Annons:
Bild:Mostphotos
Återhämtning
Fördjupning
AVAlexander ArmientoSusanne Eriksson0 kommentarerTyck till!

Så fixar du vilan under semestern

Semester betyder förhoppningsvis vila. För att sommarledigheten ska ge ny energi finns det några saker som det är bra att tänka på.
 1. Avsluta jobbet
  Försök att i god tid göra en lista över det som måste klaras av innan semestern. Be chefen om hjälp att prioritera om tiden inte räcker. Skriv också en lista på vad du ska komma ihåg att göra efter semestern.

 2. Planera lagom
  Genom att planera ledigheten ökar känslan av kontroll och du kan påverka mängden aktiviteter, resor och besök. Men tänk på att alltför mycket planering också kan skapa stress.

 3. Koppla ned
  Stäng av mejl och jobbmobil och ta en ordentlig paus från jobbet. Om du småjobbar titt som tätt får du inte någon sammanhängande tid till återhämtning.

 4. Ta det lagom lugnt
  Fundera över vilka aktiviteter som ger dig mest återhämtning. Försök att ta dig tid att göra vilsamma saker – eller ingenting alls. Men att vara fysiskt aktiv kan också ge ny energi, särskilt om du sitter stilla mycket i vardagen.

 5. Fånga dagsljuset
  Forskning visar att dagsljus är viktigt för hälsa och välmående. Om du tillbringar dina arbetsdagar inomhus, passa på att vara ute under semestern.

 6. Prioritera sömnen
  Passa på att sova ordentligt under ledigheten. Sömn behövs för att hjärnan ska återhämta sig och bearbeta intryck. Under sömnen minskar också produktionen av stresshormonet kortisol.

Tuppluren har en lång historia
En tupplur är en kort vila. Forskning visar att en tupplur kan sänka blodtrycket och på så sätt minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Lur har enligt Språktidningen använts i betydelsen "lätt sömn, kort slummer, blund" sedan 1700-talet. Tupplur är belagt sedan 1843 och syftar på den korta stund då tuppar, gärna på ett ben, står
och tar sig en lur.

Olika sysslor ger olika mycket kraft
Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet delar in hemma- och fritidsaktiviteter i olika typer, som har olika värde för vår återhämtning:

 • Pliktaktiviteter är arbetsrelaterade uppgifter hemma, som att betala räkningar och städa. Uppgifterna är en vanlig källa till stress och innebär ingen återhämtning.
 • Lågansträngningsaktiviteter kan vara att titta på tv, läsa en tidning, slöa på soffan. De antas vara av stor vikt för återhämtningen.
 • Sociala aktiviteter minskar belastningen och är kopplade till bättre återhämtning – med undantag för sådana sociala aktiviteter som man tvingas till mot sin vilja.
 • Fysisk aktivitet, exempelvis promenader och träning, stimulerar fysiologiska och psykologiska processer som gör att vi mår bra, visar forskning. Men för den som har ett fysiskt arbete eller är mentalt utmattad kan det vara bättre "att göra ingenting" under en tid, för att sedan övergå till lågintensiv aktivitet.
Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter har ökat sina lokalytor och hyreskostnader i Stockholmsområdet mellan 2017 och 2018, enligt en analys från Ekonomistyrningsverket, ESV. Ökningen bedöms fortsätta till och med 2020.
TEKNISKA MUSEETNyhetUnder en inspektionsrunda på ett antal av landets museibutiker upptäckte Kemikalieinspektionen att Tekniska museet sålde en nyckelring och en usb-laddare som innehåller cancerframkallande ämnen. Nu åtalsanmäls museet.
STATSFÖRVALTNINGNyhetSju myndigheter med uppdrag inom analys och utvärdering ska slås ihop, föreslår en statlig utredning. Men förslaget möts av kritik från berörda myndigheter, visar Publikts genomgång av remissvaren.
NattarbeteFördjupningDeras skift börjar när det skymmer och ­slutar när dagen gryr. Ändå tycker de att ­nattpasset på flygplatsen har sina ljusa sidor. Thomas Wikstrand håller koll på säkerheten på Arlanda under dygnets mörka timmar.
StatsförvaltningNyhetTillitsdelegationen vill ge Arbetsgivarverket ett tydligt uppdrag att, med stöd av Statskontoret och ESV, stödja myndigheternas arbete med att utveckla tillitsbaserad styrning och ledning inom staten.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMyndigheter varnar för att möjligheten att väcka dröjsmålstalan om väntetiden på ett beslut blir längre än sex månader kan leda till ännu längre väntetider, rapporterar SVT. Ett exempel är medborgarskapsärenden.
ArbetsmiljöNyhetOffentliganställda ­känner större engagemang i sitt arbete än privatanställda, och kvinnor gör det i ännu högre utsträckning än män, enligt en studie från det finländska Arbetshälsoinstitutet och det belgiska universitetet KU Leuven.
StatsförvaltningNyhetArbetet med jämställdhetsintegrering inom de statliga myndigheterna ska fortsätta. Regeringens argument anser att det är en rättvisefråga, men också att det handlar om kvalitet och träffsäkerhet i offentlig verksamhet.
STATSFÖRVALTNINGNyhet17 av 26 tillfrågade myndigheter är skeptiska till regeringens förslag om att de ska bli tvungna att ansluta sig till vissa av Statens servicecenters ekonomitjänster. Flera myndigheter tror att det skulle leda till minskad effektivitet och ökade kostnader för administration, i stället för det omvända.
Debatt: StatsförvaltningenNyhetDe statliga myndigheterna har ett krav på sig att ständigt effektivisera sin verksamhet – men det system som är tänkt att öka produktiviteten leder till ständigt ökad arbetsbelastning för medarbetarna och borde skrotas, skriver Marcus Larsson och Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans i en debattartikel i Publikt.
DISKRIMINERINGNyhetDiskriminering av ”icke-vita” jobbsökande är betydligt större i Sverige och Frankrike än i exempelvis Tyskland och USA. Det visar en studie där forskare från flera länder gått igenom omfattande forskning.
ArbetsvillkorNyhetPå de flesta myndigheter får inte anställda som har en partner som är gravid ledigt med lön för att följa med till mödravården, visar Publikts granskning. ”Det känns förlegat”, säger Peter Aspman på Arbetsförmedlingen i Borlänge, som fick nej på sin ansökan.
NyhetSTs ordförande Britta Lejon är positiv till en hel del av tillitsdelegationens slutsatser. "Men det räcker inte med tankar om tillitsbaserad styrning för att det ska kunna bli verklighet", säger hon till Publikt.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer ett bemanningsföretag inför Arbetsdomstolen, AD, sedan bolaget vägrat en kvinna med funktionsnedsättning anställning på deltid. DO kräver att kvinnan får ett skadestånd om 80 000 kronor.
RiksarkivetNyhetÖkande lokalkostnader är ett av skälen till att Riksarkivets ekonomi är svårt ansträngd, menar riksarkivarie Karin Åström Iko. Under hösten har myndigheten gjort sig av med ett trettiotal tjänster via pensionsavgångar och riktade erbjudanden.
ESTONIAKATASTROFENNyhetTom Johnson, STs andre vice ordförande, var en av de 989 personer som gick ombord på M/S Estonia i Tallinn den ödesdigra dagen för 25 år sedan. 852 av dem kom aldrig fram till Stockholm – bland dem 63 fackligt aktiva i hans ST-sektion. ”När jag frös som mest på morgonen tänkte jag att det tar slut här på flotten”, säger han.
EUNyhetEUs revisorer är fortfarande inte nöjda med EUs ekonomiska redovisning. I årets revisionsrapport uttalar sig revisorerna med reservation för att det finns hög risk inom utgiftsområden som landsbygdsutveckling och sammanhållning.
PolisenNyhetPolisen genomför två åtgärder för att förbättra arbetet mot hedersrelaterade brott, uppger Ekot. Det handlar dels om en bred utbildningsinsats, dels om att införa en rutin för att alltid göra en bedömning av om ett brott är hedersrelaterat.
ArbetsmarknadNyhetDen som har ett nystartsjobb eller någon annan typ av subventionerad anställning har svag ställning på arbetsmarknaden och stor risk för långtidsarbetslöshet, enligt en ny rapport från IFAU.
KRONOFOGDENNyhetEtt antal kvinnor har anmält till arbetsgivaren att de blivit utsatta för sexuella trakasserier i samband med en konferens inom Kronofogden. ”Arbetsgivaren tar just nu tag i den här händelsen enligt alla riktlinjer”, säger STs avdelningsordförande Malin Almkvist Klaesson till Publikt.
RättsväsendetNyhetRegeringen kräver att myndigheterna inom rättskedjan redovisar sin bedömning av hur de framtida volymerna inom verksamheterna kommer att utvecklas. Enligt regeringen krävs en helhetssyn på resursbehovet.
HögskolanNyhetDe stora regionala skillnaderna när det gäller högskolestudier består. Skillnaderna är stora mellan län och mellan kommuner. I alla län är det främst personer med högutbildade föräldrar som går vidare till högskolan, enligt UKÄ.
PolisenNyhetOckså den med civil bakgrund som går polisutbildning ska kunna tjänstgöra som polisaspirant, anser regeringen. Det ska förstärka möjligheterna för polisens civilanställda att få polisiära befogenheter.
InternationelltNyhetJämställdhetsmyndigheten deltar i ett tvåårigt projekt där Sverige tillsammans med andra Östersjöländer ska arbeta för att stoppa människohandel för tvångsarbete.