Annons:
Bild:Janetta Nyberg
Semester
Ditt jobb
AVIngegerd Rönnberg0 kommentarerTyck till!

Så släpper du jobbet på semestern

Arbete och fritid växer ihop allt mer. Många tycker att det är självklart att vara nåbar för jobbet även på semestern. Att bära med sig konto­ret vart man än åker kan ge en känsla av kontroll, men också ökad stress.

– Under semestern bör ditt eget välmående vara i centrum. Försök att lägga jobbet åt sidan, njut av friheten, bryt vardagsmönstret och lev ett annorlunda liv. Arbetar du i inomhusmiljö kanske du vill vara utomhus och vistas i naturen, men har du ett väldigt rörligt arbete kanske du vill ta det lugnt, säger Gunnar Aronsson, professor i psykologi vid Stockholms universitet och expert på arbetshälsa.

Att göra »ingenting alls«, till exempel slappa i solstolen med en bok, är ingen dum idé, menar han.

– Men långresor kan dämpa jobbstressen, då förväntas du inte vara lika nåbar som i sommarhuset.

Constanze Leineweber är docent vid Stressforskningsinstitutet och fors­kar om stressen som konflikten mellan arbete och fritid skapar. Hon säger att det är viktigt att verkligen koppla av och helst släppa alla tankar på jobbet under semestern.

– Pröva att tillämpa lite KBT-terapi på dig själv. Vad är det värsta som kan hända om du inte kollar dina mejl eller ser om du har några missa­de samtal? Känner du ett väldigt tryck att vara nåbar kanske du ska prata med din chef och dina kolleger om situationen och fråga hur du ska hantera den.

Gunnar Aronsson menar att kravet på att vara nåbar under semestern inte enbart kommer från arbetsgivaren.

– Det kan uppstå en företagskultur där man förväntas svara i telefon och kolla mejl på kvällar och helger och det kan spilla över på semestern. I tider av nedskärningar på arbetsmarknaden vill anställda även kolla hur det går för projekt och bevaka sina intressen.

Det kan finnas situationer när det är viktigt att kolla mejl eller besvara jobbsamtal, menar Constanze Leine­weber.

– Allt behöver heller inte vara nega­tivt med det valet. Det kan vara ett glädjande besked du får eller en spännande artikel du vill läsa.

Hon råder anställda som inte kan eller vill släppa jobbet helt på semestern att sköta jobbärenden på en tidpunkt som omgivningen är införstådd med och tar hänsyn till.

– Tänk dock på att det är lätt att tiden vid datorn blir längre än planerat.

Bestämmer du dig för att vara uppkopplad under semestern är det ur hälsosynpunkt bäst att bestämma en skärmtid då du sitter vid datorn, kollar mejl och besvarar samtal.

– Tumma sedan inte på den regeln och åtgärda bara det som är akut, säger Gunnar Aronsson. I familjer kan det vara väldigt störande om en ägnar sig åt jobbsaker när man bestämt att semestern ska vara en tid av närvaro. Det kan störa relationen både till partnern och barnen och orsaka gräl.

Beslutet om du helt ska koppla bort jobbet eller vara uppkopplad då och då bör vara ditt eget. Men Constanze Leine­weber poängterar att det är arbets­givarens ansvar att se till så att anställda inte känner sig pressade att vara nåbara under sin ledighet.

– Människor försöker balansera sin tillvaro mellan arbetstid, egentid, tid med familj, tid med vänner och träningstid. Semestern behöver vara en frizon.

Gunnar Aronsson menar att när semestern nalkas är det lätt att varva upp och tänka på alla arbetsuppgifter som måste hinna bli klara.

– I sämsta fall kan du vara fylld av oro och utmattad när ledigheten börjar. Det kan ta flera dagar att stressa av och känna sig pigg igen.

För att undvika att hamna i en sådan situation gäller det att ta kontroll över sin semester.

– Planera inför ledigheten så att du inte råkar ut för några otrevliga överraskningar, säger han. Tidspressen har ökat inom arbetslivet och det är fler deadlines i dag. Förbered chefer och kolleger på att du snart ska vara ledig, avsluta de ärenden du kan och förvissa dig om att någon tar över arbetsuppgifter när du är borta.

I en bra arbetsorganisation är ingen oumbärlig – det ska finnas en dubbelbemanning.

– Om det ska komma in en vikarie, hänvisa frågor till den personen och aktivera frånvarofunktionen på mejlen, säger Gunnar Aronsson.

– Fundera över om du verkligen behöver vara integrerad med jobbet under ledigheten. Under sommaren är det mer stiltje i arbetslivet och många mejl i inboxen kan slängas när du är till­baka.

4 råd inför semestern
  1. 1. Planera väl inför ledigheten, det kan minska stressen.
  2. 2. Tänk på att semestern är till för avkoppling, sträva efter att släppa jobbet.
  3. 3. Det bör finnas ett back up-system på arbetet.
  4. 4. Om du vill hålla kontakt med jobbet – avsätt en begränsad skärmtid och håll dig till den. 
Bli den första att tycka till!
Ny säkerhetsskyddslagNyhetNär en anställd med säkerhetsklassad tjänst inte fick behålla sina arbetsuppgifter utan att få veta varför väckte det oro på MSB. Nu varnar fack och arbetsgivare för att en ny lag kan leda till att det blir fler sådana fall.
FackligtNyhetTidningen Publikt är nominerad till Fackförbundspressens journalistpris i klassen bästa kommenterande text för Per Naroskins krönika "Duglighet är en undervärderad egenskap".
StatsförvaltningNyhetAntalet anställda i staten minskade under förra året, för första gången sedan 2008. Det framgår av Arbetsgivarverkets årliga löneutvecklingsrapport. Andelen kvinnor bland statens anställda fortsätter att öka och är nu 52 procent.
Aktivitetsbaserat kontorFördjupningLinda Fors och Marie-Louise Häggman tar plats på den eftertraktade sjätte våningen i Trafikverkets regionkontor i Göteborg. Marie-Louise Häggman var först skeptisk inför flytten till aktivitetsbaserat kontor. ”Även om allt inte är perfekt har det ändå blivit mycket bättre än befarat”, säger hon.
A-kassanNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, beräknar att felaktiga utbetalningar från a-kassan kostade minst 261 miljoner kronor under 2017.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera medier rapporterar att Arbetsförmedlingen kommer att lägga ned betydligt fler än de 130 kontor som tidigare aviserats. Men myndigheten dementerar uppgifterna.
HÖGSKOLANNyhetDet är positivt att Styr- och resursutredningen vill ge lärare och forskare ökat inflytande, menar fackliga förtroendevalda och forskare som Publikt talat med. Men de befarar att en ökad frihet för lärosätena att fördela sina resurser kan leda till konflikter.
RättsväsendetNyhetJustitieminister Morgan Johansson lovar att rättsväsendets myndigheter kommer att få höjda anslag i vårbudgeten. Enligt ministern var det regeringens avsikt att redan i höstas räkna upp anslagen.
DOMSTOLARNyhetRegeringen föreslår flera lagändringar som ska förbättra säkerheten och integriteten i svenska domstolar. TCO har tidigare kritiserat de delar av förslaget som kan försvåra journalistisk bevakning av rättegångar.
HÖGSKOLANNyhetArbetsgivaren gör inte tillräckligt mot sexuella trakasserier och en ”destruktiv arbetsmiljö”, sägs det i en anmälan till Arbetsmiljöverket rörande institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet.
HögskolanNyhetYtterligare fyra personer kommer att ställas inför rätta för fusk på högskoleprovet, uppger Dagens Nyheter. De finns bland dem som polisen hittade i fuskföretagets kundlistor.
RättsväsendetNyhetDe prognoser rättsväsendets myndigheter levererar till regeringen är så dåliga att de knappt går att använda för planeringen. Det anser Statskontoret efter en granskning.
ArbetsförmedlingenNyhetAllt fler anställda söker sig från Arbetsförmedlingen efter vinterns varsel om uppsägning av 4 500 medarbetare, skriver Arbetsvärlden. I februari ökade antalet avgångar med 37 procent jämfört med samma månad i fjol.
MIGRATIONSVERKETNyhetEn anställd på Migrationsverket skrev i ett mejl till en sökande att hen skulle betala 100 000 kronor för att få hjälp av en handläggare. Chefen ville ge den anställde sparken men myndighetens personalansvarsnämnd nöjde sig med löneavdrag.
ForskningNyhetAndelen svenskar som påbörjar en forskarutbildning har halverats de senaste tio åren, konstaterar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i en analys. Det kan inte helt förklaras av att man börjar sina doktorandstudier senare eller små årskullar, skriver myndigheten.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen inleder nu en utredning med anledning av platsbristen i häktena. Det är allvarligt att bristen på platser i landets häkten leder till att kraven i rättegångsbalken inte uppfylls - en häktad ska bli förd till häkte utan dröjsmål, konstaterar chefs-JO Elisabeth Rynning.
SPÅRTRAFIKENNyhetLokförare som är med om tillbud riskerar att få vänta i timmar på någon som kommer ut och möter dem vid olycksplatsen. Skyddsombud har uppmärksammat arbetsgivaren MTR på problemet i flera år, enligt en anmälan till Arbetsmiljöverket.
DomstolNyhetRegeringen vill att det ska gå snabbare att utse en offentlig försvarare åt bland andra unga kriminella. Domstolsverket får därför i uppdrag att föreslå hur utvidgad beredskap för brådskande beslut ska kunna ordnas.
KriminalvårdenNyhetRegeringen vill ha hårdare kontroll av villkorligt frigivna. Därför föreslås att den som blir villkorligt frigiven ska kunna få elektronisk fotboja, exempelvis för att skydda brottsoffer.
ArbetsmiljöNyhetMobbning påverkar inte bara den individ som mobbas, enligt ny dansk forskning. Risken för långtidssjukskrivning ökar med omkring 20 procent för alla på en arbetsplats där mobbning förekommer.
EUNyhetEU har enats om nya regler för att skydda visselblåsare som slår larm om brott mot EUs lagar. Överenskommelsen välkomnas av bland andra Europafacket och Transparency International, TI.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar en hög chef inom Polisen för att ha använt sin privata e-postadress i tjänsten. Med en privat e-postadress finns risk för att allmänna handlingar inte diarieförs och att utlämnande försvåras, menar JO.
UpphandlingNyhetDet händer att statliga myndigheter gör inköp från företag som har koppling till myndighetens anställda eller anställdas närstående. Det finns stor risk för förtroendeskada i samband med sådana inköp, konstaterar Riksrevisionen.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten sjunker snabbare bland män än bland kvinnor, enligt Arbetsförmedlingen. En förklaring är att allt fler utrikes födda män får jobb. Antalet arbetslösa har minskat med 18 000 personer det senaste året.
SidaNyhetEn av de fyra svenska medborgare som omkom vid flygkraschen i Etiopien i söndags var anställd vid Sida, bekräftar myndigheten i ett pressmeddelande.
IT-säkerhetNyhetFörsvarets radioanstalt, FRA, och Åklagarmyndigheten har hittat allvarliga it-brister i ett lönesystem som används av både stat, regioner och kommuner. Statens servicecenter är mitt uppe i arbetet med att införa det för fler statliga myndigheter, rapporterar Dagens Nyheter.
JämställdhetNyhetUnder 2018 ökade andelen kvinnliga chefer i staten, visar Arbetsgivarverkets statistik. Av drygt 17 000 statliga chefer var 44 procent kvinnor. Andelen har ökat med en procentenhet per år.