Annons:

Hög tid för stärkt trygghet vid arbetslöshet

Höjningen av taket i a-kassan och satsningen på Arbetsförmedlingen är två av de viktigaste förslagen i budgetpropositionen. Men det är ännu osäkert om regeringen får stöd för sin politik.

Snart kommer fler att få ut 80 procent av sin tidigare inkomst om de blir arbetslösa, om den nya regeringens budget går igenom i riksdagen. Det är en mycket viktig förändring.

Trots att trycket varit hårt från de fackliga organisationerna vägrade den tidigare borgerliga regeringen hårdnackat att räkna upp taket i a-kassan, som legat still på 18 700 kronor per månad sedan 2002. Därmed har försäkringen urholkats. De allra flesta som förlorar jobbet får inte längre en inkomstrelaterad ersättning.

Många fackförbund, däribland ST, har försökt lappa ihop det vida hålet i skyddsnätet genom att erbjuda sina medlemmar en inkomstförsäkring. Men det är olyckligt att skyddet vid arbetslöshet görs till en privat angelägenhet med villkor som skiljer sig åt. Det drabbar dem som står svagast på arbetsmarknaden.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill höja taket i a-kassan till 25 025 kronor per månad under de första hundra dagarna. Även för perioden därefter höjs taket något. Det är ett godkänt första steg, men målet måste vara att höja taket ytterligare så att de flesta får ersättning för större delen av en förlorad inkomst.

Förutom ekonomisk trygghet behöver den som förlorar jobbet också få stöd och hjälp att så fort som möjligt hitta en ny anställning. Därför är budgetens satsning på Arbetsförmedlingen välkommen. Den skapar förutsättningar för bättre matchning. Att unga arbetslösa ska garanteras jobb eller utbildning inom 90 dagar är också positivt, liksom att regeringen vill avveckla den kritiserade sysselsättningsfasen – känd som fas 3 – och ersätta den med mer utvecklande åtgärder.

Budgeten rymmer fler goda nyheter på arbetslivets område. Ökade resurser till Arbetsmiljöverket skapar förutsättningar för en mer effektiv tillsyn. Mer pengar till forskning om arbetslivet ger oss större kunskap om arbetsrelaterad ohälsa. Det är två åtgärder som kan bidra till en bättre arbetsmiljö och ett mer hållbart arbetsliv.

Bland andra viktiga satsningar i budgeten finns också fler utbildningsplatser inom högskolan.

Men budgeten hade kunnat varamer ambitiös. På många håll skulle ännu mer behövas – ytterligare höjningar i a-kassan, förbättrad sjukförsäkring, fler högskoleplatser. Hos många myndigheter med viktiga samhällsupprag är behoven stora, men de drabbas i stället av en generell åtstramning när det sparas på uppräkningen av deras anslag.

Finansieringen av budgetens reformer kommer också från höjda inkomstskatter. Men snarare än sådana mindre justeringar i skattesystemet behövs nu en bred översyn som säkrar statskassans intäkter på ett långsiktigt hållbart sätt.

Ett annat stort problem med regeringens budget är att den inte har stöd av en riksdagsmajoritet. Det är mycket möjligt att den går igenom, men det finns i dagsläget inga garantier. Det vore olyckligt med fyra år av sådan osäkerhet. Vi behöver breda överenskommelser i riksdagen som gör att vi kan lita på att reformer för ökad trygghet och fler jobb faktiskt blir av. 


Alexander Armiento,
chefredaktör

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.