Annons:
Friskvårdspromenader är en del av arbets­miljöarbetet på kontoret i Halmstad. Att involvera medarbetarna har varit ett framgångsrecept, säger enhetschefen Patrik Rosén. ”Alla kan komma med förslag och synpunkter”, säger handläggaren Elin Sandén Fransson.Bild:Anders Andersson
Pensionsmyndigheten
Fördjupning
AVJenna Andersson0 kommentarerTyck till!

Promenadseger för arbetsmiljö­arbetet

På Pensionsmyndighetens kontor i Halmstad har medarbetarna fått stort inflytande över arbetsmiljöarbetet. Nu är de friskare än tidigare. ”Man känner att arbetsgivaren är mån om att vi ska må bra”, säger Elin Sandén Fransson.

Arbetsmiljöarbetet på Pensions­myndighetens kontor i Halmstad innefattar allt från hälsofrukostar och föreläsningar till rörelse­pauser och friskvårdspromenader. Innehållet styr medarbetarna med stöd från sina chefer.

– Vi medarbetare är aktivt med och fixar aktiviteter som påverkar arbetsmiljön. Alla kan komma med förslag och synpunkter. Det blir en fin gemenskap på kontoret via de aktiviteter vi gör, och man känner att arbetsgivaren är mån om att vi ska må bra på arbetet, säger Elin Sandén Fransson som arbetar som handläggare på kontoret i Halmstad.

En arbetsmiljökonferens för alla chefer, fackombud och arbetsmiljöombud i januari 2019 blev en nystart på arbetsmiljöarbetet. När engagemanget kommer ifrån högsta ledningen blir det enklare att arbeta med frågorna på lokal nivå, menar Patrik Rosén, som är enhetschef på produktionsavdelningen på Pensionsmyndigheten i Halmstad och var med på konferensen.

– Det blir mycket lättare för oss ute i organisationen att få genomslag i de här frågorna. Vi har börjat jobba på ett helt annat sätt och mycket mer tillsammans med våra arbetsmiljöombud, våra fackliga ombud och våra medarbetare, säger han.

I Halmstad har man haft workshoppar och promenader där medarbetarna i tvärgrupper har diskuterat hur och med vad man vill arbeta.

– På vår workshop kunde alla anställda ösa fram förslag kring hur vi ville jobba med hälsa. Senare hade vi en hälsopromenad med olika stationer där vi fick rösta på de frågor som vi tyckte var viktigast, säger Elin Sandén Fransson.

Ivana Pettersson, arbetsplatsombud på kontoret, menar att delaktighet är viktigt för ett lyckat arbetsmiljöarbete.

– Syftet med arbetet är att vi ska må bra på och av jobbet och att våra frisktal ska höjas, och då behöver vi ta hjälp av medarbetarna och utgå ifrån vad de vill, säger hon.

Sedan ett drygt år tillbaka har frisktalet på Halmstadkontoret ökat från 46 procent till 62 procent. Målet är 65 procent.

– Delaktighet är jätteviktigt för oss och jag tror det är den största orsaken till ett ökat frisktal. Vi vill skapa en känsla av att man bidrar och blir sedd. Att man känner sig som en viktig bit i hela det här stora pusslet. Att involvera medarbetarna ger en större förståelse kring deras bidrag till verksamheten och hur vi kan nå våra mål, säger Patrik Rosén.

Elin Sandén Fransson delar den bilden.

– Konferensen gav mycket positiv energi uppifrån och det sprids utåt. Det är jätteviktigt att alla är medvetna om att man också kan påverka själv, säger hon.

Under 2020 kommer produktionsavdelningen på Pensionsmyndigheten att ha en ny arbetsmiljökonferens.

– Det blir nästa steg för att fortsätta utveckla det som vi har påbörjat, säger Patrik Rosén.

Bli den första att tycka till!
CoronaNyhetAntalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om tillbud beroende på coronapandemin ökar, skriver Arbetsvärlden. Myndigheten redovisar enligt tidningen 63 anmälningar om tillbud och 48 om skyddstopp.
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
FörmånerNyhetBara en bråkdel av de statliga myndigheterna erbjuder medarbetarna subventionerade måltider. Men på Post- och telestyrelsen säger HR-specialist Linn Arnewing att matsubventionen är en del av myndighetens arbete för en bättre hälsa.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.