Annons:
Bild:Lotta Sjöberg
Ilska
Ditt jobb
AVIngegerd Rönnberg0 kommentarerTyck till!

Samla dina tankar innan du visar ilska på jobbet

Ibland är det rätt att visa sund ilska på jobbet. Men ryt inte ifrån direkt. Vänta ett tag och fundera på vad du verkligen tycker och känner. Bestämmer du dig för att säga ifrån – var konkret med vad du vill.

–  Att visa sund ilska handlar i grunden om gränssättning och det finns situationer då du bör sätta stopp på jobbet. Det kan vara en kollega som betett sig klart olämpligt eller en uppenbar orättvisa, säger Titti Holmer, som är legitimerad psykolog och bland annat arbetar inom företagshälsovården.

Även konsulten Liv Larsson, som skrivit boken Ilska, skuld och skam – tre sidor av samma mynt, säger att man får bli arg på sin arbetsplats. Men man ska vara medveten om att det kan kosta om man blir onyanserat arg. Hon påpekar också att ens ilska kan märkas även om man är tyst.

– Sund ilska är när du står upp för något du behöver. Då det är påvisat att något inte fungerar eller då du inte tycker att du blir hörd. Tänk också på att syftet med att uttrycka sund ilska är tron på att det går att förändra saker och få folk att lyssna.

För att ilskan ska kunna bidra till en positiv förändring gäller det att formulera den på ett klokt sätt, säger Liv Larsson.

– Öva dig att skilja på observationer och tolkningar av situationer. Prata bara om dina behov och det du upplever. Försök inte övertrumfa eller vinna över medarbetare eller chefen på din sida. Argumentera heller inte för att du har rätt och de har fel, säger hon.

Liv Larsson tycker att man ska »smida medan hjärnan är kall«. En idé kan vara att ta upp på ett personalmöte hur man ska hantera och uttrycka ilska i arbets­gruppen.

– Det finns nog få saker männi­skor ångrar så mycket som när de brusat upp inför andra på ett onyanserat eller dömande sätt. Det är heller inte konstruktivt för dig att skälla ut andra. Folk kanske blir rädda för dig, drar sig undan eller blir oärliga jasägare. Du själv kan i efterhand känna dig otroligt obekväm och skamsen.

liv larsson säger att en farlig reaktion du kan få eller ge när du berättar om din ilska är onyanserad sympati. Empati och att bli lyssnad på är där­emot värde­fullt.

Hon ger också rådet att försöka sortera vad som inte fungerar och vad man vill innan man uttrycker sin ilska.

Även Titti Holmer uppmanar till att försöka avvakta innan du ger uttryck för ilskan. Du är inte klartänkt när du är arg och det gäller att använda ilskan på ett klokt vis.

– Gå undan och ta tio djupa andetag, eller – ännu hellre – sov på saken, säger hon. Tänk på hur viktigt det som hänt egentligen är för dig och om din ilska riskerar att få negativa kon­sekvenser. Kan den skada relationen till en kollega du måste samarbeta med? Är den i linje med den person du vill vara?

Hon betonar också att det gäller att välja sina strider på jobbet.

– Du måste tänka på vad som är bäst för ditt välmående men också på arbets­klimatet. Som arbetskamrater får vi inte medvetet såra eller skada varandra och vi måste värdera våra rela­tioner, säger hon.

Ilska är en viktig signal och man måste tillåta sig att ha starka känslor.

– Men försök att inte fastna i dem. Ilska kan vara jobbig att härbärgera. Den kan sätta sig som en klump i magen eller som spänningar i händer och käkar eller gå direkt upp i huvudet som hårda ord och bilder och få dig att vilja handla på impuls, säger Titti Holmer.

Hon menar att man ibland kanske får sörja vissa saker, men sedan acceptera och gå vidare:

– Det kan till exempel vara någon som ofta kommer med spydiga nålstick. Kanske gillar kollegan helt enkelt inte dig. Då kanske det i vissa fall är enklare att undvika den personen.

Titti Holmer anser att det är smartast att protestera mot en kollegas beteende i enrum. Förklara att det personen gjort är fel och oacceptabelt. Du kan även be att få mer information. Ställ öppna frågor som »berätta vad du tänkte?«, »vad var det som hände?«.

– Försök att sköta samtalet med elegans. Skrik inte utan tala med lugn och stadig röst. Tar du det långsamt känner sig personen inte så hotad. Var samtidigt stenhård med vad du tycker och känner och säg till exempel »Det här är absolut över gränsen«.

Hur benägna människor är att visa sund ilska på jobbet är individuellt. En del är inte tränade på det och kan be­höva öva i en privat krets där de känner sig trygga, förklarar Titti Holmer.

– Att undertrycka ilskan eller vända den in mot dig själv och tänka »jag måste ha gjort fel«, »varför är jag så dålig?«, skapar mycket stress. Det kan leda till hjärt- och kärlproblem och påverka psyket, fortsätter hon.

Känner du dig ofta ilsken, trampad på och förfördelad på jobbet är Titti Holmers råd att allvarligt fundera på om du verkligen är på rätt plats i arbets­livet.

– Handlar ilskan om något chefen sagt eller gjort, till exempel kritiserat en arbetsuppgift du lagt ned stor tid och omsorg på, överväg noga om du ska uttrycka ilskan. Samtidigt kan det ur karriärhänseende vara bra att du ser till att sätta dig i respekt, säger hon.

Åtta råd för att hantera ilska på ett sunt sätt
  1. Känn ilskan i kroppen innan du agerar.
  2. Tänk efter. Gå undan och andas – eller sov på saken.
  3. Fundera över de konsekvenser det kan få om du visar ilskan.
  4. När du bestämt dig för att visa ilskan: Förbered dig så gott du kan.
  5. Prata bara om dig själv och inte om andra.
  6. Berätta vad du behöver eller vad som inte fungerar för dig.
  7. Var konkret med vad du vill. Ta inte upp det du inte vill.
  8. Skrik inte och undvik laddade ord som idiot eller egoist.
Bli den första att tycka till!
HögskolanNyhetDet finns väldigt lite kunskap om hur utbrett problemet med sexuella trakasserier är vid svenska högskolor och universitet, visar en forskningsöversikt från Vetenskapsrådet.
SysselsättningNyhetFör tolfte månaden i rad går arbetslösheten nedåt, redovisar Arbetsförmedlingen. I september fanns 343 000 personer inskrivna som arbetslösa. Det är 17 000 färre än ett år tidigare.
A-kassanNyhetRegeringen höjer Arbetsförmedlingens anslagskredit för att täcka ökade kostnader för a-kassan. Arbetsförmedlingen får 2,2 miljarder kronor ytterligare för arbetslöshetsersättningen under 2018.
ArbetsmiljöverketFördjupningArbetsmiljöverket har efter en period av nedskärningar fått mer resurser att inspektera och ställa krav på svenska arbetsmiljöer. Inspektörerna ska både reda ut dramatiska händelser och uppmuntra ett systematiskt arbetsmiljö­arbete. Publikt följde ST-medlemmarna Monica Engström och Johan Allarveus på inspektioner i Skövde och Eksjö.
StatsförvaltningNyhetFem myndigheter har utsetts till pilotmyndigheter i Tillitsdelegationens arbete med tillitsbaserad styrning. De fem ska ingå i det som delegationen kallar Tillitsverkstaden.
POLISENNyhetBristande förankring och kommunikation som inte fungerat – det är några orsaker till att den nya polisorganisationen inte har uppnått sina mål. Det var flera av talarna på ett seminarium om den nya polisorganisationen överens om.
HögskolanNyhetVar tredje högskoleanställd som jobbar med forskning och undervisning har en tidsbegränsad anställning. Det framgår av en ny rapport som tagits fram av Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket har förkortat väntetiderna för utländska studenter som söker uppehållstillstånd för studier. Den genomsnittliga väntetiden för den som söker uppehållstillstånd i ett studerandeärende är 50 dagar.
OmställningsmedelNyhetMyndigheterna avsätter årligen medel som ska gå till att öka medarbetarnas möjligheter vid omställning. Men Publikts granskning av 20 myndigheter visar att pengar samlas på hög. Mer än en halv miljard kronor ligger oanvända.
DemokratiNyhetSverige har EUs mest hållbara demokrati, medan Polen och Ungern rasar på rankningen, enligt den tyska stiftelsen Bertelsmann. Det demokratiska läget har försämrats i mer än hälften av EUs länder.
ArbetsförmedlingenNyhetDe nyanställda säger upp sig. De luttrade rycker på axlarna åt nedläggningshotet, men menar att hela situationen suger musten ur personalen. Anne Linderoth, Katarina Hokkanen Gustafsson och Ann-Christin Carlvret tror att en nedläggning av Arbetsförmedlingen skulle ta tid. »Men det är klart man undrar hur politikerna har tänkt«, säger Katarina Hokkanen Gustafsson.
A-kassanNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har genomfört sin årliga granskning av a-kassornas årsredovisningar. IAF konstaterar att Byggnadsarbetarnas, Svensk handels, Fastighets och Elektrikernas har för stort eget kapital.
NaturvårdsverketNyhetDen vilthandläggare på Naturvårdsverket som utrett frågan om pilbågsjakt och samtidigt privat driver ett jaktföretag är inte jävig, enligt Naturvårdsverkets bedömning. Men på grund av uppmärksamheten väljer myndigheten ändå att byta handläggare för ärendet, skriver Altinget.
ÅklagarmyndighetenNyhetÅklagarmyndigheten i Blekinge slår larm om underbemanning, samtidigt som arbetsuppgifterna blivit fler. Resultatet blir att ärenden blir liggande, åtal försenas och vittnesmål blir inaktuella, uppger SVT.
HögskolanNyhetKina är det vanligaste ursprungslandet för gäststudenter vid svenska lärosäten, enligt Migrationsverkets statistik. Under 2017 fick 1 927 kinesiska studenter uppehållstillstånd för studier.
PensionNyhetStatens tjänstepensionsverk, SPV, och Finansinspektionen, FI, har tillsammans tagit fram en interaktiv film om hur olika händelser i livet påverkar tjänstepension från statlig anställning.
DigitaliseringNyhetI kölvattnet av it-skandalen på Transportstyrelsen föreslår Digitaliseringsrättsutredningen att straffsanktionerad tystnadsplikt införs för anställda hos leverantörer av it-tjänster till myndigheterna. Flera tunga remissinstanser ställer sig bakom förslaget.
StatsförvaltningNyhetAtt myndigheter anlitar icke auktoriserade tolkar är ett hot mot rättssäkerheten. Det anser Kammarkollegiet, som ansvarar för auktorisationen, uppger SVT.
ArbetsmiljöNyhetVilka rehabiliteringsinsatser en arbetsgivare sätter in för sina sjukskrivna medarbetare beror på vem som är sjuk. Kvinnor får insatser oftare än män och högutbildade oftare än lågutbildade, visar en studie från Linköpings universitet.
KorruptionNyhetGeneraldirektören för Statens musikverk och två högt uppsatta chefer på Statens kulturråd döms av hovrätten för mutbrott och tagande av muta. De tre har låtit sig bjudas på dyra middagar av företrädare för kulturlivet.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter att minska, enligt en rapport från Medlingsinstitutet. Den så kallade oförklarade löneskillnaden minskar snabbast inom staten.
ArbetsmiljöNyhetNär företagshälsan Avonova frågat de anställda på sina anslutna arbetsplatser säger 19 av 20 att de trivs på jobbet. Siffrorna bygger på mer än 28 000 hälsoundersökningar.
SpårtrafikenNyhetDet finns inga avtalshinder för Arriva att införa kundvärdar med färre befogenheter än dagens tågvärdar, konstaterar Skånetrafiken som utrett om bolagets planer på förändringar vid Pågatågen strider mot avtalet.
SkatteverketNyhetRegeringen har föreslagit att Skatteverket ska få utvidgade möjligheter att utreda brott kopplade till myndighetens verksamhet. Nu har lagrådet lämnat sitt yttrande och anser att man bör förtydliga hur långt Skatteverkets befogenheter sträcker sig.
FörsäkringskassanNyhetDet tog mer än ett år för Försäkringskassan att utreda en persons rätt till barnbidrag i Sverige efter inflyttning från Storbritannien. En oacceptabelt lång väntetid, slår Justitieombudsmannen, JO, fast i ett beslut.
HögskolanNyhetUtbyggnaden av Ångströmlaboratoriet är den största satsning som Uppsala universitet och Akademiska hus någonsin har gjort tillsammans. 1,2 miljarder kronor ska investeras i 30 000 kvadratmeter nya lokaler.
KriminalvårdenNyhetEn av flera orsaker till Kriminalvårdens underskott är hög personalomsättning. ”Kriminalvården måste jobba på att få upp lönerna, vi ligger väldigt lågt”, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn.
FINLANDNyhetFyra finska fackförbund tar i dag ut cirka 30 000 privatanställda i strejk. Åtgärden är en politisk protest mot regeringens planer på att försämra anställningstryggheten för anställda i småföretag, uppger Yle.
KriminalvårdenNyhetFörra året ökade antalet anmälningar om hot och våld mot anställda inom Kriminalvården. De flesta fallen handlade om en enskild klient som hotat en anställd efter att ha delgivits ett negativt besked, skriver myndigheten i en ny rapport.