Annons:

Reformplaner riskerar förhinder

Regeringens programförklaring rymmer flera angelägna förslag – men det gäller också att få stöd för dem i riksdagen. Och planerna på nedskärningar på myndigheterna väcker oro.

Sverige har fått en ny regering. I flera frågor pekar statsminister Stefan Löfven ut en ny riktning för politiken – även om det ännu är osäkert vilka förslag Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommer att få igenom i riksdagen.

Regeringsförklaringen innehåller dock flera angelägna åtgärder, inte minst för att skapa förutsättningar för tillväxt och nya jobb. Grunddragen i planerna på upprustning och utbyggnad av järnvägnätet och andra investeringar i infrastruktur finns det bred politisk enighet kring. Nu måste de snabbt bli verklighet.

Men en god infrastruktur som bidrar till utveckling i hela landet består inte bara av spår och vägar. I regeringsförklaringen understryks vikten av närhet till högskolor och forskning. Regeringspartierna måste inse att även andra offentliga verksamheter som ger service till medborgarna och erbjuder jobb för högutbildade behövs. Nedskärningar får inte leda till att polisstationer och myndigheters lokalkontor stängs.

Den nya regeringen planerar fler reformer som förhoppningsvis kan få riksdagens stöd. Höjt tak i a-kassan har varit en av de frågor TCO prioriterat högst inför valet – det ser nu ut att bli verklighet. ST har krävt regler som kan tygla missbruk av visstidsanställningar – även detta finns med. Att arbetslivsforskningen ska få ökade resurser är också betydelsefullt. Regeringspartierna vill även stärka forskningen i stort – särskilt glädjande är att man skriver att unga forskares villkor ska förbättras.

Det finns brett stöd för ambitionen att reformera Arbetsförmedlingen – och planerna är välkomna. I detta nummer av Publikt ges en inblick i arbetsförmedlarnas vardag, hårt styrd av byråkratiska regler och krav på detaljerad rapportering. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, vill se mindre detaljstyrning och större utrymme för professionella bedömningar. Även om partiernas visioner för Arbetsförmedlingen i övrigt spretar en del bör de kunna enas om det. Det är viktigt att den nya regeringen också avstår från nya komplexa stödformer – nu behövs i stället enklare och mindre stelbenta system.

Stefan Löfven vill även föra en dialog med fack och arbetsgivare för att hitta lösningar för arbetsmarknaden. Det är en klok strategi. Inte minst på arbetsgivarna vilar ett tungt ansvar att medverka till att stärka kompetensutvecklingen och förbättra rehabiliteringen för sjuka.

Ansvaret för den statliga förvaltningen axlas av civilminister Ardalan Shekarabi, S, som i en intervju med Publikt kallar det »ett drömområde« och säger sig vilja ta fram nya styrmodeller som sätter medarbetarna i fokus. Det kan låta bra, men det är oklart vad det kommer att innebära.

Bekymmersamt är dock att Socialdemokraterna före valet meddelat att man kommer att genomföra den breda besparing på myndigheternas anslag som Alliansen aviserat. Det kan leda till ännu färre medarbetare där arbetssituationen redan är pressad – med stress och försämrad service som följd. Här bör regeringen tänka om under arbetet med budgetpropositionen.


Alexander Armiento,

chefredaktör

  

Bli den första att tycka till!
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.