Annons:
Bild:Getty Images
Mutor
Fördjupning
AVFatima GrönbladTyck till!

Små gåvor kan också vara muta

Även en gåva av litet värde kan anses vara en muta om den misstänks kunna påverka din tjänsteutövning. För att vara på den säkra sidan är det bäst att inte ta emot något alls.

Är det okej att ta emot en blombukett eller låta sig bjudas på middag? Det är svårt att ge ett rakt svar på det, förklarar Kim Andrews, chefsåklagare på Riksenheten mot korruption. Det finns nämligen ingen beloppsgräns för vad som anses vara en muta. Allt beror på omständigheterna, exempelvis om det finns det en koppling mellan förmånen och mottagarens tjänste­utövning, eller om förmånen riskerar att påverka mottagarens agerande på ett sätt som orsakar skada för dennes arbets- eller uppdragsgivare.

För personer i offentlig tjänst är lagstiftningen mycket strikt. Där inleds i princip alltid en utredning när någon misstänks ha begärt eller tagit emot en otillbörlig förmån. För anställda på före­tag är det lite annorlunda, där sker först en åtalsprövning som tar hänsyn till allmänintresset av att förhållandena kommer fram.

Formellt finns alltså en skillnad mellan myndigheter och statliga bolag.

– Men i praktiken anses det ofta finnas ett allmänintresse när det gäller verksamhet som bedrivs i statliga bolag, så utfallet blir likartat, konstaterar Kim Andrews.

Hur ska man då göra om någon man har kontakt med i arbetet erbjuder en present? Kim Andrews ger rådet att man ska fråga sin chef om vilken policy som gäller i verksamheten.

Generellt tycker han att det bästa är att inte ta emot någonting alls.

– Även om det är något litet är det lätt hänt att det växer och blir större med tiden, säger Kim Andrews.

Kan ge sex års fängelse

Så här säger lagen om mutbrott:

 • Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta till böter eller fängelse i högst två år.
 • Den som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån i fall som avses ovan döms för givande av muta till böter eller fängelse i högst två år.
 • Grovt mutbrott ger fängelse i sex månader till sex år.
Korruption i staten: Systembolaget 2003

Butikschefer på Systembolaget tog emot gåvor från leverantörer, vissa tjänade också pengar vid försäljning av en viss sorts vin. I sex olika rättegångar dömdes sammanlagt 75 anställda på företaget för mutbrott.

Korruption i staten: Kriminalvården 2010

En tidigare fastighetschef på Kriminalvården dömdes till fängelse i tre och ett halvt år för att ha tagit emot mång­miljonbelopp i samband med byggen av anstalter i Haparanda, Östersund och Härnösand.

147

147 fällande domar för mutbrott utdömdes i Sverige från 2005 till 2016.

Källa: Riksenheten mot korruption

Några varningstecken

Var misstänksam om du erbjuds något som:

 • är av värde.
 • inte har något samband med ditt arbete.
 • lämnas i nära anslutning till ett beslut.
 • lämnas i hemlighet.
 • är riktat enbart till vissa utvalda personer.
 • avviker från gängse umgängesformer mellan dig och den som ger erbjudandet.
Pengar vanligaste mutan i staten
 • Pengar 36 %
 • Resor 14 %
 • Diverse föremål 12 %
 • Aktivitet, fest eller middag 11 %
 • Tjänst eller gentjänst 11 %
 • Alkohol 3 %
 • Lunch 3 %
 • Övrigt 10 %

Ärenden inom statlig sektor hos Riks­enheten mot korruption 2003–2011.

Så utsatta är anställda på olika myndigheter
 • Migrationsverket 7 %
 • Arbetsförmedlingen 6 %
 • Kriminalvården 6 %
 • Kustbevakningen 5 %
 • Kronofogden 4 %
 • Polismyndigheten 4 %
 • Tullverket 3 %
 • Skatteverket 3 %
 • Åklagarmyndigheten 1 %
 • Försäkringskassan 1 %
 • Sveriges domstolar 1 %

Andelen av de tillfrågade anställda som 2015 sade sig fått ett otillbörligt erbjudande under de senaste 18 månaderna.

Källa: Brottsförebyggande rådet

Bli den första att tycka till!
FackligtNyhetEU-kommissionen har stoppat ett avtal för statligt anställda från att bli lag på europeisk nivå. Nu överväger facken en stämning i EU-domstolen. ”Om vi inte protesterar när vi blir behandlade så här kan vi aldrig vara säkra på att få något inflytande över huvud taget”, säger STs ordförande Britta Lejon.
ArbetsmiljöNyhetFyra tungt kriminellt belastade personer dödshotade en arbetsförmedlare i hans hem tidigare i april. De hade anlitats av en arbetssökande som nekats ersättning av Arbetsförmedlingen.
UpphandlingNyhetKonkurrensverket stämmer Örebro universitet inför domstol och kräver 150 000 kronor i böter för felaktig upphandling. Enligt myndigheten har universitet gjort en otillåten direktupphandling.
ColombiaFördjupningDen 50 år långa inbördes konflikten i Colombia kastar fortfarande långa skuggor över landet, trots fredsavtalet med gerillarörelsen Farc. Kvinnonätverket IMP, som ST samarbetade med i tio år, har fått en viktig roll i att stötta kvinnor som drabbats av våldet.
FackligtNyhetTCO vill att högskolan ska få mer betalt för att utbilda redan yrkesverksamma. Kompetensutveckling och vidareutbildning behöver få betydligt mer fokus inför valet, skriver ordförande Eva Nordmark i en debattartikel.
RättsväsendetNyhetRegeringens utredare Stefan Strömberg föreslår att unga brottslingar snabbare ska ställas inför rätta genom nya regler för polisens arbete och ökad samverkan mellan polisen och socialtjänsten.
DelpensionNyhetAvtalet om statlig delpension ska hjälpa fler att stanna kvar längre i arbetslivet. Men myndigheterna tillämpar det väldigt olika. Karin Fast Aronsson på Länsstyrelsen i Värmlands län sökte delpension och fick nej. Då sade hon upp sig.
PolisenNyhetPolisen ska växa med över 10 000 medarbetare. Det innebär att myndigheten kommer att behöva rekrytera många civil­anställda. Nyblivne rikspolischefen Anders Thornberg säger till Publikt att han tänker jobba mycket med att inkludera både civilanställda och poliser.
IntegritetNyhetDen 25 maj börjar EUs dataskyddsförordning, GDPR, att gälla. Den som får sina person­uppgifter registrerade får tyd­ligare rättigheter – och det gäller bland annat anställda gentemot arbetsgivare. En förändring är att den registrerade får rätt till insyn.
DigitaliseringNyhetDigitaliseringen tvingar fram en delvis ny statlig arbetsgivarpolitik, konstaterar Arbetsgivarverket i en ny rapport. Arbetsgivarpolitiken behöver förändras för att utveckla kompetensförsörjningen och effektivisera verksamheten.
HögskolanNyhetMälardalens högskola tvingas betala tillbaka två tredjedelar av studieavgiften till en amerikansk student, därför att utbildningen hon gick inte höll måttet. Det har Högsta domstolen, HD, beslutat.
StatsförvaltningNyhetNästa års genomsnittliga uppräkning av de statliga myndigheternas anslag blir ungefär en procent, enligt Arbetsgivarverket. Det påverkar bland annat utrymmet för löner. Både ST och Arbetsgivarverket är kritiska.
TryckfrihetNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, kritiseras av Justitiekanslern, JK, för brott mot efterforskningsförbudet i tryckfrihetsförordningen. Myndigheten har dessutom tangerat gränsen för censur, enligt JK.
BudgetNyhetNär Arbetsgivarverket kommenterar regeringens vårändringsbudget saknar myndigheten ytterligare satsningar på högre utbildning, men välkomnar fokus på integration på arbetsmarknaden.
FörsäkringskassanNyhetPå ett av Försäkringskassans kontor har många avslag av sjukpenning lett till högre lön, enligt ett vittnesmål i SVT i söndags. Men trots att detta strider mot arbetsplatsens lönekriterier, kan lönesättningen inte göras om, förklarar STs avdelningsordförande Siv Norlin.
FrankrikeNyhetAnställda inom det franska rättsväsendet är oroliga för domstolarnas framtid, och ger sig nu in i de växande protesterna mot president Emmanuel Macrons politik. ”Vårt intryck är att regeringen struntar i vad vi tycker”, säger Hervé Bonglet i domstolssekreterarnas största fackförbund, UNSA Service Judiciaires.
VårbudgetenNyhet»Ett jättebekymmer att omlokaliseringsmyndigheter inte får något tillskott«, säger STs ordförande Britta Lejon.
PostnordNyhetPostnord måste skicka tillbaka 400 000 postförsändelser till Kina och andra länder utanför EU. Det handlar om varor som inte hämtats ut av mottagarna, sedan bolaget införde en ny avgift från första mars.
POLISENNyhetEfter en granskning i Svenska Dagbladet har åklagare inlett en förundersökning om en polischefs inlägg på Facebook. Mannen utsågs till chef trots varningar från medarbetare om att han spred rasism i fikarummet och på sociala medier.
SjukpenningNyhetRegeringen har utsett juristen Claes Jansson till särskild utredare för att se över sjukförsäkringen. Samtidigt har en nationell samordnare för sjukförsäkringen, Mandus Frykman, utsetts.
LantmäterietNyhetLantmäteriet ska fungera som motor i arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess. Regeringen uppdrar till myndigheten att öka möjligheten att arbeta med digitala geodata.
STATSTJÄNSTEMÄNNyhetStatstjänstemän kan komma att ställas inför domstol i fler fall i framtiden. Riksdagens konstitutionsutskott begär förslag från regeringen om ett utvidgat straffansvar för tjänstefel.
HögskolanNyhetUniversitetskanslersämbetet, UKÄ, vill få i uppdrag att samordna alla myndigheters uppföljningar och utvärderingar av den högre utbildningen i Sverige. Förslaget framförs i en rapport till regeringen.
JämställdhetNyhetVid dagens sammanträde tar regeringen beslut om att satsa en miljard kronor på att stärka kvinnors och flickors jämställdhet runt om i världen. Förslaget är en del av vårbudgeten.
RIKSDAGENNyhetRiksdagens konstitutionsutskott föreslår att en introduktionsutbildning införs för statsanställda. I betänkandet hänvisas till en rapport från ST, och förbundets ordförande Britta Lejon betecknar förslaget som ”mycket glädjande”.
OMLOKALISERINGNyhetPersonalen flyr snabbt från myndigheter som ska omlokaliseras, och bemanningsfrågorna blir ofta akuta långt innan flyttlasset går. Det konstaterar ST i en rapport byggd på en undersökning bland förtroendevalda.
HögskolanNyhetTCO är positiv till valideringsdelegationens förslag om stärkt validering inom högskolan. Bättre möjlighet till validering är en viktig pusselbit i ett system för livslångt lärare för tjänstemän, anser TCO.
HögskolanNyhetDen statliga Valideringsdelegationen föreslår att gemensamma riktlinjer och nya rutiner tas fram för att förstärka möjligheterna att genom högskolan validera tidigare förvärvade kunskaper.
ArbetsmiljöNyhetArbetsmiljöverket inleder en riksomfattande inspektion av förekomsten av våld och hot på HVB- och LSS-boenden. Fyra av tio anmälningar inom verksamheterna handlar om hot och våld.
DANMARKNyhetDanmarks arbetsmarknadsminister vänder sig till alla medborgare i en efterlysning av förslag till bättre arbetsmiljöregler. Ett formulär har lagts in på departementets hemsida.
KRIMINALVÅRDENNyhetKriminalvården får kritik av Justitiekanslern för att en hög chef uttryckt sin ”starka besvikelse” över en facklig företrädares uttalanden i Göteborgs-Posten och Ekot. Den viktiga öppna debatten riskerar att strypas, skriver JK i beslutet.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, vidtar ingen åtgärd med anledning av Journalistförbundets anmälan mot utrikesdepartementet, UD. Fackförbundet gjorde anmälan när en överprövning av UDs beslut om att inte lämna ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg tog mer än tre månader, rapporterar Journalisten.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans dialog med Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och sjukskrivande läkare måste förbättras, skriver myndigheten i en rapport till regeringen.
OMLOKALISERINGNyhetFacken vid de statliga myndigheterna har begärt förhandlingar med Arbetsgivarverket om villkoren för de anställda vid omlokaliseringar. Nationell arbetsskyldighet är unikt för staten, vilket gör att myndigheterna riskerar att framstå som mindre attraktiva arbetsgivare, menar STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.
StatsförvaltningNyhetDen statliga internrevisionen fungerar i huvudsak bra, rapporterar Ekonomistyrningsverket, ESV, i sin årliga redovisning. Men var tredje myndighet har inte analyserat behovet av resurser till internrevisionen, påpekar ESV.
#metooNyhetRegeringen satsar över 100 miljoner kronor i vårbudgeten på förebyggande och kompetensutveckling i spåren av #metoo-kampanjen. 25 miljoner kronor satsas på arbetslivet och 50 miljoner på skolan.