Annons:
AMBASSADER
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Regeringen vill inte ha en dialog om förvaltningen

Regeringen lägger ned ambassader utan eftertanke, skriver Peter Hultqvist, S, i ett svar till Margareta Pålsson och Per Bill, M, som därefter avslutar debatten om nedskärningarna inom Regeringskansliet.

Regeringskansliet visar upp ett ekonomiskt överskott på sammanlagt cirka 700 miljoner kronor under 2009 och 2010. Under de senaste fyra åren har kostnaden för Regeringskansliet ökat med cirka 1,1 miljarder kronor. Detta sker samtidigt som statliga myndigheter och verk runt om i landet åläggs att rationalisera och spara. Till och med regeringens eget finansdepartement pekar i ett dokument på att det finns möjlighet till effektiviseringar i Regeringskansliet.

När nu riksdagsmajoriteten mot bakgrund av överskotten beslutat om en ramsänkning med 300 miljoner kronor, så väljer regeringen att omedelbart ta fram en lista med ambassader
som man snabbt beslutar sig för att lägga ned. Det sker ingen
eftertanke eller närmare utredning. Även vårt förslag om en
gemensam parlamentarisk grupp som ser över hela utrikesförvaltningen avvisas. Uppen­barligen vill inte regeringen ha dialog utan är mest intresserad av att försöka skylla sina beslut på oppositionen. Det är inte ett ansvarsfullt agerande.

Att Margareta Pålsson och Per Bill försöker göra ett nummer av att Sverigedemokraterna stödde de rödgrönas förslag i riksdagsomröstningen klingar falskt. Under de 122 huvudvoteringar som ägde rum i riksdagen under hösten, fick regeringen stöd av SD i 91 voteringar. I endast åtta fall stödde SD förslag som kom från ett eller flera rödgröna partier. Pålsson och Bill kastar sten när de själva sitter i glashus!

Peter Hultqvist
Gruppledare för Socialdemokraterna i konstitutionsutskottet

 

 

 

Svar: Nedskärningarna en följd av rödgrön samverkan med SD

 

Regeringen har tagit fram en lista med ambassader som ska läggas ner. Detta sker utan eftertanke eller närmare utredning, skriver Peter Hultqvist.

Att nedskärningarna inom Regeringskansliet skulle ske utan eftertanke och utredning är helt fel. Den beslutade besparingen har fördelats med hänsyn till departementens budget, vilket betyder att ett stort departement som UD, med cirka 1 300 medarbetare, måste spara 135 miljoner kronor, medan ett litet departement, som arbetsmarknadsdepartementet, med färre än hundra anställda, drabbas av besparingskrav på cirka tre miljoner.

Samtidigt är det viktigt att påminna om att nedläggningen av utlandsmyndigheterna varken är önskvärd, rimlig eller motiverad. Den genomförs endast som ett resultat av den av Socialdemokraterna framtvingade besparingen på anslaget till Regeringskansliet. Det är därför märkligt att Socialdemokraterna hävdar att de inte har något ansvar för beslutet.

Avslutningsvis kan vi också konstatera att om de rödgröna inte hade samverkat med Sverigedemokraterna och tvingat fram en besparing på 300 mil-
joner kronor på Regeringskansliet så hade vi sluppit att skära ned. I slutändan är det medborgarna och de anställda i Regeringskansliet som drabbas.

Margareta Pålsson, Riksdagsledamot (M)                            

Per Bill, Riksdagsledamot (M)

Bli den första att tycka till!
RättsväsendetNyhetLagrådet ställer sig bakom regeringens förslag om en ny lag om dataavläsning. Lagrådet konstaterar dock att det nya tvångsmedel som regeringen föreslår är mycket integritetskränkande och därför bara kan få tillämpas vid allvarlig brottslighet.
NyhetArbetstagarna vid migrationsdomstolarna måste få en acceptabel arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning. Skjut till mera pengar, kräver ST och Saco-S i en gemensam skrivelse till socialförsäkringsutskottet.
KronofogdenNyhetKronofogden har fått ett extra anslag på 65 miljoner kronor för att öka indrivningen riktad mot kriminellas lyxvaror, uppger SVT. Avsikten är bland annat att fler brottsoffer ska få ut sina skadestånd.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

ArbetsförmedlingenNyhetNär arbetslösa tvingas åka till grannkommunen för att söka jobb kan det ses som en arbetsmarknadspolitisk insats, tycker Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg i en intervju med Arbetet.
ArbetsmarknadNyhetDet är stora skillnader mellan nyanländas etablering i Arbetsförmedlingens regi, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en studie. Nyanlända män klarar sig dubbelt så bra som nyanlända kvinnor.
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.