetsgivaren säga upp dem, eftersom de inte är tillräckligt snabba på att skriva in de postnummer maskinerna inte klarar att läsa. Kraven är högt ställda – de anställda ska klara 26 brev i minuten. Det är inte svårt att förstå att äldre medarbetare kan ha svårt att hänga med i den takten.

När en trotjänare inte längre når upp till det allra högsta tempot kallas det "bristande kompetens". En skarp illustration av det hårdnande klimatet på våra arbetsplatser.

– Kraven på produktivitet ökar, ägaren vill ha ut mer vinst, konstaterar STs Mikael Andersson i detta nummer av ST Press.

Ägaren han talar om är svenska och danska staten. Som leds av politiker som talar om vikten av att äldre har möjlighet att stanna kvar i arbetslivet.

Det vore önskvärt att åtminstone de statliga företagen levde som regeringen lär.

I stället fortsätter arbetsgivarna sökandet efter superarbetskraften. När tiderna är kärva och konkurrensen hård säger man sig inte ha råd att ta individuella hänsyn. Det framstår som billigare att byta sina gamla medarbetare mot nya och flinka än att ge möjlighet till anpassade arbetsuppgifter eller fortbildning till andra sysslor.

För dem som inte platsar lär det inte bli lätt att hitta andra jobb.

Den ekonomiska krisen används som argument också för andra manövrar som slår mot de anställdas trygghet. ST Press har tidigare berättat om hur företaget Euromaint, som arbetar med underhåll av tåg, säger upp medarbetare som sedan ska hyras in från bemanningsföretag – för att minska de fasta kostnaderna. Och i ett reportage i detta nummer berättar två anställda vid Green Cargo hur krisen förvandlade deras fasta jobb till otrygga timanställningar med sämre villkor.

Sådana exempel visar att de lagar och regler om anställningsskydd som vi har på den svenska arbetsmarknaden i dag utgör ett väldigt bräckligt värn. Ändå fortsätter arbetsgivarorganisationerna tålmodigt att lobba för att skyddet ska luckras upp – just med argumentet att konjunktur och konkurrens kräver detta. Får man sin vilja fram hänger de anställda ännu lösare.

Facket tvingas kämpa för tryggheten på jobbet på flera fronter.
I förhandlingar på arbetsplatserna. I avtalsrörelsen, där krav nu ställs på att hindra arbetsgivare från att säga upp anställda för att sedan hyra in arbetskraft från bemanningsföretag. I samhälls­debatten, där fackliga före­trädare visar att argumenten för försämrat anställningsskydd inte håller.

Det är en viktig kamp. För i förlängningen hotar utvecklingen tryggheten för alla som inte tillhör en ung, frisk elit som varje dag presterar på topp. Kraven blir tuffare – och riskerar därmed att snabbt slita ut nya generationer av självuppoffrande, hårt arbetande anställda. Det är en misshushållning med människor i vinstintressets namn. Det är riktigt dålig ekonomi.

Alexander Armiento
chefredaktör

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.