Annons:
Fördjupning
AVAnn-Charlotte Viklund0 kommentarerTyck till!

Raka besked från den nya direktören

Ska Skånekassan behålla sina 38 lokalkontor?

–Vår ambition är att ha åtminstone en mötesplats i varje kommun, som idag. Får vi inte resurser för att fortsätta på egen hand får vi samverka med andra myndigheter. Då slipper medborgarna också springa till flera ställen för att få sin samhällsservice.

Blir det bättre om kassorna förstatligas?

–Jag tror på en decentraliserad verksamhet. Närheten till fattade beslut och till de försäkrade är viktig för att man inte ska fjärma sig från dem som berörs av ens beslut.

–Det är troligt att kassorna nu ändå förstatligas, bland annat för att visa upp ett mer likartat ansikte mot sina kunder. Detta är ett krav från de försäkrade, och en enhetlig organisation gör det kanske lättare. Då måste försäkringskassorna tillsammans hålla sig framme för att påverka utvecklingen.

Snart ska rationaliseringsvinster tas ut för en ny teknik som fortfarande är bristfällig. Hur tänker du agera?

–Vi måste följa utvecklingen och planera uttagningarna så att de aktivt kan styras till områden där det både finns något att ta ut och där det går att göra det. Man får ju inte äventyra servicen till våra kunder. Kan vi inte leverera välfärdstjänsterna väljer staten en annan "edistributör"e. Finns det inget att ta ut måste vi naturligtvis tala om det, i stället för att riskera ökad ohälsa bland medarbetarna.

Hur tror du att teknikstödet utnyttjas idag?

–Troligtvis inte fullt ut. Det är lätt att införa en teknik, men betydligt svårare att lämna ett gammalt arbetssätt. Vi har varit fokuserade på att producera och då kanske glömt att följa upp hur vi arbetar med den nya tekniken. Kan vi alla handgrepp? Har vi tagit till oss alla nyheter som kommit successivt?

Vilka chefer vill du ha?

–Chefer som är närvarande, ser vad som händer och är tydliga om prioriteringar. Handläggarna måste vid behov ha någon ansvarig att resonera med. I Skånekassan har man därför valt att behålla en chef med fullt ansvar för verksamhet, budget och personal på varje kontor.

Är du bra på att samarbeta med facket?

–Det borde du kanske fråga dem. Jag har själv arbetat fackligt i drygt tio år. Som utvecklingschef har jag sedan 1999 ingått i Skånekassans centrala samverkansgrupp, där klimatet varit öppet och stämningen god. Så har det även varit lokalt, där de flesta förhandlingar sker.

–Att utveckla dialogen vidare är faktiskt ett ömsesidigt ansvar för cheferna på olika nivåer och för medarbetarna eller deras fackliga företrädare.

Hur är det med ohälsan bland de anställda?

–Sjukskrivningarna har minskat väsentligt under den senaste tiden, men är fortfarande för många. Vi har arbetat mycket med chefernas sätt att hantera personalens ohälsa och engagera sig i rehabiliteringen.

Hur ska Skånekassan undvika nya långtidssjukskrivningar?

–Vi måste vaksamt följa vad som sker i omvärlden för att se vad som kan tänkas påverka socialförsäkringen och arbetet på försäkringskassan. Vi måste ligga steget före. Vi ska också se till att alla medarbetare förstår vad som håller på att hända och vad vi är tvungna att göra för att möta förändringarna. Då slipper vi obehagliga överraskningar.

Bli den första att tycka till!
NyhetArbetstagarna vid migrationsdomstolarna måste få en acceptabel arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning. Skjut till mera pengar, kräver ST och Saco-S i en gemensam skrivelse till socialförsäkringsutskottet.
KronofogdenNyhetKronofogden har fått ett extra anslag på 65 miljoner kronor för att öka indrivningen riktad mot kriminellas lyxvaror, uppger SVT. Avsikten är bland annat att fler brottsoffer ska få ut sina skadestånd.
ArbetsförmedlingenNyhetNär arbetslösa tvingas åka till grannkommunen för att söka jobb kan det ses som en arbetsmarknadspolitisk insats, tycker Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg i en intervju med Arbetet.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

ArbetsmarknadNyhetDet är stora skillnader mellan nyanländas etablering i Arbetsförmedlingens regi, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en studie. Nyanlända män klarar sig dubbelt så bra som nyanlända kvinnor.
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.