Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Rätt person på rätt plats

Personliga egenskaper får allt större betydelse när staten anställer nya medarbetare. Det ställer höga krav också på dem som genomför rekryteringen.

Högre utbildning – och god förmåga att samarbeta och kommunicera. Det är uttalade krav för allt fler jobb i staten, något som rekryterare vittnar om i detta nummer av ST Press.

Utvecklingen speglar en allmän trend på arbetsmarknaden. Men medan jobbannonser i näringslivet i många år innehållit ord som »social kompetens« och »kundorientering« var statliga arbetsgivare länge mest intresserade av formella meriter. 

Förändrade förväntningar på den statliga förvaltningen har dock inneburit att det blivit allt viktigare att de anställda är duktiga på att kommunicera med allmänheten. De förväntas också i allt större utsträckning kunna samverka med kolleger för att möta nya och komplexa utmaningar.

Det är förmågor som inte bara hänger på formella meriter. När de får större tyngd är det naturligt att de personliga egenskaperna uppvärderas vid rekrytering. I grunden är ett sådant helhetsperspektiv sunt. Men det innebär också en risk för ökad subjektivitet i bedömningarna. Med de nya kraven på de sökande följer därför också nya krav på dem som rekryterar.

För att upprätthålla medborgarnas förtroende måste den statliga förvaltningens beslut vara välgrundade och transparenta. Det gäller inte minst besluten om vem som ska få anställning på myndigheterna. Sådana avgöranden får inte smutsas ned av misstankar om att godtycke, svågerpolitik eller korruption spelat in.

Det är rimligt att ställa högre krav på rekryteringsprocessen när vi anställer dem som ska arbeta på statens och medborgarnas uppdrag än när ett ordinärt småföretag letar efter en ny medarbetare. Därför har vi regler om att anställning vid myndigheterna ska grundas på »förtjänst och skicklighet«.

När de personliga egenskaperna får en ökande betydelse måste arbets­givare och fack gemensamt säkerställa att även dessa bedöms på ett professionellt och rättssäkert sätt, utifrån i förväg fastställda metoder och kriterier. Och att de krav som ställs är rimliga – och inte bottnar i ett önsketänkande som stänger ute begåvade människor som kan bidra till verksamheten.

Också kraven på formella meriter måste övervägas noggrant. I förra numret av ST Press beskrevs hur krav på högskoleutbildning blivit allt vanligare inom staten – som redan är den sektor på arbetsmarknaden där utbildnings­nivån är högst.

I några fall kan det finnas skäl att ifrågasätta om kraven verkligen matchas av arbetsuppgifter på motsvarande nivå. Men på det stora hela är utvecklingen inte överraskande. På många arbetsplatser har enklare uppgifter gradvis rationaliserats bort. De kvarvarande sysslorna ställer höga krav på både sakkunskaper och analysförmåga – kompetens som en akademisk utbildning kan ge.

Men på samma sätt som det krävs förståelse och respekt för den kunskap högskoleutbildning ger, fordras också insikt om att det går att skaffa sig kompetens även på andra sätt. Snarare än krav på specifik utbildning krävs därför bättre system för att jämföra de sökandes verkliga kompetens – oavsett om den har sin grund i färska studier eller mångårig erfarenhet.

Bara på det viset kan statens rekrytering sätta rätt person på rätt plats.

Alexander Armiento
chefredaktör

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.