Annons:
finland
Fördjupning
AVAnn-Charlotte Viklund0 kommentarerTyck till!

Ingen rädder för euron här

Det finns historiska, säkerhetspolitiska och realpolitiska förklaringar till att det under hela efterkrigstiden varit möjligt att i Finland nå trepartsöverenskommelser i viktiga framtidsfrågor.

Läs mer

Snabb uppbyggnad av fonder

Rötterna går att finna i det tidiga 50-talet, då man i Finland – för att återuppbygga det krigshärjade landet och för att ”rädda fosterlandet” – uppfann en så kallad ”vapenbrödraaxel” i politiken. Den tvingade fackföreningsrörelsen och arbetsgivarna att lära sig att samtala och komma överens även om politiskt laddade frågor.

Situationen upprepades i början på 90-talet, när Finland med Sovjetunionens fall förlorade 20 procent av sin exportmarknad och arbetslösheten mycket snabbt var uppe i 18 procent.

Parterna på den finska arbetsmarknaden har dessutom under de senaste tre årtiondena levererat en gemensam ”produkt”, känd som inkomstpolitisk helhetslösning på arbetsmarknaden, som tvingat dem till så gott som dagliga träffar kring samma bord.

– EMU måste för Finlands del ses som en logisk del i en helhetslösning, där beslutet om att ansöka om EU-medlemskap var början till ett stort äventyr. Mot bakgrund av Finlands geografiska läge och säkerhetspolitiska historia fick Finland nu för första gången en möjlighet att välja att tillhöra väst. Den chansen ville vi naturligtvis inte förkasta, förklarar Mikko Mäenpää, ordförande i FTFC, finska TCO.

Enligt Mikko Mäenpää ville Finland också av ekonomiska skäl tillhöra den del av Europa och världen som man alltid haft de flesta handelskontakter med. Detta var logiskt, i synnerhet som hela östhandeln kollapsat i början av 90-talet och Rysslands öde än i dag är höljt i dimman.

– Jag tror att vi i Finland betraktar hela den europeiska integrationen mer pragmatiskt än man gör i Sverige. Vi ser det som en fördel att tillhöra ett integrerat Europa. Dessutom är vi benägna att tro att det går att påverka utvecklingen även i större sammanhang. Vi anser oss också ha bevis för att man inom EU lyssnar på små stater.

Att arbetsmarknadens parter tillsammans med staten – trots stora politiska och ekonomiska spänningar – så snabbt blev överens om att söka medlemskap i EU och från början gå med i EMU-samarbetet med målsättningen att även byta ut den finska marken mot euro, var alltså en naturlig följd av ett integrationspositivt tänkande.

Efter den svåra depressionen och massarbetslöshet i mitten av 90-talet kändes villkoren för ett EU-medlemskap som mycket svåra för Finland, medger Mikko Mäenpää. Men under tiden man arbetade med att svetsa ihop en ny ekonomi, anpassad efter EUs krav, växte också en ny nationell vilja fram att än en gång visa världen att det går att beta av sin skuld.

– Med tanke på hur asymmetriskt handelsområdet inom EU är har vi aldrig räknat med att  EMU skulle vara en problemfri väg. Detta syns mycket tydligt  idag, bland annat i att den europeiska centralbanken har enorma svårigheter att finna den ”rätta” politiken: Medan den amerikanska centralbanken stödjer och stimulerar ekonomisk tillväxt så har den europeiska centralbanken hittills i huvudsak strävat efter att dämpa inflationen. Det finns därför väl grundade skäl att misstänka att detta lett till en avtagande tillväxt inom EU-området.

Efter att ha blivit överens om ett gemensamt ”manuskript” för Finlands EU- och EMU-medlemskap har de fackliga centralorganisationerna och arbetsgivarorganisationerna också kunnat enas kring utvidgningen av EU. Genom en  utvidgning av marknaden tror man att Finlands chanser att utöka sin handel ökar.

Problematiskt i utvidgningen är dock de nya medlemsländernas bristfälliga infrastruktur och hur Finland ska kunna ta emot arbetskraft från dessa länder utan att den egna arbetsmarknaden kollapsar.

Den  fjärde överenskommelsen mellan parterna på arbetsmarknaden är det nyligen undertecknade gemensamma ställningstagandet till en ny konstitution för EU som håller på att utarbetas i EU-konventet.

– Här vill vi uppmuntra till en social dialog och betona nordisk demokrati och öppenhet, förklarar Mikko Mäenpää.

Finland

Befolkning: 5,2 miljoner

Arbetslöshet: 9,4 procent (enligt Eurostat 2002)

Tillväxt: 1,7 procent (2002)

Politiska maktförhållanden i procent (efter valet den 16 mars):

  • centern  24,7 
  • socialdemokraterna 24,5  
  • samlingspartiet  18,5
  • vänsterförbundet  9,9  
  • de gröna 8,0     
  • svenska folkpartiet  4,6  
  • de kristliga 5,3  
  • sannfinnarna 1,6
  • övriga 2,9
Bli den första att tycka till!
RättsväsendetNyhetLagrådet ställer sig bakom regeringens förslag om en ny lag om dataavläsning. Lagrådet konstaterar dock att det nya tvångsmedel som regeringen föreslår är mycket integritetskränkande och därför bara kan få tillämpas vid allvarlig brottslighet.
NyhetArbetstagarna vid migrationsdomstolarna måste få en acceptabel arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning. Skjut till mera pengar, kräver ST och Saco-S i en gemensam skrivelse till socialförsäkringsutskottet.
KronofogdenNyhetKronofogden har fått ett extra anslag på 65 miljoner kronor för att öka indrivningen riktad mot kriminellas lyxvaror, uppger SVT. Avsikten är bland annat att fler brottsoffer ska få ut sina skadestånd.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

ArbetsförmedlingenNyhetNär arbetslösa tvingas åka till grannkommunen för att söka jobb kan det ses som en arbetsmarknadspolitisk insats, tycker Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg i en intervju med Arbetet.
ArbetsmarknadNyhetDet är stora skillnader mellan nyanländas etablering i Arbetsförmedlingens regi, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en studie. Nyanlända män klarar sig dubbelt så bra som nyanlända kvinnor.
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.