Annons:
vab
Fördjupning
AVElin Ekselius0 kommentarerTyck till!

Sjuka barn ännu mest mammas ansvar

Medan pappornas uttag av vanliga föräldradagar sakta men säkert ökar så ligger deras uttag av vab-dagar helt stilla. Männens andel har inte ökat alls sedan början av 1980-talet.
Bild:Colourbox

År 1980 tog papporna ut drygt en tredjedel av alla dagar för tillfällig vård av barn, 36,6 procent. Då framställdes uttaget som en förebild för jämställda relationer i familjen.

Sedan dess har utvecklingen legat stilla. Förra året tog männen ut 36,3 procent av dagarna.

Katarina Boye, som är doktor i socio­logi vid Stockholms universitet, har forskat om arbetsfördelningen mellan män och kvinnor. Hon säger att uttaget av vab-dagar har ett samband med föräldrarnas ekonomi.

– Oavsett hur hög eller låg inkomst de har, brukar den som tjänar minst ofta vabba mest. Och oftast är det kvinnan som tjänar minst.

Vabbandet i sig riskerar att förstärka lönegapet.

– I mina studier har jag sett att ju mer en förälder vabbar, desto sämre blir hans eller hennes löne­utveckling. Det gäller både för män och kvinnor.

Män som vabbar tycks straffas hårdare än kvinnor i löneutvecklingen.

– Man kan säga att en dags vab kostar mer för en man, sett till löneutvecklingen.

Kanske, resonerar Katarina Boye, hänger det ihop med att det fortfarande är så mycket vanligare att mammor vabbar. Arbetsplatsens förväntningar på en mamma och en pappa ser inte likadana ut – en pappa anses inte »behöva« vabba på samma sätt som en mamma.

Hon tror att bästa sättet att få ett mer jämställt uttag av vab-dagarna är att förändra strukturen på arbetsmarknaden.

– Könslönegapet måste minska. Om kvinnors och mäns löner var på samma nivå, tror jag att förut­sättningarna för ett jämställt föräldraskap vore mycket bättre. 

Så säger lagen

Du får ta ut tillfällig föräldrapenning när barnet är sjukt. Under den tid du vabbar ska du helt avstå från annat arbete. Det gäller även om du inte tar ut någon lön från jobbet. Du får inte ta ut tillfällig föräldrapenning exempelvis när förskolan har stängt för planering, ordnar jul­avslutning eller kallar till utvecklingssamtal. 

Uttag av vab-dagar, fördelat på kön
  • Kvinnor: 73,4 %
  • Män: 36,3 %
Liten nyordslista

Vabba:
Vara hemma för vård av barn.

Vabruari:
Skämtsamt namn på februari, som brukar vara en av de mest infektionsdrabbade månaderna på året.

Vobba/Jabba:
Jobba fast man vabbar, vabba fast man jobbar.

  Volka:
»Vabbskolka«, det vill säga anmäla barnet som sjukt för att få en ledig dag.

 

   Källa: Språkrådet. Det enda av dessa ord som har kvalat in på rådets egen nyordslista är ordet vobba, som fanns med på 2011 års lista.    

   

Källa: Språkrådet. Det enda av dessa ord som har kvalat in på rådets egen nyordslista är ordet vobba, som fanns med på 2011 års lista. 

 

39 år av vabbande
  • 1974. Sjukpenning för vård av sjukt barn införs. Högst 10 dagar per familj och kalenderår kan betalas ut för vård av barn som är under 10 år.
  • 1980. Antalet dagar utökas till högst 60 dagar per barn och år. Åldersgränsen höjs till 12 år för barn födda 1970 eller senare.
  • 1988. Tillfällig föräldrapenning får betalas ut under högst 90 dagar per barn och år.
  • 1990. Försäkringen byggs ut med ytterligare 30 dagar och omfattar totalt 120 dagar.
  • 1995. Rätten för föräldern att låta någon annan person vårda barnet införs.
Bli den första att tycka till!
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem. De ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
ArbetsförmedlingenNyhetVänsterpartiets Jonas Sjöstedt står fast vid att partiet vill rikta en misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, S. Det beskedet gav han vid en frågestund i riksdagen i dag. En timme senare meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de stöder en misstroendeförklaring om regeringen inte ändrar sig till på tisdag.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.
HögskolanNyhetRegeringen uppdrar till 18 universitet och högskolor att anordna fler sommarkurser. Lärarutbildningar ska prioriteras särskilt. I budgeten för 2020 finns 75 miljoner kronor avsatt för sommarkurser.
SCBNyhetDe svenska nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet, men statistiken har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktig grund, enligt en granskning från Riksrevisionen.
KriminalvårdenNyhetEfter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.
RegeringskanslietNyhetDen ordningsvakt som suttit anhållen misstänkt för en vapenstöld på Regeringskansliet försattes på tisdagseftermiddagen på fri fot. Han är fortfarande misstänkt, men på den lägre misstankegraden, skriver Dagens Nyheter.
HögskolanNyhetEn forskarexamen ger liten utdelning i lönekuvertet på arbetsmarknaden. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning. Doktorshatten betalar sig bäst inom medicin och hälsovetenskap.
SiSNyhetEn anställd vid ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem avskedas från sin tjänst på myndigheten efter att ha dömts för våldtäkt mot barn. Mannen har haft en sexuell förbindelse med en 13-årig flicka han träffat på sin fritid.
RegeringskanslietNyhetEn ordningsvakt vid Regeringskansliet i Rosenbad har anhållits av polisen, misstänkt för att ha stulit ett vapen på arbetsplatsen. Enligt medias uppgifter är mannen anställd av Securitas, som ansvarar för bevakningen av Rosenbad.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets omorganisation skapar oro bland personalen, och de operativa cheferna anser att motiven bakom vilken typ av neddragningar som myndigheten väljer att göra är svåra att förstå, enligt en ny rapport från Statskontoret. Samtidigt är myndighetens mål för digitalisering otydligt, i kombination med krånglande it-system, anser Statskontoret.
StatsförvaltningNyhetNästan alla som får anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning, enligt en enkät som Statskontoret har genomfört. De flesta myndigheter genomför utbildningen i egen regi.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Tysslinge, sedan en intagen ungdom lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetEtikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans växande kö av ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har fått myndigheten att beordra övertid. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen på flera punkter när det gäller handläggningen av ärendena.
KriminalvårdenNyhetDet var tjänstefel när transportledaren beordrade Kriminalvårdens fångtransport att stanna för en kisspaus sommaren 2018, slår hovrätten fast. Under rasten vid vägkanten flydde en morddömd fånge som sedan inte har påträffats.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans chef Nils Öberg är orolig över vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att leda till, säger han i en intervju med TT. Förändringarna kommer att påverka samarbetet mellan myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn kriminalvårdare som dömts till ett villkorligt fängelsestraff och samhällstjänst för misshandel av en sexbrottsdömd läkare på Kronobergshäktet i Stockholm överklagar sin dom. Det gör även den misshandlade läkaren, då han anser att våldet som han utsattes för var grövre än vad tingsrätten har kommit fram till.
Inspektionen för vård och omsorgNyhetInspektionen för vård och omsorg, IVO, lever inte upp till de förväntningar som fanns när myndigheten inrättades, enligt en granskning från Riksrevisionen. Delvis beror det på bristande styrning från regeringen, anser Riksrevisionen.
FinlandNyhetPoststrejken i Finland är över sedan den finländska Posten och facket kommit överens om att paketsorterarna ska fortsätta att omfattas av sitt tidigare kollektivavtal, trots att deras anställningar flyttats till ett dotterbolag.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetOmkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeskedet om att parterna bakom januariavtalet förhandlar om att åtminstone delvis stoppa stängningarna av Arbetsförmedlingens lokalkontor tas emot med glädje av facket. ”Men med tanke på att man redan har börjat lägga ned kontor så måste man agera fort för att få någon effekt”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.