Annons:
finland
Fördjupning
AVAnn-Charlotte Viklund0 kommentarerTyck till!

Ingen rädder för euron här

Det finns historiska, säkerhetspolitiska och realpolitiska förklaringar till att det under hela efterkrigstiden varit möjligt att i Finland nå trepartsöverenskommelser i viktiga framtidsfrågor.

Läs mer

Snabb uppbyggnad av fonder

Rötterna går att finna i det tidiga 50-talet, då man i Finland – för att återuppbygga det krigshärjade landet och för att ”rädda fosterlandet” – uppfann en så kallad ”vapenbrödraaxel” i politiken. Den tvingade fackföreningsrörelsen och arbetsgivarna att lära sig att samtala och komma överens även om politiskt laddade frågor.

Situationen upprepades i början på 90-talet, när Finland med Sovjetunionens fall förlorade 20 procent av sin exportmarknad och arbetslösheten mycket snabbt var uppe i 18 procent.

Parterna på den finska arbetsmarknaden har dessutom under de senaste tre årtiondena levererat en gemensam ”produkt”, känd som inkomstpolitisk helhetslösning på arbetsmarknaden, som tvingat dem till så gott som dagliga träffar kring samma bord.

– EMU måste för Finlands del ses som en logisk del i en helhetslösning, där beslutet om att ansöka om EU-medlemskap var början till ett stort äventyr. Mot bakgrund av Finlands geografiska läge och säkerhetspolitiska historia fick Finland nu för första gången en möjlighet att välja att tillhöra väst. Den chansen ville vi naturligtvis inte förkasta, förklarar Mikko Mäenpää, ordförande i FTFC, finska TCO.

Enligt Mikko Mäenpää ville Finland också av ekonomiska skäl tillhöra den del av Europa och världen som man alltid haft de flesta handelskontakter med. Detta var logiskt, i synnerhet som hela östhandeln kollapsat i början av 90-talet och Rysslands öde än i dag är höljt i dimman.

– Jag tror att vi i Finland betraktar hela den europeiska integrationen mer pragmatiskt än man gör i Sverige. Vi ser det som en fördel att tillhöra ett integrerat Europa. Dessutom är vi benägna att tro att det går att påverka utvecklingen även i större sammanhang. Vi anser oss också ha bevis för att man inom EU lyssnar på små stater.

Att arbetsmarknadens parter tillsammans med staten – trots stora politiska och ekonomiska spänningar – så snabbt blev överens om att söka medlemskap i EU och från början gå med i EMU-samarbetet med målsättningen att även byta ut den finska marken mot euro, var alltså en naturlig följd av ett integrationspositivt tänkande.

Efter den svåra depressionen och massarbetslöshet i mitten av 90-talet kändes villkoren för ett EU-medlemskap som mycket svåra för Finland, medger Mikko Mäenpää. Men under tiden man arbetade med att svetsa ihop en ny ekonomi, anpassad efter EUs krav, växte också en ny nationell vilja fram att än en gång visa världen att det går att beta av sin skuld.

– Med tanke på hur asymmetriskt handelsområdet inom EU är har vi aldrig räknat med att  EMU skulle vara en problemfri väg. Detta syns mycket tydligt  idag, bland annat i att den europeiska centralbanken har enorma svårigheter att finna den ”rätta” politiken: Medan den amerikanska centralbanken stödjer och stimulerar ekonomisk tillväxt så har den europeiska centralbanken hittills i huvudsak strävat efter att dämpa inflationen. Det finns därför väl grundade skäl att misstänka att detta lett till en avtagande tillväxt inom EU-området.

Efter att ha blivit överens om ett gemensamt ”manuskript” för Finlands EU- och EMU-medlemskap har de fackliga centralorganisationerna och arbetsgivarorganisationerna också kunnat enas kring utvidgningen av EU. Genom en  utvidgning av marknaden tror man att Finlands chanser att utöka sin handel ökar.

Problematiskt i utvidgningen är dock de nya medlemsländernas bristfälliga infrastruktur och hur Finland ska kunna ta emot arbetskraft från dessa länder utan att den egna arbetsmarknaden kollapsar.

Den  fjärde överenskommelsen mellan parterna på arbetsmarknaden är det nyligen undertecknade gemensamma ställningstagandet till en ny konstitution för EU som håller på att utarbetas i EU-konventet.

– Här vill vi uppmuntra till en social dialog och betona nordisk demokrati och öppenhet, förklarar Mikko Mäenpää.

Finland

Befolkning: 5,2 miljoner

Arbetslöshet: 9,4 procent (enligt Eurostat 2002)

Tillväxt: 1,7 procent (2002)

Politiska maktförhållanden i procent (efter valet den 16 mars):

  • centern  24,7 
  • socialdemokraterna 24,5  
  • samlingspartiet  18,5
  • vänsterförbundet  9,9  
  • de gröna 8,0     
  • svenska folkpartiet  4,6  
  • de kristliga 5,3  
  • sannfinnarna 1,6
  • övriga 2,9
Bli den första att tycka till!
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida när det gäller föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har svarat på kritiken, håller inte med och pekar på flera åtgärder.
Reportage: AlbanienFördjupningNär den albanska statsförvaltningen ska anpassas till EUs system bistår svenska myndigheter med sin expertis. Åtskilliga svenska statstjänstemän är på plats i Albanien för att bidra i arbetet med att utveckla landet. Publikt har rest till Tirana för att följa några av dem.
​SEXTRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier. Som inspiration kan man vända blickarna mot Kanadas fackföreningsrörelse, skriver juristen och förra Jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena idé.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och föreslår att mannen avskedas.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på vissa tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering tyckte facket som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg.
SCBNyhetI en rapport till regeringen konstaterar Statistiska centralbyrån, SCB, att påverkan på arbetskraftsundersökningarna, AKU, har varit stor och allvarlig på grund av bristande kvalitet i SCBs underlag.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. Utredningen ska också utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.
ArbetsmiljöNyhetDetaljstyrning och hinder för effektiv samverkan har motverkat den arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet som regeringen antagit, skriver Statskontoret i en utvärdering.
BrottslighetNyhetArbetsförmedlingens förre generaldirektör Mikael Sjöberg har fått regeringens uppdrag att utreda hur det myndighetsgemensamma arbetet mot fusk och brottslighet kan breddas och fördjupas.
MigrationNyhetRegeringen vill ge Säkerhetspolisen, Säpo, tillgång till fler personuppgifter ur Migrationsverkets register. Syftet är att underlätta för Säpo att få information som behövs för att bekämpa terrorism.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar kraftig kritik mot Kriminalvårdens isolering av intagna i häkte. STs avdelningsordförande Per Sunneborn instämmer i kritiken och anser att utvecklingen går åt fel håll.
SpårtrafikNyhetST inom Spårtrafiken ser positivt på att Arbetsmiljöverket nu ska göra en riksomfattande inspektion av bussförares och tågvärdars arbetssituation vad gäller hot och våld. ”Hot eller våld är mer eller mindre vardagsmat nuförtiden”, säger Måns Wallin, styrelseledamot i branschavdelningen.
ArbetsförmedlingenNyhetEn anställd vid Arbetsförmedlingen i Östergötland avskedas efter att han följt med en arbetssökande kvinna hem och lovat henne förmåner som körkort eller praktikplats i utbyte mot sex.
STNyhetST flyttar förbundets kongress i maj från Djurönäset i Stockholms skärgård till Infra City i Upplands Väsby. ”Det är ett helt kostnadsneutralt byte för att få en större lokal” säger Dag Andersson, STs förbundssekreterare.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att lokalkontoren i Härnösand och Arvidsjaur ska få fast bemanning. Härnösandskontoret kommer därmed inte att läggas ned, som myndigheten tidigare meddelat.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDe långa handläggningstiderna för ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning ledde till att Försäkringskassan beordrade övertid för runt 250 anställda under vintern. Nu har övertidsinsatsen stoppats, eftersom myndigheten inte längre har råd.
MigrationsverketNyhetMigrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik vill ha hårdare regler för personer som har fått avslag på sin asylansökan. Sverige behöver ett bättre skydd mot potentiella terrorister, skriver han i en debattartikel i Dagens Nyheter.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans it-avdelning ställde in sin konferens på ett hotell i Sundsvall eftersom den upphandlats på fel sätt. Hotellnotan på över 1,2 miljoner kronor fick myndigheten betala ändå. ”Det är inte så lätt att hantera en konferens för tusen personer”, säger Försäkringskassans it-direktör Stefan Olowsson till Publikt.
ArbetsmiljöNyhetMånga upplever att det finns mycket som stör i arbetet, som exempelvis prat, andra avbrott eller bristfälliga instruktioner. Nu visar ett finländskt forskningsprojekt att det går att förbättra den så kallade kognitiva ergonomin genom enkla åtgärder.
spårtrafikNyhetNu drar Arbetsmiljöverket igång en riksomfattande inspektion av bussförares och tågvärdars arbetssituation. Bakgrunden är att yrkesgrupperna är särskilt utsatta för hot och våld på jobbet.
ArbetsförmedlingenNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ändringar i lagstiftningen för att ge Arbetsförmedlingen bättre möjligheter att hindra felaktiga utbetalningar inom arbetsmarknadspolitiken.
AVTALNyhetArbetstiden blir en viktig fråga för båda parter i avtalsförhandlingarna om nya kollektivavtal inom spårtrafikbranschen. När det gäller löneökningarna har fack och arbetsgivare närmat sig varandra, enligt STs förhandlingsledare Marita Larsson.
KRIMINALVÅRDENNyhetI ett öppet brev till ledningen ställer de fackliga organisationerna inom Kriminalvården frågan om vart myndigheten är på väg. Facken är bland annat kritiska till förmågan att behålla och rekrytera personal.