Annons:
MIGRATIONSVERKET
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Snabb omställning skapar stora problem

Neddragningar väntar när Migrationsverket omorganiserar. Generaldirektören Mikael Ribbenvik menar att minskade anslag tvingar fram en alltför snabb omställning. Facket anser att ledningen inte tagit ansvar för processen, vilket går ut över personalen.
Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.Bild:Tomislav Stjepic.

I takt med att antalet asylansökningar blir färre ställer Migrationsverket om verksamheten. Myndigheten har pendlat från att ha haft drygt 3 500 anställda för sex år sedan till närmare 8 500 under 2017, för att nu svänga tillbaka mot en siffra på omkring 6 000 anställda.

Mot bakgrund av det minskande flykting­mottagandet är fack och arbets­givare överens om att myndigheten måste krympa. Att anslaget minskat med nästan 2,5 miljarder kronor sedan 2016 visar att regeringen har samma uppfattning.

– Jag står helt bakom att myndigheten ska minska, och det tror jag att alla gör. Men jag har också varit tydlig med att det går alldeles för fort. Det är väldigt svårt att minska i den takt som regeringen förväntar sig, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik till Publikt.

Han vill i nuläget inte ge några konkreta besked om varsel, mer än att det inte kan uteslutas. Han framhåller att myndigheten också ser över konsult-, rese- och lokalkostnader.

Den omorganisation som inleddes våren 2018 utgick bland annat från förslag från Statskontoret, som nu i en rapport har utvärderat hur processen hittills har gått.

En av Statskontorets slutsatser är att omorganisationen inte har gjort Migrations­­verket mer kostnadseffektivt. Inte heller har myndigheten blivit mer tillgänglig eller förbättrat servicen, enligt rapporten.

Migrationsverket bör ta fram en plan för hur personalresurserna kan användas så effektivt som möjligt, skriver Stats­kontoret.

Sanna Norblad, ordförande för ST inom Migrationsverket, instämmer i den bedömningen.

– Vi har efterfrågat en ordentlig kompetenskartläggning för hur man ska behålla kompetens och se till att man använder resurserna på rätt sätt, säger hon.

Huruvida organisationen har blivit mer effektiv eller inte är svårt att avgöra, menar Mikael Ribbenvik. En jämförelse mellan de senaste åren är en jämförelse mellan extremår, säger han.

– Men när man minskar så mycket som vi har gjort de senaste åren skapar man i sig ingen effektiv organisation under den tid som neddragningarna pågår.

Mikael Ribbenvik ger facket rätt i att myndigheten kunde ha kartlagt den interna kompetensen bättre, för att undvika att säga upp och sedan behöva anställa igen.

– Vi jobbar mycket mer med tidig omställning och med anställningsstopp nu, säger han.

Från STs sida håller man dock inte med om att omställningsarbetet har blivit så mycket bättre. Sanna Norblad påpekar att man ännu inte har kommit överens om ett omställningsavtal, trots att omställningen har pågått i flera år.

Även cheferna är kritiska till omställningsprocessen. I en enkät som Statskontoret gjort svarar 41 procent av Migrationsverkets sektions- och enhetschefer att det är otydligt utifrån vilka utgångspunkter som minskningen av årsarbetskrafter har skett.

Att myndigheten har behövt anställa trots att personal har fått sluta är till viss del ingenting konstigt, framhåller Mikael Ribbenvik. It-avdelningen är ett exempel där personalbristen är stor, samtidigt som den kompetensen inte finns på annat håll inom myndigheten.

Ett annat exempel är förvarsverksamheten, som enligt Mikael Ribbenvik har vuxit på ett sätt som gjort att myndigheten har behövt rekrytera.

I arbetet med omorganisationen har ledningen genomfört ett antal organisationsutredningar. En av dem handlar om den operativa verksamheten, och har föreslagit att myndigheten ska delas upp i tre regioner i stället för sex, med Malmö, Uppsala och Göteborg som huvudorter. Därutöver föreslås en operativ nationell avdelning placerad i Sundbyberg.

Förslaget innebär också att verksamheten vid huvudkontoret i Norrköping krymper.

Statskontoret slår i sin rapport fast att huvudkontoret är för stort sett till myndighetens kärnverksamhet. Det är något som facket har påpekat sedan 2017, enligt Sanna Norblad.

– Det vi har sagt till ledningen under lång tid är också det som Statskontoret nu pekar på, nämligen att man måste ta ansvar för helheten, säger hon.

Hur mycket huvudkontoret kommer att krympa vill Mikael Ribbenvik inte säga ännu. Att det kan uppfattas som för stort beror enligt honom på att viss operativ verksamhet i nuläget ligger där. Den ska flyttas, säger han.

Enligt Statskontorets definition har dock huvudkontorets andel av verksamheten växt från 13 till 18 procent mellan 2017 och 2018, även om man inte räknar med den personal som arbetar operativt. Samtidigt har antalet anställda i operativ verksamhet minskat med 25 procent.

Statskontoret kritiserar också styrningen inom Migrationsverket, en kritik som får stöd av chefernas svar i enkäten. Nästan hälften av de 156 sektions- och enhets­cheferna anser att det är otydligt från vilken del av huvudkontoret besluten kommer. 55 procent instämmer inte i att budskapen som kommer från huvudkontoret är samstämmiga.

– Så där ser det ut i många organisationer och det är viktigt att jobba med, och det gör vi. Men man ska nog acceptera att man inte alltid når fullt ut i alla frågor, säger Mikael Ribbenvik.

STs Sanna Norblad delar ­Statskontorets kritik, och menar att det är tydligt att styrningen inte fungerar ända ut i organisa­tion­en – vilket blir särskilt problematiskt vid en omorganisation.

– Nu börjar man planera inom sina region­er och avdelningar redan innan generaldirektören har fattat beslut, säger hon.

Att Migrationsverkets ledning gör genomlysningar av verksamheten är dock positivt, menar Sanna Norblad.

– De översyner som pågår är jättebra, och att man går djupare inpå är korrekt. Men det är lite sent och vi har förlorat mycket kompetens, säger hon.

Bli den första att tycka till!
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
Fördjupning: avtalsrörelsenFördjupningI år får 2,8 miljoner anställda nya avtal om löner och villkor. Först ut är parterna i industrin, och det avtal de träffar lär sätta nivån även för STs ­medlemmar. Men industrins ”märke” har försvagats de senaste åren och kritiker vill se den svenska lönebildningen förändras.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.
​SEXUELLA TRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier, skriver juristen och tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena Idé. Hon framhåller Kanadas fackföreningsrörelse som en inspirationskälla.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och vill avskeda mannen.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på flera tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport från myndigheten. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering, ansåg facket, som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb, men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, anser Statskontoret.
SCBNyhetDen bristande kvaliteten i SCBs underlag har medfört fel som gjort att arbetskraftsundersökningarna har påverkats på ett allvarligt sätt, konstaterar myndigheten i en rapport till regeringen.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. I uppdraget ingår också att utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.