Annons:

Inget statligt stöd till osjysta arbetsgivare

De strejkande i Fränsta stred för rimliga arbets­villkor på sitt företag – och i förlängningen på hela arbetsmarknaden. En sådan kamp blir svårare om staten ger stöd till osjysta arbetsgivare.

»Vi har ändå vunnit och stått upp för våra rättigheter«, sade Frida Niemi till P4 Västernorrland när ledningen för Focus CRS i Fränsta meddelade att företaget skulle läggas ned.

Efter långa men fruktlösa fackliga förhandlingar hade hon och hennes kolleger gått i strejk för att få ett kollektivavtal som skulle ge dem rimliga villkor. Men arbetsgivaren vägrade att skriva på och valde alltså i stället att lägga ned verksamheten.

Enligt fackförbundet Unionen anställdes de flesta som jobbade för företaget dag för dag, med en lön på 85 kronor i timmen,
utan ersättning för övertid eller obekväm arbetstid och utan regleringar av sjuklön och pension.

Sådana villkor är på tok för dåliga för de anställda – men också ett problem för resten av näringslivet.

Ett företag som pressar ned löner och villkor på det sättet kan slå ut andra aktörer som ger sina medarbetare anständig ersättning. Kollektivavtalet skyddar alltså inte bara den enskilda individen från en press att gå med på undermåliga villkor, det skyddar också andra företag mot osund konkurrens.

»Alla jobb är bra jobb«,säger politiker ibland. Men även om det är viktigt att ha ett arbete, betyder det inte att vad som helst kan få passera på arbetsmarknaden. De villkor en arbetsgivare vill erbjuda kan vara sämre än vad såväl en arbetssökande som samhället i stort ska behöva acceptera.

Frida Niemi och de andra anställda på Focus CRS markerade en gräns: De fann sig inte i de villkor företaget gav dem. Det är en viktig insats. Precis som hon själv konstaterar har de – och vi alla – ändå vunnit.

Den gräns som de anställda drogmåste också staten kunna dra. Länsstyrelsen hade beviljat Focus CRS en miljon kronor
i bidrag till företagsutveckling. Att stödja insatser som skapar jobb kan vara en god idé, men subventioner får inte gå till
vinstdrivande företag som inte är beredda att ge sina anställda villkor i nivå med vad andra arbetsgivare erbjuder.

När frågan diskuterades i riksdagen uttryckte näringsminister Annie Lööf tyvärr ingen ambition att ändra reglerna så att alla myndigheter som delar ut stöd till företag ska kunna kräva att de vanliga spelreglerna på arbetsmarknaden följs.

Däremot tyckte Centerledaren att de strejkande i Fränsta varit modiga och att de gjort helt rätt som kämpat för att få ett kollektivavtal som skulle ge rimliga arbetsvillkor: »Jag tycker att det är rätt och rimligt att man som arbetstagare inte bara kräver det. När man kräver det ska man också ha möjlighet att få detta«, sade hon i riksdagens talarstol.

Där har Annie Lööf helt rätt. För att hennes hållning ska fungera i praktiken måste den lagstiftning som tryggar arbets­tagarnas inflytande och den svenska modellen värnas och utvecklas. För, som Frida Niemi som förlorade jobbet i sin kamp för arbetstagarnas rättigheter uttryckte saken, »bara för att man bor i Ånge ska man inte ha dåliga löner eller villkor«.

 

Alexander Armiento,

chefredaktör

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.