Annons:

Många intressen vill påverka statens indelning

Länsstyrelserna behöver stärkas. En angelägen reform av statens regionala förvaltning bör inte få hindras av lokalpolitiska intressen. Men i omställningen krävs också stor hänsyn till medarbetarnas situation.

 

Länge låg bollen hos landets lokalpolitiker. Hade de kunnat enas om nya gränser hade vi sett landsting slås samman till nya storregioner. Då hade staten fått följa efter och ändra länsgränserna på samma sätt. Så blev det inte.
 
Men dagens tjugoen län är ingen optimal organisation för vare sig länsstyrelser eller andra statliga myndigheter – om detta är enigheten stor. När landsting och kommuner inte agerade var staten tvungen att gå före. Därför är det logiskt att Mats Sjöstrands utredning nu föreslår att statens regionala förvaltning i form av länsstyrelser slås samman till starkare enheter – och att andra myndigheters regionala organisation anpassas efter det, så att statens indelning blir mer enhetlig.
 
Hans förslag är försiktigt utformat och förändringarna är begränsade. Länens antal och gränser ändras inte. Men i framtiden kommer begreppet län med detta förslag i praktiken bara att betyda ett landstings geografiska område. Nio av de elva kvarvarande länsstyrelserna kommer att ansvara för mer än ett län.
 
Utredningens förslag innebär också att andra myndigheter med ett regionalt ansvar måste organisera om sig. Eftersom de inte alla har möjlighet att dela in sig lika finmaskigt som länsstyrelserna, ska de i stället få sju regionala områden – några av dessa täcker in två eller tre länsstyrelser.
 
Blir de här kartorna verklighet så kommer de att peka ut en färdriktning för det framtida Sverige som det blir svårt för landstingen att ignorera. De kommer med självklarhet att bli utgångspunkten för kommande diskussioner om de nya storregioner som förr eller senare blir nödvändiga – för inte heller den svenska sjukvården kan i längden organisera sig i 21 olika landsting.
 
Men just det sambandet riskerar att göra statens regionala förvaltning till en bricka i ett större spel, där lokalpolitiker som vill behålla status och inflytande eller slippa att paras ihop med ett oönskat grannlän gör allt för att sätta käppar i hjulet för en utveckling som går dem emot.
 
Det finns säkert argument både för och emot att Gävleborgs län ska samsas med Dalarnas län och för och emot att Härnösand ska förlora rollen som sätesort när länsstyrelsen i Västernorrlands län slås ihop med den i Jämtlands län. Det vore dock olyckligt om sådana tvistefrågor fördröjde eller till och med förhindrade beslut om en angelägen reform av statens regionala förvaltning.
 
Sådana beslut måste fattas i god tid, så att länsstyrelsernas och de andra berörda myndigheternas nya organisation inte måste stressas fram. Den omfattande reformen syftar till att stärka den statliga förvaltningen. För att inte resultatet ska bli det motsatta måste de stora förändringar som väntar på många arbetsplatser kunna ske med god framförhållning och stor varsamhet.
 
Det krävs också att de statliga arbetsgivarna i omställningen lyssnar till de anställda och deras fackliga organisationer – och värnar om sin viktigaste resurs: medarbetarnas kompetens.
 
 
Alexander Armiento,
chefredaktör
Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.