Annons:
vab
Fördjupning
AVElin Ekselius0 kommentarerTyck till!

Sjuka barn ännu mest mammas ansvar

Medan pappornas uttag av vanliga föräldradagar sakta men säkert ökar så ligger deras uttag av vab-dagar helt stilla. Männens andel har inte ökat alls sedan början av 1980-talet.
Bild:Colourbox

År 1980 tog papporna ut drygt en tredjedel av alla dagar för tillfällig vård av barn, 36,6 procent. Då framställdes uttaget som en förebild för jämställda relationer i familjen.

Sedan dess har utvecklingen legat stilla. Förra året tog männen ut 36,3 procent av dagarna.

Katarina Boye, som är doktor i socio­logi vid Stockholms universitet, har forskat om arbetsfördelningen mellan män och kvinnor. Hon säger att uttaget av vab-dagar har ett samband med föräldrarnas ekonomi.

– Oavsett hur hög eller låg inkomst de har, brukar den som tjänar minst ofta vabba mest. Och oftast är det kvinnan som tjänar minst.

Vabbandet i sig riskerar att förstärka lönegapet.

– I mina studier har jag sett att ju mer en förälder vabbar, desto sämre blir hans eller hennes löne­utveckling. Det gäller både för män och kvinnor.

Män som vabbar tycks straffas hårdare än kvinnor i löneutvecklingen.

– Man kan säga att en dags vab kostar mer för en man, sett till löneutvecklingen.

Kanske, resonerar Katarina Boye, hänger det ihop med att det fortfarande är så mycket vanligare att mammor vabbar. Arbetsplatsens förväntningar på en mamma och en pappa ser inte likadana ut – en pappa anses inte »behöva« vabba på samma sätt som en mamma.

Hon tror att bästa sättet att få ett mer jämställt uttag av vab-dagarna är att förändra strukturen på arbetsmarknaden.

– Könslönegapet måste minska. Om kvinnors och mäns löner var på samma nivå, tror jag att förut­sättningarna för ett jämställt föräldraskap vore mycket bättre. 

Så säger lagen

Du får ta ut tillfällig föräldrapenning när barnet är sjukt. Under den tid du vabbar ska du helt avstå från annat arbete. Det gäller även om du inte tar ut någon lön från jobbet. Du får inte ta ut tillfällig föräldrapenning exempelvis när förskolan har stängt för planering, ordnar jul­avslutning eller kallar till utvecklingssamtal. 

Uttag av vab-dagar, fördelat på kön
  • Kvinnor: 73,4 %
  • Män: 36,3 %
Liten nyordslista

Vabba:
Vara hemma för vård av barn.

Vabruari:
Skämtsamt namn på februari, som brukar vara en av de mest infektionsdrabbade månaderna på året.

Vobba/Jabba:
Jobba fast man vabbar, vabba fast man jobbar.

  Volka:
»Vabbskolka«, det vill säga anmäla barnet som sjukt för att få en ledig dag.

 

   Källa: Språkrådet. Det enda av dessa ord som har kvalat in på rådets egen nyordslista är ordet vobba, som fanns med på 2011 års lista.    

   

Källa: Språkrådet. Det enda av dessa ord som har kvalat in på rådets egen nyordslista är ordet vobba, som fanns med på 2011 års lista. 

 

39 år av vabbande
  • 1974. Sjukpenning för vård av sjukt barn införs. Högst 10 dagar per familj och kalenderår kan betalas ut för vård av barn som är under 10 år.
  • 1980. Antalet dagar utökas till högst 60 dagar per barn och år. Åldersgränsen höjs till 12 år för barn födda 1970 eller senare.
  • 1988. Tillfällig föräldrapenning får betalas ut under högst 90 dagar per barn och år.
  • 1990. Försäkringen byggs ut med ytterligare 30 dagar och omfattar totalt 120 dagar.
  • 1995. Rätten för föräldern att låta någon annan person vårda barnet införs.
Bli den första att tycka till!
Göteborgs universitetNyhetPolisen har sprängt den misstänkta bomb som hittades utanför Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet i morse. "Det är rädsla, oro, sorg och ilska", säger sekretariatets föreståndare Maria Gröönros till Publikt.
NaturvårdsverketNyhetDen nya budgeten som riksdagen röstade igenom förra veckan får stora konsekvenser för Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. "Det är första gången jag är med om en så här stor neddragning på miljöområdet." säger Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger, till tidningen Altinget.
Göteborgs universitetNyhetEn misstänkt bomb har hittats vid Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Ett stort område är avspärrat och en hög smäll har hörts, rapporterar Expressen.
JulklapparNyhetSomliga ger en julklapp värd flera hundra kronor, andra inget alls. Synen på julgåvor delar statliga arbetsgivare. Forskaren Stefan Tengblad tror att julgåvor kan ha betydelse för anställdas lojalitet och engagemang.
JämställdhetNyhetDen svenska integrationspolitiken saknar jämställdhetsperspektiv, visar en granskning från Riksrevisionen. Tydligast märks det när det gäller förankring på arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor och män.
LÖNERNyhetFöreningen Lönelotsarna och dess grundare och frontfigurer Anita Harriman, Lena Johansson och Marie Trollvik tilldelas STs arbetslivspris 2018. "Det här priset är en enorm kick för oss, och hedrande", säger Marie Trollvik, som är föreningens ordförande.
DiskrimineringNyhetEn tolkförmedling för döva och hörselskadade stäms i Arbetsdomstolen, AD, sedan en döv sökande till en tjänst som receptionist inte ens kallats till intervju, uppger Arbetet.
JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETENNyhetSom väntat har riksdagens arbetsmarknadsutskott föreslagit att Jämställdhetsmyndighetens anslag avvecklas med sikte på nedläggning i december 2019. ”Medarbetarna är arga, ledsna och oroliga”, säger STs avdelningsordförande Lena Bjurving.
HälsaNyhetVar fjärde kvinna med anställning uppger att hon har sömnbesvär ofta eller mycket ofta jämfört med 16 procent av männen, visar en undersökning från Avonova. Minst sömnproblem har de som är under 30 år.
SjukskrivningarNyhetRiksrevisionen söker svaret på varför kvinnor är mer sjukskrivna än män och ska undersöka om män och kvinnor bedöms olika i sjukskrivningsprocessen. I dag vet vi väldigt lite om vårdgivarnas roll, kommenterar Pathric Hägglund, projektledare på Riksrevisionen.
ArbetsmiljöverketNyhetTiden från skyddsombudets larm till Arbetsmiljöverkets inspektion blir allt längre, visar en granskning som Arbetet gjort. För hälften av alla anmälningar som kom in 2017 dröjde det mer än 33 dagar till inspektion.
HögskolanNyhetStudenternas prestationer i högskolan blir allt bättre, enligt en rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Unga kvinnliga studenter som läser på ett program presterar bäst.
Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremismNyhetStatens satsning mot våldsbejakande extremism har fått ett bra genomslag. Det är Statskontorets slutsats i en utvärdering av arbetet kring den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.
Kungliga MyntkabinettetNyhetEn före detta anställd vid Kungliga Myntkabinettet åtalas för grovt häleri. Han misstänks ha sålt stulna mynt från sin förra arbetsplats till ett värde av fyra miljoner kronor, rapporterar SVT.
SkatteverketNyhetSkatteverket stoppar flera interna it-system sedan anonyma anmälare påtalat att de kan vara olagliga, rapporterar Expressen. I ett av systemen ska kontoutdrag från privatpersoner ha sparats och gjorts sökbara.
ArbetsmarknadNyhetArbetsförmedlingen skriver upp prognosen för tillväxten av nya jobb, Den svenska arbetsmarknaden utvecklas mycket starkt, och antalet jobb kommer enligt prognosen att öka med sammanlagt 111 000 under 2019 och 2020.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket går in i ett partnerskap med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Samarbetet omfattar bland annat kompetensutveckling och kontakt med forskare och studenter.
STATSBUDGETENNyhetDen M-KD-budget som riksdagen nu antagit innebär stora neddragningar inom Arbetsförmedlingen och avskaffad avdragsrätt för fackavgiften. Dessutom kan en nedläggning av den nya Jämställdhetsmyndigheten vänta.
ArbetsförmedlingenNyhet4 500 personer – så många kan behöva sägas upp, skrev Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg i en kommentar till budgeten redan innan den antogs av riksdagen. STs avdelningsordförande Fredrik Andersson säger att det är katastrofalt: "Ett hårt slag i magen”.
Migra­tions­verketNyhetEtt skyddsombud på Migra­tions­verket stängdes av från arbetsplatsen utan förhandling med facket. Han blev senare utköpt. »Arbetsgivaren har begått allvarliga fel«, säger STs Sanna Norblad, som misstänker att man ville bli av med en person som ställde krav på bättre arbetsmiljö.
ArbetsmiljöNyhetEnligt en ny rapport från Afa Försäkring orsakas mer än vart tionde olycksfall i arbetet av hot och våld i samband med jobbet. Många av dem som råkat ut för allvarliga arbetsolycksfall har utsatts för rån.
FörsäkringskassanNyhetAllt fler medarbetare vänder sig till Försäkringskassans jourtelefon för att de upplever hot, våld eller obehag i samband med sin yrkesutövning. Det är en spegling av medarbetarnas verklighet. Antalet incidenter som rör de anställdas person­säkerhet har ökat kraftigt sedan 2012.
SocialförsäkringarNyhetEn mamma som cyklade från jobbet till hemmet för att ta hand om sin dotter som skadat sig har inte rätt till livränta för arbetsskada. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en dom.
DigitaliseringNyhetStatens servicecenter har beslutat att avbryta upphandlingen ett myndighetsgemensamt e-arkiv på grund av bristande konkurrens och ett för högt pris. Alltför få leverantörer har visat intresse.
PolisenNyhetPolis­myndigheten godkände till sist Linda Håkanssons planer på att arbeta som volontär på en brottsofferjour. »Jag blev jätteglad«, säger hon.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens avtal med det omstridda konsultföretaget Gaia löpte ut 24 juni. Men sedan dess har bolaget fortsatt att leverera tjänster och fakturerat över en miljon kronor. »Vi trodde samarbetet var avslutat«, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.
HögskolanNyhetÅklagaren yrkar på långa fängelsestraff för ligan bakom det omfattande högskolefusk som avslöjades i fjol. De tre männen som åtalades riskerar fängelse i 4,5 – 6 år, uppger Ekot.
UpphandlingNyhetHögsta förvaltningsdomstolen har upphävt ett beslut från Konkurrensverket om upphandling. Enligt domstolen har myndigheten agerat utanför sin kompetens när den stoppat kommuners upphandling av avfall.
LIKABEHANDLINGNyhetPå uppdrag av regeringen har Försäkringskassan startat sajten Lika rättigheter. Den är tänkt att uppmuntra diskussioner på myndigheterna om hur man bemöter medborgarna på ett mer likvärdigt sätt.
Södertörns högskolaNyhetAnställda på Södertörns högskola var involverade i kulturföreningen Forum i sådan omfattning att det borde anmälts som bisyssla.
StatsförvaltningNyhetDet finns en rad överväganden att göra innan en myndighet inför en visselblåsartjänst. Vad är syftet? Vem ska använda den? Vem ska sköta den? För att underlätta det arbetet har Statskontoret tagit fram en handbok om visselblåsarfunktioner.