Annons:
Kränkningar
Debatt
1 kommentarerTyck till!

Publikts råd om mobbning ofta verkningslösa

Lennart Lind tycker att råden om hur man kan hantera kränkningar som publicerades i Publikts karriärspalt är gammaldags och verkningslösa. Chefredaktör Alexander Armiento besvarar kritiken.

Ombudsman Susanne Linde Husbom ger i Publikt nr 4-2016 råd om hur man kan hantera kränkningar.

En reflektion är att råden visat sig vara goda men gammaldags och i praktiken ofta verkningslösa. Råden är till och med farliga för den kränkte om det visar sig att chefen är inblandad i mobbningsaktiviteterna.

Undertecknad, tidigare ST-avdelningsordförande, har i tre motioner till förbundsstyrelsen framfört en rad åtgärder och insikter om vad mobbning är. Motionerna handlar om att utrota mobbing på ST-arbetsplatser med hjälp av ST.

I motionerna förklaras vad mobbning är, mobbarnas falskspel och kontrollbehov, lämpliga åtgärder för den som mobbar eller medverkar i spelet, lärdomar av verkliga händelser på arbetsplatser, samt vikten av att arbetsgivare och fack funderar tillsammans genom lokalt samverkansavtal i syfte att bekämpa ett allvarligt folkhälsoproblem som bara växer. Motionerna och förslagen kan erhållas via ST kansli eller via undertecknad.

Lennart Lind
ST-medlem och tidigare avdelningsordförande

 

Råden en del av arbetet för att motverka kränkningar

Svar: I spalten Arbetslivscoachen i Pub­likt nr 4-2016 ges några råd till den som anser sig vara utsatt för kränkande särbehandling. Spaltens format innebär att råden med nödvändighet blir ganska kortfattat formulerade.

De är i stora drag är hämtade från STs och Offentliganställdas förhandlingsråds skrift »En lathund om hur man hanterar kränkande behandling«, en skrift som tar sin utgångspunkt i forskning på området. I spalten i Publikt, liksom i skriften, är ett av råden till den som utsätts att informera chefen eller, om man föredrar det, en högre chef. Att vända sig till en högre chef är ett alternativ exempelvis om chefen är inblandad i eller likgiltig inför det som sker. Rådet ligger i linje med de allmänna råd Arbetsmiljöverket ger för hur arbetsgivarna ska hantera den sociala och organisatoriska arbetsmiljön – där föreskrivs att en arbetstagare som inte kan vända sig till sin närmaste chef kan vända sig till en högre chef eller till skyddsombud.

Det finns naturligtvis mycket mer att säga om mobbning på arbetsplatser än vad utrymmet i en spalt i Pub­likt medger. Att motverka mobbning och kränkande särbehandling är en viktig uppgift för facket. De råd som ges i Publikt kan utgöra en liten del i det arbetet – men det krävs givetvis både mer diskussion och ett fortsatt arbete med frågorna.

Alexander Armiento
chefredaktör

Inlagt av Anne ons, 04/27/2016 - 15:12
Det är ett stort hån mot utsatta människor att fortsätta låtsas som om dessa s k råd är en reell hjälp.
Den nya AFSen om Organisatorisk och social arbetsmiljö är även den helt undfallande vad gäller de många svåra fall där arbetsgivaren utsätter en anställd för psykisk misshandel.
Är förövaren högsta chef som tex GD har den utsatte ingenstans att vända sig.
Skyddsombud är själva i en svår sits och får heller ingen hjälp av tex Arbetsmiljöverket i dessa svåra fall.
Det förstörs liv och begås självmord och ingen av de som borde vara till hjälp gör något.
Sluta låtsas!
ArbetsförmedlingenNyhetVänsterpartiets Jonas Sjöstedt står fast vid att partiet vill rikta en misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, S. Det beskedet gav han vid en frågestund i riksdagen i dag. En timme senare meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de stöder en misstroendeförklaring om regeringen inte ändrar sig till på tisdag.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.
På jobbet: introduktionPå jobbetIntroduktionen på en ny arbetsplats påverkar inte bara den nyanställdes första intryck. Den kan också bidra till ett effektivare samarbete på sikt.
SCBNyhetDe svenska nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet, men statistiken har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktig grund, enligt en granskning från Riksrevisionen.
KriminalvårdenNyhetEfter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.
RegeringskanslietNyhetDen ordningsvakt som suttit anhållen misstänkt för en vapenstöld på Regeringskansliet försattes på tisdagseftermiddagen på fri fot. Han är fortfarande misstänkt, men på den lägre misstankegraden, skriver Dagens Nyheter.
HögskolanNyhetEn forskarexamen ger liten utdelning i lönekuvertet på arbetsmarknaden. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning. Doktorshatten betalar sig bäst inom medicin och hälsovetenskap.
SiSNyhetEn anställd vid ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem avskedas från sin tjänst på myndigheten efter att ha dömts för våldtäkt mot barn. Mannen har haft en sexuell förbindelse med en 13-årig flicka han träffat på sin fritid.
RegeringskanslietNyhetEn ordningsvakt vid Regeringskansliet i Rosenbad har anhållits av polisen, misstänkt för att ha stulit ett vapen på arbetsplatsen. Enligt medias uppgifter är mannen anställd av Securitas, som ansvarar för bevakningen av Rosenbad.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets omorganisation skapar oro bland personalen, och de operativa cheferna anser att motiven bakom vilken typ av neddragningar som myndigheten väljer att göra är svåra att förstå, enligt en ny rapport från Statskontoret. Samtidigt är myndighetens mål för digitalisering otydligt, i kombination med krånglande it-system, anser Statskontoret.
StatsförvaltningNyhetNästan alla som får anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning, enligt en enkät som Statskontoret har genomfört. De flesta myndigheter genomför utbildningen i egen regi.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Tysslinge, sedan en intagen ungdom lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetEtikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans växande kö av ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har fått myndigheten att beordra övertid. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen på flera punkter när det gäller handläggningen av ärendena.
KriminalvårdenNyhetDet var tjänstefel när transportledaren beordrade Kriminalvårdens fångtransport att stanna för en kisspaus sommaren 2018, slår hovrätten fast. Under rasten vid vägkanten flydde en morddömd fånge som sedan inte har påträffats.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans chef Nils Öberg är orolig över vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att leda till, säger han i en intervju med TT. Förändringarna kommer att påverka samarbetet mellan myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn kriminalvårdare som dömts till ett villkorligt fängelsestraff och samhällstjänst för misshandel av en sexbrottsdömd läkare på Kronobergshäktet i Stockholm överklagar sin dom. Det gör även den misshandlade läkaren, då han anser att våldet som han utsattes för var grövre än vad tingsrätten har kommit fram till.
Inspektionen för vård och omsorgNyhetInspektionen för vård och omsorg, IVO, lever inte upp till de förväntningar som fanns när myndigheten inrättades, enligt en granskning från Riksrevisionen. Delvis beror det på bristande styrning från regeringen, anser Riksrevisionen.
FinlandNyhetPoststrejken i Finland är över sedan den finländska Posten och facket kommit överens om att paketsorterarna ska fortsätta att omfattas av sitt tidigare kollektivavtal, trots att deras anställningar flyttats till ett dotterbolag.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetOmkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeskedet om att parterna bakom januariavtalet förhandlar om att åtminstone delvis stoppa stängningarna av Arbetsförmedlingens lokalkontor tas emot med glädje av facket. ”Men med tanke på att man redan har börjat lägga ned kontor så måste man agera fort för att få någon effekt”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.