Annons:

Otryggare anställningar att vänta i Frankrike

Den franska statsapparaten ska krympa. I veckan presenterades ett reformpaket där regeringen bland annat vill luckra upp anställningsvillkoren. Otrygga jobb ger sämre offentlig service, säger facken. "Många offentliganställda har det tufft redan i dag", säger Mylène​ Jacquot, generalsekreterare för CFDT.
Mylene Jacquot. Foto: CFTD UFFA

120 000 offentliga jobb i Frankrike ska försvinna fram tills 2022. Det är ett vallöfte från president Emmanuel Macron.  

Men facken frågar sig på vilket sätt. Enligt Mylène​ Jacquot, generalsekreterare för CFDT, som organiserar medlemmar inom offentlig sektor, märks knappast nedtrappningen, trots att det snart gått två år sedan Emmanuel Macron tillrädde.

– Förra året minskade antalet offentliganställda med drygt 1 000 personer. Jag har ingen aning om hur hundratusentals tjänster ska kunna tas bort. Många offentliganställda har det tufft redan i dag, och allmänheten vill ju ha mer offentlig service. Det är till exempel ett vanligt krav från de gula västarna, säger hon.

Den här veckan har den franska regeringen presenterat ett reformpaket för den offentliga sektorn. Där anges varken personalsiffror eller vilken service som kan krympa eller försvinna. Lagpaketet innehåller däremot en rad förändringar, som förändrar anställningsvillkoren.

Det ska till exempel bli lättare för myndigheterna att engagera löntagare utan att de får status som offentliganställda. Rörligheten ska också underlättas.

Precis som inom den privata sektorn ska personer, som vill avsluta sitt jobb hos stat eller kommun, i framtiden kunna göra en överenskommelse med arbetsgivaren, som ger dem rätt till a-kassa.

Jämställdhetsarbetet ska också prioriteras.

–  Allt är inte dåligt. Men vi anser att reglerna är för luddiga, vilket ökar risken för missbruk. En hög personalomsättning är inte bra för någon. Anställningstryggheten är viktig för kontinuiteten i servicen, och en garanti för att alla invånare behandlas lika, säger Mylène​ Jacquot.

Ett annat omstritt kapitel i reformen är att antalet instanser där facken ingår, ska bli betydligt färre, bland annat för att undvika byråkrati, enligt regeringen.

CFDT hoppas kunna påverka regeringen till att göra om delar av lagpaketet. Facket CGT kräver att det dras tillbaka helt.  

Men båda anser att reformen framför allt styrs av budgetintressen, och inte av vad landet är i behov av. Regeringen påstår motsatsen.

– Det här innebär en modernisering, men inte att vi raserar den offentliga servicen, sade statssekreteraren Olivier Dussopt vid en presskonferens efter presentationen.

Målet är att lagpaketet ska antas av parlamentet före sommaren. Flera fack har varslat om en generalstrejk 9 maj.

Statsanställda har olika status

Frankrike har 67 miljoner invånare, och drygt 5,5 miljoner offentliganställda.

2,4 miljoner av dem är statsanställda - lärarna är till exempel statsanställd. De flesta har status som ”fonctionnaires”, vilket innebär att de i allmänhet anställs efter att ha gått igenom ett prov, omfattas av särskilda karriär- och pensionsvillkor, och har ett starkare anställningsskydd än privatanställda.

18 procent av de anställda är inte ”fonctionnaires”, och kan antingen ha fasta jobb eller gå på korttidskontrakt.

Det finns nio konkurrerande fack inom den offentliga sektorn, som ofta samarbetar trots olika policy. Det största är CGT, som har en hårdare oppositionell linje, jämfört med det näst största CFDT.

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.