Annons:
STATSBUDGETEN
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

ST-kritik mot beredningen av nya budgeten

Den M-KD-budget som riksdagen nu antagit innebär stora neddragningar inom Arbetsförmedlingen och avskaffad avdragsrätt för fackavgiften. Dessutom kan en nedläggning av den nya Jämställdhetsmyndigheten vänta.

Det blev som väntat budgetförslaget från Moderaterna och Kristdemokraterna som gick igenom i riksdagens omröstning om statsbudgeten för nästa år. Detta eftersom SD röstade för det när deras eget budgetförslag fallit tidigare under omröstningsproceduren, och Centerpartiet och Liberalerna lade ned sina röster.

Det blir alltså en övergångsregering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet som får administrera en borgerlig budget tills en ny regering tillträder. Regeringspartierna och Vänsterpartiet var under budgetdebatten starkt kritiska till att alternativa budgetar lagts fram i detta läge.

STs ordförande Britta Lejon anser också att hanteringen lämnar mycket i övrigt att önska, eftersom den statsbudget som nu kommer att gälla inte har kunnat beredas på normalt sätt.

– Som det är nu vet vi bara hur budgeten kommer att se ut på en övergripande nivå, konstaterar hon. För myndigheterna är det fortfarande oklart i många avseenden vilken budget som ska gälla. Det kommer att klarna först i utskottsbehandlingen.

Den utskottsreservation från M och KD som antogs av riksdagen är på omkring 35 A4-sidor. Det kan jämföras med den ”tekniska” budget som övergångsregeringen lade fram i mitten av november, som omfattar 12 bokvolymer. Britta Lejon tycker att processen lett till en så illa underbyggd statsbudget att grundlagen behöver ses över.

– Statens verksamhet är för viktig för att tas med ett så bristfälligt underlag.

Reservationen innehåller endast utgiftsramar för de 27 utgiftsområden som budgeten är indelad i. Totalt innebär de en neddragning av statens utgifter med närmare 3,6 miljarder kronor i förhållande till övergångsregeringens budgetproposition. Men beslut om innehållet i utgiftsområdena, exempelvis enskilda myndigheters förvaltningsanslag, kommer de närmaste veckorna efter beredning i riksdagens utskott. De sista besluten om utgiftsområden fattas 21 december.

M och KD satsar stora summor på rättsväsendet – bland annat på höjda polislöner – och på sjukvården, liksom på ett nytt jobbskatteavdrag som kostar 10 miljarder kronor. Vidare höjs brytpunkten för statlig inkomstskatt till 42 000 kronor i månaden.

Budgetminskningar görs på bland annat Arbetsförmedlingens anslag. Neddragningar var planerade ända sedan S-MP-regeringens vårproposition, men de kommer nu att bli större. Inga siffror har presenterats offentligt av partierna, men generaldirektören Mikael Sjöberg skriver på myndighetens intranät att det handlar om närmare 400 miljoner kronor nästa år och 800 miljoner kronor 2020. Arbetsförmedlingen bedömer att antalet anställda behöver minskas med 4 500 personer.

M och KD upprepar i sin utskottsreservation Allianspartiernas tidigare budskap att Arbetsförmedlingen i sin nuvarande form bör läggas ned, men den frågan kommer att bli föremål för fortsatt behandling av regering och riksdag.

Av tidigare budgetmotioner framgår också att de vill lägga ned såväl Jämställdhetsmyndigheten som Delegationen mot segregation, Delmos. Moderaterna föreslog i sin budgetmotion en successiv utfasning av anslagen, medan KD ville ta bort dem helt redan 2019. I den budgetreservation som riksdagen antagit framgår dock enbart en ospecificerad anslagsminskning inom det utgiftsområde som täcker de båda myndigheternas förvaltningsanslag.

Jämställdhetsmyndigheten och Delmos startade sin verksamhet i januari i år.

– Det får orimliga konsekvenser, och är inte förenligt med god personalpolitik, att man lägger ned myndigheter efter ett år, kommenterar Britta Lejon.

Bli den första att tycka till!
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh anser inte att myndigheten har brutit mot lagen. Det framkom vid en utfrågning i riksdagens näringsutskott på torsdagen, rapporterar Ekot.
HögskolanNyhetDe tre huvudåtalade i rättegången om fusk i samband med högskoleprov har dömts till fängelse i mellan tre och ett halvt och sex år. Ytterligare sex personer har dömts för medverkan i fuskandet.
MigrationsverketNyhetAv de 11 745 ungdomar som i fjol ansökte om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen har mer än 5 200 personer fått bifall, enligt Migrationsverket.
DiskrimineringsombudsmannenFördjupningFör tio år sedan Sverige fick en sammanhållen lag mot diskriminering och en ny myndighet – Diskrimineringsombudsmannen, DO. Efter en stormig start verkar myndigheten nu ha funnit sin form. Men det finns också de som är kritiska mot hur dagens DO fungerar.
StatsförvaltningNyhetRiksdagen har röstat igenom Stefan Löfven som statsminister. Överenskommelsen som regeringspartierna S och MP har träffat med C och L innebär bland annat förändrade turordningsregler och neddragningar på Arbetsförmedlingen. STs förbundsordförande Britta Lejon är kritisk men ser också en del positivt.
ArbetsmiljöNyhetEn av tio på svensk arbetsmarknad anser att det egna arbetet inte är meningsfullt. Bara 53 procent av tillfrågade chefer i offentlig sektor anser att jobbet är meningsfullt. Det visar en barometer från Jobbhälsoindex.
STNyhetEn tidigare anställd vid Åklagarmyndigheten har stämt ST i tingsrätten för vårdslös rådgivning vid en uppsägning. ST tillbakavisar alla anklagelser. I februari faller domen.
SwedaviaNyhetSwedavia varslar 125 anställda om uppsägning, varav merparten arbetar i Stockholm och Göteborg. ”Vi ska kämpa för att det blir färre än 125”, säger Mikael Nordenståhl, sektionsordförande för ST inom Swedavia på Stockholm Arlanda och Bromma.
RättsväsendetNyhetFörtroendet för rättsväsendet har ökat, och särskilt förtroendet för Polisen. Det visar årets Nationella trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, har tagit fram en digital guide som stöd i arbetsgivares arbete mot diskriminering. Guiden ska underlätta arbetet med aktiva åtgärder.
RegeringskanslietNyhetArbetsbelastningen för personalen på miljö- och energidepartementet är så hög att Arbetsmiljöverket ingrep i höstas. Ett av arbetsmiljöombuden som slog larm har därefter fått så omfattande arbetsuppgifter att personen känt sig hindrad i arbetsmiljöarbetet. Nu är ombudet sjukskriven och ST har gjort en tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket.
USANyhetMyndighetskrisen i USA innebär att 800 000 statsanställda inte fått någon lön i januari. Många av dem oroar sig nu för obetalda bostadslån, räkningar och sjukvård. Donald Trump tycks inte ha några planer på att lösa krisen.
ÖppenhetNyhetRiksarkivet gjorde rätt när myndigheten nekade att lämna ut allmänna handlingar med motiveringen att handlingarna i sig skulle kunna förstöras vid ett utlämnande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten blev under 2018 den lägsta på tio år, konstaterar Arbetsförmedlingen. Samtidigt var antalet nyanmälda lediga jobb på en hög nivå och antalet som berörts av varsel få.
KriminalvårdenNyhetI maj avled en man av uttorkning i ett av Kriminalvårdens häkten. Nu har avdelningschefen som stått åtalad för vållande till annans död och tjänstefel friats av Attunda tingsrätt.
FackligtNyhetSvenska Hamnarbetarförbundet varslar i dag om riksomfattande stridsåtgärder. Avsikten är att tvinga fram ett rikstäckande kollektivavtal med arbetsgivaren Sveriges hamnar, skriver förbundsordföranden Eskil Rönér i en debattartikel.
EUNyhetEU samtalar nu om att skjuta upp datumet för en eventuell Brexit till tidigast i juli, skriver brittiska The Guardian. Förseningen är en följd av att EU bedömer att den brittiska premiärministern Theresa May inte kommer att få parlamentets stöd för överenskommelsen med EU.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh har kallats till energiminister Ibrahim Baylan i dag, bland annat för att redogöra för de ifrågasatta konsultinköp som avslöjats av Dagens Nyheter.
SocialförsäkringNyhetEn utredning föreslår att staten tar över ansvaret för personlig assistans, men att kommunerna ska ansvara för tre nya insatser. Utredningen möts av skarp kritik från berörda brukare.
ArbetsmiljöNyhetMer än hälften av de statsanställda tycker att de har för mycket att göra, och kan inte heller koppla bort tankar på arbetet på fritiden.
STATSBUDGETENNyhetDet är en sak att partier intar vissa ideologiska ståndpunkter, en annan att genomföra den nya budgeten i praktiken, säger forskaren Shirin Ahlbäck Öberg. Hon pekar på att många uppgifter som tidigare hanterats av en regering nu måste lösas av myndigheterna själva.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh anlitade en vän som konsult i sin tidigare roll som marknadsdirektör 2015–2016, enligt Dagens Nyheter. "Det är ju jäv så det bara dundrar om det", säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, till tidningen.
StatsbudgetenNyhetStatens veterinärmedicinska anstalt, SVA, slutar med sina kontroller av sjukdomar hos vilda djur. Det finns inga pengar i den nya budgeten och uppdraget finns inte med i myndighetens nya regleringsbrev.
ArbetsrättNyhetKristina Sutter-Beimes får Wallanderstipendiet på drygt 1,7 miljoner kronor för sin avhandling om avvikande anställda.
StatsbudgetenNyhetRiksdagens budgetbeslut får stora konsekvenser för den statliga verksamheten, anser Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler. Förändringarna måste ske snabbt och det saknas en politisk ledning att tala med. ”Det är inte lätt att ha en dialog med den samlade riksdagen”, säger hon.