Annons:
Arbetsförmedling
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Låt oss hjälpa flyktingar in på arbetsmarknaden

Ge privata jobbförmedlingsföretag ett större ansvar att förmedla jobb åt invandrare och flyktingar, skriver Martin Sjöström, vd på företaget Radix Kompetens.

Hur ska framtidens arbetsförmedlande se ut för att få fler invandrare och flyktingar in på den svenska arbetsmarknaden? Är det verkligen rätt att enbart Arbetsförmedlingen ska ansvara för förmedlingen av arbete till invandrare och flyktingar? Vilka andra möjligheter finns det att i framtiden snabbt och effektivt hjälpa invandrare och flyktingar in på arbetsmarknaden?

Det är nu hög tid att regeringen vågar tänka nytt och se på vilket sätt de kan låta oss privata jobb­förmedlingsföretag få ett större ansvar för arbetsförmedlande åt invandrare och flyktingar.

Trots stora summor pengar och en rad olika åtgärder för att öka syssel­sättningen bland invandrare och flyktingar är siffrorna nedslående. Det är uppenbart att de åtgärder som regeringen vidtagit de senaste åren inte bidragit till en ökad integration och inte heller till en ökad sysselsättning bland utsatta grupper som invandrare och flyktingar.

Bara i Malmö visar nya siffror att 67 procent av alla invandrare i staden efter 15 år inte hade något arbete. Drygt 90 procent av de kvinnor som kommit som flyktingar till Malmö har inte fått jobb efter fem år i landet. Även i andra delar i Sverige är siffrorna nedslående då det gäller antalet invandrade kvinnor och män som står utanför arbetsmarknaden.

Siffrorna kommer inte heller att minska de kommande åren med tanke på att asylsökande i Sverige får räkna med att vänta uppemot två år innan de får besked om eventuellt uppehållstillstånd. Under dessa två år är risken mycket stor att de börjar tappa sin yrkesskicklighet och inte har möjlighet att hålla sig uppdaterade om vad som händer inom yrket, vilket i sin tur än mer ökar risken för arbetslöshet och utanförskap.

Det måste nu tas nya grepp för att göra det möjligt att redan tidigt börja jobba med invandrare och flyktingar, innan de hamnar långt från arbetsmarknaden. Vi kan helt enkelt inte vänta tills en stor del av de som anlänt till Sverige de senaste åren hamnar i hopplöshet och försörjningsstöd, vi måste agera nu.

Vad är det då som talar för att vi som privata jobbförmedlingsföretag kommer att lyckas bättre med att hjälpa människor in på arbetsmarknaden?

Som jobbförmedlingsföretag har vi redan i dag stor erfarenhet av att hjälpa invandrare och flyktingar in på den svenska arbetsmarknaden. Flera av våra medarbetare har sina rötter i andra länder och andra kulturer och är väl insatta i de utmaningar som många av invandrarna och flyktingarna står inför. Våra medarbetare har upparbetade kontaktnät i det svenska samhället och näringslivet. Vi har också kunskap om vilka behov lokala arbetsgivare har då det gäller kompetens och krav på nya arbetstagare. Som jobbförmedlingsföretag är vi väl insatta i de stödåtgärder som finns, och kan hjälpa till att ordna beslut och annat som behövs för att ett företag ska kunna anställa eller ta emot praktikanter. Vi har också lång erfarenhet av att hjälpa arbetslösa få kunskap om hur de söker jobb, hur de skriver cv, hur den svenska arbetsmarknaden och hur det svenska samhället fungerar.

Vi kan med små medel starta olika former av undervisning och coachning, som kommer att leda till att fler invandrare och flyktingar kommer ut på den svenska arbetsmarknaden än vad fallet är i dag.

Vi som jobbförmedlingsföretag kan också snabbt och effektivt anställa kvalificerad personal som enbart arbetar med nyanlända.

Jag uppmanar nu regeringen och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att snarast undersöka möjligheterna att ge oss jobbförmedlingsföretag ett ökat ansvar att förmedla jobb, och på det sättet öka möjligheten för fler invandrare och flyktingar att redan tidigt komma
in på den svenska arbetsmarknaden.


Martin Sjöström, vd radix kompetens

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.