Annons:
Gästkrönika
Krönika
AVNiklas Ekdal0 kommentarerTyck till!

Niklas Ekdal: På tröskeln till det glada tjugotalet

Historien kan hjälpa oss att undvika de värsta dumheterna i framtiden, skriver journalisten och författaren Niklas Ekdal i en krönika.

På tröskeln mellan två decen­nier, tiotal och tjugotal, är det frestande att blicka bakåt för vägledning om vad som komma skall. Historien rimmar snarare än upprepar sig, men kan hjälpa oss att undvika de värsta dumheterna framöver.

Vissa epoker känns särskilt relevanta. Folkvandringstiden är ett exempel, med tanke på vilken betydelse migration har fått. Inom en snar framtid bor det fler människor längs Nilen än i hela Ryssland. Krig, klimatförändringar och befolkningstillväxt ställer Europa inför målkonflikter utan perfekta lösningar. Medborgerliga rättigheter mot mänskliga rättigheter.

Ingen har formulerat en coolare hållning än Tysklands avgående förbundskansler Angela Merkel: "Wir schaffen das." Vi klarar det.

En annan parallell är trettioåriga kriget, som dödade en tredjedel av den tyska befolkningen, inte minst på grund av den svenska inblandningen. Väpnade konflikter är det största av alla hot, lätta att starta men svåra att avsluta.

En konsekvens av 1600-talets maraton­krig blev det westfaliska systemet, en världsordning av suveräna nationalstater. Många av dagens problem – klimathot, kapprustning, förtryck av minoriteter – hänger samman med denna splittring. ­Internationellt samarbete är enda lösningen, och EU det skinande föredömet.

I spåren av växande populism refereras ofta till 1930-talet. Ett antal hårdföra ledare världen över har förvisso skapat något som liknar personkult – Trump, Putin, Netanyahu, Bolsonaro, Orbán, Erdoğan – men de politiska omständigheter som födde Mussolini, Franco och Hitler var trots allt annorlunda.

En mer klargörande jämförelse är kanske med förra sekelskiftet, när filosofen Friedrich Nietzsche förkunnat att "Gud är död". Snabb industrialisering, urbanisering och globalisering skapade en skuggsida av rotlöshet och rädsla. Inte heller vår tids enorma materiella framsteg verkar kunna fylla det existentiella tomrummet i förändringarnas kölvatten.

Med ett nyhetsflöde som konsekvent fokuserar på det negativa måste man orka vända perspektivet. På det hela taget lever vi i ett mirakulöst välfungerande samhälle, just tack vare ackumulerad historisk erfarenhet, ständiga förbättringar efter tidigare kriser.

Få saker är viktigare i det avseendet än en effektiv och korruptionsfri statsförvaltning. Riksrättsförhören i USA och turbulensen kring Arbetsförmedlingen i Sverige har påmint oss om den saken. Förtroende tar århundraden att bygga men går fort att slösa bort.

På 1800-talet var svenska tjänstemän duktigt korrupta. I dag skulle irakier, greker och venezuelaner ge vad som helst för Sveriges myndighetskultur. Väl värd att värna när vi går in i det glada tjugotalet.


Niklas Ekdal är journalist, programledare och författare.

Bli den första att tycka till!
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
FörmånerNyhetBara en bråkdel av de statliga myndigheterna erbjuder medarbetarna subventionerade måltider. Men på Post- och telestyrelsen säger HR-specialist Linn Arnewing att matsubventionen är en del av myndighetens arbete för en bättre hälsa.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.