Annons:
vab
Fördjupning
AVElin Ekselius0 kommentarerTyck till!

Sjuka barn ännu mest mammas ansvar

Medan pappornas uttag av vanliga föräldradagar sakta men säkert ökar så ligger deras uttag av vab-dagar helt stilla. Männens andel har inte ökat alls sedan början av 1980-talet.
Bild:Colourbox

År 1980 tog papporna ut drygt en tredjedel av alla dagar för tillfällig vård av barn, 36,6 procent. Då framställdes uttaget som en förebild för jämställda relationer i familjen.

Sedan dess har utvecklingen legat stilla. Förra året tog männen ut 36,3 procent av dagarna.

Katarina Boye, som är doktor i socio­logi vid Stockholms universitet, har forskat om arbetsfördelningen mellan män och kvinnor. Hon säger att uttaget av vab-dagar har ett samband med föräldrarnas ekonomi.

– Oavsett hur hög eller låg inkomst de har, brukar den som tjänar minst ofta vabba mest. Och oftast är det kvinnan som tjänar minst.

Vabbandet i sig riskerar att förstärka lönegapet.

– I mina studier har jag sett att ju mer en förälder vabbar, desto sämre blir hans eller hennes löne­utveckling. Det gäller både för män och kvinnor.

Män som vabbar tycks straffas hårdare än kvinnor i löneutvecklingen.

– Man kan säga att en dags vab kostar mer för en man, sett till löneutvecklingen.

Kanske, resonerar Katarina Boye, hänger det ihop med att det fortfarande är så mycket vanligare att mammor vabbar. Arbetsplatsens förväntningar på en mamma och en pappa ser inte likadana ut – en pappa anses inte »behöva« vabba på samma sätt som en mamma.

Hon tror att bästa sättet att få ett mer jämställt uttag av vab-dagarna är att förändra strukturen på arbetsmarknaden.

– Könslönegapet måste minska. Om kvinnors och mäns löner var på samma nivå, tror jag att förut­sättningarna för ett jämställt föräldraskap vore mycket bättre. 

Så säger lagen

Du får ta ut tillfällig föräldrapenning när barnet är sjukt. Under den tid du vabbar ska du helt avstå från annat arbete. Det gäller även om du inte tar ut någon lön från jobbet. Du får inte ta ut tillfällig föräldrapenning exempelvis när förskolan har stängt för planering, ordnar jul­avslutning eller kallar till utvecklingssamtal. 

Uttag av vab-dagar, fördelat på kön
  • Kvinnor: 73,4 %
  • Män: 36,3 %
Liten nyordslista

Vabba:
Vara hemma för vård av barn.

Vabruari:
Skämtsamt namn på februari, som brukar vara en av de mest infektionsdrabbade månaderna på året.

Vobba/Jabba:
Jobba fast man vabbar, vabba fast man jobbar.

  Volka:
»Vabbskolka«, det vill säga anmäla barnet som sjukt för att få en ledig dag.

 

   Källa: Språkrådet. Det enda av dessa ord som har kvalat in på rådets egen nyordslista är ordet vobba, som fanns med på 2011 års lista.    

   

Källa: Språkrådet. Det enda av dessa ord som har kvalat in på rådets egen nyordslista är ordet vobba, som fanns med på 2011 års lista. 

 

39 år av vabbande
  • 1974. Sjukpenning för vård av sjukt barn införs. Högst 10 dagar per familj och kalenderår kan betalas ut för vård av barn som är under 10 år.
  • 1980. Antalet dagar utökas till högst 60 dagar per barn och år. Åldersgränsen höjs till 12 år för barn födda 1970 eller senare.
  • 1988. Tillfällig föräldrapenning får betalas ut under högst 90 dagar per barn och år.
  • 1990. Försäkringen byggs ut med ytterligare 30 dagar och omfattar totalt 120 dagar.
  • 1995. Rätten för föräldern att låta någon annan person vårda barnet införs.
Bli den första att tycka till!
UTRIKESNyhetTyska utrikesdepartementet har satt stopp för videomöten via appen Zoom, som används av flera universitet och högskolor i Sverige. Sedan tidigare har Taiwan förbjudit myndigheter och statliga institutioner från att använda programmet, skriver tyska ekonomitidningen Handelsblatt samt brittiska BBC.
CoronaNyhetAntalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om tillbud beroende på coronapandemin ökar, skriver Arbetsvärlden. Myndigheten redovisar enligt tidningen 63 anmälningar om tillbud och 48 om skyddstopp.
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.