Annons:
Högskolan
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Motiv krävs för fusion

Fusioner av högskolor får inte bli en "quick fix" för att klara budgetmål, skriver rektor och styrelseordförande vid Karlstads universitet.

Utbildningsminister Jan Björklunds tankar om att slå samman högskolor och universitet har sannerligen väckt debatt. Det är inte konstigt – denna del av utbildnings- och forskningspolitiken har varit föremål för debatt i mer än 40 år.

Att universitet och högskolor finns representerade i hela landet har stor betydelse, såväl utbildnings- som regionalpolitiskt. Det var motiven för beslut om den decentraliserade högre utbildningen.

Alla regioner skulle utvecklas, utbildningsnivån höjas och därmed skulle näringsliv och sysselsättning stärkas i hela landet. Den högre utbildningen blev ett verktyg i denna process.

Diskussionen om fusioner är därför kontroversiell. Den kan komma i strid med motiven för de unga universiteten och högskolorna. Samarbeten och fusio­ner mellan universitet och högskolor måste hanteras skickligt och varsamt.

I en sådan process behöver även de unga universiteten och de små högskolorna bli vinnare. Dessa har byggt ett regionalt samarbete som inte bara ska tas tillvara, utan breddas och fördjupas.

Att just de nyare lärosätena skapar tillväxt och utveckling har visats av till exempel KTH-professorerna Roland Andersson och Mats Wilhelmsson, som studerat regioners utveckling. De hävdar att satsningar på dessa lärosäten varit lyckosamma och i flera fall gett såväl ett större antal patent som bättre produktivitetsutveckling än motsvarande satsning på äldre universitet.

I Karlstad har vi exempelvis genom samarbete med det omgivande samhället och näringsliv låtit CTF, Centrum för tjänsteforskning, växa fram. I dag är gruppen Europas största forskargrupp inom sitt område.

Förutom rent krassa ekonomiska motiv för sammanslagningar av läro­säten, hörs ofta synpunkten att vi måste värna om en »hög akademisk kvalitet«. Så är det naturligtvis. Men i påståendet finns en underton av att bara vissa – de äldre och större – lärosätena lever upp till detta.

Detta stämmer inte med Högskoleverkets granskningar. Dessa visar att det inte alltid är de stora universiteten som är bäst. Rätten till examination i lärarutbildningen, som beslutades under våren, är ett sådant exempel. Hög kvalitet i utbildningen är inte beroende av lärosätets ålder eller storlek.

Även excellenta forskningsmiljöer växer vid de nya universiteten och högskolorna. Att det prestigefyllda Göran Gustafsson-priset i fysik i år tilldelades en forskare vid Karlstads universitet är ett exempel som visar detta.

En omstrukturering av det akademiska Sverige måste ske så att de lärosäten som är betydelsefulla för sin region även fortsättningsvis ges möjlighet att utvecklas och bidra till regionens tillväxt. Det är viktigt att statsmakten tar vara på uppbyggda nätverk av organisationer, branscher och myndighetsstrukturer som finns runt varje lärosäte.

Med en klok strategi kan vi skapa ett akademiskt landskap av lärosäten med både bredd och spets, med både regional förankring och nationellt samt internationellt engagemang. Det skulle ge lärosäten som bidrar till hela samhällets utveckling på både lång och kort sikt. Vill Sverige konkurrera med hög kompetens och välutbildad arbetskraft är en sådan strategi nödvändig.

Karlstads universitet är berett att ta sitt ansvar. Vi samarbetar gärna med en eller flera mindre högskolor. Men villkoret är att också dessa högskolor kan fortsätta utvecklas och vara samhället till nytta. En quick fix, med omotiverade sammanslagningar för att ett utgiftsområde i statsbudgeten ska gå ihop, gynnar möjligen en kameral målsättning i finansdepartementet, men knappast svensk utbildning och forskning.

Åsa Bergenheim Rektor, Karlstads universitet

Margareta Winberg Styrelseordförande, Karlstads universitet

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.