Annons:
Arbetsförmedling
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Låt oss hjälpa flyktingar in på arbetsmarknaden

Ge privata jobbförmedlingsföretag ett större ansvar att förmedla jobb åt invandrare och flyktingar, skriver Martin Sjöström, vd på företaget Radix Kompetens.

Hur ska framtidens arbetsförmedlande se ut för att få fler invandrare och flyktingar in på den svenska arbetsmarknaden? Är det verkligen rätt att enbart Arbetsförmedlingen ska ansvara för förmedlingen av arbete till invandrare och flyktingar? Vilka andra möjligheter finns det att i framtiden snabbt och effektivt hjälpa invandrare och flyktingar in på arbetsmarknaden?

Det är nu hög tid att regeringen vågar tänka nytt och se på vilket sätt de kan låta oss privata jobb­förmedlingsföretag få ett större ansvar för arbetsförmedlande åt invandrare och flyktingar.

Trots stora summor pengar och en rad olika åtgärder för att öka syssel­sättningen bland invandrare och flyktingar är siffrorna nedslående. Det är uppenbart att de åtgärder som regeringen vidtagit de senaste åren inte bidragit till en ökad integration och inte heller till en ökad sysselsättning bland utsatta grupper som invandrare och flyktingar.

Bara i Malmö visar nya siffror att 67 procent av alla invandrare i staden efter 15 år inte hade något arbete. Drygt 90 procent av de kvinnor som kommit som flyktingar till Malmö har inte fått jobb efter fem år i landet. Även i andra delar i Sverige är siffrorna nedslående då det gäller antalet invandrade kvinnor och män som står utanför arbetsmarknaden.

Siffrorna kommer inte heller att minska de kommande åren med tanke på att asylsökande i Sverige får räkna med att vänta uppemot två år innan de får besked om eventuellt uppehållstillstånd. Under dessa två år är risken mycket stor att de börjar tappa sin yrkesskicklighet och inte har möjlighet att hålla sig uppdaterade om vad som händer inom yrket, vilket i sin tur än mer ökar risken för arbetslöshet och utanförskap.

Det måste nu tas nya grepp för att göra det möjligt att redan tidigt börja jobba med invandrare och flyktingar, innan de hamnar långt från arbetsmarknaden. Vi kan helt enkelt inte vänta tills en stor del av de som anlänt till Sverige de senaste åren hamnar i hopplöshet och försörjningsstöd, vi måste agera nu.

Vad är det då som talar för att vi som privata jobbförmedlingsföretag kommer att lyckas bättre med att hjälpa människor in på arbetsmarknaden?

Som jobbförmedlingsföretag har vi redan i dag stor erfarenhet av att hjälpa invandrare och flyktingar in på den svenska arbetsmarknaden. Flera av våra medarbetare har sina rötter i andra länder och andra kulturer och är väl insatta i de utmaningar som många av invandrarna och flyktingarna står inför. Våra medarbetare har upparbetade kontaktnät i det svenska samhället och näringslivet. Vi har också kunskap om vilka behov lokala arbetsgivare har då det gäller kompetens och krav på nya arbetstagare. Som jobbförmedlingsföretag är vi väl insatta i de stödåtgärder som finns, och kan hjälpa till att ordna beslut och annat som behövs för att ett företag ska kunna anställa eller ta emot praktikanter. Vi har också lång erfarenhet av att hjälpa arbetslösa få kunskap om hur de söker jobb, hur de skriver cv, hur den svenska arbetsmarknaden och hur det svenska samhället fungerar.

Vi kan med små medel starta olika former av undervisning och coachning, som kommer att leda till att fler invandrare och flyktingar kommer ut på den svenska arbetsmarknaden än vad fallet är i dag.

Vi som jobbförmedlingsföretag kan också snabbt och effektivt anställa kvalificerad personal som enbart arbetar med nyanlända.

Jag uppmanar nu regeringen och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att snarast undersöka möjligheterna att ge oss jobbförmedlingsföretag ett ökat ansvar att förmedla jobb, och på det sättet öka möjligheten för fler invandrare och flyktingar att redan tidigt komma
in på den svenska arbetsmarknaden.


Martin Sjöström, vd radix kompetens

Bli den första att tycka till!
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket, Socialstyrelsen.
ARBETSMILJÖNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Systemet skapar stora arbetsmiljöproblem och stora risker för doktorandernas rättssäkerhet, sägs det i skrivelsen.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.