Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Rätt person på rätt plats

Personliga egenskaper får allt större betydelse när staten anställer nya medarbetare. Det ställer höga krav också på dem som genomför rekryteringen.

Högre utbildning – och god förmåga att samarbeta och kommunicera. Det är uttalade krav för allt fler jobb i staten, något som rekryterare vittnar om i detta nummer av ST Press.

Utvecklingen speglar en allmän trend på arbetsmarknaden. Men medan jobbannonser i näringslivet i många år innehållit ord som »social kompetens« och »kundorientering« var statliga arbetsgivare länge mest intresserade av formella meriter. 

Förändrade förväntningar på den statliga förvaltningen har dock inneburit att det blivit allt viktigare att de anställda är duktiga på att kommunicera med allmänheten. De förväntas också i allt större utsträckning kunna samverka med kolleger för att möta nya och komplexa utmaningar.

Det är förmågor som inte bara hänger på formella meriter. När de får större tyngd är det naturligt att de personliga egenskaperna uppvärderas vid rekrytering. I grunden är ett sådant helhetsperspektiv sunt. Men det innebär också en risk för ökad subjektivitet i bedömningarna. Med de nya kraven på de sökande följer därför också nya krav på dem som rekryterar.

För att upprätthålla medborgarnas förtroende måste den statliga förvaltningens beslut vara välgrundade och transparenta. Det gäller inte minst besluten om vem som ska få anställning på myndigheterna. Sådana avgöranden får inte smutsas ned av misstankar om att godtycke, svågerpolitik eller korruption spelat in.

Det är rimligt att ställa högre krav på rekryteringsprocessen när vi anställer dem som ska arbeta på statens och medborgarnas uppdrag än när ett ordinärt småföretag letar efter en ny medarbetare. Därför har vi regler om att anställning vid myndigheterna ska grundas på »förtjänst och skicklighet«.

När de personliga egenskaperna får en ökande betydelse måste arbets­givare och fack gemensamt säkerställa att även dessa bedöms på ett professionellt och rättssäkert sätt, utifrån i förväg fastställda metoder och kriterier. Och att de krav som ställs är rimliga – och inte bottnar i ett önsketänkande som stänger ute begåvade människor som kan bidra till verksamheten.

Också kraven på formella meriter måste övervägas noggrant. I förra numret av ST Press beskrevs hur krav på högskoleutbildning blivit allt vanligare inom staten – som redan är den sektor på arbetsmarknaden där utbildnings­nivån är högst.

I några fall kan det finnas skäl att ifrågasätta om kraven verkligen matchas av arbetsuppgifter på motsvarande nivå. Men på det stora hela är utvecklingen inte överraskande. På många arbetsplatser har enklare uppgifter gradvis rationaliserats bort. De kvarvarande sysslorna ställer höga krav på både sakkunskaper och analysförmåga – kompetens som en akademisk utbildning kan ge.

Men på samma sätt som det krävs förståelse och respekt för den kunskap högskoleutbildning ger, fordras också insikt om att det går att skaffa sig kompetens även på andra sätt. Snarare än krav på specifik utbildning krävs därför bättre system för att jämföra de sökandes verkliga kompetens – oavsett om den har sin grund i färska studier eller mångårig erfarenhet.

Bara på det viset kan statens rekrytering sätta rätt person på rätt plats.

Alexander Armiento
chefredaktör

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.