Annons:
STATSBUDGETEN
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

ST-kritik mot beredningen av nya budgeten

Den M-KD-budget som riksdagen nu antagit innebär stora neddragningar inom Arbetsförmedlingen och avskaffad avdragsrätt för fackavgiften. Dessutom kan en nedläggning av den nya Jämställdhetsmyndigheten vänta.

Det blev som väntat budgetförslaget från Moderaterna och Kristdemokraterna som gick igenom i riksdagens omröstning om statsbudgeten för nästa år. Detta eftersom SD röstade för det när deras eget budgetförslag fallit tidigare under omröstningsproceduren, och Centerpartiet och Liberalerna lade ned sina röster.

Det blir alltså en övergångsregering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet som får administrera en borgerlig budget tills en ny regering tillträder. Regeringspartierna och Vänsterpartiet var under budgetdebatten starkt kritiska till att alternativa budgetar lagts fram i detta läge.

STs ordförande Britta Lejon anser också att hanteringen lämnar mycket i övrigt att önska, eftersom den statsbudget som nu kommer att gälla inte har kunnat beredas på normalt sätt.

– Som det är nu vet vi bara hur budgeten kommer att se ut på en övergripande nivå, konstaterar hon. För myndigheterna är det fortfarande oklart i många avseenden vilken budget som ska gälla. Det kommer att klarna först i utskottsbehandlingen.

Den utskottsreservation från M och KD som antogs av riksdagen är på omkring 35 A4-sidor. Det kan jämföras med den ”tekniska” budget som övergångsregeringen lade fram i mitten av november, som omfattar 12 bokvolymer. Britta Lejon tycker att processen lett till en så illa underbyggd statsbudget att grundlagen behöver ses över.

– Statens verksamhet är för viktig för att tas med ett så bristfälligt underlag.

Reservationen innehåller endast utgiftsramar för de 27 utgiftsområden som budgeten är indelad i. Totalt innebär de en neddragning av statens utgifter med närmare 3,6 miljarder kronor i förhållande till övergångsregeringens budgetproposition. Men beslut om innehållet i utgiftsområdena, exempelvis enskilda myndigheters förvaltningsanslag, kommer de närmaste veckorna efter beredning i riksdagens utskott. De sista besluten om utgiftsområden fattas 21 december.

M och KD satsar stora summor på rättsväsendet – bland annat på höjda polislöner – och på sjukvården, liksom på ett nytt jobbskatteavdrag som kostar 10 miljarder kronor. Vidare höjs brytpunkten för statlig inkomstskatt till 42 000 kronor i månaden.

Budgetminskningar görs på bland annat Arbetsförmedlingens anslag. Neddragningar var planerade ända sedan S-MP-regeringens vårproposition, men de kommer nu att bli större. Inga siffror har presenterats offentligt av partierna, men generaldirektören Mikael Sjöberg skriver på myndighetens intranät att det handlar om närmare 400 miljoner kronor nästa år och 800 miljoner kronor 2020. Arbetsförmedlingen bedömer att antalet anställda behöver minskas med 4 500 personer.

M och KD upprepar i sin utskottsreservation Allianspartiernas tidigare budskap att Arbetsförmedlingen i sin nuvarande form bör läggas ned, men den frågan kommer att bli föremål för fortsatt behandling av regering och riksdag.

Av tidigare budgetmotioner framgår också att de vill lägga ned såväl Jämställdhetsmyndigheten som Delegationen mot segregation, Delmos. Moderaterna föreslog i sin budgetmotion en successiv utfasning av anslagen, medan KD ville ta bort dem helt redan 2019. I den budgetreservation som riksdagen antagit framgår dock enbart en ospecificerad anslagsminskning inom det utgiftsområde som täcker de båda myndigheternas förvaltningsanslag.

Jämställdhetsmyndigheten och Delmos startade sin verksamhet i januari i år.

– Det får orimliga konsekvenser, och är inte förenligt med god personalpolitik, att man lägger ned myndigheter efter ett år, kommenterar Britta Lejon.

Bli den första att tycka till!
LÖNNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket, Socialstyrelsen.
ARBETSMILJÖNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Systemet skapar stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet, sägs det i skrivelsen.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.