Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Sparandets följder

Statsministern varnar för att tro att neddragningarna på Regeringskansliet är en besparing utan konsekvenser. Tyvärr är tron på sådana enkla lösningar alltför spridd i politikens värld.

Drömmen om besparingar utan konsekvenser lever bland politiker. Senast är det oppositionspartierna som i riksdagen klubbat igenom en neddragning av Regeringskansliets resurser med 300 miljoner kronor per år.

Förslaget kommer efter en mandatperiod när samma oppositionspartier häftigt kritiserat utrikesdepartementets nedläggning av flera viktiga utrikes­representationer, bland dem generalkonsulaten i New York och Los Angeles. Ändå tvingar man nu fram en ytterligare bantning av verksamheten.

Ursprungligen föreslog de rödgröna en mer än dubbelt så stor besparing. Men även den nivå man till slut landade på kan leda till att flera ambassader måste stänga – och uppemot 300 tjänster inom regeringskansliet riskerar att försvinna. Det är en häftig neddragning som riske­rar att ge riksdag och regering sämre beslutsunderlag och Sverige sämre krisberedskap. Särskilt problematisk är situationen eftersom besluten om besparingsåtgärder måste fattas med brådska, för att Regeringskansliet redan under nästa år ska hinna minska kostnaderna så mycket som krävs.

»Oppositionen vill framställa detta som en besparing utan konsekvenser, och försöker på det sättet föra svenska folket bakom ljuset«, kommenterade Fredrik Reinfeldt riksdagens beslut.

Det är inte första gången som de rödgröna gör sig skyldiga till detta – inför årets val lovade de att genom ett antal myndighetssammanslagningar »göra Myndighets-Sverige effektivare« utan att närmare specificera hur detta skulle uppnås.

Men faktum är att också regeringspartierna gärna framställer neddragningar på viktiga samhällsfunktioner som besparingar utan konsekvenser. Fredrik Reinfeldts regering gick till val på ett manifest som lovade att »minska den statliga byråkratin«. Det gjordes bland annat genom att lägga ned Arbetslivsinstitutet – ett svårt slag mot viktig forskning i arbetsmiljöfrågor. Försäkringskassan fick utan närmare motivering sin budget nedskuren med hundratals miljoner kronor på några få år – vilket ledde till att personalen pressades hårt när medborgarna inte längre fick den service de förväntade sig. Arbetsmiljöverket tvingades dra ned på tillsynen av farliga arbetsplatser. Också flera andra myndigheter har fått minskade anslag eller drabbats av ett indirekt sparbeting när de fått nya uppdrag utan att det följts av några extra pengar för att utföra dem.

Tyvärr finns det få röster som påminner om att den statliga förvaltningen behöver tillräckliga resurser för att landet ska kunna styras på bästa sätt och medborgarna få den goda service de har rätt att kräva. Som företrädare för dem som arbetar på statens och medborgarnas uppdrag fyller Fackförbundet ST en viktig roll. Inför riksdags­beslutet om besparingarna på Rege­ringskansliet pekade man på de allvarliga konsek­venser det kan få – tyvärr utan att övertyga oppositionen.

Fredrik Reinfeldts varning för tron att det skulle gå att smärtfritt skära bort statlig förvaltning kan ge hopp om att regeringspartierna nu bättre förstår vad åtstramningar på våra gemensamma institutioner kan leda till. Men risken är nog stor att han och hans regerings­kolleger snart åter måste påminnas om den saken.

Alexander Armiento

chefredaktör

Bli den första att tycka till!
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.