Annons:

Reformplaner riskerar förhinder

Regeringens programförklaring rymmer flera angelägna förslag – men det gäller också att få stöd för dem i riksdagen. Och planerna på nedskärningar på myndigheterna väcker oro.

Sverige har fått en ny regering. I flera frågor pekar statsminister Stefan Löfven ut en ny riktning för politiken – även om det ännu är osäkert vilka förslag Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommer att få igenom i riksdagen.

Regeringsförklaringen innehåller dock flera angelägna åtgärder, inte minst för att skapa förutsättningar för tillväxt och nya jobb. Grunddragen i planerna på upprustning och utbyggnad av järnvägnätet och andra investeringar i infrastruktur finns det bred politisk enighet kring. Nu måste de snabbt bli verklighet.

Men en god infrastruktur som bidrar till utveckling i hela landet består inte bara av spår och vägar. I regeringsförklaringen understryks vikten av närhet till högskolor och forskning. Regeringspartierna måste inse att även andra offentliga verksamheter som ger service till medborgarna och erbjuder jobb för högutbildade behövs. Nedskärningar får inte leda till att polisstationer och myndigheters lokalkontor stängs.

Den nya regeringen planerar fler reformer som förhoppningsvis kan få riksdagens stöd. Höjt tak i a-kassan har varit en av de frågor TCO prioriterat högst inför valet – det ser nu ut att bli verklighet. ST har krävt regler som kan tygla missbruk av visstidsanställningar – även detta finns med. Att arbetslivsforskningen ska få ökade resurser är också betydelsefullt. Regeringspartierna vill även stärka forskningen i stort – särskilt glädjande är att man skriver att unga forskares villkor ska förbättras.

Det finns brett stöd för ambitionen att reformera Arbetsförmedlingen – och planerna är välkomna. I detta nummer av Publikt ges en inblick i arbetsförmedlarnas vardag, hårt styrd av byråkratiska regler och krav på detaljerad rapportering. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, vill se mindre detaljstyrning och större utrymme för professionella bedömningar. Även om partiernas visioner för Arbetsförmedlingen i övrigt spretar en del bör de kunna enas om det. Det är viktigt att den nya regeringen också avstår från nya komplexa stödformer – nu behövs i stället enklare och mindre stelbenta system.

Stefan Löfven vill även föra en dialog med fack och arbetsgivare för att hitta lösningar för arbetsmarknaden. Det är en klok strategi. Inte minst på arbetsgivarna vilar ett tungt ansvar att medverka till att stärka kompetensutvecklingen och förbättra rehabiliteringen för sjuka.

Ansvaret för den statliga förvaltningen axlas av civilminister Ardalan Shekarabi, S, som i en intervju med Publikt kallar det »ett drömområde« och säger sig vilja ta fram nya styrmodeller som sätter medarbetarna i fokus. Det kan låta bra, men det är oklart vad det kommer att innebära.

Bekymmersamt är dock att Socialdemokraterna före valet meddelat att man kommer att genomföra den breda besparing på myndigheternas anslag som Alliansen aviserat. Det kan leda till ännu färre medarbetare där arbetssituationen redan är pressad – med stress och försämrad service som följd. Här bör regeringen tänka om under arbetet med budgetpropositionen.


Alexander Armiento,

chefredaktör

  

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.