Annons:
vab
Fördjupning
AVElin Ekselius0 kommentarerTyck till!

Sjuka barn ännu mest mammas ansvar

Medan pappornas uttag av vanliga föräldradagar sakta men säkert ökar så ligger deras uttag av vab-dagar helt stilla. Männens andel har inte ökat alls sedan början av 1980-talet.
Bild:Colourbox

År 1980 tog papporna ut drygt en tredjedel av alla dagar för tillfällig vård av barn, 36,6 procent. Då framställdes uttaget som en förebild för jämställda relationer i familjen.

Sedan dess har utvecklingen legat stilla. Förra året tog männen ut 36,3 procent av dagarna.

Katarina Boye, som är doktor i socio­logi vid Stockholms universitet, har forskat om arbetsfördelningen mellan män och kvinnor. Hon säger att uttaget av vab-dagar har ett samband med föräldrarnas ekonomi.

– Oavsett hur hög eller låg inkomst de har, brukar den som tjänar minst ofta vabba mest. Och oftast är det kvinnan som tjänar minst.

Vabbandet i sig riskerar att förstärka lönegapet.

– I mina studier har jag sett att ju mer en förälder vabbar, desto sämre blir hans eller hennes löne­utveckling. Det gäller både för män och kvinnor.

Män som vabbar tycks straffas hårdare än kvinnor i löneutvecklingen.

– Man kan säga att en dags vab kostar mer för en man, sett till löneutvecklingen.

Kanske, resonerar Katarina Boye, hänger det ihop med att det fortfarande är så mycket vanligare att mammor vabbar. Arbetsplatsens förväntningar på en mamma och en pappa ser inte likadana ut – en pappa anses inte »behöva« vabba på samma sätt som en mamma.

Hon tror att bästa sättet att få ett mer jämställt uttag av vab-dagarna är att förändra strukturen på arbetsmarknaden.

– Könslönegapet måste minska. Om kvinnors och mäns löner var på samma nivå, tror jag att förut­sättningarna för ett jämställt föräldraskap vore mycket bättre. 

Så säger lagen

Du får ta ut tillfällig föräldrapenning när barnet är sjukt. Under den tid du vabbar ska du helt avstå från annat arbete. Det gäller även om du inte tar ut någon lön från jobbet. Du får inte ta ut tillfällig föräldrapenning exempelvis när förskolan har stängt för planering, ordnar jul­avslutning eller kallar till utvecklingssamtal. 

Uttag av vab-dagar, fördelat på kön
  • Kvinnor: 73,4 %
  • Män: 36,3 %
Liten nyordslista

Vabba:
Vara hemma för vård av barn.

Vabruari:
Skämtsamt namn på februari, som brukar vara en av de mest infektionsdrabbade månaderna på året.

Vobba/Jabba:
Jobba fast man vabbar, vabba fast man jobbar.

  Volka:
»Vabbskolka«, det vill säga anmäla barnet som sjukt för att få en ledig dag.

 

   Källa: Språkrådet. Det enda av dessa ord som har kvalat in på rådets egen nyordslista är ordet vobba, som fanns med på 2011 års lista.    

   

Källa: Språkrådet. Det enda av dessa ord som har kvalat in på rådets egen nyordslista är ordet vobba, som fanns med på 2011 års lista. 

 

39 år av vabbande
  • 1974. Sjukpenning för vård av sjukt barn införs. Högst 10 dagar per familj och kalenderår kan betalas ut för vård av barn som är under 10 år.
  • 1980. Antalet dagar utökas till högst 60 dagar per barn och år. Åldersgränsen höjs till 12 år för barn födda 1970 eller senare.
  • 1988. Tillfällig föräldrapenning får betalas ut under högst 90 dagar per barn och år.
  • 1990. Försäkringen byggs ut med ytterligare 30 dagar och omfattar totalt 120 dagar.
  • 1995. Rätten för föräldern att låta någon annan person vårda barnet införs.
Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.