Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Stödet måste stärkas

Kritiken mot fas 3 är omfattande. Och det finns stora brister – men inga enkla lösningar. Många olika insatser behövs för att stödja de långtidsarbetslösa.

Vi går mot ljusare tider konstaterar ekonomerna. Ändå är långtidsarbetslösheten fortfarande stor. De som trängts ut från arbetsmarknaden har svårt att komma tillbaka.

I det läget har uppmärksamheten riktats mot åtgärderna för dem som varit arbetslösa längst, deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantins fas 3. Kritiken har varit hård – men också visat på ett svårt dilemma för arbetsmarknads­politiken.

Å ena sidan vittnar många i fas 3 om hur de för en skral ersättning gör samma slags jobb som anställda skulle få full lön för. Å andra sidan berättar and­ra om hur de fått meningslösa sysslor som inte ökar chanserna till jobb.

Myndigheter som tar emot personer i fas 3 tampas med att hitta en väg mellan dessa två diken. »Det är en väldigt knepig balansgång eftersom de inte får utföra ordinarie uppgifter«, konstaterar Royne Andersson, ordförande för ST på Skogsstyrelsen.

Politik och förvaltning måste se till att det finns en kontroll av att arbets­givarna förmår hålla den balansen. Arbetsförmedlingen gör nu en granskning av anordnarna inom fas 3. Men den kontrollen borde varit en självklar del av den löpande verksamheten.

Det är också anmärkningsvärt att myndigheten inte velat lämna ut kritiska rapporter om fas 3 till journalister. När SVTs program Uppdrag granskning började ställa frågor om dem skickades ett manus ut i organisationen – där de anställda uppmanas att säga att »min bild är att väldigt många deltagare är nöjda med sin sysselsättning«.

I stället för att tala om för medarbetar­na hur deras bild av verkligheten förvän­tas se ut, borde Arbetsförmedlingen frå­ga hur den verkligen ter sig. Landets arbetsförmedlare har en gedigen erfarenhet av olika insatser och vet vad som fungerar.

 I en enkät som ST gjorde 2009 dömde Arbetsförmedlingens anställda ut jobb- och utvecklingsgarantin – 67 procent av de svarande ansåg den helt eller delvis otillräcklig. I stället efterlystes en större satsning på arbetsmarknadsutbildning.

Det finns säkert bra fas 3-platser med god handledning och meningsfulla uppgifter. Regeringen bör fundera på hur de ska kunna bli fler. Men också på hur de långtidsarbetslösas förutsättningar på andra sätt kan stärkas. Många skulle behöva ett omfattande individuellt stöd, något arbetsförmedlarna i dag inte har möjlighet att ge dem. Det gör det svårare att hjälpa dem till jobb.

 Nu kräver oppositionen ett stopp för fas 3. Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) har kontrat med att bland annat öppna för att personer i fas 3 under 2011 ska kunna få utbildning, om det kan leda till jobb.

Förhoppningsvis kan debatten få till följd att samhällets insatser för långtidsarbetslösa blir mer effektiva. Det skulle ge många människor ett bättre liv – och Sverige en starkare ekonomi.

Men det gäller att hålla i minnet att det inte finns några enkla lösningar som i ett slag utrotar långtidsarbetslösheten.

Just därför måste alla delar av samhället hjälpa till. Förutom att ge Arbetsförmedlingen möjligheter att bättre kunna hjälpa de arbetslösa, måste politikerna i större utsträckning stödja arbets­givare som vill och kan erbjuda annat än förvaring eller utnyttjande av billig arbetskraft. Där bör självklart statliga myndigheter och bolag vara föredömen.

Alexander Armiento

chefredaktör

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetDet blir inget tåg under ST-flagg i årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter och ett gemensamt initiativ med TCO.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.