Annons:

Hög tid för stärkt trygghet vid arbetslöshet

Höjningen av taket i a-kassan och satsningen på Arbetsförmedlingen är två av de viktigaste förslagen i budgetpropositionen. Men det är ännu osäkert om regeringen får stöd för sin politik.

Snart kommer fler att få ut 80 procent av sin tidigare inkomst om de blir arbetslösa, om den nya regeringens budget går igenom i riksdagen. Det är en mycket viktig förändring.

Trots att trycket varit hårt från de fackliga organisationerna vägrade den tidigare borgerliga regeringen hårdnackat att räkna upp taket i a-kassan, som legat still på 18 700 kronor per månad sedan 2002. Därmed har försäkringen urholkats. De allra flesta som förlorar jobbet får inte längre en inkomstrelaterad ersättning.

Många fackförbund, däribland ST, har försökt lappa ihop det vida hålet i skyddsnätet genom att erbjuda sina medlemmar en inkomstförsäkring. Men det är olyckligt att skyddet vid arbetslöshet görs till en privat angelägenhet med villkor som skiljer sig åt. Det drabbar dem som står svagast på arbetsmarknaden.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill höja taket i a-kassan till 25 025 kronor per månad under de första hundra dagarna. Även för perioden därefter höjs taket något. Det är ett godkänt första steg, men målet måste vara att höja taket ytterligare så att de flesta får ersättning för större delen av en förlorad inkomst.

Förutom ekonomisk trygghet behöver den som förlorar jobbet också få stöd och hjälp att så fort som möjligt hitta en ny anställning. Därför är budgetens satsning på Arbetsförmedlingen välkommen. Den skapar förutsättningar för bättre matchning. Att unga arbetslösa ska garanteras jobb eller utbildning inom 90 dagar är också positivt, liksom att regeringen vill avveckla den kritiserade sysselsättningsfasen – känd som fas 3 – och ersätta den med mer utvecklande åtgärder.

Budgeten rymmer fler goda nyheter på arbetslivets område. Ökade resurser till Arbetsmiljöverket skapar förutsättningar för en mer effektiv tillsyn. Mer pengar till forskning om arbetslivet ger oss större kunskap om arbetsrelaterad ohälsa. Det är två åtgärder som kan bidra till en bättre arbetsmiljö och ett mer hållbart arbetsliv.

Bland andra viktiga satsningar i budgeten finns också fler utbildningsplatser inom högskolan.

Men budgeten hade kunnat varamer ambitiös. På många håll skulle ännu mer behövas – ytterligare höjningar i a-kassan, förbättrad sjukförsäkring, fler högskoleplatser. Hos många myndigheter med viktiga samhällsupprag är behoven stora, men de drabbas i stället av en generell åtstramning när det sparas på uppräkningen av deras anslag.

Finansieringen av budgetens reformer kommer också från höjda inkomstskatter. Men snarare än sådana mindre justeringar i skattesystemet behövs nu en bred översyn som säkrar statskassans intäkter på ett långsiktigt hållbart sätt.

Ett annat stort problem med regeringens budget är att den inte har stöd av en riksdagsmajoritet. Det är mycket möjligt att den går igenom, men det finns i dagsläget inga garantier. Det vore olyckligt med fyra år av sådan osäkerhet. Vi behöver breda överenskommelser i riksdagen som gör att vi kan lita på att reformer för ökad trygghet och fler jobb faktiskt blir av. 


Alexander Armiento,
chefredaktör

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatskontoret vill uppmärksamma jävsproblematiken i offentlig förvaltning. Myndigheten har därför tagit fram en skrift som vänder sig till chefer och medarbetare i både statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för att myndigheten skickat ut ett beslut som inte var komplett, utan att informera mottagaren att det fanns fler än en sida i beslutet.
STNyhetFörra året minskade antalet yrkesverksamma medlemmar med över 600. Trots det slog förbundet rekord med drygt 10 000 medlemsinträden totalt. ”Hade inte katastrofen på Arbetsförmedlingen hänt så hade vi ökat ganska mycket”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
PolisenNyhetFrån slutet av februari blir sex månaders aspirantutbildning en obligatorisk del av polisutbildningen för civilanställda inom polisen. Syftet är att göra utbildningen bättre och mer användbar för Polisen och Säpo.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.