Annons:
Bild:Lotta Sjöberg
Ilska
Ditt jobb
AVIngegerd Rönnberg0 kommentarerTyck till!

Samla dina tankar innan du visar ilska på jobbet

Ibland är det rätt att visa sund ilska på jobbet. Men ryt inte ifrån direkt. Vänta ett tag och fundera på vad du verkligen tycker och känner. Bestämmer du dig för att säga ifrån – var konkret med vad du vill.

–  Att visa sund ilska handlar i grunden om gränssättning och det finns situationer då du bör sätta stopp på jobbet. Det kan vara en kollega som betett sig klart olämpligt eller en uppenbar orättvisa, säger Titti Holmer, som är legitimerad psykolog och bland annat arbetar inom företagshälsovården.

Även konsulten Liv Larsson, som skrivit boken Ilska, skuld och skam – tre sidor av samma mynt, säger att man får bli arg på sin arbetsplats. Men man ska vara medveten om att det kan kosta om man blir onyanserat arg. Hon påpekar också att ens ilska kan märkas även om man är tyst.

– Sund ilska är när du står upp för något du behöver. Då det är påvisat att något inte fungerar eller då du inte tycker att du blir hörd. Tänk också på att syftet med att uttrycka sund ilska är tron på att det går att förändra saker och få folk att lyssna.

För att ilskan ska kunna bidra till en positiv förändring gäller det att formulera den på ett klokt sätt, säger Liv Larsson.

– Öva dig att skilja på observationer och tolkningar av situationer. Prata bara om dina behov och det du upplever. Försök inte övertrumfa eller vinna över medarbetare eller chefen på din sida. Argumentera heller inte för att du har rätt och de har fel, säger hon.

Liv Larsson tycker att man ska »smida medan hjärnan är kall«. En idé kan vara att ta upp på ett personalmöte hur man ska hantera och uttrycka ilska i arbets­gruppen.

– Det finns nog få saker männi­skor ångrar så mycket som när de brusat upp inför andra på ett onyanserat eller dömande sätt. Det är heller inte konstruktivt för dig att skälla ut andra. Folk kanske blir rädda för dig, drar sig undan eller blir oärliga jasägare. Du själv kan i efterhand känna dig otroligt obekväm och skamsen.

liv larsson säger att en farlig reaktion du kan få eller ge när du berättar om din ilska är onyanserad sympati. Empati och att bli lyssnad på är där­emot värde­fullt.

Hon ger också rådet att försöka sortera vad som inte fungerar och vad man vill innan man uttrycker sin ilska.

Även Titti Holmer uppmanar till att försöka avvakta innan du ger uttryck för ilskan. Du är inte klartänkt när du är arg och det gäller att använda ilskan på ett klokt vis.

– Gå undan och ta tio djupa andetag, eller – ännu hellre – sov på saken, säger hon. Tänk på hur viktigt det som hänt egentligen är för dig och om din ilska riskerar att få negativa kon­sekvenser. Kan den skada relationen till en kollega du måste samarbeta med? Är den i linje med den person du vill vara?

Hon betonar också att det gäller att välja sina strider på jobbet.

– Du måste tänka på vad som är bäst för ditt välmående men också på arbets­klimatet. Som arbetskamrater får vi inte medvetet såra eller skada varandra och vi måste värdera våra rela­tioner, säger hon.

Ilska är en viktig signal och man måste tillåta sig att ha starka känslor.

– Men försök att inte fastna i dem. Ilska kan vara jobbig att härbärgera. Den kan sätta sig som en klump i magen eller som spänningar i händer och käkar eller gå direkt upp i huvudet som hårda ord och bilder och få dig att vilja handla på impuls, säger Titti Holmer.

Hon menar att man ibland kanske får sörja vissa saker, men sedan acceptera och gå vidare:

– Det kan till exempel vara någon som ofta kommer med spydiga nålstick. Kanske gillar kollegan helt enkelt inte dig. Då kanske det i vissa fall är enklare att undvika den personen.

Titti Holmer anser att det är smartast att protestera mot en kollegas beteende i enrum. Förklara att det personen gjort är fel och oacceptabelt. Du kan även be att få mer information. Ställ öppna frågor som »berätta vad du tänkte?«, »vad var det som hände?«.

– Försök att sköta samtalet med elegans. Skrik inte utan tala med lugn och stadig röst. Tar du det långsamt känner sig personen inte så hotad. Var samtidigt stenhård med vad du tycker och känner och säg till exempel »Det här är absolut över gränsen«.

Hur benägna människor är att visa sund ilska på jobbet är individuellt. En del är inte tränade på det och kan be­höva öva i en privat krets där de känner sig trygga, förklarar Titti Holmer.

– Att undertrycka ilskan eller vända den in mot dig själv och tänka »jag måste ha gjort fel«, »varför är jag så dålig?«, skapar mycket stress. Det kan leda till hjärt- och kärlproblem och påverka psyket, fortsätter hon.

Känner du dig ofta ilsken, trampad på och förfördelad på jobbet är Titti Holmers råd att allvarligt fundera på om du verkligen är på rätt plats i arbets­livet.

– Handlar ilskan om något chefen sagt eller gjort, till exempel kritiserat en arbetsuppgift du lagt ned stor tid och omsorg på, överväg noga om du ska uttrycka ilskan. Samtidigt kan det ur karriärhänseende vara bra att du ser till att sätta dig i respekt, säger hon.

Åtta råd för att hantera ilska på ett sunt sätt
  1. Känn ilskan i kroppen innan du agerar.
  2. Tänk efter. Gå undan och andas – eller sov på saken.
  3. Fundera över de konsekvenser det kan få om du visar ilskan.
  4. När du bestämt dig för att visa ilskan: Förbered dig så gott du kan.
  5. Prata bara om dig själv och inte om andra.
  6. Berätta vad du behöver eller vad som inte fungerar för dig.
  7. Var konkret med vad du vill. Ta inte upp det du inte vill.
  8. Skrik inte och undvik laddade ord som idiot eller egoist.
Bli den första att tycka till!
POLISENNyhetPolisen vill lösa sina rekryteringsbehov genom ett nytt, femte lärosäte för polisutbildning, utökad distansutbildning och polisutbildning för specialister inom andra områden. Bättre villkor och arbetsmiljö ska också underlätta rekryteringen av 20 000 personer till 2024.
SocialförsäkringarNyhetRiksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU, har anmält Försäkringskassans hantering av assistansersättning till Justitiekanslern, JK. RBU anser att myndigheten gjort sig skyldig till domstolstrots.
PolisenNyhetNu begär Polisen att 1 020 studenter antas till polisutbildningen våren 2019, uppger Ekot. Anledningen är polisbristen. Samtidigt föreslår ST inom Polisen i Gävleborg ett snabbspår för civilanställda till polisbehörighet.
Val 2018FördjupningFler statsanställda som kan dela på arbetsbördan är den viktigaste valfrågan för facket, säger STs ordförande Britta Lejon. Publikt har frågat de åtta riksdagspartierna om deras syn på arbetsmarknadspolitiken.
HÄLSANyhetFör första gången på sex år minskar sjukfrånvaron i staten. Men sjuktalen behöver sänkas snabbt de kommande tre åren för att nå regeringens mål, enligt en rapport från Statskontoret.
SocialförsäkringNyhetFörsäkringskassan och Arbetsförmedlingen har tagit fram en gemensam avsiktsförklaring för att förstärka sitt samarbete och för att göra övergången från sjukskrivning till arbete enklare.
EUNyhetRiksdagen har med 164 röster mot 144 beslutat att i ett motiverat yttrande till EU-kommissionen säga nej till förslaget att inrätta en arbetsmyndighet på EU-nivå.
EXTRAKONGRESSNyhetBara 3 av 70 var för namnbyte från Fackförbundet ST till Fackförbundet Sterka när ST-företrädare inom universitets- och högskoleområdet samlades till ordförandekonferens. Flertalet vill ha kvar Fackförbundet ST, och i andra hand Publikt, säger avdelningsordförande Annika Aronsson.
ArbetsmiljöNyhetChefer i offentlig sektor arbetar under orimligt stor press. Det anser socialminister Annika Strandhäll, S. I ett studiosamtal hos Aftonbladet morgon diskuterade hon chefers arbetsvillkor med Sacos ordförande Göran Arrius.
NORGENyhetUngefär 6 200 statsanställda i Norge kommer att gå ut i strejk på torsdag morgon, om inte de pågående medlingsförsöken i löneförhandlingarna lyckas. Fyra fack står bakom varslet – LO, Unio, Akademikerna och YS.
PolisenNyhetEn arbetsmiljöenkät inom Polismyndigheten får skarp kritik av anställda, därför att de förväntades svara direkt till chefen. Men enkäten hade godkänts i förväg av facken, uppger Ekot.
ArbetsmarknadNyhetAllt fler äldre arbetar längre. 125 000 fler över 55 år är i jobb i dag jämfört med för tio år sedan, enligt Arbetsförmedlingen. Nästan åtta av tio i åldern 55-64 år jobbar, men också bland dem över 65 har sysselsättningen ökat.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har satsat stort på att flytta myndighetsjobb från Stockholm till mindre orter. Men när myndigheterna själva bestämmer hamnar de flesta nya jobben likväl i Stockholm, Göte­borg och Malmö och andra större städer, visar Publikts granskning.
KRIMINALVÅRDENNyhetNästan 70 procent av de anställda inom Kriminalvården har en mer eller mindre stark upplevelse av att det råder en tystnadskultur på arbetsplatsen. Det skriver myndighetens internrevision i en rapport om arbetet kring värdegrund och etik.
MigrationsverketNyhetSkyddsombudet Oskari Lundahl på Migrationsverkets förvar Kållered tycker inte att problemen med hot och våld tas på tillräckligt stort allvar.
STNyhetSka Fackförbundet ST fortsätta heta ST, byta namn till Sterka eller till Publikt? Frågan avgörs på en extrakongress.
SjukpenningNyhetLäkare klarar inte att leva upp till Försäkringskassans krav vid sjukskrivning för psykisk ohälsa, konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Det kan leda till brister i rättssäkerhet och enhetlighet.
JämställdhetNyhetDen nordiska jämställdhetspolitiken har lett till ökat deltagande av kvinnor på arbetsmarknaden och därmed kraftigt stärkt BNP-ökningen i Norden, enligt en rapport från samarbetsorganisationen OECD.
SjukpenningNyhetFörvaltningsrätternas domare bedömer sjukintygen olika när de överprövar rätten till sjukpenning. Det anser jurister på de fyra kammarrätter som är närmast högre instans, uppger Ekot.
OMLOKALISERINGNyhetFack och arbetsgivare på myndigheterna har inlett förhandlingar om de anställdas villkor när regeringen beslutar om omlokaliseringar. ”Vi har konstruktiva diskussioner”, säger STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.
POLISENNyhetPolismyndigheten måste göra om sin upphandling av pass, slår Kammarrätten i Stockholms län fast i en dom. Orsaken är att Polisen inte kunnat visa att andra leverantörer än anbudsvinnaren Svenska pass inte missgynnats.
POLISENNyhetEn tidigare inköpschef vid Polisen får löneavdrag för att han ägnat sig åt fastighetsaffärer på arbetstid och utan att meddela arbetsgivaren. Media rapporterade om affärerna, vilket riskerat att försämra Polisens anseende, enligt myndighetens personalansvarsnämnd.
RättsväsendetNyhetSveriges advokater dömer ut förvaltningsdomstolarna i en undersökning från organisationen Rättvis skatteprocess. Sex av tio advokater anser att förvaltningsdomstolarna är partiska och sju av tio anser att domarna är dåligt motiverade.
A-kassanNyhetAntalet karensdagar i a-kassan minskas från sju till sex från 2 juli. En enig riksdag har ställt sig bakom regeringens förslag. Regeringen beslutade i torsdags om ändringen i lagen.
ArbetsmiljöNyhetVar tredje myndighetsanställd Jusek-medlem har utsatts för våld, hot, trakasserier, skadegörelse, mutförsök eller annan otillbörlig påverkan de senaste två åren, skriver två företrädare för förbundet i en debattartikel.
FORSKNINGNyhetRådmannen Johan Modin får regeringens uppdrag att förbereda inrättandet av den nya myndigheten Etikprövningsnämnden. Nämnden startar sin verksamhet 1 januari 2019.
ArbetsmarknadNyhetAntalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser har konsekvent överskattats. Det kommer Riksrevisionen fram till i en granskning av insatser under åren 2006 till 2015.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen stoppar användningen av sitt nya verktyg för att matcha arbetssökande nyanlända mot jobb. Verktyget Jobskills kan användas för flyktingsspionage, uppger SVT.
EUNyhetDe offentliganställdas fackförbund i Europa, EPSU, har beslutat att stämma EU-kommissionen inför domstol. Striden gäller minimiregler för inflytande för statligt anställda vid omställningar.
SKATTEVERKETNyhetSkatteverkets interna arbete för att motverka oegentligheter behöver styras upp rejält, anser myndighetens internrevision. Exempelvis saknas fortfarande en ordning för att hantera incidenter där ledningen är inblandad – trots de senaste årens skandaler kring tidigare generaldirektören och överdirektören.
FackligtNyhetEU-ländernas gemensamma deklaration om sociala rättigheter är ett hot mot den svenska arbetsmarknadsmodellen, skriver näringslivets forskningsinstitut Ratio i en rapport. TCOs Europachef Per Hilmersson håller inte med.
migrationsverketNyhetMigrationsverket gjorde fel när en arbetstagare i Mälardalen blev uppsagd från sin provanställning, enligt ST som stämmer myndigheten i Arbetsdomstolen. Målet är principiellt viktigt, enligt förbundsjurist Joakim Lindqvist.
DANMARKNyhetParterna inom stat och kommun i Danmark har efter omfattande konfliktvarsel kommit överens om ett nytt treårigt avtal. Avtalet säkrar ett reallönelyft, enligt fackförbundet HK Stat.
ArbetsförmedlingenNyhetCoachföretag som avslöjats med meningslösa aktiviteter och misstänkt fusk skulle stoppas av Arbetsförmedlingen. Men i verkligheten blev flera av dem kvar och fick ännu mer pengar, uppger SVT.
HögskolanNyhetAntalet helårspersoner vid universitet och högskolor ökade med 290 under 2017. Totalt fanns 60 600 helårspersoner vid lärosätena, varav nästan 10 000 doktorander.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetNio höga chefer på Försäkringskassan och fyra före detta generaldirektörer har undertecknat ett skarpt brev till regeringen om avsättningen av Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler. ”Beslutet är helt obegripligt”, säger Adriana Lender, tidigare generaldirektör på myndigheten.
FörsäkringskassanNyhetRegeringens beslut att sparka Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler får kritik. Om det inte är olagligt är det åtminstone ett högst olämpligt beslut, skriver förre ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen, Sten Heckscher, i en debattartikel i Svenska dagbladet.
HögskolanNyhetRiggade anställningar och nepotism är en del av verkligheten när högskolan rekryterar personal. Det menar fackförbundet Sulf i en rapport som granskar anställningsprocessen vid tre lärosäten.