Annons:

Inget statligt stöd till osjysta arbetsgivare

De strejkande i Fränsta stred för rimliga arbets­villkor på sitt företag – och i förlängningen på hela arbetsmarknaden. En sådan kamp blir svårare om staten ger stöd till osjysta arbetsgivare.

»Vi har ändå vunnit och stått upp för våra rättigheter«, sade Frida Niemi till P4 Västernorrland när ledningen för Focus CRS i Fränsta meddelade att företaget skulle läggas ned.

Efter långa men fruktlösa fackliga förhandlingar hade hon och hennes kolleger gått i strejk för att få ett kollektivavtal som skulle ge dem rimliga villkor. Men arbetsgivaren vägrade att skriva på och valde alltså i stället att lägga ned verksamheten.

Enligt fackförbundet Unionen anställdes de flesta som jobbade för företaget dag för dag, med en lön på 85 kronor i timmen,
utan ersättning för övertid eller obekväm arbetstid och utan regleringar av sjuklön och pension.

Sådana villkor är på tok för dåliga för de anställda – men också ett problem för resten av näringslivet.

Ett företag som pressar ned löner och villkor på det sättet kan slå ut andra aktörer som ger sina medarbetare anständig ersättning. Kollektivavtalet skyddar alltså inte bara den enskilda individen från en press att gå med på undermåliga villkor, det skyddar också andra företag mot osund konkurrens.

»Alla jobb är bra jobb«,säger politiker ibland. Men även om det är viktigt att ha ett arbete, betyder det inte att vad som helst kan få passera på arbetsmarknaden. De villkor en arbetsgivare vill erbjuda kan vara sämre än vad såväl en arbetssökande som samhället i stort ska behöva acceptera.

Frida Niemi och de andra anställda på Focus CRS markerade en gräns: De fann sig inte i de villkor företaget gav dem. Det är en viktig insats. Precis som hon själv konstaterar har de – och vi alla – ändå vunnit.

Den gräns som de anställda drogmåste också staten kunna dra. Länsstyrelsen hade beviljat Focus CRS en miljon kronor
i bidrag till företagsutveckling. Att stödja insatser som skapar jobb kan vara en god idé, men subventioner får inte gå till
vinstdrivande företag som inte är beredda att ge sina anställda villkor i nivå med vad andra arbetsgivare erbjuder.

När frågan diskuterades i riksdagen uttryckte näringsminister Annie Lööf tyvärr ingen ambition att ändra reglerna så att alla myndigheter som delar ut stöd till företag ska kunna kräva att de vanliga spelreglerna på arbetsmarknaden följs.

Däremot tyckte Centerledaren att de strejkande i Fränsta varit modiga och att de gjort helt rätt som kämpat för att få ett kollektivavtal som skulle ge rimliga arbetsvillkor: »Jag tycker att det är rätt och rimligt att man som arbetstagare inte bara kräver det. När man kräver det ska man också ha möjlighet att få detta«, sade hon i riksdagens talarstol.

Där har Annie Lööf helt rätt. För att hennes hållning ska fungera i praktiken måste den lagstiftning som tryggar arbets­tagarnas inflytande och den svenska modellen värnas och utvecklas. För, som Frida Niemi som förlorade jobbet i sin kamp för arbetstagarnas rättigheter uttryckte saken, »bara för att man bor i Ånge ska man inte ha dåliga löner eller villkor«.

 

Alexander Armiento,

chefredaktör

Bli den första att tycka till!
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.