Annons:
Migrationsverket
Nyhet
AVSusanne Eriksson0 kommentarerTyck till!

Migrationsverket bemöter omställningskritik

Kritiken mot Migrationsverkets omställningsarbete har varit hård både från ST och de arbetstagarkonsulter som kallats in. Nu bemöter Migrationsverkets HR-chef Kristina Hwargård kritiken: ”Vi har samma mål, men olika syn på hur vi ska ta oss fram”.

Migrationsverket måste minska sin personalstyrka med 1 800 personer under kommande år till följd av att allt färre söker asyl. Uppsägningar har redan ägt rum i flera regioner.

I en tidigare artikel har Publikt redogjort för innehållet i en rapport från de arbetstagarkonsulter som kallats in för att granska Migrationsverkets omställningsarbete.

Konsulterna konstaterar bland annat att hanteringen av övertalighet har brustit i vissa regioner medan man i andra regioner har agerat på ett föredömligt sätt.

Men en sak har regionerna gemensamt, skriver konsulterna. Det finns olika grader av problem i partsrelationerna, som enbart sker via formella mbl-förhandlingar eftersom myndigheten saknar samverkansavtal.

Nu kommenterar Kristina Hwargård, tillförordnad HR-chef, rapporten. Hennes analys är att meningsskiljaktigheterna till viss del beror på att facket och arbetsgivaren har olika roller.

– Det är ingen hemlighet att vi har haft problem. Vi, parterna, har samma mål, att ta hand om medarbetarna, men olika syn på hur vi ska ta oss fram.

I rapporten har regionledning, chefer och fackliga organisationer intervjuats. Både inom facken och internt inom myndigheten finns kritik mot att HR-avdelningen styrt mer än stöttat.

– Vi måste lyssna på vad vår verksamheter säger om vårt HR-arbete. I omställningsarbetet är vår roll att ge stöd i arbetsrättsliga frågor, och arbetsrätten är mycket tydlig när det gäller hur myndigheten ska agera och det kräver en tydlig styrning från vår sida. Det får konsekvenser för hela myndigheten om vi gör fel.

Viss intern kritik handlar om avsaknaden av expertstöd. Kristina Hwargård menar att HR-avdelningen har förberett organisationen i över ett år.

– Det är deras upplevelse, men utifrån vad de säger får vi fundera på det. Omställningsarbete är ett av de svåraste områdena vi har att jobba med inom HR, men vi har utbildat i tidigt omställningsarbete och även erbjudit utbildning i arbetsrätt kring omställning.

Hon håller inte med konsulterna om att myndigheten har oerfarna chefer.

– Det kan snarare handla om att de inte har jobbat med omställning inom staten.

Kristina Hwargård konstaterar att myndigheten avvecklat boenden mycket snabbare än vad ledningen hade räknat med. Enligt henne beror det delvis på att myndigheten avgjorde många ärenden i slutet av förra året.

– Samtidigt har vi de stora förändringarna framför oss, och det är det vi planerar för nu.

Viss kritik i rapporten vill hon inte alls hålla med om. Hon ifrågasätter konsulternas beskrivning av ”en ung och utmattad organisation”.

– Det känns lite orättvist. Vi har jobbat med antalet medarbetare per chef för att cheferna ska ha tid att arbeta med motivation och ge stöd. Vi har också utbildat våra chefer i arbetsmiljöfrågor och att känna igen tidiga signaler på utmattning och använder oss exempelvis av handledning. Med detta sagt så vet jag att det är mycket att göra.

Nu ska Migrationsverket titta på arbetstagarkonsulternas rapport i detalj och se vad de ska ta med i planeringen framöver.

– Vi vill gärna teckna ett samverkansavtal, det är en intention både från generaldirektören och oss på HR.

Bli den första att tycka till!
NyhetST tar strid för en medlems rätt att genomföra skogsinventeringar och granska avverkningsanmälningar på sin fritid. Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att Sebastian Kirppu inte får ägna sig åt detta på sin fritid, med hänvisning till att det skulle kunna vara en förtroendeskadlig bisyssla. Förbundet vill nu att Arbetsdomstolen upphäver beslutet.
ArbetsmiljöNyhetStatliga myndigheter följer inte arbetsmiljölagens regler om att anställda ska ha inflytande över arbetet mot hot och våld. Det bedömer forskare som intervjuat huvudskyddsombud på tio stora myndigheter.
ÖppenhetNyhetEtt halvår efter att Journalistförbundet begärt att få ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg har regeringen lämnat ut den. I stället för att hemligstämpla hela loggen har man prövat sekretessen rad för rad.
Val 2018FördjupningPublikts valbevakning fortsätter, nu med fokus på hur partierna ser på styrningen av myndigheter och statliga bolag. Några av STs viktigaste krav på den kommande regeringen är fler anställda i staten och att det inte blir några nya omlokaliseringar av myndigheter.
HögskolanNyhetAndelen forskande och undervisande personal ökar i förhållande till andra personalgrupper i högskolan, enligt statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter att minska på arbetsmarknaden, enligt en rapport från Medlingsinstitutet. Den oförklarade delen av löneskillnaden är nu 4,3 procent.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan för dess långsamma handläggning av två fall där människor ansökt om ersättning för vård i ett annat EES-land.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten, sedan en man avlidit i samband med polistransport till ett behandlingshem.
HÖGSKOLANNyhetKonkurrens om forskningsmedel på universitet och högskolor leder inte till bättre forskning. Ökade statliga basanslag är en bättre väg att gå, enligt en ny forskningsstudie.
HÖGSKOLANNyhetEn bedragare lurade Malmö universitet att skicka en professors lön till sitt eget konto. ”Ganska genialt”, säger Polisens nationella expert på bedrägerier till Ekot. Universitetet ändrar nu sina rutiner.
REGERINGENNyhetTrots att Socialdemokraterna anser att allmän visstid bör avskaffas har Regeringskansliet har över 200 anställda på allmän visstid, rapporterar Dagens Nyheter. ”Allmän visstid är ett stort problem, och det har sett likadant ut i flera år", säger STs avdelningsordförande Thomas Janson till Publikt.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare på häktet i Helsingborg har friats av personalansvarsnämnden för sin användning av pepparsprej mot en intagen. Nyligen friades en kriminalvårdare av tingsrätten efter en liknande händelse.
BolagsverketNyhetBolagsverket i Sundsvall ska få en tydligare roll i kampen mot brottslighet. Det säger näringsminister Mikael Damberg, S, till SVT och lovar att se över lagstiftningen.
HögskolanNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, får regeringens uppdrag att öka tillgängligheten till högskolan och att motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning.
REGERINGENNyhetRegeringen utlovar 120 nya statliga jobb i Kiruna. De ska ersätta de arbetstillfällen som försvinner när Radiotjänst i Kiruna läggs ned.
SocialförsäkringNyhetFörra generaldirektören för Försäkringskassan, Ann-Marie Begler, får nu ett nytt uppdrag av regeringen. Hon ska utreda en samordning av utbetalningar från välfärdssystemen.
ArbetsförmedlingenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen för att ha lämnat ut uppgifter om en arbetssökandes personliga förhållanden utan att först pröva om uppgifterna omfattades av sekretess.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan statsanställda män och kvinnor har minskat med 0,9 procentenheter. Den del av löneskillnaden som inte kan förklaras av objektiva faktorer, den så kallade oförklarade löneskillnaden, ligger på 0,4 procent, skriver Arbetsgivarverket i en ny rapport.
HögskolanNyhetRiksdagen är enig om att hanteringen av uppkomna överskott vid landets lärosäten måste bli bättre. I ett beslut på onsdagen ställde sig alla partier bakom regeringens bedömning av Riksrevisionens granskning.
TRAFIKVERKETNyhetRiksrevisionen riktar omfattande kritik mot Trafikverket för myndighetens hantering av forskningsmedel. Trafikverket lever inte upp till kraven på ”ordning och reda”, enligt Riksrevisionen.
HÖGSKOLANNyhetST stämmer Göteborgs universitet inför Arbetsdomstolen. Universitetet hade beslutat om löneavdrag för en examenshandläggare, men ST anser att medlemmen inte åsidosatt sina skyldigheter i anställningen.
InternationelltNyhetSka det bli verklig fred är det upp till oss själva. Det konstaterar det sydkoreanska fackförbundet för offentliganställda, KPTU, efter toppmötet mellan USA och Nordkorea.
StatsförvaltningNyhet148 500 personer ska nyanställas i staten fram till slutet av 2022, enligt en beräkning som ST har gjort. Många av dem kommer att arbeta med it.
arbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kritiserar i en ny rapport hur Arbetsförmedlingen sköter de arbetssökandes aktivitetsrapporter. Bara två av tre rapporter kommer faktiskt in till myndigheten.
BidragsfuskNyhetPolisen och Åklagarmyndigheten får regeringens uppdrag att gemensamt hitta metoder att förbättra och effektivisera arbetet mot bidragsfusk. Uppdraget ska genomföras i samråd med andra myndigheter.
SkolmyndigheterNyhetEn statlig utredning föreslår att myndigheterna på skolområdet slås samman. Utbildningsminister Gustav Fridolin, MP, avvisar dock förslaget. Han vill behålla myndigheterna, men regionalisera organisationen.
OpinionNyhetSocialdemokraterna är med 28,6 procent största partiet bland offentliganställda, Moderaterna är näst störst med 19,9 procent och Sverigedemokraterna får 17,1 procent. Det framgår av Statistiska Centralbyråns, SCBs, partisympatiundersökning.
JämställdhetNyhetOjämlikheten i hälsa ökar bland kvinnor, medan den i stort är oförändrad bland män. Det konstateras i en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
ArbetsrättNyhetRegeringens särskilde utredare föreslår att rätten att vidta stridsåtgärder begränsas och att en särskild nämnd inrättas för att besluta om fredsplikt. Men utredningens förslag läggs åt sidan till förmån från det förslag arbetsmarknadens parter presenterat.