Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Hoten mot hälsan

STs medlemmar har för mycket att göra och deras arbetsbörda har ökat. Det behövs en rejäl satsning på arbetsmiljön. Men statens arbetsplatser måste också få resurser för att klara verksamheten.

Hårt pressad personal som försöker upprätthålla en god service till medborgare och kunder – men i många fall får betala med sin egen hälsa. Så ser det i dag ut på många statliga arbetsplatser. Arbetssituationen är pressad till följd av neddragningar.

Bilden blir tydlig i STs färska arbetsmiljöundersökning. Bland över 9 000 svarande medlemmar instämmer över 60 procent helt eller delvis i påståendet att de har alldeles för mycket att göra. Inga arbetsplatser tycks slippa undan stressen – siffrorna är höga överallt.

Och situationen blir allt värre. Hälften menar att de fått mer att göra under det senaste året. Väldigt få har fått mindre att göra.

Den tuffa arbetsbelastningen visar sig i att nästan varannan svarande varje vecka arbetar utöver ordinarie arbetstid. Var tolfte gör det varje dag.

Samtidigt som svaren är djupt oroväckande, är utvecklingen inte så överraskande. På myndighetsområdet urholkas anslagen ständigt, vilket innebär besparingar på verksamheten – ofta samtidigt som politikerna delar ut nya uppdrag och höjer kraven. På bolags­sidan pressas de anställda av vinstkrav i en svår lågkonjunktur.

Resultatet av utvecklingen blir en försämrad arbetsmiljö med ökande stress. Men trots medarbetarnas uppoffringar riskerar också brukarna att drabbas. Nästan var fjärde svarande i undersökningen anser inte att de människor som man ger service till upplever att de får tillräckligt stöd. Känslan av att inte räcka till bidrar säkerligen ytterligare till stressen.

Den försämrade arbetsmiljön, såväl på STs område som på arbetsmarknaden i stort, är ett allvarligt hot mot män­ni­skors hälsa och i förlängningen mot samhällsekonomin. Därför skulle vi behöva en rejäl satsning på arbetsmiljö­frågorna. I stället har vi under de senaste åren fått se en kraftig minskning av Arbetsmiljö­verkets resurser. I detta nummer av ST Press berättar arbetsmiljöinspektören Jörgen Åberg om hur nedskärningarna gått ut över tillsynsverksamheten. I dag handlar det mer om kvantitet än kvalitet, säger han. Men också antalet inspektioner har minskat på senare år.

Att återställa Arbetsmiljöverkets resurser borde ha högsta prioritet i en tid då klimatet på arbetsmarknaden hårdnar. I sin arbetsmiljörapport ger ST också flera andra förslag som skulle förbättra situationen på arbetsplatserna. Ett av dem är att prioritera arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna – exempelvis genom att tillämpa någon av de metoder som finns för att certifiera arbetsmiljön.

ST betonar även behovet av trygghet i anställningen och trygghet vid omställning. Här finns en viktig arbetsmiljö­aspekt; osäkra anställda mår dåligt.

Men allra först bland förbundets för­ slag finns det mest självklara kravet: Myndigheter, universitet och högskolor, affärs­verk och bolag måste få tillräckliga resurser för att klara sin verksamhet. Det kan tyckas självklart, men är tyvärr inte det.

Gapet mellan ambitioner och resurser leder till bristande service för medborgarna och hotar de anställdas hälsa. Så kan det inte fortsätta.

Alexander Armiento
chefredaktör

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetDet blir inget tåg under ST-flagg i årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter och ett gemensamt initiativ med TCO.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.