Annons:
LEDARSKAP
Fördjupning
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Statliga chefer filosofiska men dåliga på pengar

– Självkännedom och integritet är en ledares viktigaste egenskaper. Man måste hela tiden vara medveten om att relationen till medarbetarna inte är jämbördig
Det säger Margareta Ernborg, utbildningsledare på Institutet för företagsledning, IFL. Hon har utbildat chefer i privat och offentlig sektor sedan 1986.

IFLs utbildningar går inte att placera in i någon ideologisk skola för hur chefer ska vara, anser Margareta Ernborg. Men den präglas ändå av den starkt förankrade svenska synen att ledarskapet ska vara humanistiskt och delegera ansvar.

– Hittills har det domnerande synsättet varit ett ledarskap präglat av delaktighet, där man tar stor hänsyn till vad medarbetaren och gruppen tycker. Det förhållningssättet har också varit dominerande inom arbetslivsforskningen, som framfört att en chef ska utveckla teamet, stödja medarbetarna och och söka konsensus.

Men detta synsätt håller sakta på att svänga, framför allt i näringslivet.

– Vi ser en skarpare skillnad nu mellan det offentliga och det privata, noterar Margareta Ernborg. Chefer i privata företag jämför sig allt oftare med kollegor i andra länder, med en annan ledarkultur, och vill diskutera andra ledningsfilosofier. De har kanske inte direkt tagit ställning mot den rådande modellen, men de ifrågasätter det som i dag är en självklarhet.

– Det är till exempel inte längre tabu att tala om att en chef ska kunna fatta beslut utan att ha gruppen med sig till 100 procent.

Men i staten syns den trenden inte så tydligt – ännu. Och det finns andra skillnader.

– Det blir djupare diskussioner i ett offentligt program, och där finns en högre grad av filosofisk medvetenhet. Man samtalar om fler parametrar: övergripande värderingsfrågor, kvalitet och statens roll i samhället. Och frågor om den gemensamma värdegrunden verkar finnas med hos varje individ, inte bara i ledningen.

– Det blir helt olika samtal, vilket kanske kan bero på att offentliga chefer just har en samhällsuppgift.

Detta är en styrka, anser Margareta Ernborg. Svagheten är att chefer i statsförvaltningen inte visar så stort intresse för ekonomiska och finansiella samband.

På utbildningarna för offentliganställda chefer är ungefär hälften kvinnor, mot en fjärdedel i näringslivet. Därmed finns förutsättningar att både kvinnliga och manliga perspektiv blir belysta.

– Men jag kan inte påstå att jag ser någon egentlig skillnad på hur de resonerar. En möjlig orsak kan vara att kvinnorna anpassar sig till manliga normer under karriären.

Kanske har även männen anpassats och förändrats. Numera diskuterar män på utbildningarna ofta frågor om balansen mellan arbete, familj och fritid. Förr fanns inte detta intresse.

– Manliga chefer i 40-årsåldern är mer involverade i familjen i dag, konstaterar Margareta Ernborg.

Hon deltar för egen del i en diskussionsgrupp om genus och ledarskap för att fördjupa sin förståelse. Målet är att institutets program också ska spegla genusfrågan.

Självkännedom och integritet är en chefs viktigaste egenskaper, hävdar Margareta Ernborg.

– Det är viktigt med ett ständigt prövande kring vem man själv är och hur man förstår andra. Man måste vara medveten om att relationen till medarbetarna inte är jämbördig.

Det är också något man fäster stor vikt vid i utbildningarna. Exempelvis har man varje morgon en timmes gemensamt samtal över gårdagen. Det ger deltagarna möjlighet att byta perspektiv, framhåller Margareta Ernborg.

– I början av ett program börjar deltagarna ofta med att säga "Jag tycker.." och recenserar dagen. I slutet är det mycket mer öppna frågor och kommentarer till vad andra sagt, och man har ofta ändrat perspektiv.

Men kan utbildning och erfarenhet göra vem som helst till en bra chef?

– Väldigt många kan bli det, bedömer Margareta Ernborg. Men alla har inte sin förmåga till självreflektion, och då får man jobba mycket med sig själv. Det är ett val om man orkar och vill.

Bli den första att tycka till!
NyhetArbetstagarna vid migrationsdomstolarna måste få en acceptabel arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning. Skjut till mera pengar, kräver ST och Saco-S i en gemensam skrivelse till socialförsäkringsutskottet.
KronofogdenNyhetKronofogden har fått ett extra anslag på 65 miljoner kronor för att öka indrivningen riktad mot kriminellas lyxvaror, uppger SVT. Avsikten är bland annat att fler brottsoffer ska få ut sina skadestånd.
ArbetsförmedlingenNyhetNär arbetslösa tvingas åka till grannkommunen för att söka jobb kan det ses som en arbetsmarknadspolitisk insats, tycker Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg i en intervju med Arbetet.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

ArbetsmarknadNyhetDet är stora skillnader mellan nyanländas etablering i Arbetsförmedlingens regi, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en studie. Nyanlända män klarar sig dubbelt så bra som nyanlända kvinnor.
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.