Annons:

Många intressen vill påverka statens indelning

Länsstyrelserna behöver stärkas. En angelägen reform av statens regionala förvaltning bör inte få hindras av lokalpolitiska intressen. Men i omställningen krävs också stor hänsyn till medarbetarnas situation.

 

Länge låg bollen hos landets lokalpolitiker. Hade de kunnat enas om nya gränser hade vi sett landsting slås samman till nya storregioner. Då hade staten fått följa efter och ändra länsgränserna på samma sätt. Så blev det inte.
 
Men dagens tjugoen län är ingen optimal organisation för vare sig länsstyrelser eller andra statliga myndigheter – om detta är enigheten stor. När landsting och kommuner inte agerade var staten tvungen att gå före. Därför är det logiskt att Mats Sjöstrands utredning nu föreslår att statens regionala förvaltning i form av länsstyrelser slås samman till starkare enheter – och att andra myndigheters regionala organisation anpassas efter det, så att statens indelning blir mer enhetlig.
 
Hans förslag är försiktigt utformat och förändringarna är begränsade. Länens antal och gränser ändras inte. Men i framtiden kommer begreppet län med detta förslag i praktiken bara att betyda ett landstings geografiska område. Nio av de elva kvarvarande länsstyrelserna kommer att ansvara för mer än ett län.
 
Utredningens förslag innebär också att andra myndigheter med ett regionalt ansvar måste organisera om sig. Eftersom de inte alla har möjlighet att dela in sig lika finmaskigt som länsstyrelserna, ska de i stället få sju regionala områden – några av dessa täcker in två eller tre länsstyrelser.
 
Blir de här kartorna verklighet så kommer de att peka ut en färdriktning för det framtida Sverige som det blir svårt för landstingen att ignorera. De kommer med självklarhet att bli utgångspunkten för kommande diskussioner om de nya storregioner som förr eller senare blir nödvändiga – för inte heller den svenska sjukvården kan i längden organisera sig i 21 olika landsting.
 
Men just det sambandet riskerar att göra statens regionala förvaltning till en bricka i ett större spel, där lokalpolitiker som vill behålla status och inflytande eller slippa att paras ihop med ett oönskat grannlän gör allt för att sätta käppar i hjulet för en utveckling som går dem emot.
 
Det finns säkert argument både för och emot att Gävleborgs län ska samsas med Dalarnas län och för och emot att Härnösand ska förlora rollen som sätesort när länsstyrelsen i Västernorrlands län slås ihop med den i Jämtlands län. Det vore dock olyckligt om sådana tvistefrågor fördröjde eller till och med förhindrade beslut om en angelägen reform av statens regionala förvaltning.
 
Sådana beslut måste fattas i god tid, så att länsstyrelsernas och de andra berörda myndigheternas nya organisation inte måste stressas fram. Den omfattande reformen syftar till att stärka den statliga förvaltningen. För att inte resultatet ska bli det motsatta måste de stora förändringar som väntar på många arbetsplatser kunna ske med god framförhållning och stor varsamhet.
 
Det krävs också att de statliga arbetsgivarna i omställningen lyssnar till de anställda och deras fackliga organisationer – och värnar om sin viktigaste resurs: medarbetarnas kompetens.
 
 
Alexander Armiento,
chefredaktör
Bli den första att tycka till!
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.