Annons:
Bild:Lotta Sjöberg
Ilska
Ditt jobb
AVIngegerd Rönnberg0 kommentarerTyck till!

Samla dina tankar innan du visar ilska på jobbet

Ibland är det rätt att visa sund ilska på jobbet. Men ryt inte ifrån direkt. Vänta ett tag och fundera på vad du verkligen tycker och känner. Bestämmer du dig för att säga ifrån – var konkret med vad du vill.

–  Att visa sund ilska handlar i grunden om gränssättning och det finns situationer då du bör sätta stopp på jobbet. Det kan vara en kollega som betett sig klart olämpligt eller en uppenbar orättvisa, säger Titti Holmer, som är legitimerad psykolog och bland annat arbetar inom företagshälsovården.

Även konsulten Liv Larsson, som skrivit boken Ilska, skuld och skam – tre sidor av samma mynt, säger att man får bli arg på sin arbetsplats. Men man ska vara medveten om att det kan kosta om man blir onyanserat arg. Hon påpekar också att ens ilska kan märkas även om man är tyst.

– Sund ilska är när du står upp för något du behöver. Då det är påvisat att något inte fungerar eller då du inte tycker att du blir hörd. Tänk också på att syftet med att uttrycka sund ilska är tron på att det går att förändra saker och få folk att lyssna.

För att ilskan ska kunna bidra till en positiv förändring gäller det att formulera den på ett klokt sätt, säger Liv Larsson.

– Öva dig att skilja på observationer och tolkningar av situationer. Prata bara om dina behov och det du upplever. Försök inte övertrumfa eller vinna över medarbetare eller chefen på din sida. Argumentera heller inte för att du har rätt och de har fel, säger hon.

Liv Larsson tycker att man ska »smida medan hjärnan är kall«. En idé kan vara att ta upp på ett personalmöte hur man ska hantera och uttrycka ilska i arbets­gruppen.

– Det finns nog få saker männi­skor ångrar så mycket som när de brusat upp inför andra på ett onyanserat eller dömande sätt. Det är heller inte konstruktivt för dig att skälla ut andra. Folk kanske blir rädda för dig, drar sig undan eller blir oärliga jasägare. Du själv kan i efterhand känna dig otroligt obekväm och skamsen.

liv larsson säger att en farlig reaktion du kan få eller ge när du berättar om din ilska är onyanserad sympati. Empati och att bli lyssnad på är där­emot värde­fullt.

Hon ger också rådet att försöka sortera vad som inte fungerar och vad man vill innan man uttrycker sin ilska.

Även Titti Holmer uppmanar till att försöka avvakta innan du ger uttryck för ilskan. Du är inte klartänkt när du är arg och det gäller att använda ilskan på ett klokt vis.

– Gå undan och ta tio djupa andetag, eller – ännu hellre – sov på saken, säger hon. Tänk på hur viktigt det som hänt egentligen är för dig och om din ilska riskerar att få negativa kon­sekvenser. Kan den skada relationen till en kollega du måste samarbeta med? Är den i linje med den person du vill vara?

Hon betonar också att det gäller att välja sina strider på jobbet.

– Du måste tänka på vad som är bäst för ditt välmående men också på arbets­klimatet. Som arbetskamrater får vi inte medvetet såra eller skada varandra och vi måste värdera våra rela­tioner, säger hon.

Ilska är en viktig signal och man måste tillåta sig att ha starka känslor.

– Men försök att inte fastna i dem. Ilska kan vara jobbig att härbärgera. Den kan sätta sig som en klump i magen eller som spänningar i händer och käkar eller gå direkt upp i huvudet som hårda ord och bilder och få dig att vilja handla på impuls, säger Titti Holmer.

Hon menar att man ibland kanske får sörja vissa saker, men sedan acceptera och gå vidare:

– Det kan till exempel vara någon som ofta kommer med spydiga nålstick. Kanske gillar kollegan helt enkelt inte dig. Då kanske det i vissa fall är enklare att undvika den personen.

Titti Holmer anser att det är smartast att protestera mot en kollegas beteende i enrum. Förklara att det personen gjort är fel och oacceptabelt. Du kan även be att få mer information. Ställ öppna frågor som »berätta vad du tänkte?«, »vad var det som hände?«.

– Försök att sköta samtalet med elegans. Skrik inte utan tala med lugn och stadig röst. Tar du det långsamt känner sig personen inte så hotad. Var samtidigt stenhård med vad du tycker och känner och säg till exempel »Det här är absolut över gränsen«.

Hur benägna människor är att visa sund ilska på jobbet är individuellt. En del är inte tränade på det och kan be­höva öva i en privat krets där de känner sig trygga, förklarar Titti Holmer.

– Att undertrycka ilskan eller vända den in mot dig själv och tänka »jag måste ha gjort fel«, »varför är jag så dålig?«, skapar mycket stress. Det kan leda till hjärt- och kärlproblem och påverka psyket, fortsätter hon.

Känner du dig ofta ilsken, trampad på och förfördelad på jobbet är Titti Holmers råd att allvarligt fundera på om du verkligen är på rätt plats i arbets­livet.

– Handlar ilskan om något chefen sagt eller gjort, till exempel kritiserat en arbetsuppgift du lagt ned stor tid och omsorg på, överväg noga om du ska uttrycka ilskan. Samtidigt kan det ur karriärhänseende vara bra att du ser till att sätta dig i respekt, säger hon.

Åtta råd för att hantera ilska på ett sunt sätt
  1. Känn ilskan i kroppen innan du agerar.
  2. Tänk efter. Gå undan och andas – eller sov på saken.
  3. Fundera över de konsekvenser det kan få om du visar ilskan.
  4. När du bestämt dig för att visa ilskan: Förbered dig så gott du kan.
  5. Prata bara om dig själv och inte om andra.
  6. Berätta vad du behöver eller vad som inte fungerar för dig.
  7. Var konkret med vad du vill. Ta inte upp det du inte vill.
  8. Skrik inte och undvik laddade ord som idiot eller egoist.
Bli den första att tycka till!
#metooNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, kritiserar bland annat Domstolsverket och Åklagarmyndigheten för brister i myndigheternas rutiner när det gäller trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.
ÖppenhetNyhetDatainspektionen, DI, gjorde fel när myndigheten vägrade att lämna ut vissa uppgifter i en handling till en journalist. Det slår kammarrätten fast i ett beslut.
Omlokalisering NyhetArbetsgivarverket har inte backat om att anställda har arbetsskyldighet på nya orten vid omlokalisering, men har gått med på förbättringar i stödet till dem som drabbas. Det är resultatet av fackens förhandlingar om villkoren vid omlokalisering.
Val 2018FördjupningPublikts valbevakning fortsätter, nu med fokus på hur partierna ser på styrningen av myndigheter och statliga bolag. Några av STs viktigaste krav på den kommande regeringen är fler anställda i staten och att det inte blir några nya omlokaliseringar av myndigheter.
HögskolanNyhetI en departementspromemoria föreslår utbildningsdepartementet att högskolans basår ska moderniseras så att den kan kombineras med andra högskoleintroducerande utbildningar.
StatsförvaltningNyhetRegeringen vill inrätta en ny myndighet för psykologiskt försvar och tillsätter en särskild utredare för att analysera och föreslå vilka uppgifter den nya myndigheten ska ansvara för.
DiskrimineringNyhetAtt utestänga en kvinna från anställning därför att hon av religiösa skäl vägrat hälsa genom att ta i hand utgör diskriminering. Det slår Arbetsdomstolen, AD, fast i en dom.
StatsförvaltningNyhetDen nya Myndigheten för arbetsmiljökunskap invigdes igår av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Myndigheten har lokaliserats till Gävle och Nader Ahmadi är generaldirektör.
ArbetsmiljöNyhetVi presterar bäst på jobbet om vi kan uppsöka ett tyst rum eller sitta i en tyst zon, när vi ska utföra jobb som kräver koncentration. Det är en slutsats av en studie som gjorts vid Högskolan i Gävle.
StatsförvaltningNyhetStatliga myndigheters inköp av konsulttjänster har stora brister. Det gäller till exempel redovisning, samordning, behovsanalyser och uppföljning. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning.
StatsförvaltningNyhetKustbevakningen lyfter genomsnittet när myndigheten för första gången är med i Kantar Sifos anseendeundersökning. Med 61 poäng hamnar Kustbevakningen allra högst när det gäller svenskarnas förtroende.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten fortsätter att minska i alla län, enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen. I slutet på juli var 339 000 personer inskrivna som arbetslösa. Det är 17 000 färre än för ett år sedan.
#metooNyhetRegeringen satsar ytterligare 120 miljoner kronor mot sexuella trakasserier, våld och kränkande behandling. 95 miljoner går till att stärka statliga myndigheters arbete och 25 miljoner till kommunernas socialtjänst.
SocialförsäkringNyhetFörsäkringskassans kostnader för socialförsäkringen kommer att växa de närmaste åren. Det framgår av myndighetens prognos som lämnats till regeringen.
LÄNSSTYRELSERNANyhetEfter ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen kan skogsbiologen Sebastian Kirppu fortsätta inventera skyddsvärd skog. Åtminstone tills vidare. ”Jag ser ADs fingervisning som en klar markering till länsstyrelsen om att de fattat ett felaktigt beslut”, säger STs förbundsjurist Veera Littmarck.
NyhetST tar strid för en medlems rätt att genomföra skogsinventeringar och granska avverkningsanmälningar på sin fritid. Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att Sebastian Kirppu inte får ägna sig åt detta på sin fritid, med hänvisning till att det skulle kunna vara en förtroendeskadlig bisyssla. Förbundet vill nu att Arbetsdomstolen upphäver beslutet.
ArbetsmiljöNyhetStatliga myndigheter följer inte arbetsmiljölagens regler om att anställda ska ha inflytande över arbetet mot hot och våld. Det bedömer forskare som intervjuat huvudskyddsombud på tio stora myndigheter.
ÖppenhetNyhetEtt halvår efter att Journalistförbundet begärt att få ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg har regeringen lämnat ut den. I stället för att hemligstämpla hela loggen har man prövat sekretessen rad för rad.
HögskolanNyhetAndelen forskande och undervisande personal ökar i förhållande till andra personalgrupper i högskolan, enligt statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter att minska på arbetsmarknaden, enligt en rapport från Medlingsinstitutet. Den oförklarade delen av löneskillnaden är nu 4,3 procent.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan för dess långsamma handläggning av två fall där människor ansökt om ersättning för vård i ett annat EES-land.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten, sedan en man avlidit i samband med polistransport till ett behandlingshem.
HÖGSKOLANNyhetKonkurrens om forskningsmedel på universitet och högskolor leder inte till bättre forskning. Ökade statliga basanslag är en bättre väg att gå, enligt en ny forskningsstudie.
HÖGSKOLANNyhetEn bedragare lurade Malmö universitet att skicka en professors lön till sitt eget konto. ”Ganska genialt”, säger Polisens nationella expert på bedrägerier till Ekot. Universitetet ändrar nu sina rutiner.
REGERINGENNyhetTrots att Socialdemokraterna anser att allmän visstid bör avskaffas har Regeringskansliet har över 200 anställda på allmän visstid, rapporterar Dagens Nyheter. ”Allmän visstid är ett stort problem, och det har sett likadant ut i flera år", säger STs avdelningsordförande Thomas Janson till Publikt.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare på häktet i Helsingborg har friats av personalansvarsnämnden för sin användning av pepparsprej mot en intagen. Nyligen friades en kriminalvårdare av tingsrätten efter en liknande händelse.
BolagsverketNyhetBolagsverket i Sundsvall ska få en tydligare roll i kampen mot brottslighet. Det säger näringsminister Mikael Damberg, S, till SVT och lovar att se över lagstiftningen.
HögskolanNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, får regeringens uppdrag att öka tillgängligheten till högskolan och att motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning.
REGERINGENNyhetRegeringen utlovar 120 nya statliga jobb i Kiruna. De ska ersätta de arbetstillfällen som försvinner när Radiotjänst i Kiruna läggs ned.
SocialförsäkringNyhetFörra generaldirektören för Försäkringskassan, Ann-Marie Begler, får nu ett nytt uppdrag av regeringen. Hon ska utreda en samordning av utbetalningar från välfärdssystemen.
ArbetsförmedlingenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen för att ha lämnat ut uppgifter om en arbetssökandes personliga förhållanden utan att först pröva om uppgifterna omfattades av sekretess.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan statsanställda män och kvinnor har minskat med 0,9 procentenheter. Den del av löneskillnaden som inte kan förklaras av objektiva faktorer, den så kallade oförklarade löneskillnaden, ligger på 0,4 procent, skriver Arbetsgivarverket i en ny rapport.
HögskolanNyhetRiksdagen är enig om att hanteringen av uppkomna överskott vid landets lärosäten måste bli bättre. I ett beslut på onsdagen ställde sig alla partier bakom regeringens bedömning av Riksrevisionens granskning.
TRAFIKVERKETNyhetRiksrevisionen riktar omfattande kritik mot Trafikverket för myndighetens hantering av forskningsmedel. Trafikverket lever inte upp till kraven på ”ordning och reda”, enligt Riksrevisionen.
HÖGSKOLANNyhetST stämmer Göteborgs universitet inför Arbetsdomstolen. Universitetet hade beslutat om löneavdrag för en examenshandläggare, men ST anser att medlemmen inte åsidosatt sina skyldigheter i anställningen.
InternationelltNyhetSka det bli verklig fred är det upp till oss själva. Det konstaterar det sydkoreanska fackförbundet för offentliganställda, KPTU, efter toppmötet mellan USA och Nordkorea.
StatsförvaltningNyhet148 500 personer ska nyanställas i staten fram till slutet av 2022, enligt en beräkning som ST har gjort. Många av dem kommer att arbeta med it.
arbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kritiserar i en ny rapport hur Arbetsförmedlingen sköter de arbetssökandes aktivitetsrapporter. Bara två av tre rapporter kommer faktiskt in till myndigheten.
BidragsfuskNyhetPolisen och Åklagarmyndigheten får regeringens uppdrag att gemensamt hitta metoder att förbättra och effektivisera arbetet mot bidragsfusk. Uppdraget ska genomföras i samråd med andra myndigheter.
SkolmyndigheterNyhetEn statlig utredning föreslår att myndigheterna på skolområdet slås samman. Utbildningsminister Gustav Fridolin, MP, avvisar dock förslaget. Han vill behålla myndigheterna, men regionalisera organisationen.
OpinionNyhetSocialdemokraterna är med 28,6 procent största partiet bland offentliganställda, Moderaterna är näst störst med 19,9 procent och Sverigedemokraterna får 17,1 procent. Det framgår av Statistiska Centralbyråns, SCBs, partisympatiundersökning.
JämställdhetNyhetOjämlikheten i hälsa ökar bland kvinnor, medan den i stort är oförändrad bland män. Det konstateras i en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
ArbetsrättNyhetRegeringens särskilde utredare föreslår att rätten att vidta stridsåtgärder begränsas och att en särskild nämnd inrättas för att besluta om fredsplikt. Men utredningens förslag läggs åt sidan till förmån från det förslag arbetsmarknadens parter presenterat.