Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Sparandets följder

Statsministern varnar för att tro att neddragningarna på Regeringskansliet är en besparing utan konsekvenser. Tyvärr är tron på sådana enkla lösningar alltför spridd i politikens värld.

Drömmen om besparingar utan konsekvenser lever bland politiker. Senast är det oppositionspartierna som i riksdagen klubbat igenom en neddragning av Regeringskansliets resurser med 300 miljoner kronor per år.

Förslaget kommer efter en mandatperiod när samma oppositionspartier häftigt kritiserat utrikesdepartementets nedläggning av flera viktiga utrikes­representationer, bland dem generalkonsulaten i New York och Los Angeles. Ändå tvingar man nu fram en ytterligare bantning av verksamheten.

Ursprungligen föreslog de rödgröna en mer än dubbelt så stor besparing. Men även den nivå man till slut landade på kan leda till att flera ambassader måste stänga – och uppemot 300 tjänster inom regeringskansliet riskerar att försvinna. Det är en häftig neddragning som riske­rar att ge riksdag och regering sämre beslutsunderlag och Sverige sämre krisberedskap. Särskilt problematisk är situationen eftersom besluten om besparingsåtgärder måste fattas med brådska, för att Regeringskansliet redan under nästa år ska hinna minska kostnaderna så mycket som krävs.

»Oppositionen vill framställa detta som en besparing utan konsekvenser, och försöker på det sättet föra svenska folket bakom ljuset«, kommenterade Fredrik Reinfeldt riksdagens beslut.

Det är inte första gången som de rödgröna gör sig skyldiga till detta – inför årets val lovade de att genom ett antal myndighetssammanslagningar »göra Myndighets-Sverige effektivare« utan att närmare specificera hur detta skulle uppnås.

Men faktum är att också regeringspartierna gärna framställer neddragningar på viktiga samhällsfunktioner som besparingar utan konsekvenser. Fredrik Reinfeldts regering gick till val på ett manifest som lovade att »minska den statliga byråkratin«. Det gjordes bland annat genom att lägga ned Arbetslivsinstitutet – ett svårt slag mot viktig forskning i arbetsmiljöfrågor. Försäkringskassan fick utan närmare motivering sin budget nedskuren med hundratals miljoner kronor på några få år – vilket ledde till att personalen pressades hårt när medborgarna inte längre fick den service de förväntade sig. Arbetsmiljöverket tvingades dra ned på tillsynen av farliga arbetsplatser. Också flera andra myndigheter har fått minskade anslag eller drabbats av ett indirekt sparbeting när de fått nya uppdrag utan att det följts av några extra pengar för att utföra dem.

Tyvärr finns det få röster som påminner om att den statliga förvaltningen behöver tillräckliga resurser för att landet ska kunna styras på bästa sätt och medborgarna få den goda service de har rätt att kräva. Som företrädare för dem som arbetar på statens och medborgarnas uppdrag fyller Fackförbundet ST en viktig roll. Inför riksdags­beslutet om besparingarna på Rege­ringskansliet pekade man på de allvarliga konsek­venser det kan få – tyvärr utan att övertyga oppositionen.

Fredrik Reinfeldts varning för tron att det skulle gå att smärtfritt skära bort statlig förvaltning kan ge hopp om att regeringspartierna nu bättre förstår vad åtstramningar på våra gemensamma institutioner kan leda till. Men risken är nog stor att han och hans regerings­kolleger snart åter måste påminnas om den saken.

Alexander Armiento

chefredaktör

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.