Annons:
Se till att konkurrensen inte spårar urBild:Janetta Nyberg
Konkurrens
På jobbet
AVSofia Brax0 kommentarerTyck till!

Se till att konkurrensen inte spårar ur

Konkurrens på jobbet kan ofta föra något gott med sig. Men hela arbetsplatsen riskerar att bli förgiftad om tävlandet hanteras fel.

En karriärväg öppnar sig på din arbets­plats, och plötsligt upptäcker du att ni är flera som tävlar om den. Eller så får du en ny arbetskamrat som visar sig vara väldigt duktig på just det där som alla brukade tycka att du var så bra på... Eller så kommer det fram att en av kollegerna har betydligt högre lön än du, fast du tycker att du gör ett bättre jobb. Det har uppstått konkurrens. Och det kan vara riktigt bra ibland. Men det kan också bli riktigt dåligt, om man inte hanterar det på rätt sätt.

– Konkurrens kan sporra oss att pres­tera bättre, både enskilt och i grupp, säger karriärcoachen Nina Jansdotter. Men det kan också slå över i destruktivt beteende om det går för långt. Som konsulten som skar sönder däcken på kollegans bil för att hindra honom från att komma till ett viktigt kundmöte…

Psykologen Marta Cullberg Weston har skrivit boken Avund och konkurrens. De två känslorna är intimt sammanlänkade, menar hon: konkurrens leder till jämförelse, som i sin tur riskerar att leda till avund.

Men hon skiljer också på olika typer av avund:

o Positiv eller stimulerande avund föds när du ser något som någon annan har eller kan eller gör, och blir inspirerad att förbättra dig eller förändra något i ditt eget liv. Snarare än missunnsamhet känner du: »Å, det skulle jag också vilja göra«. Du blir motiverad att söka utveckling och nya erfarenheter. En förutsättning är dock att du upplever att du har en chans att uppnå ditt mål: »Kan hon så kan jag«. Har du god självkänsla kan du till och med nöja
dig med att försöka – det känns inte som någon katastrof om du inte skulle lyckas.

o Destruktiv eller missunnsam avund springer också ur en jämförelse, men du reagerar med uppgivenhet eller aggression: »här har jag ju inte en chans«. Det är här risken finns att hamna i en känsla av missunnsamhet. I värsta fall börjar du fokusera på att kollegan ska misslyckas, snarare än att du själv ska lyckas.

– Den typen av inställning orsakar mycket stress och kan skada alla inblandade, säger Nina Jansdotter.

Här nedan ger hon och Marta Cullberg Weston sina bästa råd om vad du bör tänka på när du hamnar i en konkurrenssituation.

1. Håll utkik efter miss­unnsamhet

När du upplever konkurrens och avund, är det alltid i botten ett behov eller en längtan som ger sig till känna. Om du kan se vad du egentligen längtar efter, kan du göra något konstruktivt av din avund. Din längtan behöver inte nödvändigtvis involvera din kollega, du kanske bara behöver utveckla någon sida av dig själv.

Det här sättet att handskas med sin avund kräver dock mod. Det är ofta lättare att missunna andra än att unna sig själv. Prova också att berömma den du avundas.

Eller som Nina Jansdotter säger:

– De som kommer någon vart inom arbetslivet, på lång sikt, är de som är generösa och kan bjuda på att någon annan får något.

2. Ta itu med destruktivt beteende

När en person har slagit in på den missunnsamma vägen finns det risk för att hon eller han utvecklar ett destruktivt beteende. Det kan handla om skvaller bakom ryggen, förmins­kande kommentarer, undanhållande av information eller avståndstagande genom tystnad.

Går det riktigt långt kan det också handla om rent sabotage.

Om du själv skulle bli utsatt för något sådant, rekommenderar Marta Cullberg Weston att du konfronterar det direkt, genom att sätta ord på vad du ser.

Handlar det om sabotage, bör du dokumentera vad som skett. Räcker inte konfrontationen behöver du prata med din chef.

3. Skapa gott klimat för konkurrens­

Det bästa sättet att hantera konkurrens och avund är att prata öppet om det, anser Marta Cullberg Weston.

– Prata om hur ni har det på jobbet och hur ni hanterar situationer där någon blir befordrad.

– Prata om hur ni tar hand om nya medarbetare och hur ni kan stötta
dem.

– Prata om avundsmekanismerna. När man lyfter upp dem i ljuset brukar luften gå ur en del av de värsta avundsuttrycken.

Hon anser också att varje organisation behöver tydliga mål, en tydlig ansvarsfördelning, kloka belönings­system som inte underblåser avund, goda ledare som ser och bekräftar sina medarbetare, fungerande konflikthantering och en god gruppkänsla.

4. Sök nytt jobb om cheferna inte bryr sig

En missunnsam kollega kan ibland få med sig hela arbetsgruppen i sin destruktiva avund. Men det kan också finnas strukturella förutsättningar som gör att grogrunden för destruktiv konkurrens är särskilt gynnsam.

Det kan till exempel vara när organisationen utsätts för stora förändringar utifrån eller inifrån, och många känner sig hotade. Det händer också lättare i organisationer där bara individuella prestationer räknas och belönas, så att kolleger tvingas betrakta varandra som motståndare.

I det här fallet är Nina Jansdotter hård.

– Om det verkligen har satt sig i arbetsplatskulturen och cheferna inte verkar intresserade av att göra något åt det – då är det värt att se sig om efter ett annat jobb, säger hon.

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.