Annons:
I dag presenterade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (th) en ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Det blir Maria Mindhammar som tills nu varit överdirektör på myndigheten.Bild:Regeringskansliet
Arbetsförmedlingen
Nyhet
AVLinda Kling0 kommentarerTyck till!

Överdirektören tar över Arbetsförmedlingen

Maria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.

Tidigare i dag beslutade regeringen att utse Maria Mindhammar till generaldirektör för den krisdrabbade Arbetsförmedlingen. Hon tillträder direkt.

– Det är med stor respekt jag åtar mig uppdraget, men att jag skulle vända ryggen åt det fanns inte, säger hon.

Maria Mindhammar tar över ledarskapet i en myndighet i stor förändring och vars framtid fortfarande är oklar. Enligt arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, ska förhandlingar om hur reformeringen av Arbetsförmedlingen ska se ut, inledas direkt efter nyår.

Maria Mindhammar konstaterar att myndigheten befinner sig i ett exceptionellt läge och att hon kommer att lägga stort fokus på att skapa arbetsro.

Hur ska du göra det?

– Det är en tuff utmaning. Oro handlar mycket om att man inte vet vad som ska hända framöver. I stora drag vet vi det i dag. Nu gäller det att tydliggöra rollen och skapa tro på myndigheten, säger hon till Publikt.

Den 18 december kommer regeringens regleringsbrev till Arbetsförmedlingen och där betonas att myndigheten måste stärka den lokala närvaron.

Enligt Maria Mindhammar kan det betyda justeringar i hur många kontor som ska läggas ner.

– När vi ser effekterna av nedskärningarna så kan vi landa i vissa justeringar. Men det handlar inte om att 132 kontor ska återöppnas.

Enligt Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark är ett av Arbetsförmedlingens viktigaste uppdrag framöver att öka beslutskapaciteten.

På frågan om hur myndigheten ska klara det svarar Maria Mindhammar att produktionskapaciteten måste ses över.

– Det handlar om hur vi kan förenkla och koncentrera besluten, säger hon.

Ser du att ni kan behöva öka personalstyrkan igen?

– Just nu rekryterar vi på vissa håll, eftersom vi haft en ojämn uppsägning. Om vi sedan behöver rekrytera ännu fler är inte en fråga just nu.

Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, välkomnar beskedet om att Maria Mindhammar blir ny generaldirektör.

– Jag tror att det är ett klokt val. Hon har insikt i vad som behöver göras, säger han.

Enligt Fredrik Andersson har Maria Mindhammar ett genuint intresse i myndigheten och dess personal.

– Under de år hon varit överdirektör tror jag inte att hon har missat ett enda samverkansmöte. Jag ser stor potential till en bra dialog framöver.

Nu hoppas han att Maria Mindhammar snabbt tar tag i kontorsfrågan och ger tydliga besked om hur många som ska läggas ner respektive bli kvar.

– Hon behöver också titta över våra resurser för att se hur vi kan organisera oss på bästa sätt. I dag haltar organisationen rejält.

Maria Mindhammar har arbetat som överdirektör på Arbetsförmedlingen sedan 2017. Hon har tidigare arbetat på Skattemyndigheten, Kronofogdemyndigheten och Skolverket. Hon är utbildad jurist och domare.

Bli den första att tycka till!
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
FörmånerNyhetBara en bråkdel av de statliga myndigheterna erbjuder medarbetarna subventionerade måltider. Men på Post- och telestyrelsen säger HR-specialist Linn Arnewing att matsubventionen är en del av myndighetens arbete för en bättre hälsa.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.