Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Hårda tider på jobbet

Med den ekonomiska krisen som argument går arbetsgivarna till attack mot de anställdas trygghet. Jakten på super­arbets­kraften blir allt intensivare. Men priset är högt.

De har jobbat på Posten i Umeå i många år. De har rutin och erfarenhet av många olika arbetsuppgifter. Men nu vill arbetsgivaren säga upp dem, eftersom de inte är tillräckligt snabba på att skriva in de postnummer maskinerna inte klarar att läsa. Kraven är högt ställda – de anställda ska klara 26 brev i minuten. Det är inte svårt att förstå att äldre medarbetare kan ha svårt att hänga med i den takten.

När en trotjänare inte längre når upp till det allra högsta tempot kallas det "bristande kompetens". En skarp illustration av det hårdnande klimatet på våra arbetsplatser.

– Kraven på produktivitet ökar, ägaren vill ha ut mer vinst, konstaterar STs Mikael Andersson i detta nummer av ST Press.

Ägaren han talar om är svenska och danska staten. Som leds av politiker som talar om vikten av att äldre har möjlighet att stanna kvar i arbetslivet.

Det vore önskvärt att åtminstone de statliga företagen levde som regeringen lär.

I stället fortsätter arbetsgivarna sökandet efter superarbetskraften. När tiderna är kärva och konkurrensen hård säger man sig inte ha råd att ta individuella hänsyn. Det framstår som billigare att byta sina gamla medarbetare mot nya och flinka än att ge möjlighet till anpassade arbetsuppgifter eller fortbildning till andra sysslor.

För dem som inte platsar lär det inte bli lätt att hitta andra jobb.

Den ekonomiska krisen används som argument också för andra manövrar som slår mot de anställdas trygghet. ST Press har tidigare berättat om hur företaget Euromaint, som arbetar med underhåll av tåg, säger upp medarbetare som sedan ska hyras in från bemanningsföretag – för att minska de fasta kostnaderna. Och i ett reportage i detta nummer berättar två anställda vid Green Cargo hur krisen förvandlade deras fasta jobb till otrygga timanställningar med sämre villkor.

Sådana exempel visar att de lagar och regler om anställningsskydd som vi har på den svenska arbetsmarknaden i dag utgör ett väldigt bräckligt värn. Ändå fortsätter arbetsgivarorganisationerna tålmodigt att lobba för att skyddet ska luckras upp – just med argumentet att konjunktur och konkurrens kräver detta. Får man sin vilja fram hänger de anställda ännu lösare.

Facket tvingas kämpa för tryggheten på jobbet på flera fronter.
I förhandlingar på arbetsplatserna. I avtalsrörelsen, där krav nu ställs på att hindra arbetsgivare från att säga upp anställda för att sedan hyra in arbetskraft från bemanningsföretag. I samhälls­debatten, där fackliga före­trädare visar att argumenten för försämrat anställningsskydd inte håller.

Det är en viktig kamp. För i förlängningen hotar utvecklingen tryggheten för alla som inte tillhör en ung, frisk elit som varje dag presterar på topp. Kraven blir tuffare – och riskerar därmed att snabbt slita ut nya generationer av självuppoffrande, hårt arbetande anställda. Det är en misshushållning med människor i vinstintressets namn. Det är riktigt dålig ekonomi.

Alexander Armiento
chefredaktör

Bli den första att tycka till!
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighets chef? Publikt har hela listan.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.