Annons:

Hög tid för stärkt trygghet vid arbetslöshet

Höjningen av taket i a-kassan och satsningen på Arbetsförmedlingen är två av de viktigaste förslagen i budgetpropositionen. Men det är ännu osäkert om regeringen får stöd för sin politik.

Snart kommer fler att få ut 80 procent av sin tidigare inkomst om de blir arbetslösa, om den nya regeringens budget går igenom i riksdagen. Det är en mycket viktig förändring.

Trots att trycket varit hårt från de fackliga organisationerna vägrade den tidigare borgerliga regeringen hårdnackat att räkna upp taket i a-kassan, som legat still på 18 700 kronor per månad sedan 2002. Därmed har försäkringen urholkats. De allra flesta som förlorar jobbet får inte längre en inkomstrelaterad ersättning.

Många fackförbund, däribland ST, har försökt lappa ihop det vida hålet i skyddsnätet genom att erbjuda sina medlemmar en inkomstförsäkring. Men det är olyckligt att skyddet vid arbetslöshet görs till en privat angelägenhet med villkor som skiljer sig åt. Det drabbar dem som står svagast på arbetsmarknaden.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill höja taket i a-kassan till 25 025 kronor per månad under de första hundra dagarna. Även för perioden därefter höjs taket något. Det är ett godkänt första steg, men målet måste vara att höja taket ytterligare så att de flesta får ersättning för större delen av en förlorad inkomst.

Förutom ekonomisk trygghet behöver den som förlorar jobbet också få stöd och hjälp att så fort som möjligt hitta en ny anställning. Därför är budgetens satsning på Arbetsförmedlingen välkommen. Den skapar förutsättningar för bättre matchning. Att unga arbetslösa ska garanteras jobb eller utbildning inom 90 dagar är också positivt, liksom att regeringen vill avveckla den kritiserade sysselsättningsfasen – känd som fas 3 – och ersätta den med mer utvecklande åtgärder.

Budgeten rymmer fler goda nyheter på arbetslivets område. Ökade resurser till Arbetsmiljöverket skapar förutsättningar för en mer effektiv tillsyn. Mer pengar till forskning om arbetslivet ger oss större kunskap om arbetsrelaterad ohälsa. Det är två åtgärder som kan bidra till en bättre arbetsmiljö och ett mer hållbart arbetsliv.

Bland andra viktiga satsningar i budgeten finns också fler utbildningsplatser inom högskolan.

Men budgeten hade kunnat varamer ambitiös. På många håll skulle ännu mer behövas – ytterligare höjningar i a-kassan, förbättrad sjukförsäkring, fler högskoleplatser. Hos många myndigheter med viktiga samhällsupprag är behoven stora, men de drabbas i stället av en generell åtstramning när det sparas på uppräkningen av deras anslag.

Finansieringen av budgetens reformer kommer också från höjda inkomstskatter. Men snarare än sådana mindre justeringar i skattesystemet behövs nu en bred översyn som säkrar statskassans intäkter på ett långsiktigt hållbart sätt.

Ett annat stort problem med regeringens budget är att den inte har stöd av en riksdagsmajoritet. Det är mycket möjligt att den går igenom, men det finns i dagsläget inga garantier. Det vore olyckligt med fyra år av sådan osäkerhet. Vi behöver breda överenskommelser i riksdagen som gör att vi kan lita på att reformer för ökad trygghet och fler jobb faktiskt blir av. 


Alexander Armiento,
chefredaktör

Bli den första att tycka till!
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.