Annons:
ST Press har tittat in i framtiden och låtit fem ST-medlemmar berätta om sina arbetsplatser. Bild:Anna Harvard
Framtid
Fördjupning
AVSofia Brax0 kommentarerTyck till!

Så ser jobbet ut år 2025

Trånga lokaler fyllda med avancerad teknik, många äldre med­arbetare, kommunikation med kolleger världen över, mindre tid på kontoret. ST Press tittar in i framtiden och låter fem ST-medlemmar berätta om sina arbetsplatser.

Arbetet är flexibelt – kontoren också

"Jag brukar göra första arbetspasset hemma i soffan i mjukisbyxor. Och så kollar jag vem som bokat in sig på mötesoch arbetsplatser på jobbet, för att se om det är värt besväret att ta sig in. Många dagar är det ärligt talat inte det. Blir jag rastlös drar jag ner till Kneget, min favoritjobberia. Det är som ett schyst kafé med grym bandbredd, de har till och med skrivbord om man vill ha, och små mötesrum. Förr fick man ständigt köpa nya latte för att berättiga sin närvaro, men alla blev så tjocka. Numera har jag årskort hos hela kedjan, arbetsgivaren betalar. I dag ska jag träffa en kund inne i stan. Det betyder att jag kan ta min förinbokade virtuella nätverkskonferens på tåget om jag bokar ett avskilt multimediabås. Är det mycket att göra hos kunden kanske jag jobbar därifrån ett par timmar. Sedan åker jag till kontoret. Vi ska ha möte kring ett nytt projekt och är inbokade i bolagets bästa lounge, med pixeltapet från golv till tak. För säkerhets skull har jag reserverat en skrivbordsplats efteråt också. Säga vad man vill om soffan, men det är trots allt rätt härligt när bord, stol och belysning rattar in sig automatiskt på mina ergonomiska inställningar så fort jag sätter fingret mot styrplattan. Min personliga tränare på jobbet brukar tjata om det också, att det är bättre för min rygg om jag jobbar mer inne på kontoret."

Erik, 42, verksamhetsutvecklare

Funktionerna för att kommunicera via bild, ljud och text blir hela tiden bättre, billigare och mer mobila. Under en arbetsdag kommer vi att samspela med andra människor i fysiska rum, men också i virtuella rum, och i videosamtal. Det gör det enkelt att hålla kontinuerlig kontakt i internationella nätverk, förutspår Kungliga Ingenjörs- och vetenskapsakademin, IVA, i en framtidsrapport. Detta får stor påverkan på hur arbetet organiseras. Det blir allt mer så kallat flexarbete: man jobbar där man råkar vara.

Detta påverkar också utformningen av arbetsplatsen. Businessparker i industriområden är ute, alla vill in i stadskärnorna, där kvadratmetrarna är dyra och måste användas effektivt. Kontoren får mer karaktär av mötesplats. Antalet skrivbordsplatser går att minska med minst 30 procent, folk är ju ändå inte där. Flexkontor, utan personliga platser, väntas får stort genomslag, enligt en avhandling av KTH-arkitekten Christina Bodin Danielsson. På flexkontoret bokar man in sig på en plats som är ledig. Det kan finnas olika typer att välja på: för kreativt teamarbete, för tyst arbete och för koncentrerade möten. Kanske finns det också utrymmen för att varva ned. Det öppna kontorslandskapet försvinner, på grund av sin negativa inverkan på hälsa och välbefinnande.

 • Så kan det bli:
  Mysbyxa ger status
  Det är inte alla förunnat att ägna sig åt det gränslösa flexarbetet. Här finns det en tydlig klass- och genusaspekt. Ju högre upp i hierarkin, ju mer du jobbar med kunskaps­arbete, desto större flexibilitet. Men den som arbetar med människor, till exempel inom service eller omsorg, kommer förstås att vara mer bunden till sin arbetsplats. Kanske blir mjukisbyxor något av en statusmarkör i framtiden?

 

Arbets­platsen och arbetskraften är global

"Vi byter snart system och hade en stor genomgång av det nya med supporten i Bengaluru i dag. Vi har en interaktiv helväggsskärm på ena kortsidan av mötesrummet, och när vi använder den känns det ta mig tusan som att hela gänget bara sitter på andra sidan om en glasskiva, fast de är i Indien. När det gäller tekniska grejer pratar vi alltid engelska, men det som sägs översätts ju också automatiskt på skärmen, om man behöver lite stöd. Deras chef, Amala, sköt ut en betaversion direkt på väggen. De som ville kunde gå fram och testa nya gränssnittet direkt. (Det märks ganska tydligt vilka som haft dataslöjd i skolan...) Yunes, vår lokala IT-chef, var riktigt nöjd. Vi hade en himla tur som lyckades plocka honom direkt från högskolan i Kairo. Jag undrar hur det ska gå när han drar vidare till Kanada om ett år..."

Mira, 30, informatör

Skärm och tangentbord kommer fortfarande att behövas för att skapa information. Men formerna för att konsumera den, och för att kommunicera, kommer att utvecklas mycket, berättar Daniel Akenine, nationell teknikchef på Microsoft. Det går att projicera högupplöst information på stora glasskivor eller visa den trådlöst på pixeltapetserade väggar. I båda fallen styr du vad som visas genom armrörelser och ansiktsuttryck som avläses av sensorer. En billigare teknik, som kräver mindre bandbredd, är det virtuella mötet, där du har din egen avatar, som rör sig precis som du själv tack vare en sensor på skrivbordet. Kommunikationen underlättas av automatisk realtidsöversättning som klarar både tal och skrift, något som väntas bli verklighet snart.

Det lär bli vanligt att verksamhetsstöd som inte är språkberoende outsourcas till andra länder. Vi kommer också att få se en hel del arbetskraftsinvandring, säger Thomas Niedomysl på Institutet för framtidsstudier. Det handlar om högkvalificerat, ofta tekniskt arbete. Den internationella konkurrensen om de här medarbetarna kommer att vara stor. Kanske får vi se en expertkår som flyttar från land till land.

Men det kommer också att behövas arbetskraftsinvandring för att klara lågstatusjobben, säger Torbjörn Lundqvist, också han på Institutet för framtidsstudier. Det kommer att bli större skillnader i samhället, om man inte aktivt gör insatser för att motverka det.

 • Så kan det bli:
  Dataslöjd
  Med den ökade digitaliseringen kommer ett ökat behov av att förstå tekniken. Kungliga Ingenjörs- och vetenskaps­akademien, IVA, har föreslagit ett nytt skolämne: »Dataslöjd«. Ämnet skulle innehålla källkritik, nätetik och teknik »och kan vara såväl kreativt och skapande som kritiskt och analyserande«.

  Se filmen
  Microsoft har gjort en film med sin framtidsvision om teknik som de tror kommer att finnas tillgänglig redan om tre till fem år. Sök på Youtube på »microsoft sustainability«.

 

Automatisk handläggning ger nya uppgifter

"De flesta här på huvudkontoret jobbar med att utveckla nya e-tjänster och förbättra dem vi redan har. Vi jobbar mycket i projekt, det är hela tiden nya ansikten, vilket i och för sig är trevligt, men det blir väl lite si och så med kontinuiteten. Vi har mycket kontakt med kolleger på andra myndigheter, även i andra EU-länder, för att byta erfarenheter. Annars är det mest pr-folk här i huset, och informatörer som ska se till att folk lyckas använda våra tjänster som det är tänkt. Dem är jag lite avundsjuk på, för de kan ansöka om att jobba en vända på vårt Australienkontor då och då, där de har hand om nattpassen. Och så har vi en ständigt växande juridisk avdelning, med all lagstiftning man ska ta hänsyn till. Och ett gäng specialisthandläggare som tar de snåriga fallen."

Magdalena, 60, tjänsteutvecklare

Rutinärenden kommer medborgarna att sköta genom e-tjänster online, ungefär som på dagens internetbanker. Eller via mobilen. Ärendena handläggs sedan av datorer.

– Den lösningen passar bäst när beslutsunderlaget är maskinellt tolkningsbart, säger Eva Sartorius, verksamhetsutvecklare på Skatteverket och tidigare anställd vid E-delegationen. Det kommer säkerligen gälla mer än hälften av alla ärenden 2025.

En del handläggare kommer fortfarande att behövas till mer komplexa ärenden. Resten av de anställda kommer huvudsakligen att ägna sig åt information, att hjälpa medborgarna använda e-tjänsterna. Här blir sociala medier ett viktigt verktyg. E-delegationen har redan satt upp riktlinjer för hur myndigheter ska använda sig av sådana.

- All icke myndighetsspecifik administration kan komma att centraliseras till ett centralt verksamhetsstöd. Ett förslag i den riktningen väntas snart från regeringen. Nästan all denna administration kommer att skötas automatiskt. Ett tänkbart nästa steg är outsourcning till privata aktörer.

-Mer än var tredje arbetstagare kommer att vara korttidsanställd eller inhyrd år 2025, förutspår Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef på TCO. Trenden med otrygga anställningsformer har funnits sedan 1990-talet. Men det finns krafter som verkar i motsatt riktning. En sådan är svårigheten att konkurrera om arbetskraft utan att erbjuda en trygg anställning. En annan att arbetsgivarna upptäcker hur dyrt det är med otrygg arbetskraft, som inte får den utveckling som behövs för verksamheten.

– Det är oerhört angeläget att facken och lagstiftningen har förutsättningar att se till att folk inte behandlas godtyckligt och missbrukas på arbetsmarknaden.

 • Så kan det bli:
  Kontor »down under«
  Redan i dag finns det svenska röntgenläkare i Sydney, som på australisk dagtid tolkar röntgenplåtar från svenska sjukhus när det är natt här. Så slipper man de kostnader och den ohälsa som nattarbetet innebär. Kanske blir det en lösning för den kundtjänst som behöver finnas när medborgarna ska göra sina ärenden online, framåt småtimmarna.

  Robotinsekter spionerar
  I och med att maskinerna tar över mer av rutinhandläggningen, finns det mindre och mindre skäl för den som är missnöjd att hota anställda. Desto mer hårdbevakade kommer datorhallarna och datorsystemen att behöva vara, enligt Eva Sartorius på E-delegationen. I teknikföretaget Canons framtidsrapport varnas det för att robotinsekter, framtagna för militära ändamål, skulle kunna användas för att spionera inne på kontor eller sprida virus.

 

Nytt ledarskap och en ny chefsprofession

"Det är lite kul att höra äldre chefskolleger berätta om hur de brukade hålla koll på närvaro och arbetstider, att medarbetarna verkligen var produktiva och inte gjorde för långa ärenden på lunchen. I dag är ju folk inte här så mycket, det känns ganska avlägset att lägga sig i hur de lägger upp sin dag. Bara de får gjort det de ska. Jag jobbar mycket med tillit och målstyrning. Det där ingår ju i grundkursen på Handels chefsprogram, det är nog svårare för de gamla självlärda cheferna som startade som handläggare. Nej, problemet är väl snarare de som jobbar för mycket, aldrig taggar ner och sedan går och bränner ut sig. Sådant har jag inte råd med. Där har jag ett nära och angeläget samarbete med facket och företagshälsovården."

Wilma, 29, avdelningschef

De frånvarande, flexjobbande medarbetarna kommer att kräva en ny typ av ledarskaps­filosofi. Kontrollfunktionen faller bort, i stället gäller det att bygga upp ett tillitsfullt klimat och ett socialt kapital inom organisationen, säger Susanna Toivanen på forskningscentret CHESS på Stockholms universitet.  Tidscheman, projektdeadlines och produktionsmål blir viktiga verktyg – de anställda får frihet under ansvar. Men det här gäller inte alla yrken, utan är som så mycket annat en klass- och genusfråga. Möjligheten att arbeta när som helst på dygnet innebär också vissa hälsorisker. När arbete och fritid flyter ihop gäller det att värna den livsviktiga återhämtningen. Det blir en utmaning för alla berörda parter.

En ny chefsprofession växer fram, med egen yrkesutbildning och egna yrkesvärderingar, säger Niklas Stenlås på Institutet för framtidsstudier. De nya cheferna har aldrig själva arbetat med kärnverksamheten, men kan i gengäld lätt byta mellan olika verksamheter. Här blir det en utmaning att se till att yrkesgrupper som ägnar sig åt själva produktionen (till exempel handläggare) inte förlorar sina karriärvägar, och därmed sin status. Redan i dag finns en tendens att många professioner allt mer förlorar monopolet på och kontrollen över sin yrkes­utövning.

 

Gamla och skröpliga arbets­kamrater

"Vi har en defibrillator på väggen bredvid kaffemaskinen på vårt kontor. Senast den användes var för ett halvår sedan, när Peter på utredningar fick ett plötsligt tryck över bröstet. Men det känns bra att den finns där. Arbetsgivaren har i och för sig örnkoll på alla oss mellan 55 och 85, det vill säga nästan halva avdelningen. Själv ska jag få ett chip insatt inom kort, för att hålla koll på hjärtaktiviteten och lite andra värden. Jag blir den sjunde på våningsplanet. Sedan kommer det att surra till i mobilen så fort företagshälsovården får ett automatlarm om något avvikande. Då är det bara att kvittera och tassa ner i deras lokal på entréplanet, bredvid vårt gym. Via trappan alltså. Hissknappen reagerar bara när de som är riktigt funktionshindrade trycker. Jag brukar intala mig att de har gjort så bara för att hålla ordning på våra tjocka och flåsande 30-åringar, även om de är ganska få. Jo… och så är jag med i ett pilotprojekt också, för oss äldre, och har fått en äkta vintagetelefon. En Diavox."

Ulf, 79, specialhandläggare

Samstämmiga befolkningsprognoser visar att industriländernas befolkningar åldras, de äldre generationerna blir större än de som kommer efter. Dels för att det föds färre barn, men också för att vi lever längre, tack vare den medicinska utvecklingen.

Detta leder till en påtaglig brist på arbetskraft. I Sverige finns den största reserven bland de äldre. De som kan kommer därför att jobba längre upp i åldrarna.

– Det kommer förstås att påverka kontorens utformning, med belysning, bullerdämpning och tillgänglighet, säger Susanna Toivanen på CHESS, Stockholms universitet, som forskar om framtidens kontorsarbetsplats.

En större andel av arbetskraften kommer att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och förslitningsskador. Forskningsrådet FAS förutspår att företagshälsovården kommer att få en mer framträdande roll, där målet blir att fånga upp folk innan de insjuknar.

E-hälsa lär bli stort, med till exempel regelbunden online­scanning av medarbetarnas hälso­läge och trådlös övervakning av deras hjärtverksamhet.

Många av de yngre medarbetarna kommer att vara i dåligt fysiskt skick. Den senaste folkhälsorapporten beskriver en överviktig generation som rör på sig för lite. Kanske behövs det gym och personliga tränare på jobbet för att de ska klara av arbetslivet. Och en arbetsplats utformad för att uppmuntra den naturliga rörelsen.

 • Så kan det bli:
  Funktionell retro
  Hur underlättar man för åldrande medarbetare att prestera så bra som möjligt? Psykologisk forskning visar att när man sätter äldre personer i en miljö där allt ser ut och låter precis som det gjorde i deras krafts dagar, så blir de piggare och klarar mer. Kanske kommer vi att se en retrotrend inom framtidens kontorsinredning.

  Aktiv hud
  Säker användarverifiering kommer att bli en av framtidens utmaningar, förutspår teknikföretaget Canon. I deras framtidsrapport finns fenomenet »active skin«, elektroniska kretsar som trycks direkt på huden, för ett slags kraftfulla fingeravtryck som både kan användas för att lagra data och för att förbättra identifieringen.
Bli den första att tycka till!
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med året innan, konstaterar organisationen Sveriges museer.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
HögskolanNyhetI de flesta fall lönar det sig med en högskoleutbildning. Men vissa utbildningar ger mer i lönekuvertet än andra. Det visar en analys från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
DigitaliseringNyhetÖkad användning av artificiell intelligens, AI, kan skapa ekonomiska värden inom offentlig förvaltning motsvarande cirka 140 miljarder kronor per år, enligt en rapport från Myndigheten för digital förvaltning, Digg.
ArbetsmarknadNyhetValidering är viktigt för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Det är en av de slutsatser som dras i Valideringsdelegationens slutbetänkande till regeringen.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket varslar om uppsägning av 146 anställda i Skåne, Stockholms, Västerbottens, Västernorrlands och Östergötlands län. ”Jag tycker att det är olyckligt att varsla just nu, samtidigt som vi ska göra en stor omorganisation”, säger Sanna Norblad, ordförande för ST inom Migrationsverket.
LantmäterietNyhetLantmäteriet har beslutat att ta bort möjligheten till friskvårdstimme och i stället höja friskvårdsersättningen. Både ST och Saco-S på myndigheten är kritiska till förändringen. I intranätets kommentarsfält rasar missnöjet, berättar anställda som Publikt varit i kontakt med.
ArbetsrättNyhetEU-kommissionen vill införa minimilöner i hela unionen. Inom den svenska fackföreningsrörelsen finns en stor oro för att planerna utgör ett hot mot den svenska modellen. Sverige skulle bli förlorare om de blir verklighet, anser TCO.
KriminalvårdenNyhetÄndrade regler kommer att innebära omfattande förändringar av Kriminalvårdens frivård. Villkorligt frigivna ska följas upp hårdare och fler drogtestas och få fotboja, skriver Dagens Nyheter.
DomstolarnaNyhet Domstolshandläggarna vid Värmlands tingsrätt har under flera år haft en dålig arbetsmiljö. Arbetsbelastningen är hög och många mår dåligt, enligt den anmälan som huvudskyddsombudet har gjort till Arbetsmiljöverket.
ARBETSMILJÖVERKETNyhetNär Arbetsmiljöverket flyttar sitt kontor från Stockholms innerstad till Solna krymper kontorsytan med mer än en tredjedel. ”Det är klart att det kan komma att påverka arbetsmiljön”, säger STs avdelningsordförande Marita Jonsson till Publikt.
KriminalvårdenNyhetRiksrevisionen har fått indikationer på att verksamheten vid Kriminalvårdens anstalter inte bedrivs på effektivast möjliga sätt, och har därför beslutat att inleda en granskning, skriver man i ett pressmeddelande. Anstalterna kostar cirka fem miljarder kronor per år.
PensionsmyndighetenNyhetPensionärernas riksorganisation, PRO, riktar skarp kritik mot de långa väntetiderna hos Pensionsmyndigheten. Den som söker bostadstillägg får vänta fem månader på besked, och ändringar tar ännu längre tid.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts till två års fängelse för vapenbrott. När mannen greps av polisen på allmän plats bar han skyddsväst och hade en skarpladdad pistol innanför byxlinningen. Den anställde har också anmälts till myndighetens personalansvarsnämnd.
KriminalvårdenNyhetEn anställd vid Kriminalvården ådrog sig allvarliga skador i samband med en övning i självförsvar på jobbet. Skadorna inträffade när instruktören skulle demonstrera hur man tar sig ur ett strypgrepp, rapporterar SVT.
SiSNyhetEn behandlingsassistent vid en av Statens institutionsstyrelses institutioner för vård av missbrukare åtalsanmäls av personalansvarsnämnden för brott mot tystnadsplikten. Den anställda ska ha lämnat sekretessbelagd information om en klient till dennes tidigare partner.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har förlängt hyresavtalen för åtta lokala kontor i avvaktan på en översyn av nedläggningsplanerna. Några av kontoren skulle redan ha stängts. Men det är inte klart att just dessa kontor får vara kvar på sikt, enligt myndighetens presstjänst.
Myndigheten för stöd till trossamfundNyhetPå nyårsafton avled Åke Göransson, chef för Myndigheten för stöd till trossamfund, i samband med en semesterresa till Rumänien. ”Vi sörjer en omtyckt och älskad chef”, säger Åsa E. Hole, ställföreträdande myndighetschef.
KRIMINALVÅRDENNyhetVid en personalfest inom Kriminalvården tog en manlig anställd två kvinnliga kolleger på baken och kysste den enas kind. Nu har myndighetens personalansvarsnämnd beslutat att han ska få löneavdrag.
SPÅRTRAFIKENNyhetSeko stämmer tågföretaget Arriva i Arbetsdomstolen för avskedandet av en tågvärd, som enligt företaget hotat en kollega med en brödkniv.
ÖppenhetNyhetI en departementspromemoria föreslås skärpta sekretessregler för statsanställda och deras tjänstepensioner. Det handlar om att skydda personliga uppgifter om drygt 1,1 miljoner enskilda personer.
ÖppenhetNyhetDen professor vid Göteborgs universitet som begärde att få ut kollegers e-post bröt inte mot lagen. Det konstaterar Justitiekanslern, JK, efter en anmälan, skriver Dagens Nyheter. JK har beslutat att lägga ner ärendet.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer Försäkringskassan i Arbetsdomstolen, AD, sedan myndigheten avbrutit provanställningen för en man som varit föräldraledig under en del av anställningstiden.
Statens servicecenterNyhetRegeringen har uppdragit åt den särskilde utredaren Sven-Erik Österberg att utreda hur lokal statlig service ska utvecklas. Uppdraget omfattar både att lämna förslag på var nya kontor i Statens servicecenters regi bör lokaliseras och att analysera vilka myndigheter som bör komma med i kontorens serviceutbud.
KRIMINALVÅRDENNyhetUnder hösten har skyddsombud larmat om att ett nytt kollektivavtal lett till ohälsa för personalen på nationella transportenheten utrikes vid Kriminalvården. Efter resultatlösa försök till omförhandling har ST nu sagt upp avtalet. Alla fackliga organisationer inom Kriminalvården har också sagt upp samverkansavtalet med arbetsgivaren.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Pensionsmyndigheten för orimligt långa kötider i telefon. Trots myndighetens ansträngningar att minska väntetiderna har de inte blivit kortare, konstaterar JO.
KRIMINALVÅRDENNyhetDet fattas runt 600 platser på Kriminalvårdens anstalter och på en del håll delar intagna rum. Facket menar att den akuta platsbristen äventyrar säkerheten och arbetsmiljön för personalen. ”Kriminalvården står inför den största utmaningen i modern tid”, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn till Publikt.
HögskolanNyhetEnligt regeringens regleringsbrev till universitet och högskolor ska arbetet med jämställdhetsintegrering fortsätta de kommande åren, kunskapslyftet återställas och arbetet för hållbar utveckling intensifieras.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen får i uppdrag att säkra en väl fungerande kontinuerlig fysisk närvaro och tillgänglighet i hela landet. ”Det finns personer som är i behov av fysiska möten och då ska Arbetsförmedlingen kunna tillhandahålla det, oavsett var i landet man bor”, sade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på dagens pressträff om myndighetens regleringsbrev för 2020.