Annons:
ST
Debatt
1 kommentarerTyck till!

ST har misslyckats med tjänstepensionsavtalet

En insändarskribent är kritisk mot STs tjänstepensionsavtal, som bara ger henne en tredjedel av vad maken får.

Som pensionär efter 35 år i statens tjänst får man sina tankeställare.

För det första kan jag konstatera att ST helt misslyckats med att förhandla fram en dräglig tjänstepension, om jag jämför med min makes kommunala tjänstepension KPA. Jag har en tredjedel av makens tjänstepension, trots att vi båda haft chefstjänster.

För det andra tycker jag att medlems­avgiften för seniormedlemmar, 300 kronor per år, är hög – eftersom vi ingenting får för de pengarna (förutom tidningen). Om man har en livförsäkring genom facket, måste man vara medlem livet ut för att få ha den kvar. Från att ha varit försäkrad för närmare 500  000 kronor har summan nu krympt till runt 40  000 kronor. Det hade varit smartare att sätta in pengarna på ett konto till begravningen.

Tänk på detta, ni som är unga. Välj sådana som är duktiga förhandlare till att representera er. För den stora massan i mellanlöneskikten är de tjänste­pensionsavtal som ST i dag har en skam.


Monica Stenlund, före detta biträdande arbetsförmedlingschef, 74 år.


Svar: Statens avtal anses vara det bästa

Tack för att du hör av dig. Jag förstår att du känner dig besviken på att din tjänstepension är mycket lägre än din makes. Statens tjänste­pensionsavtal anses av experter vara det bästa avtalet som finns på marknaden, väl i paritet med det kommunala tjänstepensionsavtalet. Effekten för enskilda personer kan dock variera till exempel beroende på om du jobbat hel- eller deltid, hur hög lön du haft och antalet tjänsteår. Detta gör det svårt att jämföra de olika avtalen.

Det finns hela tiden krafter som vill försämra tjänstepensionsavtalen eftersom de ses som förmånliga. Jag kan garantera dig att vi kämpar hårt för att få behålla bra tjänstepensioner, det är extra viktigt i staten med bra villkor eftersom vi inte har de bästa lönerna.

Jag tycker det är rimligt att du behöver vara medlem i ST om du vill ta del av medlemsförmånerna. Kostnaden på 300 kronor för seniorer har legat still sedan 2013. För det får du en utmärkt tidning, tillgång till rabatter samt möjlighet att teckna gruppförsäkringar.

I samband med att du går i pension, senast när du fyller 67 år, så övergår STs ordinarie olycksfalls- eller livförsäkring automatiskt i en seniorförsäkring. Denna försäkring har en avsevärt lägre ersättningsnivå vilket bland annat beror på att risken är högre för att försäkra personer med en högre ålder. Försäkringen ska inte ses som ett sparande utan som ett skydd för medlemmar ifall olyckan är framme.

Jag hoppas att du trots allt vill fortsätta vara medlem hos oss.

 

Britta Lejon, ordförande i fackförbundet ST.

Inlagt av Jan Johansson tors, 09/07/2017 - 07:02
Om pension varit lika bra efter de 5 första åren (kåpan) hade tjänstepensionen varit jämförbart med de privata tjänstepensionerna. Kan inte facken påverka politiska beslut så att pensionärer inte betalar högre skatt än arbetstagare.
Jag betalar nu som pensionär mera än 1000 kr/mån högre skatt än jag skulle betala som arbetstagare med denna inkomst.
Hälsningar Jan Johansson
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetDet blir inget tåg under ST-flagg i årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter och ett gemensamt initiativ med TCO.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.