Annons:
Migrationsverket
Nyhet
AVPeter Nordebo0 kommentarerTyck till!

JO kritiserar Migrationsverket

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket sedan myndigheten i ett år och åtta månader underlåtit att underrätta en asylsökande om att hans ansökan om uppehållstillstånd avslagits.

Den asylsökande mannens ansökan om uppehållstillstånd avslogs av Migrationsverket i januari 2014. På grund av verkställighetshinder beviljade myndigheten en ny prövning i februari 2016, en prövning som ledde till att hans ansökan avslogs på nytt i juni 2016. Men det skulle dröja ända till februari 2018 innan myndigheten delgav honom avslagsbeslutet.

JO konstaterar i sitt beslut att Migrationsverkets handläggning varit förenad med stora brister. Myndigheten har bland annat frångått sina egna rutiner för underrättelse om beslut, lämnat felaktig information till den asylsökandes offentliga biträde och låtit bli att registrera allmänna handlingar.

Migrationsverket har dessutom, trots påpekande från mannens offentliga biträde, inte följt upp om han underrättats om beslutet.

Migrationsverket skickade sitt avslagsbeslut till mannens offentliga biträde. När advokaten kontaktade verket och frågade om den asylsökande hade delgetts beslutet fick hon till svar att han ansågs underrättad om beslutet genom henne, och att överklagandefristen därmed börjat löpa. Sedan det juridiska biträdet invänt mot myndighetens uppfattning återkom verket och bekräftade att den asylsökande inte kunde delges genom henne och att han alltså inte var delgiven beslutet och bad om ursäkt för den felaktiga informationen.

Trots det delgav inte Migrationsverket den asylsökande själv att hans ansökan avslagits förrän mer än ett och ett halvt år senare.

”Den bristfälliga handläggningen har orsakat mannen stora olägenheter, bland annat då han har fått leva i ovisshet och inte har fått möjlighet att överklaga beslutet tidigare”, skriver JO i sitt beslut.

Migrationsverket konstaterar att informationen mellan olika enheter inom verket inte har fungerat tillfredsställande. E-postkonversationen mellan myndighetens handläggare och det juridiska biträdet har inte diarieförts. Att den inte registrerats i enlighet med gällande regler är enligt JO otillfredsställande.

”Detta är, som sagt, oacceptabelt. Migrationsverket ska kritiseras för den bristfälliga hanteringen”, skriver JO Per Lennerbrant i beslutet.

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.