Annons:
Arbetsförmedling
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Låt oss hjälpa flyktingar in på arbetsmarknaden

Ge privata jobbförmedlingsföretag ett större ansvar att förmedla jobb åt invandrare och flyktingar, skriver Martin Sjöström, vd på företaget Radix Kompetens.

Hur ska framtidens arbetsförmedlande se ut för att få fler invandrare och flyktingar in på den svenska arbetsmarknaden? Är det verkligen rätt att enbart Arbetsförmedlingen ska ansvara för förmedlingen av arbete till invandrare och flyktingar? Vilka andra möjligheter finns det att i framtiden snabbt och effektivt hjälpa invandrare och flyktingar in på arbetsmarknaden?

Det är nu hög tid att regeringen vågar tänka nytt och se på vilket sätt de kan låta oss privata jobb­förmedlingsföretag få ett större ansvar för arbetsförmedlande åt invandrare och flyktingar.

Trots stora summor pengar och en rad olika åtgärder för att öka syssel­sättningen bland invandrare och flyktingar är siffrorna nedslående. Det är uppenbart att de åtgärder som regeringen vidtagit de senaste åren inte bidragit till en ökad integration och inte heller till en ökad sysselsättning bland utsatta grupper som invandrare och flyktingar.

Bara i Malmö visar nya siffror att 67 procent av alla invandrare i staden efter 15 år inte hade något arbete. Drygt 90 procent av de kvinnor som kommit som flyktingar till Malmö har inte fått jobb efter fem år i landet. Även i andra delar i Sverige är siffrorna nedslående då det gäller antalet invandrade kvinnor och män som står utanför arbetsmarknaden.

Siffrorna kommer inte heller att minska de kommande åren med tanke på att asylsökande i Sverige får räkna med att vänta uppemot två år innan de får besked om eventuellt uppehållstillstånd. Under dessa två år är risken mycket stor att de börjar tappa sin yrkesskicklighet och inte har möjlighet att hålla sig uppdaterade om vad som händer inom yrket, vilket i sin tur än mer ökar risken för arbetslöshet och utanförskap.

Det måste nu tas nya grepp för att göra det möjligt att redan tidigt börja jobba med invandrare och flyktingar, innan de hamnar långt från arbetsmarknaden. Vi kan helt enkelt inte vänta tills en stor del av de som anlänt till Sverige de senaste åren hamnar i hopplöshet och försörjningsstöd, vi måste agera nu.

Vad är det då som talar för att vi som privata jobbförmedlingsföretag kommer att lyckas bättre med att hjälpa människor in på arbetsmarknaden?

Som jobbförmedlingsföretag har vi redan i dag stor erfarenhet av att hjälpa invandrare och flyktingar in på den svenska arbetsmarknaden. Flera av våra medarbetare har sina rötter i andra länder och andra kulturer och är väl insatta i de utmaningar som många av invandrarna och flyktingarna står inför. Våra medarbetare har upparbetade kontaktnät i det svenska samhället och näringslivet. Vi har också kunskap om vilka behov lokala arbetsgivare har då det gäller kompetens och krav på nya arbetstagare. Som jobbförmedlingsföretag är vi väl insatta i de stödåtgärder som finns, och kan hjälpa till att ordna beslut och annat som behövs för att ett företag ska kunna anställa eller ta emot praktikanter. Vi har också lång erfarenhet av att hjälpa arbetslösa få kunskap om hur de söker jobb, hur de skriver cv, hur den svenska arbetsmarknaden och hur det svenska samhället fungerar.

Vi kan med små medel starta olika former av undervisning och coachning, som kommer att leda till att fler invandrare och flyktingar kommer ut på den svenska arbetsmarknaden än vad fallet är i dag.

Vi som jobbförmedlingsföretag kan också snabbt och effektivt anställa kvalificerad personal som enbart arbetar med nyanlända.

Jag uppmanar nu regeringen och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att snarast undersöka möjligheterna att ge oss jobbförmedlingsföretag ett ökat ansvar att förmedla jobb, och på det sättet öka möjligheten för fler invandrare och flyktingar att redan tidigt komma
in på den svenska arbetsmarknaden.


Martin Sjöström, vd radix kompetens

Bli den första att tycka till!
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med året innan, konstaterar organisationen Sveriges museer.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
HögskolanNyhetI de flesta fall lönar det sig med en högskoleutbildning. Men vissa utbildningar ger mer i lönekuvertet än andra. Det visar en analys från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
DigitaliseringNyhetÖkad användning av artificiell intelligens, AI, kan skapa ekonomiska värden inom offentlig förvaltning motsvarande cirka 140 miljarder kronor per år, enligt en rapport från Myndigheten för digital förvaltning, Digg.
ArbetsmarknadNyhetValidering är viktigt för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Det är en av de slutsatser som dras i Valideringsdelegationens slutbetänkande till regeringen.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket varslar om uppsägning av 146 anställda i Skåne, Stockholms, Västerbottens, Västernorrlands och Östergötlands län. ”Jag tycker att det är olyckligt att varsla just nu, samtidigt som vi ska göra en stor omorganisation”, säger Sanna Norblad, ordförande för ST inom Migrationsverket.
LantmäterietNyhetLantmäteriet har beslutat att ta bort möjligheten till friskvårdstimme och i stället höja friskvårdsersättningen. Både ST och Saco-S på myndigheten är kritiska till förändringen. I intranätets kommentarsfält rasar missnöjet, berättar anställda som Publikt varit i kontakt med.
ArbetsrättNyhetEU-kommissionen vill införa minimilöner i hela unionen. Inom den svenska fackföreningsrörelsen finns en stor oro för att planerna utgör ett hot mot den svenska modellen. Sverige skulle bli förlorare om de blir verklighet, anser TCO.
KriminalvårdenNyhetÄndrade regler kommer att innebära omfattande förändringar av Kriminalvårdens frivård. Villkorligt frigivna ska följas upp hårdare och fler drogtestas och få fotboja, skriver Dagens Nyheter.
DomstolarnaNyhet Domstolshandläggarna vid Värmlands tingsrätt har under flera år haft en dålig arbetsmiljö. Arbetsbelastningen är hög och många mår dåligt, enligt den anmälan som huvudskyddsombudet har gjort till Arbetsmiljöverket.
ARBETSMILJÖVERKETNyhetNär Arbetsmiljöverket flyttar sitt kontor från Stockholms innerstad till Solna krymper kontorsytan med mer än en tredjedel. ”Det är klart att det kan komma att påverka arbetsmiljön”, säger STs avdelningsordförande Marita Jonsson till Publikt.
KriminalvårdenNyhetRiksrevisionen har fått indikationer på att verksamheten vid Kriminalvårdens anstalter inte bedrivs på effektivast möjliga sätt, och har därför beslutat att inleda en granskning, skriver man i ett pressmeddelande. Anstalterna kostar cirka fem miljarder kronor per år.
PensionsmyndighetenNyhetPensionärernas riksorganisation, PRO, riktar skarp kritik mot de långa väntetiderna hos Pensionsmyndigheten. Den som söker bostadstillägg får vänta fem månader på besked, och ändringar tar ännu längre tid.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts till två års fängelse för vapenbrott. När mannen greps av polisen på allmän plats bar han skyddsväst och hade en skarpladdad pistol innanför byxlinningen. Den anställde har också anmälts till myndighetens personalansvarsnämnd.
KriminalvårdenNyhetEn anställd vid Kriminalvården ådrog sig allvarliga skador i samband med en övning i självförsvar på jobbet. Skadorna inträffade när instruktören skulle demonstrera hur man tar sig ur ett strypgrepp, rapporterar SVT.
SiSNyhetEn behandlingsassistent vid en av Statens institutionsstyrelses institutioner för vård av missbrukare åtalsanmäls av personalansvarsnämnden för brott mot tystnadsplikten. Den anställda ska ha lämnat sekretessbelagd information om en klient till dennes tidigare partner.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har förlängt hyresavtalen för åtta lokala kontor i avvaktan på en översyn av nedläggningsplanerna. Några av kontoren skulle redan ha stängts. Men det är inte klart att just dessa kontor får vara kvar på sikt, enligt myndighetens presstjänst.
Myndigheten för stöd till trossamfundNyhetPå nyårsafton avled Åke Göransson, chef för Myndigheten för stöd till trossamfund, i samband med en semesterresa till Rumänien. ”Vi sörjer en omtyckt och älskad chef”, säger Åsa E. Hole, ställföreträdande myndighetschef.
KRIMINALVÅRDENNyhetVid en personalfest inom Kriminalvården tog en manlig anställd två kvinnliga kolleger på baken och kysste den enas kind. Nu har myndighetens personalansvarsnämnd beslutat att han ska få löneavdrag.
SPÅRTRAFIKENNyhetSeko stämmer tågföretaget Arriva i Arbetsdomstolen för avskedandet av en tågvärd, som enligt företaget hotat en kollega med en brödkniv.
ÖppenhetNyhetI en departementspromemoria föreslås skärpta sekretessregler för statsanställda och deras tjänstepensioner. Det handlar om att skydda personliga uppgifter om drygt 1,1 miljoner enskilda personer.
ÖppenhetNyhetDen professor vid Göteborgs universitet som begärde att få ut kollegers e-post bröt inte mot lagen. Det konstaterar Justitiekanslern, JK, efter en anmälan, skriver Dagens Nyheter. JK har beslutat att lägga ner ärendet.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer Försäkringskassan i Arbetsdomstolen, AD, sedan myndigheten avbrutit provanställningen för en man som varit föräldraledig under en del av anställningstiden.
Statens servicecenterNyhetRegeringen har uppdragit åt den särskilde utredaren Sven-Erik Österberg att utreda hur lokal statlig service ska utvecklas. Uppdraget omfattar både att lämna förslag på var nya kontor i Statens servicecenters regi bör lokaliseras och att analysera vilka myndigheter som bör komma med i kontorens serviceutbud.
KRIMINALVÅRDENNyhetUnder hösten har skyddsombud larmat om att ett nytt kollektivavtal lett till ohälsa för personalen på nationella transportenheten utrikes vid Kriminalvården. Efter resultatlösa försök till omförhandling har ST nu sagt upp avtalet. Alla fackliga organisationer inom Kriminalvården har också sagt upp samverkansavtalet med arbetsgivaren.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Pensionsmyndigheten för orimligt långa kötider i telefon. Trots myndighetens ansträngningar att minska väntetiderna har de inte blivit kortare, konstaterar JO.
KRIMINALVÅRDENNyhetDet fattas runt 600 platser på Kriminalvårdens anstalter och på en del håll delar intagna rum. Facket menar att den akuta platsbristen äventyrar säkerheten och arbetsmiljön för personalen. ”Kriminalvården står inför den största utmaningen i modern tid”, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn till Publikt.
HögskolanNyhetEnligt regeringens regleringsbrev till universitet och högskolor ska arbetet med jämställdhetsintegrering fortsätta de kommande åren, kunskapslyftet återställas och arbetet för hållbar utveckling intensifieras.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen får i uppdrag att säkra en väl fungerande kontinuerlig fysisk närvaro och tillgänglighet i hela landet. ”Det finns personer som är i behov av fysiska möten och då ska Arbetsförmedlingen kunna tillhandahålla det, oavsett var i landet man bor”, sade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på dagens pressträff om myndighetens regleringsbrev för 2020.