Annons:
Bild:Istockphoto
Radio
Kultur
AVJenny Damberg0 kommentarerTyck till!

»Sommar« står sig i alla väder

Än en gång ljuder signatur­melodin i våra hem. »Sommar i P1« har blivit en halvsekelgammal gigant i det svenska medielandskapet och en trivsam konstant under de svenska semestermånaderna.

Det började med Tage Danielsson. 1959 sade han, som då var underhållningschef på Sveriges Radio, till en av sina producenter att »det ska vara lätt musik med prat med mening i«. Och så föddes »Sommar«.

Inledningsvis var det verkligen lätt: Mest prat om väder mellan låtarna. Syftet var att förstärka semester­känslan, att ge de lediga dagarna guldkant.

Med tiden har "Sommar« omvandlats flera gånger. I dag är programmen en och en halv timme långa. Det lätta har till stor del fått ge vika för det tunga och svåra och de komplexa sammanhang som en människas liv rymmer. »Sommar« har blivit något av en nationell scen, där kända per­soner kan träda fram för att utan avbrott ge sin berättelse. Bibi Rödöö har chefat över programmet sedan 1996, och varit på­drivande i att ge det personliga större utrymme.

– Vi vill nå de magiska ögonblicken. De där man skrattar till, eller det rinner en tår nerför kinden på oss alla, samtidigt.

Hon säger att »råvaran« är sommarvärdarnas liv och deras historier.

– Från vår sida gäller det att förvalta det. Det ska kännas tryggt för dem att gå ut på den här jättescenen, som programmet har blivit, om de vill. Men det får inte heller bli så att de känner att de måste ha något att avslöja, det behövs även glatt kåserande program som alla kan känna igen sig i.

Efter ett antal år bjöd Bibi Rödöö hem sommarvärdar och producenter till ett partytält i den egna trädgården, för en debriefing efter säsongens sista sändning. Det är dessa träffar som senare har utvecklats till programmet »Sommarpratarna« i SVT.

»Sommar i P1« är Sveriges Radios enskilt starkaste varumärke. Programmen har ett enormt genomslag i and­ra medier. Och blir ett avsnitt popu­lärt når det många. Anna Mannheimer och Peter Apelgrens gemen­samma »Sommar« från i fjol har laddats ned och efterlyssnats nästan en miljon gånger.

Att det personliga "Sommar« fortsätter att dra, trots att kända personer i dag kan kommunicera direkt med sin publik via sociala medier som Insta­gram, Facebook, bloggar och poddar, kan förklaras av programmets unika, inarbetade position. Det menar journalisten Lisa Bjurwald, som tillsammans med kollegan Margret Atla­dottir producerar en podcast om medievärlden.

– Vår mediekonsumtion är i övrigt så splittrad och summarisk att »Sommar i P1« utgör en kontrast, en vilopaus från mediebruset och en chans till fördjupning. Sedan spelar det också in att själva Sveriges Radio är en avsändare som åtnjuter kontinuerligt högt förtroende hos svenskarna.

Bibi Rödöö är inne på samma spår, men säger att mängden personliga berättelser och inte minst det myckna opinionsmaterialet i dagens medielandskap har gjort att hon kommit att måna särskilt även om en annan typ av »Sommar«-program. Det gäller de där fakta står i centrum.

– De senaste åren har våra program med forskare som Agnes Wold och Johan Rockström farit i väg som rake­ter. Det finns så mycket tyckande överallt. Vi vill gärna vara lite folk­bildande.

Sex sommarpratare som stuckit ut
  • Anja Pärson: 2012 avslöjade skidåkaren sin kärlek till Filippa Rådin, och att de väntade barn.
  • Thomas Di Leva: När sångaren sommarpratade 1997 hakade cd-skivan med musik upp sig, och Thomas Di Leva fyllde då ut tystnaden – med att andas. »Låt oss vara tysta tillsammans«, sade han.
  • Henrik Larsson: 2011 berättade fotbollsspelaren om sin brors missbruk och bortgång.
  • Mustafa Can: Journalistens sommarprat 2003, om sin mor Güllü, vann priser och låg sedermera till grund för en bok.
  • Lena Andersson: Författarens publika genombrott kom när hon 2005 helt ägnade sig åt Jesus, och »tolkade Jesus ateistiskt«.
  • Marie-Louise Ekman: Inledde 1977 sändningen med orden »Det är pissråttan själv som talar«, och läste sedan upp en rad hatbrev som hon mottagit efter sitt föregående »Sommar«
Några fakta

1959: sändes det första programmet av »Sommar i P1«.

58 gånger hann utrikes­korre­spondenten och kåsören Torsten Ehrenmark vara sommarvärd, vilket är rekord.

2006 tog Svenska Akademien med ordet »sommar­pratare« i sin ordlista.

107 anmälningar till Granskningsnämnden resulterade poeten Athena Farrokh­zads program i 2014. Programmet friades.

13.00 den 26 juni, på midsommardagen, drar sommarens sändningar i gång.

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.