Annons:

Reformplaner riskerar förhinder

Regeringens programförklaring rymmer flera angelägna förslag – men det gäller också att få stöd för dem i riksdagen. Och planerna på nedskärningar på myndigheterna väcker oro.

Sverige har fått en ny regering. I flera frågor pekar statsminister Stefan Löfven ut en ny riktning för politiken – även om det ännu är osäkert vilka förslag Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommer att få igenom i riksdagen.

Regeringsförklaringen innehåller dock flera angelägna åtgärder, inte minst för att skapa förutsättningar för tillväxt och nya jobb. Grunddragen i planerna på upprustning och utbyggnad av järnvägnätet och andra investeringar i infrastruktur finns det bred politisk enighet kring. Nu måste de snabbt bli verklighet.

Men en god infrastruktur som bidrar till utveckling i hela landet består inte bara av spår och vägar. I regeringsförklaringen understryks vikten av närhet till högskolor och forskning. Regeringspartierna måste inse att även andra offentliga verksamheter som ger service till medborgarna och erbjuder jobb för högutbildade behövs. Nedskärningar får inte leda till att polisstationer och myndigheters lokalkontor stängs.

Den nya regeringen planerar fler reformer som förhoppningsvis kan få riksdagens stöd. Höjt tak i a-kassan har varit en av de frågor TCO prioriterat högst inför valet – det ser nu ut att bli verklighet. ST har krävt regler som kan tygla missbruk av visstidsanställningar – även detta finns med. Att arbetslivsforskningen ska få ökade resurser är också betydelsefullt. Regeringspartierna vill även stärka forskningen i stort – särskilt glädjande är att man skriver att unga forskares villkor ska förbättras.

Det finns brett stöd för ambitionen att reformera Arbetsförmedlingen – och planerna är välkomna. I detta nummer av Publikt ges en inblick i arbetsförmedlarnas vardag, hårt styrd av byråkratiska regler och krav på detaljerad rapportering. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, vill se mindre detaljstyrning och större utrymme för professionella bedömningar. Även om partiernas visioner för Arbetsförmedlingen i övrigt spretar en del bör de kunna enas om det. Det är viktigt att den nya regeringen också avstår från nya komplexa stödformer – nu behövs i stället enklare och mindre stelbenta system.

Stefan Löfven vill även föra en dialog med fack och arbetsgivare för att hitta lösningar för arbetsmarknaden. Det är en klok strategi. Inte minst på arbetsgivarna vilar ett tungt ansvar att medverka till att stärka kompetensutvecklingen och förbättra rehabiliteringen för sjuka.

Ansvaret för den statliga förvaltningen axlas av civilminister Ardalan Shekarabi, S, som i en intervju med Publikt kallar det »ett drömområde« och säger sig vilja ta fram nya styrmodeller som sätter medarbetarna i fokus. Det kan låta bra, men det är oklart vad det kommer att innebära.

Bekymmersamt är dock att Socialdemokraterna före valet meddelat att man kommer att genomföra den breda besparing på myndigheternas anslag som Alliansen aviserat. Det kan leda till ännu färre medarbetare där arbetssituationen redan är pressad – med stress och försämrad service som följd. Här bör regeringen tänka om under arbetet med budgetpropositionen.


Alexander Armiento,

chefredaktör

  

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatskontoret vill uppmärksamma jävsproblematiken i offentlig förvaltning. Myndigheten har därför tagit fram en skrift som vänder sig till chefer och medarbetare i både statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för att myndigheten skickat ut ett beslut som inte var komplett, utan att informera mottagaren att det fanns fler än en sida i beslutet.
STNyhetFörra året minskade antalet yrkesverksamma medlemmar med över 600. Trots det slog förbundet rekord med drygt 10 000 medlemsinträden totalt. ”Hade inte katastrofen på Arbetsförmedlingen hänt så hade vi ökat ganska mycket”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
PolisenNyhetFrån slutet av februari blir sex månaders aspirantutbildning en obligatorisk del av polisutbildningen för civilanställda inom polisen. Syftet är att göra utbildningen bättre och mer användbar för Polisen och Säpo.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.