Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Stödet måste stärkas

Kritiken mot fas 3 är omfattande. Och det finns stora brister – men inga enkla lösningar. Många olika insatser behövs för att stödja de långtidsarbetslösa.

Vi går mot ljusare tider konstaterar ekonomerna. Ändå är långtidsarbetslösheten fortfarande stor. De som trängts ut från arbetsmarknaden har svårt att komma tillbaka.

I det läget har uppmärksamheten riktats mot åtgärderna för dem som varit arbetslösa längst, deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantins fas 3. Kritiken har varit hård – men också visat på ett svårt dilemma för arbetsmarknads­politiken.

Å ena sidan vittnar många i fas 3 om hur de för en skral ersättning gör samma slags jobb som anställda skulle få full lön för. Å andra sidan berättar and­ra om hur de fått meningslösa sysslor som inte ökar chanserna till jobb.

Myndigheter som tar emot personer i fas 3 tampas med att hitta en väg mellan dessa två diken. »Det är en väldigt knepig balansgång eftersom de inte får utföra ordinarie uppgifter«, konstaterar Royne Andersson, ordförande för ST på Skogsstyrelsen.

Politik och förvaltning måste se till att det finns en kontroll av att arbets­givarna förmår hålla den balansen. Arbetsförmedlingen gör nu en granskning av anordnarna inom fas 3. Men den kontrollen borde varit en självklar del av den löpande verksamheten.

Det är också anmärkningsvärt att myndigheten inte velat lämna ut kritiska rapporter om fas 3 till journalister. När SVTs program Uppdrag granskning började ställa frågor om dem skickades ett manus ut i organisationen – där de anställda uppmanas att säga att »min bild är att väldigt många deltagare är nöjda med sin sysselsättning«.

I stället för att tala om för medarbetar­na hur deras bild av verkligheten förvän­tas se ut, borde Arbetsförmedlingen frå­ga hur den verkligen ter sig. Landets arbetsförmedlare har en gedigen erfarenhet av olika insatser och vet vad som fungerar.

 I en enkät som ST gjorde 2009 dömde Arbetsförmedlingens anställda ut jobb- och utvecklingsgarantin – 67 procent av de svarande ansåg den helt eller delvis otillräcklig. I stället efterlystes en större satsning på arbetsmarknadsutbildning.

Det finns säkert bra fas 3-platser med god handledning och meningsfulla uppgifter. Regeringen bör fundera på hur de ska kunna bli fler. Men också på hur de långtidsarbetslösas förutsättningar på andra sätt kan stärkas. Många skulle behöva ett omfattande individuellt stöd, något arbetsförmedlarna i dag inte har möjlighet att ge dem. Det gör det svårare att hjälpa dem till jobb.

 Nu kräver oppositionen ett stopp för fas 3. Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) har kontrat med att bland annat öppna för att personer i fas 3 under 2011 ska kunna få utbildning, om det kan leda till jobb.

Förhoppningsvis kan debatten få till följd att samhällets insatser för långtidsarbetslösa blir mer effektiva. Det skulle ge många människor ett bättre liv – och Sverige en starkare ekonomi.

Men det gäller att hålla i minnet att det inte finns några enkla lösningar som i ett slag utrotar långtidsarbetslösheten.

Just därför måste alla delar av samhället hjälpa till. Förutom att ge Arbetsförmedlingen möjligheter att bättre kunna hjälpa de arbetslösa, måste politikerna i större utsträckning stödja arbets­givare som vill och kan erbjuda annat än förvaring eller utnyttjande av billig arbetskraft. Där bör självklart statliga myndigheter och bolag vara föredömen.

Alexander Armiento

chefredaktör

Bli den första att tycka till!
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsbelastningen är ohälsosam i flera av Arbetsförmedlingens regioner. Det kan bli aktuellt med en nationell anmälan. ”Vi har lämnat vår bedömning av läget till arbetsgivaren. Nu är det upp till dem att bemöta den”, säger nationella huvudskyddsombudet Mattias Gustafsson till Publikt.
POLISENNyhetPolisen i Fyrbodal, region väst, har haft ett vinlotteri för personal och chefer varje torsdag i lunchmatsalen, enligt en tillbudsanmälan. Nu sätter ledningen stopp för lotteriet. ”Det är inte särskilt lämpligt och då får vi sluta med det”, säger gruppchef Sten-Anders Jakobsson till Publikt.
UpphandlingNyhetAntalet anbudsgivare per offentlig upphandling ökar för första gången sedan 2012, och andelen överklagade upphandlingar minskar för fjärde året i rad. Det visar statistik från Upphandlingsmyndigheten.
På jobbet: lönerPå jobbetDet är lätt att känna sig illa behandlad om kolleger med samma arbetsuppgifter tjänar betydligt mer. Men det är svårt att slå fast vad som är rätt lön. Så förbered dig väl med goda argument.
ArbetsmarknadNyhetPolariseringen ökar på svensk arbetsmarknad. Antalet sysselsatta med höga löner och antalet med låga löner ökar, medan mellanskiktet minskar, visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
SOCIALFÖRSÄKRINGNyhetVarje år betalar det svenska välfärdssystemet ut runt 18 miljarder kronor på felaktiga grunder, enligt en rapport från en statlig delegation. Oftast beror det på att de uppgifter som utbetalningsbesluten grundas på inte stämmer, skriver delegationen.
DigitaliseringNyhetGenom att bygga upp en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte kan staten enligt regeringen spara miljarder. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har därför fått två nya uppdrag på området.
JämställdhetNyhetSkogsstyrelsen stoppar alla inköp från motorsågstillverkaren Stihl, skriver Dagens Nyheter. Anledningen är att företaget använder en kalender med lättklädda kvinnor i sin marknadsföring.
ArbetsmarknadNyhetSex av tio vill kunna vidareutbilda sig på distans och fyra av fem funderar på att byta yrke, visar en enkätundersökning bland yrkesaktiva över 35 år. En av tre av de tillfrågade vill jobba till 67 år eller längre.
SkatteverketNyhetSkatteverkets och Kronofogdens anställda får i år presentkort i julklapp av sina arbetsgivare. Nu skriver Expressen att företaget som levererat presentkorten har skatteskulder på 1,6 miljoner kronor och hotas av konkurs.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på en anstalt i mellersta Sverige menar att Kriminalvården har lämnat ut personuppgifter om hans besökare. När hans flickvän ringde för att boka besökstid fick hon till svar att tiden redan var bokad av en annan flickvän, enligt en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, som nu vill att Kriminalvården yttrar sig.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDet finns inget stöd för att Försäkringskassans ärenden som gäller arbetsskadeförsäkringen skulle skötas olika beroende på vilket kön den sökande har, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, Isf. Däremot finns det ett antal riskmoment som skulle kunna leda till ojämställd handläggning.
ArbetsrättNyhetPolisen Peter Springare har efter en förlikning fått 766 080 kronor av Polismyndigheten för att lämna sin anställning, uppger Expressen. Den omdebatterade polisen lämnade anställningen sista november.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens region syd anmäls till Arbetsmiljöverket, med motiveringen att det inte är möjligt för de anställda att klara av uppdraget längre. ”Vi har blivit av med ofantligt mycket personal och de som är kvar har oförändrade arbetsuppgifter”, säger huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg till Publikt.
IntegritetNyhetAnvändningen av hemliga tvångsmedel fortsätter att öka. Det redovisar regeringen i en skrivelse till riksdagen. Tvångsmedlen används främst vid brottstyperna narkotikabrott, narkotikasmuggling och våldsbrott.
ArbetsmarknadNyhetRedan från 40-årsåldern är åldersdiskriminering vanlig på den svenska arbetsmarknaden, enligt en rapport från Delegationen för senior arbetskraft. Samtidigt skriker arbetsmarknaden efter arbetskraft.
KorruptionNyhetRegeringen planerar att ta fram en nationell handlingsplan mot korruption. Planen ska ta ett mer samlat grepp om förekomsten av korruption med utgångspunkt i de problem och utmaningar som är specifika för Sverige.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetÄven om det borde ha skett för länge sedan är regeringens besked om att Arbetsförmedlingens omstöpning skjuts upp ett år goda nyheter, anser STs avdelningsordförande Fredrik Andersson. ”Man har gått för fort fram utan att ha en tydlig målbild”, säger han till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetOmstöpningen av Arbetsförmedlingen skjuts upp i ett år, meddelar regeringen i dag. Och reformen kommer inte, som januariavtalet fastslagit, att baseras på lagen om valfrihetsystem, LOV.
ArbetsförmedlingenNyhetRiksrevisionen ska djupgranska Arbetsförmedlingens arbete med äldre arbetslösa. Syftet är att klargöra om regeringens och Arbetsförmedlingens styrning är ändamålsenlig för ett längre arbetsliv.
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem, eftersom de ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
HögskolanNyhetEn statlig utredning avråder från att införa regler om att avslöjat fusk vid antagning till högskolan ska leda till att studenten förlorar sina betyg. Att återkalla betygen skulle vara en oproportionerligt ingripande åtgärd, anser utredningen.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.