Annons:
Högskolan
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Motiv krävs för fusion

Fusioner av högskolor får inte bli en "quick fix" för att klara budgetmål, skriver rektor och styrelseordförande vid Karlstads universitet.

Utbildningsminister Jan Björklunds tankar om att slå samman högskolor och universitet har sannerligen väckt debatt. Det är inte konstigt – denna del av utbildnings- och forskningspolitiken har varit föremål för debatt i mer än 40 år.

Att universitet och högskolor finns representerade i hela landet har stor betydelse, såväl utbildnings- som regionalpolitiskt. Det var motiven för beslut om den decentraliserade högre utbildningen.

Alla regioner skulle utvecklas, utbildningsnivån höjas och därmed skulle näringsliv och sysselsättning stärkas i hela landet. Den högre utbildningen blev ett verktyg i denna process.

Diskussionen om fusioner är därför kontroversiell. Den kan komma i strid med motiven för de unga universiteten och högskolorna. Samarbeten och fusio­ner mellan universitet och högskolor måste hanteras skickligt och varsamt.

I en sådan process behöver även de unga universiteten och de små högskolorna bli vinnare. Dessa har byggt ett regionalt samarbete som inte bara ska tas tillvara, utan breddas och fördjupas.

Att just de nyare lärosätena skapar tillväxt och utveckling har visats av till exempel KTH-professorerna Roland Andersson och Mats Wilhelmsson, som studerat regioners utveckling. De hävdar att satsningar på dessa lärosäten varit lyckosamma och i flera fall gett såväl ett större antal patent som bättre produktivitetsutveckling än motsvarande satsning på äldre universitet.

I Karlstad har vi exempelvis genom samarbete med det omgivande samhället och näringsliv låtit CTF, Centrum för tjänsteforskning, växa fram. I dag är gruppen Europas största forskargrupp inom sitt område.

Förutom rent krassa ekonomiska motiv för sammanslagningar av läro­säten, hörs ofta synpunkten att vi måste värna om en »hög akademisk kvalitet«. Så är det naturligtvis. Men i påståendet finns en underton av att bara vissa – de äldre och större – lärosätena lever upp till detta.

Detta stämmer inte med Högskoleverkets granskningar. Dessa visar att det inte alltid är de stora universiteten som är bäst. Rätten till examination i lärarutbildningen, som beslutades under våren, är ett sådant exempel. Hög kvalitet i utbildningen är inte beroende av lärosätets ålder eller storlek.

Även excellenta forskningsmiljöer växer vid de nya universiteten och högskolorna. Att det prestigefyllda Göran Gustafsson-priset i fysik i år tilldelades en forskare vid Karlstads universitet är ett exempel som visar detta.

En omstrukturering av det akademiska Sverige måste ske så att de lärosäten som är betydelsefulla för sin region även fortsättningsvis ges möjlighet att utvecklas och bidra till regionens tillväxt. Det är viktigt att statsmakten tar vara på uppbyggda nätverk av organisationer, branscher och myndighetsstrukturer som finns runt varje lärosäte.

Med en klok strategi kan vi skapa ett akademiskt landskap av lärosäten med både bredd och spets, med både regional förankring och nationellt samt internationellt engagemang. Det skulle ge lärosäten som bidrar till hela samhällets utveckling på både lång och kort sikt. Vill Sverige konkurrera med hög kompetens och välutbildad arbetskraft är en sådan strategi nödvändig.

Karlstads universitet är berett att ta sitt ansvar. Vi samarbetar gärna med en eller flera mindre högskolor. Men villkoret är att också dessa högskolor kan fortsätta utvecklas och vara samhället till nytta. En quick fix, med omotiverade sammanslagningar för att ett utgiftsområde i statsbudgeten ska gå ihop, gynnar möjligen en kameral målsättning i finansdepartementet, men knappast svensk utbildning och forskning.

Åsa Bergenheim Rektor, Karlstads universitet

Margareta Winberg Styrelseordförande, Karlstads universitet

Bli den första att tycka till!
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn man som nyligen dömts till fängelse för att ha våldtagit en kollega under en personalfest bör bli av med jobbet, skriver Arbetsförmedlingen i en anmälan till personalansvarsnämnden.
SäkerhetsriskerNyhetRättssäkerheten för de personer som av Säpo utpekas som säkerhetshot ifrågasätts i en granskning som Sveriges Radios Ekot gjort. Varken de anklagade, deras juridiska ombud eller de myndigheter som ska döma får ta del av hela bevisningen.
SCBNyhetDen externa leverantör som samlar in data till SCBs arbetslöshetsstatistik har gjort fel som inneburit att ökningen av arbetslösheten överdrivits. ”Vi har identifierat att det är i den indatan som problemet ligger”, säger John Kling, enhetschef på SCB, till Publikt.
LÖNERNyhetDe tio bäst betalda cheferna för statens bolag har alla mer än dubbelt så hög lön som den högst betalda generaldirektören, visar Publikts genomgång. Vattenfalls vd Magnus Hall har 1 125 037 kronor i månaden, vilket är mer än sex gånger så mycket som Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon tjänar.
REGERINGENNyhetOmlokalisering av myndigheter, inrättande av fler servicekontor och utveckling av tillitsbaserad styrning i staten. Det är ansvarsområden som hamnar på nya civilministern Lena Mickos, S, bord. ”Jag har haft mycket att göra med staten i mina tidigare roller”, säger hon till Publikt.
rättsväsendetNyhetInte en enda gång har en person lyckats få rätt efter överklagan när Säkerhetspolisen, Säpo, beslutat att personen utgör ett säkerhetshot. Det visar en genomgång som Ekot gjort kring lagen om särskild utlänningskontroll.
MigrationsverketNyhetTusentals överklaganden av beslut från Migrationsverket ligger i landets förvaltningsdomstolar. Striden handlar om statens ersättningar till kommunerna för kostnader för nyanlända.
VälfärdsbrottNyhetBidragsbrott och brott mot välfärdssystemen begås ofta av organiserad brottslighet. Den är komplex och svår att bekämpa, enligt en rapport om den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetST stämmer Försäkringskassan i Arbetsdomstolen sedan myndigheten avskedat en medlem som lider av långvarig psykisk ohälsa och åtalsanmält hen för fusk med tidrapportering. ST menar att det saknas skäl för uppsägning. ”Arbetsgivaren bör kontrollera varför någon med en känd diagnos inte dyker upp”, säger förbundets jurist Joakim Lindqvist.
ArbetsförmedlingenNyhetFackförbundet ST JO-anmäler Arbetsförmedlingen. Besluten att lägga ner 132 lokalkontor fattades inte på rätt nivå, hävdar facket. "Det här har inte gått rätt till", säger Fredrik Andersson, STs avdelningsordförande på myndigheten.
TRANSPORTSTYRELSENNyhetTransportstyrelsen måste spara pengar och har satt stopp för konferenser, vidareutbildningar och rekrytering. ”Av det vi har hört hittills tror de inte på uppsägningar, men däremot blir det svårt att ersätta dem som slutar”, säger STs avdelningsordförande Anna Malmborg till Publikt.
KriminalvårdenNyhetI samband med onsdagens posthantering fick två medarbetare på Skänningeanstalten någon slags vitt pulver på sig. Ingen skadades och situationen stabil, enligt anstaltens chef Johan Molinder.
AvtalsrörelseNyhetLöneökningar på 3,5 procent årligen är en lämplig nivå mot bakgrund av inflationsmålet, förutsatt att produktivitetstillväxten återgår till normala nivåer. Det förordar statliga Konjunkturinstitutet, KI, i årets lönebildningsrapport.
ArbetsrättNyhetArbetsgivare inom vissa yrkesområden, däribland flera myndigheter, ska få utökade möjligheter att begära utdrag ur belastningsregistret, föreslår en statlig utredning. Det kan gälla arbetstagare eller uppdragstagare som tillfälligt är på myndigheten. Förslaget välkomnas av flera remissinstanser, som dock också reser vissa frågetecken.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMånga myndigheter har föråldrade it-system. Dessutom arbetar varken regering eller myndigheter tillräckligt hårt för att göra någonting åt problemen som det medför, skriver Riksrevisionen efter en granskning.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot Kriminalvården, sedan en kvinnlig intagen vid häktet i Uppsala i samband med en abort eskorterats av en manlig kriminalvårdare.
JämställdhetNyhetSverige är det mest jämställda landet i EU, enligt en kartläggning som genomförts av European Institute for Gender Equality, EIGE. Samtliga EUs medlemsländer har ingått i kartläggningen.
ArbetsförmedlingNyhetNär lagen om allmän platsanmälan upphävdes 2007 minskade antalet anmälda lediga jobb till Arbetsförmedlingen med 8-18 procent. Staten är fortfarande skyldig att anmäla lediga platser.
TransportstyrelsenNyhetTvå fartygsinspektörer på Transportstyrelsen bjöds på en trerättersmiddag i samband med en inspektion. Nu döms inspektörerna och befälhavaren på fartyget till dagsböter för tagande respektive givande av muta.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter har ökat sina lokalytor och hyreskostnader i Stockholmsområdet mellan 2017 och 2018, enligt en analys från Ekonomistyrningsverket, ESV. Ökningen bedöms fortsätta till och med 2020.
TEKNISKA MUSEETNyhetUnder en inspektionsrunda på ett antal av landets museibutiker upptäckte Kemikalieinspektionen att Tekniska museet sålde en nyckelring och en usb-laddare som innehåller cancerframkallande ämnen. Nu åtalsanmäls museet.
STATSFÖRVALTNINGNyhetSju myndigheter med uppdrag inom analys och utvärdering ska slås ihop, föreslår en statlig utredning. Men förslaget möts av kritik från berörda myndigheter, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetTillitsdelegationen vill ge Arbetsgivarverket ett tydligt uppdrag att, med stöd av Statskontoret och ESV, stödja myndigheternas arbete med att utveckla tillitsbaserad styrning och ledning inom staten.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMyndigheter varnar för att möjligheten att väcka dröjsmålstalan om väntetiden på ett beslut blir längre än sex månader kan leda till ännu längre väntetider, rapporterar SVT. Ett exempel är medborgarskapsärenden.
ArbetsmiljöNyhetOffentliganställda ­känner större engagemang i sitt arbete än privatanställda, och kvinnor gör det i ännu högre utsträckning än män, enligt en studie från det finländska Arbetshälsoinstitutet och det belgiska universitetet KU Leuven.
StatsförvaltningNyhetArbetet med jämställdhetsintegrering inom de statliga myndigheterna ska fortsätta. Regeringens argument anser att det är en rättvisefråga, men också att det handlar om kvalitet och träffsäkerhet i offentlig verksamhet.
STATSFÖRVALTNINGNyhet17 av 26 tillfrågade myndigheter är skeptiska till regeringens förslag om att de ska bli tvungna att ansluta sig till vissa av Statens servicecenters ekonomitjänster. Flera myndigheter tror att det skulle leda till minskad effektivitet och ökade kostnader för administration, i stället för det omvända.
Debatt: StatsförvaltningenNyhetDe statliga myndigheterna har ett krav på sig att ständigt effektivisera sin verksamhet – men det system som är tänkt att öka produktiviteten leder till ständigt ökad arbetsbelastning för medarbetarna och borde skrotas, skriver Marcus Larsson och Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans i en debattartikel i Publikt.