Annons:
Bild:Mostphotos
Återhämtning
Fördjupning
AVAlexander ArmientoSusanne Eriksson0 kommentarerTyck till!

Så fixar du vilan under semestern

Semester betyder förhoppningsvis vila. För att sommarledigheten ska ge ny energi finns det några saker som det är bra att tänka på.
 1. Avsluta jobbet
  Försök att i god tid göra en lista över det som måste klaras av innan semestern. Be chefen om hjälp att prioritera om tiden inte räcker. Skriv också en lista på vad du ska komma ihåg att göra efter semestern.

 2. Planera lagom
  Genom att planera ledigheten ökar känslan av kontroll och du kan påverka mängden aktiviteter, resor och besök. Men tänk på att alltför mycket planering också kan skapa stress.

 3. Koppla ned
  Stäng av mejl och jobbmobil och ta en ordentlig paus från jobbet. Om du småjobbar titt som tätt får du inte någon sammanhängande tid till återhämtning.

 4. Ta det lagom lugnt
  Fundera över vilka aktiviteter som ger dig mest återhämtning. Försök att ta dig tid att göra vilsamma saker – eller ingenting alls. Men att vara fysiskt aktiv kan också ge ny energi, särskilt om du sitter stilla mycket i vardagen.

 5. Fånga dagsljuset
  Forskning visar att dagsljus är viktigt för hälsa och välmående. Om du tillbringar dina arbetsdagar inomhus, passa på att vara ute under semestern.

 6. Prioritera sömnen
  Passa på att sova ordentligt under ledigheten. Sömn behövs för att hjärnan ska återhämta sig och bearbeta intryck. Under sömnen minskar också produktionen av stresshormonet kortisol.

Tuppluren har en lång historia
En tupplur är en kort vila. Forskning visar att en tupplur kan sänka blodtrycket och på så sätt minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Lur har enligt Språktidningen använts i betydelsen "lätt sömn, kort slummer, blund" sedan 1700-talet. Tupplur är belagt sedan 1843 och syftar på den korta stund då tuppar, gärna på ett ben, står
och tar sig en lur.

Olika sysslor ger olika mycket kraft
Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet delar in hemma- och fritidsaktiviteter i olika typer, som har olika värde för vår återhämtning:

 • Pliktaktiviteter är arbetsrelaterade uppgifter hemma, som att betala räkningar och städa. Uppgifterna är en vanlig källa till stress och innebär ingen återhämtning.
 • Lågansträngningsaktiviteter kan vara att titta på tv, läsa en tidning, slöa på soffan. De antas vara av stor vikt för återhämtningen.
 • Sociala aktiviteter minskar belastningen och är kopplade till bättre återhämtning – med undantag för sådana sociala aktiviteter som man tvingas till mot sin vilja.
 • Fysisk aktivitet, exempelvis promenader och träning, stimulerar fysiologiska och psykologiska processer som gör att vi mår bra, visar forskning. Men för den som har ett fysiskt arbete eller är mentalt utmattad kan det vara bättre "att göra ingenting" under en tid, för att sedan övergå till lågintensiv aktivitet.
Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.