Annons:
I STs förbundsstyrelse, här på bild efter att ha valts på STs kongress 2012, är det bara Linda Englund, längst till höger, som har utländsk bakgrund – eftersom båda hennes föräldrar är födda i Norge.Bild:Casper Hedberg

Mest blågult i fackets ledning

Enligt sina stadgar ska ST främja mångfald. Men bland förbundets högsta förtroendevalda är det få som har utländsk bakgrund. Andelen är mindre än såväl bland statens anställda som bland Sveriges befolkning. STs ordförande Britta Lejon manar till självkritik.

Enligt SCB har 24 procent av befolkningen i yrkesverksam ålder utländsk bakgrund – vilket innebär att de själva, eller båda föräldrarna, är födda i ett annat land än Sverige.

Bland de anställda vid statliga myndigheter hade 16 procent av de anställda utländsk bakgrund 2013, enligt Arbetsgivarverkets årliga statistik.

Men bland STs högsta förtroendevalda är andelen betydligt lägre – trots att ST enligt stadgarna ska »främja mångfald samt motverka all form av diskriminering«.

Publikt har frågat de 139 personer som är ordinarie ledamöter i styrelserna för STs 15 största avdelningar, som tillsammans organiserar omkring tre fjärdedelar av förbundets aktiva medlemmar, om deras bakgrund. Av de 130 som svarat är det 12 personer, eller 9 procent, som angett att de är födda i ett annat land än Sverige eller har två föräldrar som är det. Bara tre av dessa har utomeuropeisk bakgrund.

Den låga andelen med utländsk bakgrund bland de förtroendevalda är ingen överraskning för de inom ST som Publikt talar med.

– Nej, egentligen inte. Och det är definitivt inte bra. På senare år har myndigheterna anställt väldigt många med utländsk bakgrund, åtminstone har Skatteverket gjort det, säger Ing-Marie Sandin, avdelningsordförande för ST inom Skatteverket.

Inte heller Gabriel Thott,ledamot i styrelsen för ST inom universitets- och högskoleområdet, är förvånad över den bild undersökningen ger.

– Så här blir det lite varstans när man tittar högt upp i den fackliga hierarkin. Språkbruk och rutiner är inte lättillgängliga högre upp. Det fordrar en viss social bakgrund om man ska klara sig, säger han.

På Arbetsförmedlingen finns många anställda med utländsk bakgrund. Men ingen med utländsk bakgrund sitter i ST-avdelningens styrelse. Margareta Carlström Nilsson, sammankallande i avdelningens valberedning, förklarar att alla måste gå den långa vägen.

– Om man ska komma i fråga för ett högre fackligt uppdrag måste man först komma in i det lokala fackliga arbetet. Man måste få en grund att stå på, säger hon.

Men underrepresentationen är ett problem, anser Christina Staffansdotter, som är andra vice ordförande för ST inom polisväsendet.

– Jag tycker att det är olyckligt att vi inte lyckas värva fler förtroendevalda med utländsk bakgrund. Det skulle göra att fler blev engagerade, för då skulle de känna igen sig, säger hon.

Många förtroendevalda i ST som Publikt har talat med anser att förbundets företrädare bör återspegla hur befolkningen är sammansatt, eller åtminstone hur det ser ut i den statliga sektorn.

Men det går trögt att förändra sammansättningen i styrelserna. En orsak är att omsättningen bland de förtroendevalda är liten.

– Många av de som sitter har suttit väldigt länge. Jag tror att det är det som spökar, faktiskt, säger Christina Lukkarinen, sammankallande i val­beredningen för ST inom Försäkringskassan.

I hennes avdelning blir ordförande för sektionerna, den organisatoriska nivån under avdelningen, automatiskt invalda i avdelningsstyrelsen.

– Därför är det ute i sektionerna man måste tänka på mångfalden. Vi i avdelningsstyrelsens valberedning har inte så stort handlingsutrymme, säger Christina Lukkarinen.

Det är inte bara i STs avdelningsstyrelser som andelen förtroendevalda med utländsk bakgrund är liten. I förbundets högsta ledning finns inte någon som är född i ett annat land – men en person som har utländsk bakgrund. Det är Linda Englund, vars båda föräldrar är födda i Norge.

– Jag har norskt pass, men är född i Sverige, så jag kan inte säga att jag känner mig utländsk eller att jag ensam står för mångfalden i förbundsstyrelsen. Det vore att ta det väl långt, säger Linda Englund.

Men att ingen annan av förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter har utländsk bakgrund behöver inte vara ett prob­lem, tycker hon.

– Jag tror att vi har med oss de här frågorna i och med våra grundläggande fackliga värderingar.

I STs stadgar står dock att den val­beredning som föreslår en ny förbundsstyrelse ska »främja mångfalden«.

Ann-Britt Nilsson från ST inom Försäkringskassan har varit sammankallande i valberedningen inför de två senaste kongresserna.

Hon anser att det krävs flera års erfarenhet från en avdelningsstyrelse för att komma med i förbundsstyrelsen.

– Vi gjorde ett väldigt arbete för att försöka få ihop både geografisk hemvist, etnisk mångfald och jämställdhet. Vi lyfte på alla stenar.

Ann-Britt Nilsson försökte uppmuntra avdelningarna att nominera folk med utländsk bakgrund, berättar hon.

– Men avdelningarna nominerar en person från sin egen avdelning och ser inte till helheten, säger Ann-Britt Nilsson.

Den som nu är sammankallande i förbundsstyrelsens valberedning är Lisbeth Häggberg från ST vid Stockholms universitet. Hon konstaterar att det främst är kända namn som dyker upp om och om igen.

– Det är sällan avdelningarna plockar upp något nytt namn och därför har valberedningen inget smörgåsbord att välja från. Vi har ju att ta hänsyn till nomineringarna som kommer in. Men det är valberedningens unika frihet att själva föreslå namn, säger Lisbeth Häggberg.

Stadgarnas formulering om mångfald inbegriper många olika saker, betonar hon. Men hon skulle gärna se att förbundsstyrelsen återspeglade det faktum att 16 procent av statens anställda har utländsk bakgrund.

En sådan önskan uttrycker även STs förbundsordförande Britta Lejon.

– Vi i ST lyckas inte lika bra som arbetsgivarna med det här. Det gäller att vara självkritisk, säger hon.

Britta Lejon efterlyser en ständigt pågående diskussion för att öka medvetenheten.

Gabriel Thott i STs avdelning inom universitets- och högskoleområdet tycker att STs förbundsstyrelse är uppen­bart snedrekryterad.

– Ja, det menar jag och inte bara från en etnisk synpunkt. Ju längre upp man kommer desto mera blir det en politisk klass som är lite begränsad i sig själv, skulle jag säga.

Han anser att ST borde ha en gräns för hur länge man får sitta i förbundsstyrelsen.

– Då skulle vi få se rotation och med rotation skulle valberedningen få jobba. Nu verkar det som att den väljer ur en ganska liten krets, säger Gabriel Thott.

Ämnen: ST, Mångfald
Andel med utländsk bakgrund
  • 9,2% - I styrelserna för STs 15 största avdelningar, oktober 2014.
  • 16,1 % - Inom de statliga myndigheterna, 2013. Källa: Arbetsgivarverket
  • 23,7 % - Inom hela arbetskraften 20–64 år, 2013. Källa: SCB

Utländsk bakgrund har enligt SCBs definition den som är född utomlands, eller som är född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands.

Tre är födda utanför europa

130 ledamöter i avdelningstyrelserna i STs 15 största avdelningar har svarat på Publikts enkät. Tolv av dem har utländsk bakgrund:

  • Sex personer är födda i Sverige, men har föräldrar födda i ett annat land – i samtliga fall ett nordiskt eller baltiskt land.
  • Tre personer är födda i ett annat europeiskt land.
  • Tre personer är födda utanför Europa.  
Bli den första att tycka till!
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med året innan, konstaterar organisationen Sveriges museer.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
HögskolanNyhetI de flesta fall lönar det sig med en högskoleutbildning. Men vissa utbildningar ger mer i lönekuvertet än andra. Det visar en analys från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
DigitaliseringNyhetÖkad användning av artificiell intelligens, AI, kan skapa ekonomiska värden inom offentlig förvaltning motsvarande cirka 140 miljarder kronor per år, enligt en rapport från Myndigheten för digital förvaltning, Digg.
ArbetsmarknadNyhetValidering är viktigt för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Det är en av de slutsatser som dras i Valideringsdelegationens slutbetänkande till regeringen.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket varslar om uppsägning av 146 anställda i Skåne, Stockholms, Västerbottens, Västernorrlands och Östergötlands län. ”Jag tycker att det är olyckligt att varsla just nu, samtidigt som vi ska göra en stor omorganisation”, säger Sanna Norblad, ordförande för ST inom Migrationsverket.
LantmäterietNyhetLantmäteriet har beslutat att ta bort möjligheten till friskvårdstimme och i stället höja friskvårdsersättningen. Både ST och Saco-S på myndigheten är kritiska till förändringen. I intranätets kommentarsfält rasar missnöjet, berättar anställda som Publikt varit i kontakt med.
ArbetsrättNyhetEU-kommissionen vill införa minimilöner i hela unionen. Inom den svenska fackföreningsrörelsen finns en stor oro för att planerna utgör ett hot mot den svenska modellen. Sverige skulle bli förlorare om de blir verklighet, anser TCO.
KriminalvårdenNyhetÄndrade regler kommer att innebära omfattande förändringar av Kriminalvårdens frivård. Villkorligt frigivna ska följas upp hårdare och fler drogtestas och få fotboja, skriver Dagens Nyheter.
DomstolarnaNyhet Domstolshandläggarna vid Värmlands tingsrätt har under flera år haft en dålig arbetsmiljö. Arbetsbelastningen är hög och många mår dåligt, enligt den anmälan som huvudskyddsombudet har gjort till Arbetsmiljöverket.
ARBETSMILJÖVERKETNyhetNär Arbetsmiljöverket flyttar sitt kontor från Stockholms innerstad till Solna krymper kontorsytan med mer än en tredjedel. ”Det är klart att det kan komma att påverka arbetsmiljön”, säger STs avdelningsordförande Marita Jonsson till Publikt.
KriminalvårdenNyhetRiksrevisionen har fått indikationer på att verksamheten vid Kriminalvårdens anstalter inte bedrivs på effektivast möjliga sätt, och har därför beslutat att inleda en granskning, skriver man i ett pressmeddelande. Anstalterna kostar cirka fem miljarder kronor per år.
PensionsmyndighetenNyhetPensionärernas riksorganisation, PRO, riktar skarp kritik mot de långa väntetiderna hos Pensionsmyndigheten. Den som söker bostadstillägg får vänta fem månader på besked, och ändringar tar ännu längre tid.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts till två års fängelse för vapenbrott. När mannen greps av polisen på allmän plats bar han skyddsväst och hade en skarpladdad pistol innanför byxlinningen. Den anställde har också anmälts till myndighetens personalansvarsnämnd.
KriminalvårdenNyhetEn anställd vid Kriminalvården ådrog sig allvarliga skador i samband med en övning i självförsvar på jobbet. Skadorna inträffade när instruktören skulle demonstrera hur man tar sig ur ett strypgrepp, rapporterar SVT.
SiSNyhetEn behandlingsassistent vid en av Statens institutionsstyrelses institutioner för vård av missbrukare åtalsanmäls av personalansvarsnämnden för brott mot tystnadsplikten. Den anställda ska ha lämnat sekretessbelagd information om en klient till dennes tidigare partner.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har förlängt hyresavtalen för åtta lokala kontor i avvaktan på en översyn av nedläggningsplanerna. Några av kontoren skulle redan ha stängts. Men det är inte klart att just dessa kontor får vara kvar på sikt, enligt myndighetens presstjänst.
Myndigheten för stöd till trossamfundNyhetPå nyårsafton avled Åke Göransson, chef för Myndigheten för stöd till trossamfund, i samband med en semesterresa till Rumänien. ”Vi sörjer en omtyckt och älskad chef”, säger Åsa E. Hole, ställföreträdande myndighetschef.
KRIMINALVÅRDENNyhetVid en personalfest inom Kriminalvården tog en manlig anställd två kvinnliga kolleger på baken och kysste den enas kind. Nu har myndighetens personalansvarsnämnd beslutat att han ska få löneavdrag.
SPÅRTRAFIKENNyhetSeko stämmer tågföretaget Arriva i Arbetsdomstolen för avskedandet av en tågvärd, som enligt företaget hotat en kollega med en brödkniv.
ÖppenhetNyhetI en departementspromemoria föreslås skärpta sekretessregler för statsanställda och deras tjänstepensioner. Det handlar om att skydda personliga uppgifter om drygt 1,1 miljoner enskilda personer.
ÖppenhetNyhetDen professor vid Göteborgs universitet som begärde att få ut kollegers e-post bröt inte mot lagen. Det konstaterar Justitiekanslern, JK, efter en anmälan, skriver Dagens Nyheter. JK har beslutat att lägga ner ärendet.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer Försäkringskassan i Arbetsdomstolen, AD, sedan myndigheten avbrutit provanställningen för en man som varit föräldraledig under en del av anställningstiden.
Statens servicecenterNyhetRegeringen har uppdragit åt den särskilde utredaren Sven-Erik Österberg att utreda hur lokal statlig service ska utvecklas. Uppdraget omfattar både att lämna förslag på var nya kontor i Statens servicecenters regi bör lokaliseras och att analysera vilka myndigheter som bör komma med i kontorens serviceutbud.
KRIMINALVÅRDENNyhetUnder hösten har skyddsombud larmat om att ett nytt kollektivavtal lett till ohälsa för personalen på nationella transportenheten utrikes vid Kriminalvården. Efter resultatlösa försök till omförhandling har ST nu sagt upp avtalet. Alla fackliga organisationer inom Kriminalvården har också sagt upp samverkansavtalet med arbetsgivaren.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Pensionsmyndigheten för orimligt långa kötider i telefon. Trots myndighetens ansträngningar att minska väntetiderna har de inte blivit kortare, konstaterar JO.
KRIMINALVÅRDENNyhetDet fattas runt 600 platser på Kriminalvårdens anstalter och på en del håll delar intagna rum. Facket menar att den akuta platsbristen äventyrar säkerheten och arbetsmiljön för personalen. ”Kriminalvården står inför den största utmaningen i modern tid”, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn till Publikt.
HögskolanNyhetEnligt regeringens regleringsbrev till universitet och högskolor ska arbetet med jämställdhetsintegrering fortsätta de kommande åren, kunskapslyftet återställas och arbetet för hållbar utveckling intensifieras.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen får i uppdrag att säkra en väl fungerande kontinuerlig fysisk närvaro och tillgänglighet i hela landet. ”Det finns personer som är i behov av fysiska möten och då ska Arbetsförmedlingen kunna tillhandahålla det, oavsett var i landet man bor”, sade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på dagens pressträff om myndighetens regleringsbrev för 2020.