Annons:
Kränkningar
Debatt
1 kommentarerTyck till!

Publikts råd om mobbning ofta verkningslösa

Lennart Lind tycker att råden om hur man kan hantera kränkningar som publicerades i Publikts karriärspalt är gammaldags och verkningslösa. Chefredaktör Alexander Armiento besvarar kritiken.

Ombudsman Susanne Linde Husbom ger i Publikt nr 4-2016 råd om hur man kan hantera kränkningar.

En reflektion är att råden visat sig vara goda men gammaldags och i praktiken ofta verkningslösa. Råden är till och med farliga för den kränkte om det visar sig att chefen är inblandad i mobbningsaktiviteterna.

Undertecknad, tidigare ST-avdelningsordförande, har i tre motioner till förbundsstyrelsen framfört en rad åtgärder och insikter om vad mobbning är. Motionerna handlar om att utrota mobbing på ST-arbetsplatser med hjälp av ST.

I motionerna förklaras vad mobbning är, mobbarnas falskspel och kontrollbehov, lämpliga åtgärder för den som mobbar eller medverkar i spelet, lärdomar av verkliga händelser på arbetsplatser, samt vikten av att arbetsgivare och fack funderar tillsammans genom lokalt samverkansavtal i syfte att bekämpa ett allvarligt folkhälsoproblem som bara växer. Motionerna och förslagen kan erhållas via ST kansli eller via undertecknad.

Lennart Lind
ST-medlem och tidigare avdelningsordförande

 

Råden en del av arbetet för att motverka kränkningar

Svar: I spalten Arbetslivscoachen i Pub­likt nr 4-2016 ges några råd till den som anser sig vara utsatt för kränkande särbehandling. Spaltens format innebär att råden med nödvändighet blir ganska kortfattat formulerade.

De är i stora drag är hämtade från STs och Offentliganställdas förhandlingsråds skrift »En lathund om hur man hanterar kränkande behandling«, en skrift som tar sin utgångspunkt i forskning på området. I spalten i Publikt, liksom i skriften, är ett av råden till den som utsätts att informera chefen eller, om man föredrar det, en högre chef. Att vända sig till en högre chef är ett alternativ exempelvis om chefen är inblandad i eller likgiltig inför det som sker. Rådet ligger i linje med de allmänna råd Arbetsmiljöverket ger för hur arbetsgivarna ska hantera den sociala och organisatoriska arbetsmiljön – där föreskrivs att en arbetstagare som inte kan vända sig till sin närmaste chef kan vända sig till en högre chef eller till skyddsombud.

Det finns naturligtvis mycket mer att säga om mobbning på arbetsplatser än vad utrymmet i en spalt i Pub­likt medger. Att motverka mobbning och kränkande särbehandling är en viktig uppgift för facket. De råd som ges i Publikt kan utgöra en liten del i det arbetet – men det krävs givetvis både mer diskussion och ett fortsatt arbete med frågorna.

Alexander Armiento
chefredaktör

Inlagt av Anne ons, 04/27/2016 - 15:12
Det är ett stort hån mot utsatta människor att fortsätta låtsas som om dessa s k råd är en reell hjälp.
Den nya AFSen om Organisatorisk och social arbetsmiljö är även den helt undfallande vad gäller de många svåra fall där arbetsgivaren utsätter en anställd för psykisk misshandel.
Är förövaren högsta chef som tex GD har den utsatte ingenstans att vända sig.
Skyddsombud är själva i en svår sits och får heller ingen hjälp av tex Arbetsmiljöverket i dessa svåra fall.
Det förstörs liv och begås självmord och ingen av de som borde vara till hjälp gör något.
Sluta låtsas!
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket, Socialstyrelsen.
ARBETSMILJÖNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Systemet skapar stora arbetsmiljöproblem och stora risker för doktorandernas rättssäkerhet, sägs det i skrivelsen.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.