Annons:
DRAMATURGI
Kultur
AVMarianne Wiberg0 kommentarerTyck till!

Innan ridån går upp

Att skriva dramatik är ett hantverk och pjäsen en sorts partitur som tolkas av regissör och skådespelare. På vägen däremellan gör dramaturgen sitt jobb: läser, »lyssnar av«, bearbetar och går igenom översättningar, säger Ulla Åberg.
Dramaturg, ordet sätter åtminstone min fantasi i rörelse och jag har emellanåt funderat över vilken uppgift dramaturgen har. Själva ordet låter lite mystiskt, påminner om »demiurg« som kommer från grekiskans demiourgos och betyder hantverkare.

Dramatens chefsdramaturg Ulla Åberg nickar. Man kan säga att dramaturgen jobbar med ett hantverk, pjäsen.

–Jag läser och bearbetar dramatiska texter. Vi dramaturger arbetar nära författare, översättare och regissörer innan själva pjäsen spelas. Vi är också med i repertoardiskussionerna och måste ha stor repertoarkännedom, inte minst vad gäller den klassiska dramatiken.

Högst upp i Dramatens hus i Stockholm ligger dramaturgiatet och längst bort i hörnet som vetter mot Nybrogatan och Almlöfsgatan har Ulla Åberg sitt arbetsrum. Inredningen består till stor del av bokhyllor, fyllda av böcker och travar med manuskript. Rummet har en gång varit kostymateljé, berättar hon, på den tid då Dramatiska teatern var nybyggd. Nästa år fyller byggnaden 100 år och »då blir det fest«.

Tre anställda dramaturger

Ulla Åberg kom till Dramaten 1965, direkt efter att ha pluggat film, teatervetenskap, litteraturvetenskap och etnologi (folklivsforskning) på universitet. På den tiden fanns ingen dramaturgutbildning utan hon läste på en av universitetets anslagstavlor att Dramaten sökte en assistent till teatersekreteraren, som dramaturgen då kallades.

I dag har Dramaten tre anställda dramaturger som arbetar med pjäserna i teaterns repertoar. De tar också hand om alla manus som skickas in. Dessutom finns några frilansande dramaturger.

Förutom Kärlek och politik av Friedrich von Schiller håller Ulla Åberg just nu på med Valerie Solanas av Sara Stridsberg. Framförhållningen är lång, en av pjäserna ska vara klar om ett och ett halvt år.

Genom åren har hon arbetat med många dramer och inom alla genrer, däribland samtliga uppsättningar av Ingmar Bergman. Hon har även arbetat med moderna dramatiker som Kristina Lugn, Sara Kadefors och Louise Boije af Gennäs och många fler.

Hon väger varje ord

När man läser en roman kan man hoppa över vissa textdelar men det är enligt Ulla Åberg omöjligt för en dramaturg som ska gå igenom texten till en pjäs. Dramaturgen måste vara en observant läsare och kunna hantverket: se hur texten är uppbyggd och ha sinne för repliker och struktur – den byggnadsställning för texten som inte är synlig för publiken.

–Jag måste vara mycket uppmärksam på varje ord, för teaterfolk arbetar med vartenda ett i en text.

När hon läser ser hon till att inte bli avbruten. Hon bygger upp en sorts scen i huvudet och måste veta var alla i dramat befinner sig, även när de inte är inne på scenen. Det kräver väldig koncentration.

–Om jag blir avbruten måste jag nästan alltid börja läsa om texten från början.

Ger författaren impulser

Ofta beställer teatern en pjäs och författaren som anlitas har en klar och koncis idé om vad han eller hon vill skriva. Är en pjäs under arbete går hon igenom den med författaren.

–Ibland behövs ingen ytterligare bearbetning, i andra fall skriver författaren en första version och vill ha mina synpunkter på den. Jag läser och kan föreslå att någon roll bör göras större och liknande. Det viktiga är att författaren får impulser och kan gå vidare.

Hennes sätt att arbeta med författare skiftar mycket; dels beroende på författare, dels beroende på själva pjäsen.

–När det gäller en urpremiär är det viktiga att författaren är nöjd och att regissör och skådespelare känner tillit till texten.

Något dramaturgen aldrig skriver är scenanvisningar av typen »Hamlet in från höger«, de är regissörens sak, förklarar Ulla Åberg.

–Strindberg till exempel gjorde mycket exakta scenanvisningar till sina dramer och var noggrann med till och med pauserna. Och Bernhard Shaw skrev flera sidor långa scenanvisningar. De är snarast ett hinder om man ska bearbeta dramerna.

För det mesta finns inget upphovsrättsligt krav att den som bearbetar ett skådespel måste använda sig av scenanvisningar, men i till exempel Samuel Becketts dramer är de viktiga och måste följas. Och Shakespeares verk publicerades ungefär 15 år efter hans död. Texterna skrevs ner av hans skådespelare därför att de ansåg att pjäserna borde bevaras för eftervärlden.

Åtta speltimmar blev tre

Nyligen har Ulla Åberg arbetat med Lars Noréns Endagsvarelser, en pjäs som ursprungligen är åtta timmar lång. Tillsammans med regissören Staffan Roos har hon strukit ner den till tre speltimmar.

Klassiker behandlas på ett annat sätt. Ska till exempel ett Shakespearedrama nyöversättas går hon igenom översättningen med översättaren och regissören. Just när det rör sig om översättningar är det enligt Ulla Åberg bra att någon annan än översättaren granskar texten. Tre ord på ett främmande språk får till exempel inte bli tio på svenska.

–Man måste hitta andningen, rytmen i texten. Om pjäsen är skriven på ett språk som jag inte kan är det viktigt att jag vet var jag kan hitta de pålitliga översättarna.

Finns det inte risk för att den ursprungliga författaren försvinner om man stryker ner mycket av ett långt teaterstycke?

Ulla Åberg ser förvånad ut över frågan. En del författare kan vara mångordiga, som Schiller hon just nu arbetar med.

–En modern publik är alert och förstår snabbt olika situationer på scenen. Allt som Schiller skrivit ner behövs inte. Min uppgift är att lyssna in författarens röst men det finns inga regler att följa.

Urgammal dramatisk teori

Många romaner och noveller dramatiseras. Det är ett ganska krävande arbete eftersom det enligt Ulla Åberg rör sig om två helt olika sätt att berätta.

–Pjäsen har en tidsram och inom den finns historia, struktur och roller. Det finns mycket skrivet om detta och många teorier, säger Ulla Åberg.

Redan Aristoteles skrev på 300-talet före Kristus en verslära, Ars Poetica, om hur en berättelse skulle byggas upp för att man skulle få bästa effekt, men hur antikens dramer uppfördes eller iscensattes vet man dock inte.

–Dramat är mycket äldre än romanen och bygger på skådespelarnas närvaro på scenen. Alla uppsättningar är olika, se bara på en pjäs som Hamlet. Hur många unika föreställningar finns det inte av den pjäsen!

När hon får frågan vad som är mest fascinerande i jobbet får den hänga i luften ett slag innan hon svarar:

–Tjusningen är att arbetet omspänner allt, från antikens Euripides till det som inte ens är skrivet än.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhet8 000 personer har deltagit i något av Arbetsförmedlingens 14 snabbspår sedan starten 2016. Ungefär varannan av deltagarna var i jobb inom två år från att de startat sitt snabbspår, redovisar myndigheten.
EUNyhetEU-parlamentet och ministerrådets ordförande har kommit överens om ett förslag till en ny europeisk arbetsmyndighet. Förslaget ska närmast godkännas av ministerrådet och parlamentet.
ArbetsrättNyhetDen nya lagen om fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal skulle börja gälla först nästa år. Men nu skyndas arbetet på.
DiggFördjupningNär den nya myndigheten Digg ska samordna arbetet med att göra statsförvaltningen digital är det inte de statsanställdas it-arbetsmiljö som har högsta prioritet. Men generaldirektören Anna Eriksson konstaterar att frågan ändå är viktig: »Vi måste bygga system som är ändamålsenliga för att få ut nyttan av dem.«
ArbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kommer att kalla till sig Arbetsförmedlingen för att få en förklaring till myndighetens it-problem, något som lett till felaktigt indragen aktivitetsersättning. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, kände inte till problemen, uppger SVT.
KronofogdenNyhetCentrum för rättvisa stämmer Kronofogden för slarv med enskildas pengar. Organisationen hävdar att det handlar om tusentals som kan ha drabbats och kräver nu skadestånd i två pilotfall.
ÖppenhetNyhetEtt EU-förslag som ska skydda visselblåsare kan i stället försvåra för dem som vill varna för oegentligheter, varnar Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen kan ha fattat tiotusentals felaktiga beslut om att dra in aktivitetsstöd till enskilda. Det är en automatiserad hantering som genererat de felaktiga besluten, rapporterar flera medier.
MigrationsverketNyhetDet var en privatperson som lyckades ändra meddelandet på Migrationsverkets talsvar till ”Jävla Migrationsverket” i slutet av januari. Myndigheten konstaterar att telefonfunktionen inte ”höll tillräckligt hög kvalitet”, skriver Dagens Nyheter.
ÖppenhetNyhetDen svenska FRA-lagen kommer att tas upp på nytt av Europadomstolen, skriver Advokatsamfundet. Domstolen tar upp frågan om lagens integritetsskydd i stor kammare.
STNyhetST frias från anklagelserna om vårdslös rådgivning i samband med att en kvinna sade upp sig från Åklagarmyndigheten. Enligt Stockholms tingsrätt saknas ett uppdragsavtal mellan parterna.
KronofogdenNyhetUnder förra året gjorde Kronofogden flera felaktiga utbetalningar till fordringsägare. Totalt uppgick de till närmare nio miljoner kronor. Enligt en internrapport upptäcktes flera fel av ren slump, uppger Ekot.
KonkurrensverketNyhetRiksrevisionen har inlett en granskning av Konkurrensverkets tillsynsverksamhet. Syftet är att granska om konkurrens- och upphandlingstillsynen sker effektivt och om myndighetens ingripanden är välgrundade.
PensionsmyndighetenNyhetJustitieombudsmannen, JO, har inlett en granskning av Pensionsmyndighetens ”okända” mejllåda. Samtidigt har JO upptäckt att den egna myndigheten har e-postadresser med 2 400 mejl från sju år som inte besvarats, skriver Dagens Nyheter.
UtrikesförvaltningenNyhetEn lokalanställd vid den svenska ambassaden i Teheran lämnade ut sekretessbelagda uppgifter om ett asylsökande par i Sverige, uppger SVT. Händelsen har utretts av utrikesdepartementet.
InformationssäkerhetNyhetVarningen för att ha känsliga uppgifter i utlandsägda molntjänster har väckt mycket diskussion på myndigheterna, säger Daniel Melin på Statens inköpscentral. Inom kort ska han presentera en förstudie om säkra och lagliga webbaserade kontorsstöd i offentlig verksamhet.
ArbetsrättNyhetEuropaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen har preliminärt enats om ett nytt direktiv om tydligare och mer förutsägbara arbetsvillkor inom EU. TCO välkomnar överenskommelsen.
FörsäkringskassanNyhetRegeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att tillhandahålla säker it-drift till andra myndigheter. Nu efterlyser Försäkringskassans it-chef tydligare besked om vilka som ska omfattas.
SkogsstyrelsenNyhetSkogsstyrelsen har varslat om uppsägning av 124 anställda runt om i landet. Varslet är en direkt följd av minskade anslag i 2019 års budget och minskade uppdrag till myndigheten.
MigrationsverketNyhetEn handläggare vid Migrationsverket har anmälts till personalansvarsnämnden sedan hen i ett e-postmeddelande begärt 100 000 kronor i ersättning av en asylsökande. Handläggaren uppger att det var avsett som ett skämt.
Svenska kraftnätNyhetUlla Sandborgh, chef för Svenska kraftnät, avgår efter de missförhållanden som avslöjats vid myndigheten. Regeringen kritiserar henne för brister i säkerheten i myndighetens verksamhet.
BOLAGSVERKETNyhetFör Bolagsverkets anställda kom arbetsgivarens varsel som en överraskning, enligt STs avdelningsordförande Marica Hammarlund. ”Det är förstås jättetråkigt. Just nu är det ändå ganska lugnt, jag tror att informationen inte riktigt har sjunkit in än”, säger hon.
Statens institutionsstyrelseNyhetArbetsmiljöverket kräver snabba åtgärder för att minska riskerna för personalen när tvångsvårdade får ökad tillgång till internet. Annars hotar ett vite på 100 000 kronor. Bakgrunden är att personal trakasseras på sociala medier.
KriminalvårdenNyhetEtt växande underskott är orsaken till att Kriminalvården nu dragit i gång ett stort sparprogram. Myndigheten har inte gett besked om personalneddragningar, men enligt STs avdelningsordförande Per Sunneborn går det inte att spara på annat än personalkostnader.
ArbetsmarknadNyhetTrots att det finns tecken på en inbromsning i konjunkturen har arbetskraftsbristen inom staten ökat under hösten jämfört med våren 2018. Det visar Arbetsgivarverkets nya konjunkturbarometer.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket stoppar utbetalningar till Errin-programmet, som syftar till att stödja asylsökande som frivilligt återvänder till hemlandet. Stoppet omfattar samarbetet med en lokal organisation i Afghanistan.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, har inlett en kartläggning av i vilken utsträckning myndigheter som är skyldiga att bedriva internrevision använder ledningssystem för sin ekonomistyrning.
StatsförvaltningNyhetSedan valet har inga nya myndighetschefer tillsatts, eftersom övergångsregeringen avstått från att fylla vakanserna. I dag saknar elva myndigheter en ordinarie högsta chef. På Regeringskansliet vill man inte svara på hur snabbt nya myndighetschefer kan vara på plats.
Bolagsverket NyhetBolagsverket har i dag varslat 40 anställda om uppsägning. Orsaken är att man behöver spara pengar, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.
LöneutvecklingNyhetSTs medlemmar på myndigheterna har haft en god löneutveckling de senaste två åren, visar statistik från förbundet. Snittökningarna ligger klart över avtalens miniminivåer.
FackligtNyhetSkillnaden i medlemsantal mellan TCO och LO krymper. Vid årsskiftet hade TCO-förbunden drygt 1,4 miljoner medlemmar, enligt Arbetet. Därmed skiljer bara 15 000 medlemmar mellan de två fackliga centralorganisationerna.
JämställdhetNyhetMän hindras ofta av informella kulturer på arbetsplatsen från att ta föräldraledigt. Ett skäl är att de inte vill vålla problem för kolleger som får ”täcka upp”, enligt forskning vid Göteborgs universitet.
Statens museerNyhetStatens museer har dålig kontroll över sina samlingar. De vet inte alltid vilka föremål de har, var de finns eller i vilket skick de är. De gör inte heller tillräckligt för att förebygga stölder, konstaterar Riksrevisionen efter en granskning.
JÄMSTÄLLDHETNyhetMän ”tar sig genom eldstormen” medan kvinnor ”lägger pussel”. Näringslivets chefer skildras med könsstereotyper i medierna, visar en studie från Handelshögskolan vid Örebro universitet.
It-säkerhetNyhetFlera myndigheter anlitar eller planerar att anlita Försäkringskassan för sin it-drift, skriver Upphandling24. Bland de aktuella myndigheterna nämner tidningen Myndigheten för digital förvaltning, Digg, och Barnombudsmannen, BO.
MigrationsverketNyhetEn anställd på Migrationsverket har kopplat upp sin hemdator mot arbetsdatorn med otillåten programvara och misskött sina arbetstider. Medarbetaren hade tillgång till olika it-system och har därmed äventyrat myndighetens it-säkerhet, skriver Migrationsverket i anmälan till personalansvarsnämnden och begär att personen avskedas.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket fortsätter att minska antalet anställda under 2019. I samband med att verksamheten upphör på fem orter varslar myndigheten om uppsägning av 92 medarbetare.