Annons:
Arbetsförmedling
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Låt oss hjälpa flyktingar in på arbetsmarknaden

Ge privata jobbförmedlingsföretag ett större ansvar att förmedla jobb åt invandrare och flyktingar, skriver Martin Sjöström, vd på företaget Radix Kompetens.

Hur ska framtidens arbetsförmedlande se ut för att få fler invandrare och flyktingar in på den svenska arbetsmarknaden? Är det verkligen rätt att enbart Arbetsförmedlingen ska ansvara för förmedlingen av arbete till invandrare och flyktingar? Vilka andra möjligheter finns det att i framtiden snabbt och effektivt hjälpa invandrare och flyktingar in på arbetsmarknaden?

Det är nu hög tid att regeringen vågar tänka nytt och se på vilket sätt de kan låta oss privata jobb­förmedlingsföretag få ett större ansvar för arbetsförmedlande åt invandrare och flyktingar.

Trots stora summor pengar och en rad olika åtgärder för att öka syssel­sättningen bland invandrare och flyktingar är siffrorna nedslående. Det är uppenbart att de åtgärder som regeringen vidtagit de senaste åren inte bidragit till en ökad integration och inte heller till en ökad sysselsättning bland utsatta grupper som invandrare och flyktingar.

Bara i Malmö visar nya siffror att 67 procent av alla invandrare i staden efter 15 år inte hade något arbete. Drygt 90 procent av de kvinnor som kommit som flyktingar till Malmö har inte fått jobb efter fem år i landet. Även i andra delar i Sverige är siffrorna nedslående då det gäller antalet invandrade kvinnor och män som står utanför arbetsmarknaden.

Siffrorna kommer inte heller att minska de kommande åren med tanke på att asylsökande i Sverige får räkna med att vänta uppemot två år innan de får besked om eventuellt uppehållstillstånd. Under dessa två år är risken mycket stor att de börjar tappa sin yrkesskicklighet och inte har möjlighet att hålla sig uppdaterade om vad som händer inom yrket, vilket i sin tur än mer ökar risken för arbetslöshet och utanförskap.

Det måste nu tas nya grepp för att göra det möjligt att redan tidigt börja jobba med invandrare och flyktingar, innan de hamnar långt från arbetsmarknaden. Vi kan helt enkelt inte vänta tills en stor del av de som anlänt till Sverige de senaste åren hamnar i hopplöshet och försörjningsstöd, vi måste agera nu.

Vad är det då som talar för att vi som privata jobbförmedlingsföretag kommer att lyckas bättre med att hjälpa människor in på arbetsmarknaden?

Som jobbförmedlingsföretag har vi redan i dag stor erfarenhet av att hjälpa invandrare och flyktingar in på den svenska arbetsmarknaden. Flera av våra medarbetare har sina rötter i andra länder och andra kulturer och är väl insatta i de utmaningar som många av invandrarna och flyktingarna står inför. Våra medarbetare har upparbetade kontaktnät i det svenska samhället och näringslivet. Vi har också kunskap om vilka behov lokala arbetsgivare har då det gäller kompetens och krav på nya arbetstagare. Som jobbförmedlingsföretag är vi väl insatta i de stödåtgärder som finns, och kan hjälpa till att ordna beslut och annat som behövs för att ett företag ska kunna anställa eller ta emot praktikanter. Vi har också lång erfarenhet av att hjälpa arbetslösa få kunskap om hur de söker jobb, hur de skriver cv, hur den svenska arbetsmarknaden och hur det svenska samhället fungerar.

Vi kan med små medel starta olika former av undervisning och coachning, som kommer att leda till att fler invandrare och flyktingar kommer ut på den svenska arbetsmarknaden än vad fallet är i dag.

Vi som jobbförmedlingsföretag kan också snabbt och effektivt anställa kvalificerad personal som enbart arbetar med nyanlända.

Jag uppmanar nu regeringen och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att snarast undersöka möjligheterna att ge oss jobbförmedlingsföretag ett ökat ansvar att förmedla jobb, och på det sättet öka möjligheten för fler invandrare och flyktingar att redan tidigt komma
in på den svenska arbetsmarknaden.


Martin Sjöström, vd radix kompetens

Bli den första att tycka till!
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn man som nyligen dömts till fängelse för att ha våldtagit en kollega under en personalfest bör bli av med jobbet, skriver Arbetsförmedlingen i en anmälan till personalansvarsnämnden.
SäkerhetsriskerNyhetRättssäkerheten för de personer som av Säpo utpekas som säkerhetshot ifrågasätts i en granskning som Sveriges Radios Ekot gjort. Varken de anklagade, deras juridiska ombud eller de myndigheter som ska döma får ta del av hela bevisningen.
SCBNyhetDen externa leverantör som samlar in data till SCBs arbetslöshetsstatistik har gjort fel som inneburit att ökningen av arbetslösheten överdrivits. ”Vi har identifierat att det är i den indatan som problemet ligger”, säger John Kling, enhetschef på SCB, till Publikt.
LÖNERNyhetDe tio bäst betalda cheferna för statens bolag har alla mer än dubbelt så hög lön som den högst betalda generaldirektören, visar Publikts genomgång. Vattenfalls vd Magnus Hall har 1 125 037 kronor i månaden, vilket är mer än sex gånger så mycket som Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon tjänar.
REGERINGENNyhetOmlokalisering av myndigheter, inrättande av fler servicekontor och utveckling av tillitsbaserad styrning i staten. Det är ansvarsområden som hamnar på nya civilministern Lena Mickos, S, bord. ”Jag har haft mycket att göra med staten i mina tidigare roller”, säger hon till Publikt.
rättsväsendetNyhetInte en enda gång har en person lyckats få rätt efter överklagan när Säkerhetspolisen, Säpo, beslutat att personen utgör ett säkerhetshot. Det visar en genomgång som Ekot gjort kring lagen om särskild utlänningskontroll.
MigrationsverketNyhetTusentals överklaganden av beslut från Migrationsverket ligger i landets förvaltningsdomstolar. Striden handlar om statens ersättningar till kommunerna för kostnader för nyanlända.
VälfärdsbrottNyhetBidragsbrott och brott mot välfärdssystemen begås ofta av organiserad brottslighet. Den är komplex och svår att bekämpa, enligt en rapport om den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetST stämmer Försäkringskassan i Arbetsdomstolen sedan myndigheten avskedat en medlem som lider av långvarig psykisk ohälsa och åtalsanmält hen för fusk med tidrapportering. ST menar att det saknas skäl för uppsägning. ”Arbetsgivaren bör kontrollera varför någon med en känd diagnos inte dyker upp”, säger förbundets jurist Joakim Lindqvist.
ArbetsförmedlingenNyhetFackförbundet ST JO-anmäler Arbetsförmedlingen. Besluten att lägga ner 132 lokalkontor fattades inte på rätt nivå, hävdar facket. "Det här har inte gått rätt till", säger Fredrik Andersson, STs avdelningsordförande på myndigheten.
TRANSPORTSTYRELSENNyhetTransportstyrelsen måste spara pengar och har satt stopp för konferenser, vidareutbildningar och rekrytering. ”Av det vi har hört hittills tror de inte på uppsägningar, men däremot blir det svårt att ersätta dem som slutar”, säger STs avdelningsordförande Anna Malmborg till Publikt.
KriminalvårdenNyhetI samband med onsdagens posthantering fick två medarbetare på Skänningeanstalten någon slags vitt pulver på sig. Ingen skadades och situationen stabil, enligt anstaltens chef Johan Molinder.
AvtalsrörelseNyhetLöneökningar på 3,5 procent årligen är en lämplig nivå mot bakgrund av inflationsmålet, förutsatt att produktivitetstillväxten återgår till normala nivåer. Det förordar statliga Konjunkturinstitutet, KI, i årets lönebildningsrapport.
ArbetsrättNyhetArbetsgivare inom vissa yrkesområden, däribland flera myndigheter, ska få utökade möjligheter att begära utdrag ur belastningsregistret, föreslår en statlig utredning. Det kan gälla arbetstagare eller uppdragstagare som tillfälligt är på myndigheten. Förslaget välkomnas av flera remissinstanser, som dock också reser vissa frågetecken.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMånga myndigheter har föråldrade it-system. Dessutom arbetar varken regering eller myndigheter tillräckligt hårt för att göra någonting åt problemen som det medför, skriver Riksrevisionen efter en granskning.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot Kriminalvården, sedan en kvinnlig intagen vid häktet i Uppsala i samband med en abort eskorterats av en manlig kriminalvårdare.
JämställdhetNyhetSverige är det mest jämställda landet i EU, enligt en kartläggning som genomförts av European Institute for Gender Equality, EIGE. Samtliga EUs medlemsländer har ingått i kartläggningen.
ArbetsförmedlingNyhetNär lagen om allmän platsanmälan upphävdes 2007 minskade antalet anmälda lediga jobb till Arbetsförmedlingen med 8-18 procent. Staten är fortfarande skyldig att anmäla lediga platser.
TransportstyrelsenNyhetTvå fartygsinspektörer på Transportstyrelsen bjöds på en trerättersmiddag i samband med en inspektion. Nu döms inspektörerna och befälhavaren på fartyget till dagsböter för tagande respektive givande av muta.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter har ökat sina lokalytor och hyreskostnader i Stockholmsområdet mellan 2017 och 2018, enligt en analys från Ekonomistyrningsverket, ESV. Ökningen bedöms fortsätta till och med 2020.
TEKNISKA MUSEETNyhetUnder en inspektionsrunda på ett antal av landets museibutiker upptäckte Kemikalieinspektionen att Tekniska museet sålde en nyckelring och en usb-laddare som innehåller cancerframkallande ämnen. Nu åtalsanmäls museet.
STATSFÖRVALTNINGNyhetSju myndigheter med uppdrag inom analys och utvärdering ska slås ihop, föreslår en statlig utredning. Men förslaget möts av kritik från berörda myndigheter, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetTillitsdelegationen vill ge Arbetsgivarverket ett tydligt uppdrag att, med stöd av Statskontoret och ESV, stödja myndigheternas arbete med att utveckla tillitsbaserad styrning och ledning inom staten.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMyndigheter varnar för att möjligheten att väcka dröjsmålstalan om väntetiden på ett beslut blir längre än sex månader kan leda till ännu längre väntetider, rapporterar SVT. Ett exempel är medborgarskapsärenden.
ArbetsmiljöNyhetOffentliganställda ­känner större engagemang i sitt arbete än privatanställda, och kvinnor gör det i ännu högre utsträckning än män, enligt en studie från det finländska Arbetshälsoinstitutet och det belgiska universitetet KU Leuven.
StatsförvaltningNyhetArbetet med jämställdhetsintegrering inom de statliga myndigheterna ska fortsätta. Regeringens argument anser att det är en rättvisefråga, men också att det handlar om kvalitet och träffsäkerhet i offentlig verksamhet.
STATSFÖRVALTNINGNyhet17 av 26 tillfrågade myndigheter är skeptiska till regeringens förslag om att de ska bli tvungna att ansluta sig till vissa av Statens servicecenters ekonomitjänster. Flera myndigheter tror att det skulle leda till minskad effektivitet och ökade kostnader för administration, i stället för det omvända.
Debatt: StatsförvaltningenNyhetDe statliga myndigheterna har ett krav på sig att ständigt effektivisera sin verksamhet – men det system som är tänkt att öka produktiviteten leder till ständigt ökad arbetsbelastning för medarbetarna och borde skrotas, skriver Marcus Larsson och Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans i en debattartikel i Publikt.