Annons:

Sparplanen inger inte förtroende

Socialdemokraterna ger sken av att det går att spara stora summor på statsförvaltningen utan att det går ut över verksamheten. Men myndigheterna har redan tuffa krav på effektivisering.

Med jämna mellanrum lanseras idén att spara på den statliga förvaltningen som om den var ny och banbrytande. Under valår brukar det vara den politiska oppositionen som utmålar den sittande regeringen som oförmögen att sköta myndigheterna på ett kompetent vis.

Ungefär så lät det också när Socialdemokraternas ekonomiska talesperson Magdalena Andersson presenterade förslaget att Regeringskansliet efter dansk modell ska göra »budgetgenomlysningar« av myndigheternas ekonomi för att spara pengar. På frågan hur stora besparingar det gäller säger hon till Publikt att man i Danmark funnit en potential på drygt tio miljarder kronor. Svaret måste tolkas som en ambition att hämta hem motsvarande summor i Sverige.

Hur det ska gå till formuleras dock enbart i vaga ordalag. Minskade lokalkostnader och effektivare IT-system nämns som exempel. Men besparingar i denna storleksordning är omöjliga utan att minska antalet anställda – särskilt om målet är att frigöra resurser för att finansiera satsningar på andra områden redan under den kommande mandatperioden.

Magdalena Andersson har sagt att personalminskningar ska lösas genom naturlig avgång och att det enbart handlar om effektiviseringar med bibehållen kvalitet. Men det är svårt att se hur Socialdemokraterna skulle lyckas göra en snabb hårdbantning av myndigheterna utan att det skulle gå ut över viktiga verksamheter – som att hjälpa arbetslösa att hitta jobb, hantera våra socialförsäkringar, underhålla och utveckla vår infrastruktur och skydda människor från brott. Verksamheter som partiets företrädare har talat sig varma för när man under åren i opposition kritiserat regeringens besparingar.

Alla kan hålla med om att offentliga medel ska användas så effektivt som möjligt och att myndigheterna därför ska ha krav på sig att spara pengar. Så fungerar det redan i dag – anslagen räknas inte upp i takt med de ökade kostnaderna. Myndighetschefer får jobba hårt tillsammans med de anställda för att klara denna ständiga åtstramning. Många gånger går den ändå ut både över arbetsmiljön och servicen till medborgarna. Till dessa årliga sparkrav skulle alltså nya stora sparbeting läggas.

Stödet till myndigheternas effektiviseringsarbete kan och bör bli bättre. Tankegången att närmare granska och pröva varje enskild myndighets förutsättningar är värd att bygga vidare på.

Men det är viktigt att inte underskatta det arbete som redan görs för att effektivisera statsförvaltningen och ge sken av att det snabbt och smärtfritt går att göra stora besparingar. Sådana utspel riskerar dessutom att underblåsa fördomar om statlig verksamhet som onödig byråkrati, med anställda som inte gör någon verklig nytta.

I stället behöver vi en nyanserad debatt om hur vi kan utveckla de verksamheter vi äger gemensamt. I den måste också med­arbetarna – de verkliga experterna – få möjlighet att bidra med sin kunskap. 

Bli den första att tycka till!
PRIDENyhetDet blir inget tåg under ST-flagg i årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter och ett gemensamt initiativ med TCO.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.